Tuner. Sony MHC-M20D


Add to My manuals
228 Pages

advertisement

Tuner. Sony MHC-M20D | Manualzz

40

PL

Tuner

Słuchanie radia

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „TUNER

FM”.

2

Nastaw częstotliwość na stację.

Przeszukiwanie automatyczne:

Trzymaj TUNING+/–, aż częstotliwość pokazana na wyświetlaczu zacznie się zmieniać.

Przeszukiwanie zostanie automatycznie zatrzymane w momencie dostrojenia stacji. Napis

„ST” (tylko w przypadku programów

FM stereo) zapali się na wyświetlacza.

Jeżeli przeszukiwanie nie zostanie zatrzymane, naciśnij

, aby je zatrzymać. Następnie wykonaj strojenie ręczne (instrukcje poniżej).

Strojenie ręczne:

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

TUNING+/–, aby dostroić żądaną stację.

Uwaga

Po ustawieniu częstotliwości stacji FM nadającej w systemie RDS, informacje takie jak nazwa serwisu czy stacji pochodzić będą z programów. Możesz sprawdzać informacje RDS, kilkakrotnie naciskając przycisk DISPLAY.

Wskazówka

Aby zredukować szum statyczny w przypadku stacji FM stereo o słabym sygnale, naciskaj kilkakrotnie przycisk FM

MODE, aż z wyświetlacza zniknie napis

„ST”. Dźwięk stanie się monofoniczny, jednak odbiór się poprawi.

Programowanie stacji radiowych

Istnieje możliwość zapisania maksymalnie 20 ulubionych stacji z zakresu FM.

1

Ustaw żądaną stację.

2

Naciśnij przycisk DVD/TUNER

MENU.

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać numer, pod którym chcesz zaprogramować stację, a następnie naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się

„COMPLETE”, a stacja zostanie zapisana.

Jeżeli do wybranego numeru przypisana będzie już inna stacja, zostanie ona zastąpiona nową.

Słuchanie zaprogramowanej stacji

Naciśnij kilkakrotnie przyciski

PRESET+/–, aby wybrać zaprogramowany numer.

Można też przytrzymać przycisk

SHIFT, a następnie nacisnąć przyciski numeryczne, po czym nacisnąć .

MHC-M20D.PL.4-736-071-

41

(1)

advertisement

Key Features

  • Black
  • Optical disc player
  • Bluetooth
  • USB port Microphone in
  • Hi-Fi MP3 playback
  • Equalizer

Related manuals

advertisement

Table of contents