BLUETOOTH-verbinding. Sony MHC-M20D


Add to My manuals
228 Pages

advertisement

BLUETOOTH-verbinding. Sony MHC-M20D | Manualzz

40

NL

BLUETOOTH-verbinding

Meer over de draadloze

BLUETOOTHtechnologie

De draadloze BLUETOOTHtechnologie is een draadloze korteafstandstechnologie die draadloze datacommunicatie mogelijk maakt tussen digitale apparaten.

Ondersteunde BLUETOOTHversie, -profielen en -codecs

Voor meer informatie, zie

"BLUETOOTH-gedeelte" (pagina

72).

Compatibele BLUETOOTHapparaten

Voor meer informatie, zie "Websites voor compatibele apparaten"

(pagina 11).

De BLUETOOTH-indicator

De BLUETOOTH-indicator op het apparaat licht blauw op of knippert om de BLUETOOTH-status weer te geven.

Systeemstatus

BLUETOOTHstand-by

BLUETOOTH koppelen

BLUETOOTHverbinding is gemaakt

Indicatorstatus

Knippert langzaam

Knippert snel

Licht op

Dit systeem met een

BLUETOOTH-apparaat koppelen

Koppelen is een handeling waarbij

BLUETOOTH-apparaten vooraf bij elkaar geregistreerd worden.

Zodra een koppelingshandeling is uitgevoerd, hoeft deze niet nogmaals te worden uitgevoerd.

1

Plaats het BLUETOOTH-apparaat binnen een afstand van 1 meter van het apparaat.

2

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om de BLUETOOTHfunctie te selecteren.

"BLUETOOTH" wordt op het display weergegeven.

Tip

• Wanneer op het systeem geen koppelingsinformatie beschikbaar is (bijvoorbeeld wanneer u de

BLUETOOTH-functie voor het eerst gebruikt na aankoop), knippert

"PAIRING" op het display en gaat het systeem naar de koppelingsmodus.

Ga verder naar stap 4.

• Als het systeem op een BLUETOOTHapparaat is aangesloten, dient u op BLUETOOTH te drukken om de verbinding met het BLUETOOTHapparaat te verbreken.

3

Houd PAIRING op het apparaat langer dan 2 seconden ingedrukt.

"PAIRING" knippert op het display.

MHC-M20D.NL.4-736-071-

41

(1)

4

Schakel de BLUETOOH-functie op het BLUETOOTH-apparaat in en voer de koppelingsprocedure uit.

Zie voor details de

Gebruiksaanwijzing van uw

BLUETOOTH-apparaat.

5

Selecteer "MHC-M20D" op het display van het BLUETOOTHapparaat.

Voer deze stap binnen 5 minuten uit, daar het koppelen anders wordt geannuleerd. Herhaal in dat geval de procedure vanaf stap 3.

Opmerking

Als een wachtwoord vereist is op het BLUETOOTH-apparaat, voer dan

"0000". "Wachtwoord" kan afhankelijk van het apparaat ook "Passcode",

"PIN-code", "PIN-nummer" of

"Password" worden genoemd.

6

Maak een verbinding met het

BLUETOOTH-apparaat.

Als de koppelingsprocedure voltooid is en de BLUETOOTHverbinding tot stand is gekomen, wordt de naam van het

BLUETOOTH-apparaat op het display weergegeven.

Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat kan de verbinding automatisch starten nadat de koppelingsprocedure is voltooid.

U kunt het adres van het

BLUETOOTH-apparaat ook controleren door herhaaldelijk op

DISPLAY te drukken.

Opmerking

• U kunt maximaal 8 BLUETOOTHapparaten koppelen. Als het 9e

BLUETOOTH-apparaat is gekoppeld, wordt het oudste gekoppelde apparaat verwijderd.

• Herhaal stap 1 tot 6 als u een koppeling wilt maken met een ander BLUETOOTHapparaat.

De koppelingsprocedure annuleren

Houd PAIRING op het apparaat langer dan 2 seconden ingedrukt totdat "BT AUDIO" op het display wordt weergegeven.

De koppelingsinformatie wissen

U kunt ook alle koppelingsinformatie wissen door het systeem te resetten.

Zie "Het systeem resetten" (pagina

67).

Opmerking

Na het resetten van het systeem kunt u mogelijk geen verbinding maken met uw iPhone/iPod. Verwijder in dat geval de koppelingsinformatie van het systeem op uw iPhone/iPod en voer vervolgens de koppelingsprocedure opnieuw uit.

Luisteren naar muziek op een BLUETOOTHapparaat

U kunt op het BLUETOOTH-apparaat naar muziek luisteren en met behulp van de knoppen op de eenheid of de afstandsbediening het afspelen regelen.

Controleer de volgende zaken voordat u muziek gaat afspelen:

—De BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat is geactiveerd.

—Het koppelen is voltooid

(pagina 40).

41

NL

MHC-M20D.NL.4-736-071-

41

(1)

42

NL

Nadat het systeem en het

BLUETOOTH-apparaat eenmaal zijn verbonden, kunt u de weergave regelen met

,

,

,

/

en

/

.

1

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om de BLUETOOTHfunctie te selecteren.

"BLUETOOTH" wordt op het display weergegeven.

2

Maak een verbinding met het

BLUETOOTH-apparaat.

Druk op het apparaat op

BLUETOOTH om het laatst aangesloten BLUETOOTH-apparaat te verbinden.

Breng een BLUETOOTH-verbinding van het BLUETOOTH-apparaat tot stand als het apparaat niet verbonden is.

Zodra de verbinding tot stand is gekomen, wordt de naam van het

BLUETOOTH-apparaat op het display weergegeven.

3

Druk op

om het afspelen te starten.

Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat,

— het kan zijn dat u twee keer op

 moet drukken.

— het kan zijn dat u het afspelen van een audiobron op het

BLUETOOTH-apparaat moet starten.

4

Stel het volume.

Stel het volume van het

BLUETOOTH-apparaat eerst in. Als het volume dan nog te laag is, verhoog het dan met het systeem.

Opmerking

Als het systeem niet is aangesloten op een BLUETOOTH-apparaat, dan maakt het systeem automatisch verbinding met het laatst aangesloten BLUETOOTH-apparaat wanneer u op BLUETOOTH of

op de eenheid drukt.

De BLUETOOTH-verbinding beëindigen

Druk op het apparaat op

BLUETOOTH. "BT AUDIO" wordt op het display weergegeven.

Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat wordt de BLUETOOTHverbinding mogelijk automatisch beëindigd als u met afspelen stopt.

Dit systeem met meerdere BLUETOOTHapparaten verbinden

(Meervoudige apparatenverbinding)

Met een A2DP/AVRCP-verbinding kunt u met maximaal drie

BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd verbinding maken.

Voordat u het volgende

BLUETOOTH-apparaat koppelt, vergeet niet te controleren of de BLUETOOTH-functie op het systeem is ingeschakeld en het eerste BLUETOOTH-apparaat is aangesloten op het systeem.

Koppelen met het tweede of derde apparaat

Herhaal stap 1 tot 6 van "Dit systeem met een BLUETOOTH-apparaat koppelen" (pagina 40).

MHC-M20D.NL.4-736-071-

41

(1)

Van afspeelbron veranderen

Start het afspelen op een ander verbonden BLUETOOTH-apparaat terwijl het huidige apparaat muziek afspeelt. Het systeem zal via het laatste apparaat het geluid uitvoeren.

Opmerking

• Bewerkingen kunnen verschillen afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat. Een BLUETOOTH-apparaat kan afhankelijk van de combinatie van de apparaten mogelijk geen verbinding maken. Zie voor details de

Gebruiksaanwijzing van het apparaat.

• Als u verbinding met het vierde

BLUETOOTH-apparaat probeert te maken, wordt de verbinding met het oudste afspeelapparaat verbroken.

• Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat kunt u mogelijk niet gelijktijdig verbinding maken met drie

BLUETOOTH-verbindingen.

• U kunt de meervoudige apparatenverbinding niet tot stand brengen wanneer de Draadloze

Feestgroep-functie wordt gebruikt.

De verbinding van een

BLUETOOTH-apparaat met de meervoudige apparatenverbinding verbreken

U kunt de BLUETOOTH-verbinding verbreken van het BLUETOOTHapparaat dat u wilt ontkoppelen.

De verbinding van alle

BLUETOOTH-apparaten van de meervoudige apparatenverbinding verbreken

Druk op het apparaat op

BLUETOOTH.

"BT AUDIO" wordt op het display weergegeven.

Instellen van de

BLUETOOTHaudiocoderingen

U kunt AAC-, LDAC- of SBC-codecontvangst van het BLUETOOTHapparaat inschakelen. AAC/LDAC kan alleen worden geselecteerd wanneer het BLUETOOTH-apparaat

AAC/LDAC ondersteunt.

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"BT CODEC" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om de instelling te selecteren en druk dan op .

"AUTO": Schakel ontvangst in

AAC- of LDAC-codec-formaat in.

• "SBC": Ontvangen in SBCcodecformaat.

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

Opmerking

• U kunt genieten van hoge geluidskwaliteit als AAC of LDAC wordt geselecteerd. Selecteer "SBC" als u niet naar AAC- of LDAC-geluid van uw apparaat kunt luisteren of het geluid wordt onderbroken.

• •

Als u deze instelling verandert terwijl het systeem is aangesloten op een

BLUETOOTH-apparaat, wordt de verbinding met het BLUETOOTHapparaat verbroken. Voor een verbinding met het BLUETOOTHapparaat moet u de BLUETOOTHverbinding opnieuw maken.

43

NL

MHC-M20D.NL.4-736-071-

41

(1)

44

NL

Tip

LDAC is een audiocoderingstechnologie die door Sony is ontwikkeld en waarmee de overdracht van High-Resolution

(Hi-Res) audio-inhoud kan worden verzonden, zelfs via een BLUETOOTHverbinding. In tegenstelling tot andere BLUETOOTH-compatibele codeertechnologieën zoals SBC, werkt het zonder down-conversie van de Hi-Res

Audio-inhoud 1) , en kunnen ongeveer drie keer meer gegevens

2)

dan door andere technologieën worden verzonden via een BLUETOOTH draadloos netwerk met ongekende geluidskwaliteit, door middel van efficiënte codering en geoptimaliseerde pakketvorming.

1) Exclusief inhoud van DSD-formaat.

2) In vergelijking met SBC (Subband

Coding) wanneer de bitsnelheid van

990 kbps (96/48 kHz) of 909 kbps

(88,2/44,1 kHz) is geselecteerd.

De BLUETOOTH-standbystand instellen

Met de BLUETOOTH-stand-bystand kan het systeem automatisch inschakelen als u een BLUETOOTHverbinding met een BLUETOOTHapparaat tot stand brengt.

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"BT STBY" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om de instelling te selecteren en druk dan op .

• "ON": Het systeem schakelt automatisch in, zelfs wanneer het systeem in stand-bymodus is.

• "OFF": Uitschakelen van deze functie.

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

Het BLUETOOTH-signaal in- of uitschakelen

U kunt in alle functies van een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat verbinding maken met het systeem wanneer het BLUETOOTH-signaal van het systeem is ingesteld op

Aan. Het BLUETOOTH-signaal wordt standaard ingeschakeld.

Houd op het apparaat de optie

VOCAL FADER en + ongeveer

3 seconden ingedrukt.

"BT ON" of "BT OFF" wordt op het display weergegeven.

Opmerking

U kunt de volgende bedieningshandelingen niet uitvoeren wanneer het BLUETOOTH-signaal is ingesteld op Uit:

— Met BLUETOOTH-apparaten koppelen en/of verbinden

— Gebruik "Sony | Music Center"

— Veranderen van de BLUETOOTHaudiocoderingen

• •

Als de BLUETOOTH-stand-bymodus op aan is ingesteld, wordt het BLUETOOTHsignaal automatisch op aan ingesteld.

MHC-M20D.NL.4-736-071-

41

(1)

Bediening van het systeem met gebruik van een smartphone of tablet (Sony |

Music Center)

"Sony | Music Center" is een speciale app voor bediening van "Sony |

Music Center"-compatibele audioapparaten die zijn gefabriceerd door Sony met gebruik van een smartphone of tablet. Zoek naar

"Sony | Music Center" op Google

Play of App Store en download het met uw smartphone of tablet.

Met "Sony | Music Center" kunt u:

—om de functie van het systeem te wijzigen, het afspelen van het disc/USB-apparaat te regelen en op een FM-zender af te stemmen.

—door de muziek van het disc/USBapparaat te bladeren.

—de informatie van het disc/

USB-apparaat te bekijken, zoals speelduur en titel.

• geluidsinstelling te wijzigen.

—meervoudige systemen te besturen bij het gebruik van de

Draadloze Feestgroep-functie.

1

Zoek naar "Sony | Music Center" of scan de onderstaande tweedimensionale code.

2

Download de app "Sony | Music

Center" op uw apparaat.

3

Verbind het systeem en het apparaat via de BLUETOOTH-

verbinding (pagina 40).

4

Start "Sony | Music Center" en volg de instructies op het scherm.

Opmerking

• We raden u aan de nieuwste "Sony |

Music Center"-versie te gebruiken.

Als de applicatie "Sony | Music

Center" niet goed werkt, druk dan op

BLUETOOTH op de eenheid om de

BLUETOOTH-verbinding te verbreken, voer de BLUETOOTH-verbinding vervolgens opnieuw uit zodat de

BLUETOOTH-verbinding normaal

• functioneert.

Beschikbare bewerkingen via "Sony |

Music Center" kunnen afhankelijk van de audioapparaten verschillen.

• Zie de volgende URL voor details over

"Sony | Music Center". http://info.vssupport.sony.net/help/

• Ontwerp en technische gegevens van

"Sony | Music Center" kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

MHC-M20D.NL.4-736-071-

41

(1)

45

NL

46

NL

Waanzinnige feestjes vieren met de

"Fiestable"-app

U kunt met de "Fiestable"-app de feestfuncties van het Sony Home

Audio System met intuïtieve en fraaie gebruikersinterface bedienen. Met "Fiestable" kunt u functies zoals DJ-effect en Karaoke bedienen. U kunt ook de "Motion

Control"-functie gebruiken, waarbij u bepaalde functies op dit systeem kunt bedienen door uw BLUETOOTH-apparaat in verschillende richtingen te schudden.

"Fiestable" is een plug-in-applicatie van "Sony | Music Center".

1

Zoek en download de "Sony |

Music Center"-app op uw

apparaat (pagina 45).

2

Zoek en download de

"Fiestable"-app op Google Play of in de App Store met behulp van uw apparaat.

3

Verbind het systeem en het apparaat via de BLUETOOTH-

verbinding (pagina 40).

4

Start "Sony | Music Center" en raak het "Fiestable"-pictogram aan.

Opmerking

Zie de volgende URL voor details over

"Sony | Music Center". http://info.vssupport.sony.net/help/

Een Feestvierdersranglijst tot stand brengen en delen, en bonusfuncties krijgen met Feestkoning

Het systeem beschikt over een unieke functie die automatisch uw systeemgebruik kan registreren.

Op basis van uw gebruik rangschikt het systeem u met verschillende

Feestvierders-ranglijsten op basis van vooraf gedefinieerde criteria.

Hoe vaker u het systeem gebruikt, hoe hoger de positie die u behaalt.

Zodra u een bepaalde positie op de

Feestvierders-ranglijst hebt behaald, kun u uw prestatie delen via sociale media.

Het systeem beloont je prestaties ook nog eens met bonusfuncties.

Opmerking

Om deze functie te gebruiken, dient u ervoor te zorgen dat de

"Sony | Music Center"-app (pagina 45)

en de "Fiestable"-app (pagina 46) al op

uw apparaat zijn geïnstalleerd.

1

Verbind het systeem en het apparaat via de BLUETOOTH-

verbinding (pagina 40).

2

Start "Sony | Music Center" en raak het "Fiestable"-pictogram aan.

U kunt uw huidige positie en bonusfuncties controleren en ook vernemen hoe u uw volgende positie kunt behalen.

MHC-M20D.NL.4-736-071-

41

(1)

advertisement

Key Features

  • Black
  • Optical disc player
  • Bluetooth
  • USB port Microphone in
  • Hi-Fi MP3 playback
  • Equalizer

Related manuals

advertisement

Table of contents