Geschikte discs. Sony CMT-DH3


Add to my manuals
219 Pages

advertisement

Geschikte discs. Sony CMT-DH3 | Manualzz

Geschikte discs

Type Kenmerken

DVD VIDEO

DVD VIDEO

DVD-R*/-RW*/+R/+RW in de DVD VIDEO-indeling

* ook in de videofunctie

VR-modus

DVD-R/-RW in de VR (Video Recording)-modus

VIDEO CD

 VIDEO CD

Super VCD*

 CD-ROM*/-R*/-RW*

* in de VIDEO CD- of Super VCDindeling

CD

AUDIO CD*

CD-R*/-RW*

* in de AUDIO CD-indeling

DATA CD

 CD-ROM/-R/-RW in de DATA CD-indeling, met daarop MP3-audiotracks

JPEG-beeldbestanden

2)

1)

,

DivX-videobestanden

3)

(uitbreidingsindeling).

of

, en overeenkomstig ISO 9660

Level 1 of Level 2, of Joliet

4)

Pictogram gebruikt in deze gebruiksaanwijzing

Logo

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Type Kenmerken

Pictogram gebruikt in deze gebruiksaanwijzing

DATA DVD

 in de DATA DVD-indeling, met daarop MP3-audiotracks

1)

,

JPEG-beeldbestanden

DivX-videobestanden

2)

3) of

, en overeenkomstig UDF (Universal

Disk Format).

Dit apparaat kan ook discs weergeven waarop de volgende disclogo's staan:

Logo

1)

2)

3)

4)

MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een standaardformaat gedefinieerd door ISO/MPEG voor het comprimeren van audiodata. MP3-audiotracks moeten voldoen aan de MPEG 1 Audio Layer 3indeling.

JPEG-beeldbestanden moeten voldoen aan de DCF-beeldbestandsindeling. (DCF "Design rule for Camera File System" (ontwerpregels voor bestandsystemen op camera's): Beeldnormen voor digitale camera's ontwikkeld door Japan Electronics and Information Technology Industries

Association (JEITA)).

DivX-videobestanden moeten zijn opgenomen in de DivX-indeling en de bestandsextensie ".AVI" of ".DIVX" hebben.

Een logisch formaat van bestanden en mappen op CD-ROM's, gedefinieerd door de ISO

(International Organization for Standardization).

De "DVD+RW"-, "DVD-RW"-, "DVD+R"-, "DVD VIDEO"- en "CD"-logo's zijn handelsmerken.

Wordt vervolgd

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Discs die niet kunnen worden weergegeven

CD-ROM's opgenomen in de PHOTO

CD-indeling

DATA CD's opgenomen in de MP3

PRO-indeling

Het data-gedeelte op CD-Extra-discs

1)

Het data-gedeelte van mixed-mode-

2)

CD's

 Super Audio CD's

 DVD-audiodiscs

 DVD-RAM's

 DVD VIDEO's met een andere regiocode.

Discs met een andere dan de standaard vorm (bijv. hartvormig, vierkant, stervormig, enz.).

Discs waarop plakband of stickers zitten.

1)

CD-Extra: Met deze indeling wordt audio

(AUDIO CD-data) opgenomen op de tracks van sessie 1 en data opgenomen op de tracks van sessie 2.

2) Mixed-mode-CD: Een mixed-mode-CD bevat data op de eerste track, gevolgd door

CD-audiodata (AUDIO CD-data) op de tweede en volgende tracks van een sessie.

Regiocode van DVD VIDEO's die met dit apparaat kunnen worden weergegeven

Op de achterkant van uw systeem staat een regiocode vermeld. Op dit apparaat kunnen alleen DVD VIDEO's met dezelfde regiocode worden afgespeeld.

Ook DVD VIDEO's met de vermelding

kunnen op dit systeem worden afgespeeld.

Als u probeert een DVD VIDEO met een andere regiocode weer te geven, wordt de mededeling "Playback prohibited by area limitations." (Weergave geblokkeerd wegens regiobeperkingen.) afgebeeld op het televisiescherm. Op sommige DVD

VIDEO's staat geen regiocode vermeld, ook al is de DVD VIDEO alleen geschikt voor afspelen in bepaalde werelddelen.

Bericht over DualDiscs

Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere kant digitaal audiomateriaal. Echter, aangezien de kant met het audiomateriaal niet voldoet aan de Compact Disc (CD)norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat niet gegarandeerd.

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Opmerkingen betreffende CD-

R/-RW en DVD-R/-RW/+R/+RW

In bepaalde gevallen kunnen CD-R's/-RW's en

DVD-R's/-RW's/+R's/+RW's niet in dit apparaat worden weergegeven vanwege de opnamekwaliteit of fysieke toestand van de disc, of vanwege de eigenschappen van het opnameapparaat en de schrijfsoftware.

De disc wordt niet weergegeven als deze niet correct is afgesloten.

Zie voor nadere bijzonderheden ook de gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur.

Merk op dat sommige weergavefuncties niet werken met bepaalde DVD+R's/+RW's, ook niet als deze correct zijn afgesloten. In dat geval geeft u de disc weer in de normale weergavefunctie.

Een disc gemaakt met het Packet

Write-indeling kan niet in dit apparaat worden weergegeven.

Opmerking over de afspeelfuncties van DVD

VIDEO's en VIDEO CD's

Bepaalde afspeelfuncties van DVD

VIDEO's en VIDEO CD's kunnen door de softwareproducent bewust zijn beperkt of vastgelegd.

Aangezien op dit systeem DVD

VIDEO's en VIDEO CD's worden afgespeeld volgens de voorschriften van de softwareproducent, zijn bepaalde afspeelfuncties soms niet beschikbaar.

Zie tevens de gebruiksaanwijzing van uw

DVD VIDEO's en VIDEO CD's.

Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën

Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de

CD-norm (Compact Disc). Onlangs hebben platenmaastschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.

Opmerkingen over Multi

Session-discs

Dit apparaat kan Multi Sessiondiscs weergeven wanneer de eerste sessie een MP3-audiotrack, een

JPEG-beeldbestand of een DivXvideobestand bevat. Alle volgende

MP3-audiotracks, beeldbestanden of

DivX-videobestanden opgenomen in latere sessies kunnen ook worden weergegeven.

Als de eerste sessie is opgenomen in de AUDIO CD- of VIDEO CDindeling, wordt alleen de eerste sessie weergegeven.

Het apparaat herkent een Multi

Session-disc als een AUDIO CD als op de disc een sessie staat die is opgenomen in de AUDIO CDindeling. Echter, het apparaat kan de disc alleen weergeven als de eerste sessie is opgenomen in de AUDIO CDindeling.

 In geval van een DATA CD of DATA

DVD, zal het apparaat alleen de DivXvideobestanden weergeven, ook als er op de disc MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden staan.

Wordt vervolgd

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

10

NL

Copyright

Dit product maakt gebruik van copyright-beschermingtechnologie en valt onder patent- en andere intellectueel-eigendomsrechten in de

VS. Het gebruik van deze copyrightbeschermingstechnologie moet zijn goedgekeurd door Macrovision en is uitsluitend bedoeld voor privé-gebruik en ander beperkt weergavegebruik, behalve indien anderszins goedgekeurd door Macrovision. Reverse engineering en demontage zijn niet toegestaan.

Dit apparaat is uitgerust met Dolby

*

Digital en het DTS

**

Digital Surround

System.

* Gefabriceerd onder licentie van Dolby

Laboratories.

'Dolby' en het symbool double-D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

** "DTS" is een gedeponeerd handelsmerk van DTS, Inc., en "DTS 2.0 + Digital Out" is een handelsmerk van DTS, Inc.

 Octrooien in de Verenigde Staten en in andere landen vallen onder de licentie van Dolby Laboratories.

DivX

®

is een compressietechniek door DivX, Inc. DivX, DivX

Certified en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden gebruikt onder licentie.

"WALKMAN" en het "WALKMAN"logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony

Corporation.

 MICROVAULT is een handelsmerk van Sony Corporation.

 ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus en hun logo's zijn handelsmerken van

Sony Corporation.

MPEG Layer-3 audiocodeertechnologie en -patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer

IIS en Thomson.

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 100 W Black
  • Built-in speaker(s)
  • Microphone in
  • MP3 playback
  • Bass adjustment

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents