Geluidsregeling. Sony CMT-DH3


Add to my manuals
219 Pages

advertisement

Geluidsregeling. Sony CMT-DH3 | Manualzz

Geluidsregeling

Regeling van het geluid

Een dynamischer geluid creëren (Dynamic Sound

Generator X-tra)

U kunt de lage tonen versterken en het geluid krachtiger maken.

De DSGX-instelling is ideaal voor muziekbronnen.

Druk herhaaldelijk op DSGX

op het apparaat.

Telkens wanneer u op deze toets drukt, verspringt de aanduiding op het display als volgt:

DSGX ON  DSGX OFF

Tip

De standaardinstelling is "DSGX ON".

Het geluidseffect instellen

1

Druk herhaaldelijk op EQ

om

"BASS" of "TREBLE" te kiezen.

2

Druk herhaaldelijk op PRESET

+/

 

om het niveau in te stellen.

Meezingen: Karaoke

U kunt meezingen met iedere multiplex

AUDIO CD, multiplex VIDEO CD of

DVD VIDEO in Dolby Digital Karaokeformaat.

Voorbereiden op karaoke

(Alleen DVD VIDEO, DVD-R/-RW in de VR-modus, VIDEO CD, AUDIO

CD, MP3-audiotracks en DivXvideobestanden)

1

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION +/

 

om "DVD" te kiezen (of druk op DVD

  op het apparaat).

2

Draai MIC LEVEL

op het apparaat naar "MIN" om het volumeniveau van de microfoon te verlagen, en draai ECHO

LEVEL

* op het apparaat naar

"MIN" om het echo-effect te annuleren.

3

Sluit een optionele microfoon aan op de MIC-aansluiting

 van het apparaat.

Wordt vervolgd

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

4

Druk op KARAOKE MODE

.

"KARAOKE MODE: ON" wordt op het televisiescherm afgebeeld.

5

Begin met het afspelen van de muziek en stel het volume in.

DVD VIDEO, DVD-R/-RW in de VRmodus of DivX-videobestanden:

Het apparaat voert het audioformaat uit dat u hebt gekozen.

AUDIO CD, VIDEO CD of MPaudiotracks:

De audio-instelling verandert automatisch in "1/L" en het apparaat voert het geluid van het linkerkanaal uit naar zowel de voorluidsprekers als de surroundluidsprekers.

Als u de zang wilt horen:

Druk herhaaldelijk op AUDIO  om een ander audiokanaal te kiezen.

6

Begin mee te zingen met de muziek.

Andere bedieningsmogelijkheden

Om

Het volumeniveau van de microfoon in te stellen

De microfoonecho in te stellen

Het echo-effect te annuleren

Draai

MIC LEVEL

 apparaat.

op het

ECHO LEVEL

* op het apparaat.

ECHO LEVEL

* op het apparaat op "MIN".

* Behalve voor Europese en Russische modellen

De karaokefunctie uitschakelen

Koppel de microfoon los of druk op

KARAOKE MODE

. "KARAOKE

MODE: OFF" wordt op het televisiescherm afgebeeld.

Opmerkingen

 U kunt de karaokefunctie niet inschakelen in stap 4 wanneer de begeleidende tekst van

QUICK SETUP op het televisiescherm wordt afgebeeld.

 De karaokefunctie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u:

het apparaat uitschakelt.

de functie verandert.

de hoofdtelefoon aansluit.

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Dolby Digital Karaoke-formaat

(Alleen DVD VIDEO)

Het Dolby Digital-formaat, dat surroundgeluid reproduceert met behulp van 5 kanalen, kan ook het "Dolby Digital

Karaoke"-formaat bevatten dat speciaal bedoeld is voor karaoke. Op discs in het Dolby Digital Karaoke-formaat, zijn naast de instrumentale begeleiding ook sporen voor begeleidende melodie en begeleidende zang opgenomen. U kunt deze kiezen wanneer de karaokefunctie is ingeschakeld.

Luidsprekeruitvoer in normaal Dolby

Digital-formaat (.1 kanalen)

Voor (L) Midden Voor (R)

U kunt de audio-informatie controleren door op AUDIO

te drukken (blz. 30).

Tijdens weergave van een Dolby Digital

Karaoke-disc, wordt "

" afgebeeld als het huidige audioformaat (blz. 78).

Voorbeeld:

2/0: Opgenomen met alleen instrumentale begeleiding.

3/0: Opgenomen met alleen begeleidende melodie.

3/1: Opgenomen met begeleidende melodie en één begeleidende zangstem.

3/2: Opgenomen met begeleidende melodie en twee begeleidende zangstemmen.

Surround (L) Surround (R)

Luidsprekeruitvoer in Dolby Digital

Karaoke-formaat

Instrumentale begeleiding Instrumentale begeleiding

Voor (L) Midden

Begeleidende melodie

Voor (R)

Surround (L) Surround (R)

Begeleidende zang 1 Begeleidende zang 2

U kunt ieder van deze kiezen.

Wordt vervolgd

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Van karaoke genieten met behulp van het regelmenu

1

Druk eenmaal of tweemaal op DISPLAY  terwijl de karaokefunctie is ingeschakeld tijdens het weergeven van een disc.

Het regelmenu wordt op het televisiescherm afgebeeld.

2

Druk herhaaldelijk op

of

 om het karaoke-onderdeel op de afgebeelde lijst te kiezen, en druk daarna op ENTER  .

Het karaoke-onderdeel is gekozen.

3

Druk herhaaldelijk op

ENTER  .

of

 om de gewenste instelling te kiezen, en druk daarna op

De karaokefunctie instellen

De standaardinstellingen zijn onderstreept.

KARAOKE PON

1)

ON:

Geniet van karaoke met iedere disc, zelfs als het geen karaoke of multiplex disc is door het geluid van de zang te onderdrukken.

OFF:

Het "KARAOKE PON"-effect wordt geannuleerd.

KEY CONTROL

)

Hiermee stelt u de toonhoogte van de muziek in overeenkomstig uw stembereik.

Kies "

" om het "KEY CONTROL"-effect te annuleren.

VOCAL SELECT

)

(Alleen DVD VIDEO, VIDEO CD,

AUDIO CD)

Bij weergave van een DVD VIDEO:

OFF (Schakelt de begeleidende zang uit)

1+2 (Begeleidende zang 1+2)

1 (Begeleidende zang 1)

2 (Begeleidende zang 2)

0

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Bij weergave van een VIDEO CD of

AUDIO CD:

OFF (Schakelt de zang uit)

L+R (Hetzelfde geluid wordt uitgevoerd door beide luidsprekers)

STEREO (het normale stereogeluid)

Bij weergave van een Super VCD:

OFF (Schakelt de zang uit)

1:L+R

1:STEREO (het stereogeluid van geluidsspoor 1)

2:L+R

2:STEREO (het stereogeluid van geluidsspoor 2)

GUIDE MELODY

)

(Alleen DVD VIDEO)

ON:

Schakelt de begeleidende melodie in.

OFF:

Schakelt de begeleidende melodie uit.

SCORE MODE

)

U kunt dit kiezen als de karaokefunctie is ingeschakeld.

Uw score wordt berekend door uw stem te vergelijken met de muziekbron.

NORMAL:

Gevorderd of professioneel niveau.

EASY:

Beginner of gemiddeld niveau.

DEMO:

Demonstratiemodus. Beeldt voortdurend een hoge score af voor iedere song.

1

Druk op SCORE

alvorens een song te zingen in de karaokefunctie.

De voorgaande hoogste score wordt op het televisiescherm afgebeeld.

2

Na meer dan een minuut te hebben gezongen, drukt u nogmaals op

SCORE

om uw score te bekijken.

Uw score wordt aangegeven op een schaal van 0 tot 99.

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Wordt vervolgd

1

NL

1)

De stem van de zanger(es) kan soms niet zachter worden gezet wanneer:

er slechts een paar instrumenten worden gespeeld.

er een duet wordt gespeeld.

 de bron sterke echogeluiden of koorzang bevat.

 de stem van de zanger(es) zich niet in het midden bevindt.

 er bij de bron een hoge sopraan of tenor zingt.

U kunt ook de instelling van "KARAOKE

PON" veranderen door op KARAOKE PON

te drukken terwijl de karaokefunctie is ingeschakeld.

De "KARAOKE PON"-instelling wordt automatisch veranderd in "OFF" wanneer u

"VOCAL" instelt op "ON".

2) U kunt ook de "KEY CONTROL"-instelling veranderen door op KEY CONTROL

  te drukken om de toonsoort te verlagen, en op KEY CONTROL

 

drukken om de toonsoort te verhogen terwijl de karaokefunctie is ingeschakeld.

De "KEY CONTROL"-instelling wordt automatisch teruggesteld op de standaardinstelling wanneer u de track of titel verandert.

Afhankelijk van de disc kan het onmogelijk

3) zijn de bovenstaande bediening uit te voeren.

De "VOCAL"-instelling wordt automatisch veranderd in "OFF" wanneer u "KARAOKE

PON" instelt op "ON".

Bij DVD VIDEO's zonder begeleidende zang, kunt u de zang niet inschakelen. Bij weergave van een DVD VIDEO, werkt de functie alleen voor het Dolby Digital Karaoke-formaat. Bij

DVD VIDEO's met 1 begeleidende zangstem, kunt u de zang niet veranderen.

Afhankelijk van de disc kan het onmogelijk zijn de zang te veranderen.

4)

Bij weergave van een DVD VIDEO, werkt de functie alleen voor het Dolby Digital

Karaoke-formaat.

Bij DVD VIDEO's zonder begeleidende melodie, kunt u de begeleidende melodie niet horen, zelfs niet als u de instelling instelt op "ON".

5)

De hoogste score wordt teruggesteld wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

Als u op andere toetsen van de afstandsbediening drukt, kan de scorefunctie worden geannuleerd.

In sommige gevallen kan het onmogelijk zijn de scorefunctie te gebruiken.

Opmerking

Iedere instelling van de karaokefunctie in bovenstaande tabel wordt automatisch veranderd in "OFF" of in de standaardinstelling wanneer u:

 het apparaat uitschakelt.

 de functie verandert.

 de hoofdtelefoon aansluit.

de karaokefunctie uitschakelt.

de disc uitwerpt.

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 100 W Black
  • Built-in speaker(s)
  • Microphone in
  • MP3 playback
  • Bass adjustment

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents