Tuner. Sony MHC-M20D


Add to My manuals
228 Pages

advertisement

Tuner. Sony MHC-M20D | Manualzz

Tuner

Naar de radio luisteren

1

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om "TUNER FM" te selecteren.

2

Stem af op een station.

Voor automatisch scannen:

Houd TUNING +/– ingedrukt totdat de frequentie begint te veranderen op het display.

Het scannen stopt automatisch als op een zender is afgestemd. "ST"

(alleen voor FMstereoprogramma’s) licht op het display op.

Druk op

indien het scannen niet automatisch stopt. Voer daarna handmatig afstemming uit (zie hieronder).

Handmatige afstemming:

Druk herhaaldelijk op TUNING+/– om op de gewenste zender af te stemmen.

Opmerking

Als u op een FM-zender afstemt die

RDS-diensten aanbiedt, wordt er extra informatie verstrekt door uitzendingen zoals de servicenaam of de naam van de zender. U kunt de RDS-informatie controleren door herhaaldelijk op

DISPLAY te drukken.

Tip

Om statische ruis te verminderen op een zwakke FM-stereozender, drukt u herhaaldelijk op FM MODE totdat "ST" op het display dooft. Het stereo-effect gaat verloren maar de ontvangst wordt verbeterd.

Radiozenders instellen

U kunt maximaal 20 FM-zenders als uw favoriete zenders instellen.

1

Afstem af op de gewenste zender.

2

Druk op DVD/TUNER MENU.

3

Druk herhaaldelijk op / om het gewenste voorkeurnummer te selecteren en druk dan op .

"COMPLETE" verschijnt op display en de zender is opgeslagen.

Indien reeds een andere zender aan het geselecteerde voorkeurnummer is toegewezen, wordt die zender door de nieuwe vervangen.

Naar de voorkeurzender luisteren

Druk herhaaldelijk op PRESET+/– om het gewenste voorkeurnummer te selecteren.

Of houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen en druk vervolgens op .

39

NL

MHC-M20D.NL.4-736-071-

41

(1)

advertisement

Key Features

  • Black
  • Optical disc player
  • Bluetooth
  • USB port Microphone in
  • Hi-Fi MP3 playback
  • Equalizer

Related manuals

advertisement

Table of contents