QUICK SETUP uitvoeren. Sony CMT-DH3


Add to my manuals
219 Pages

advertisement

QUICK SETUP uitvoeren. Sony CMT-DH3 | Manualzz

QUICK SETUP uitvoeren

Alvorens het apparaat te gebruiken, kunt u de minimale basisinstellingen maken in QUICK SETUP. Als u QUICK SETUP niet wilt doorlopen, drukt u op CLEAR

in stap 3. De begeleidende tekst verdwijnt van het televisiescherm.

1

Schakel uw televisie in en kies de video-ingang.

2

Druk op

/

 

om het systeem in te schakelen.

Opmerking

Zorg ervoor dat er geen disc in het apparaat zit. Anders verdwijnt de begeleidende tekst niet van het televisiescherm. Om QUICK

SETUP te doorlopen, drukt u op 

 het apparaat om de disc eruit te halen.

op

3

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION +/

 

om "DVD" te kiezen (of druk op DVD

 op het apparaat).

De begeleidende tekst wordt onderaan het televisiescherm afgebeeld.

4

Druk op ENTER

zonder een disc te plaatsen.

"LANGUAGE SETUP" wordt op het televisiescherm afgebeeld.

5

Druk herhaaldelijk op

of

 om de taal te kiezen, en druk daarna op ENTER

.

De gekozen taal wordt ingesteld en

"SCREEN SETUP" wordt op het televisiescherm afgebeeld.

Tips

 De gekozen taal geldt voor "OSD",

"MENU" en "SUBTITLE".

 De talen die gekozen kunnen worden verschillen afhankelijk van uw gebied.

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

6

Druk herhaaldelijk op

of

om de instelling te kiezen die overeenkomt met uw type televisie.

Als u een conventionele televisie met beeldverhouding : hebt:

Kies "4:3 LETTER BOX" of "4:3 PAN

SCAN" (blz. 57)

Als u een breedbeeldtelevisie of een conventionele : televisie met breedbeeldfunctie hebt:

Kies "16:9" (blz. 57)

7

Druk op ENTER

.

De instelling wordt gekozen en

"QUICK SETUP is complete." wordt op het televisiescherm afgebeeld.

Het systeem is gereed voor afspelen.

Als u iedere instelling afzonderlijk wilt veranderen, raadpleegt u "Het

DVD-instelmenu gebruiken" (blz.

55).

QUICK SETUP verlaten

Druk op DISPLAY

.

Het QUICK SETUP-scherm oproepen

1

Druk in de stopstand op DISPLAY

.

Het regelmenu wordt op het televisiescherm afgebeeld.

2

Druk herhaaldelijk op

of

 

om

(SETUP) te kiezen en druk daarna op ENTER

.

3

Druk herhaaldelijk op

of

 

om

"QUICK" te kiezen en druk daarna op

ENTER

.

Opmerking

Nadat u het apparaat voor de eerste keer hebt ingeschakeld of nadat u "RESET" (blz. 89) hebt uitgevoerd, wordt de begeleidende tekst onderaan het televisiescherm afgebeeld.

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 100 W Black
  • Built-in speaker(s)
  • Microphone in
  • MP3 playback
  • Bass adjustment

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents