Tuner. Sony CMT-DH3


Add to my manuals
219 Pages

advertisement

Tuner. Sony CMT-DH3 | Manualzz

0

NL

Tuner

Luisteren naar de radio

U kunt naar een radiozender luisteren door een voorgeprogrammeerde zender te kiezen of door handmatig af te stemmen op de zender.

Naar FM of AM luisteren

1

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION +/

 

om "TUNER

FM" of "TUNER AM" te kiezen (of druk herhaaldelijk op TUNER/

BAND

op het apparaat om

"FM" of "AM" te kiezen).

2

Houd TUNING +/

 

ingedrukt totdat de frequentie-aanduiding begint te veranderen en laat daarna los.

Het scannen stopt automatisch nadat op een zender is afgestemd en "TUNED" licht op het display op. Wanneer op een FMstereoprogramma is afgestemd, licht

"ST" op het display op.

Als "TUNED" niet wordt afgebeeld en het scannen niet stopt, drukt u herhaaldelijk op TUNING +/ 

 om af te stemmen op de gewenste zender.

Bij afstemming op een radiozender met RDS wordt de zendernaam op het display weergegeven. (alleen het

Europees model)

3

Stel het volume in.

Druk op VOLUME +/

 

.

Stoppen van het automatisch scannen

Druk op 

.

Om het AM-afsteminterval te veranderen

De fabrieksinstelling van het AMafsteminterval is 9 kHz (of 10 kHz in sommige gebieden; deze functie is niet beschikbaar op Europese en Russische modellen).

Gebruik de toetsen op het apparaat.

1

Druk herhaaldelijk op TUNER/BAND

op het apparaat om "AM" te kiezen.

2

Druk op

/

 

om het systeem uit te schakelen.

3

Druk op DISPLAY

om de klok af te beelden.

4

Terwijl de klok wordt afgebeeld, drukt u op TUNER/BAND

, en drukt u daarna op

/

 

om het apparaat in te schakelen.

"AM 9k Step" of "AM 10k Step" verschijnt op het display.

Wanneer u het interval verandert, worden alle voorgeprogrammeerde

AM-zenders uit het geheugen gewist.

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Tips

 Om de ontvangstkwaliteit te verhogen, stelt u de bijgeleverde antennes af of sluit u een externe antenne aan.

 Wanneer in een FM-stereoprogramma statische ruis hoorbaar is, drukt u herhaaldelijk op REPEAT/FM MODE totdat "MONO" oplicht op het display. Er is dan geen stereo-effect, maar de ontvangst verbetert.

Naar een voorkeurzender luisteren

1

Stem af op de gewenste radiozender (zie "Naar FM of AM luisteren" (blz. 60)).

2

Druk op DVD/USB/TUNER MENU

.

"Memory?" knippert op het display.

3

Druk op ENTER

.

Een voorkeurzendernummer knippert op het display.

De zenders worden vastgelegd vanaf voorkeurzendernummer 1.

Voorkeurzendernummer

4

Druk herhaaldelijk op PRESET

+/

 

om het gewenste voorkeurzendernummer te kiezen.

5

Druk op ENTER

.

"Complete!" verschijnt op het display.

De zender is nu in het geheugen vastgelegd.

6

Herhaal de stappen 1 t/m 6 om andere zenders in het geheugen vast te leggen.

U kunt 20 FM-zenders en 10 AMzenders voorprogrammeren.

Wanneer de stekker uit het stopcontact wordt getrokken of indien er een stroomonderbreking optreedt, blijven de voorkeurzenders nog een halve dag in het geheugen bewaard.

7

Om te luisteren naar een voorkeurzender, drukt u herhaaldelijk op PRESET

+/

om de gewenste voorkeurzender te kiezen.

U kunt ook op de cijfertoetsen

 drukken, en daarna op ENTER

drukken om de gewenste voorkeurzender te kiezen.

De voorkeurzender annuleren

Druk op DVD/USB/TUNER MENU

.

1

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 100 W Black
  • Built-in speaker(s)
  • Microphone in
  • MP3 playback
  • Bass adjustment

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents