Overige bedieningen. Sony CMT-DH3


Add to my manuals
219 Pages

advertisement

Overige bedieningen. Sony CMT-DH3 | Manualzz

Overige bedieningen

De timer gebruiken

Inslapen met muziek

Slaaptimer

U kunt het systeem na verloop van een vooraf ingestelde tijd automatisch laten uitschakelen, zodat u kunt inslapen met muziek.

Druk herhaaldelijk op SLEEP

.

Bij iedere druk op de toets, verandert de minutenaanduiding als volgt:

90min  80min  70min  … 

10min  OFF

Andere bedieningsmogelijkheden

Om

De resterende tijd te controleren

De uitschakeltijd te wijzigen

De slaaptimer te annuleren

Doet u het volgende

Druk eenmaal op de

SLEEP

toets.

Druk herhaaldelijk op SLEEP

om de gewenste tijd van het uitschakelen te kiezen.

Druk herhaaldelijk op SLEEP

totdat

"SLEEP OFF" in op het display verschijnt.

Ontwaken met muziek

Weergavetimer

U kunt op de ingestelde tijd met geluid van de cd, radio of een optioneel USBapparaat gewekt worden. Zorg eerst dat de klok juist is ingesteld (zie "Instellen van de klok" (blz. 23)).

1

Bereid de geluidsbron voor.

Disc: Plaats een disc.

 Radio: Stem af op de gewenste voorkeur zender (zie "Luisteren naar de radio" (blz. 60)).

USB-apparaat: Sluit een optioneel

USB-apparaat aan (blz. 62).

2

Druk op de toets VOLUME +/

om het volumeniveau in te stellen.

3

Druk op de toets TIMER MENU

.

4

Druk herhaaldelijk op

of

om de functie "PLAY SET?" te kiezen, en druk daarna op

ENTER

.

"ON" verschijnt en de uur-indicatie knippert op het display.

5

Stel het tijdstip in waarop u gewekt wilt worden.

Druk herhaaldelijk op

of

 

om het uur in te stellen en druk daarna op ENTER

.

De minuutaanduiding knippert op het display. Gebruik bovenstaande procedure om het minuutgetal in te stellen. "OFF" verschijnt en de uurindicatie knippert op het display.

Wordt vervolgd

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

NL

6

Stel de tijd in waarop de weergave moet worden gestopt met behulp van dezelfde procedure als in stap 5.

7

Kies de geluidsbron.

Druk herhaaldelijk op

of

  tot de gewenste muziekbron wordt afgebeeld op het display, en druk daarna op ENTER  . Dit scherm beeldt de timerinstellingen af.

8

Druk op

 

om het systeem uit te schakelen.

Andere bedieningsmogelijkheden

Om

De instelling te controleren

Doet u het volgende

1

Druk op TIMER

MENU

.

"TIMER SEL?" knippert op het display.

2

Druk op ENTER

.

3

Druk herhaaldelijk op

of

 

om de functie "PLAY

SELECT?" te kiezen, en druk daarna op

ENTER

.

Start vanaf stap 1.

De instelling te wijzigen

De weergavetimer te annuleren

1

Druk op TIMER

MENU  .

"TIMER SEL?" knippert op het display.

2

Druk op ENTER

.

3

Druk herhaaldelijk op

of

 

om

"TIMER OFF" te kiezen en druk daarna op ENTER

.

Opmerkingen

 De weergavetimer zal niet in werking treden als het apparaat is ingeschakeld of als

"STANDBY" knippert op het display.

 Het systeem wordt 30 seconden vóór de ingestelde tijd ingeschakeld.

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

De displayinformatie veranderen

De klok controleren

Druk op DISPLAY

terwijl het apparaat is uitgeschakeld. De klok wordt gedurende ongeveer 8 seconden afgebeeld.

De helderheid van het display instellen

Druk herhaaldelijk op DIMMER

terwijl het apparaat is ingeschakeld.

Telkens wanneer u op deze toets drukt, verandert het display als volgt:

DIMMER OFF  DIMMER 1 

DIMMER 2*

* DIMMER 2 is de donkerste instelling.

Gegevens van weergegeven disc zien

Informatie over de disc afbeelden op het display op het voorpaneel

Druk op DISPLAY

.

Bij iedere druk op DISPLAY  , verandert het display van

   

  …

Discinformatie

 Klokdisplay (gedurende 8 seconden)

De verstreken weergaveduur, resterende weergaveduur en titels controleren

Druk tijdens weergave op TIME/TEXT

.

Bij iedere druk op TIME/TEXT

, verandert het display van

   

  

Bij weergave van een DVD VIDEO of

DVD-R/-RW in de VR-modus:

 Als het menu of een titel zonder hoofdstukken wordt weergegeven

Verstreken weergaveduur van het menu of de huidige titel

Titel van de disc

1)

Wordt vervolgd

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

 Als een ander hoofdstuk dan hierboven aangegeven wordt weergegeven

 Verstreken weergaveduur van de huidige titel

 Resterende weergaveduur van de huidige titel

Verstreken weergaveduur van het huidige hoofdstuk

Resterende weergaveduur van het huidige hoofdstuk

Titel van de disc

1)2)

Bij weergave van een AUDIO CD of

VIDEO CD zonder de PBC-functie:

Verstreken weergaveduur van huidige track

Resterende weergaveduur van de huidige track

Verstreken weergaveduur van de weergegeven disc

3)

Resterende weergaveduur van de huidige disc

3)

Titel van de disc

1)4)

Bij weergave van een VIDEO-CD/

Super VCD:

Verstreken weergaveduur van de weergegeven scène/track

Titel van de disc

1)4)

Bij weergave van MP-audiotracks op een DATA CD/DVD of DivXvideobestanden op een DATA

CD/DVD:

 Verstreken weergaveduur van de weergegeven track/bestand

 Titel van de track/bestand

5)

De totale weergavetijd en de titels controleren

Druk in de stopstand herhaaldelijk op

TIME/TEXT

.

Bij iedere druk op TIME/TEXT

, verandert het display van    

 

DVD VIDEO of DVD-R/-RW in de VRmodus:

Totaalaantal titels op de disc

 Titel van de disc

1)

VIDEO CD zonder PBC-weergave of

AUDIO CD:

Totaalaantal tracks op de disc en het totale weergaveduur van de disc

Titel van de disc

1)

VIDEO CD met PBC-weergave:

 Totaalaantal scènes op de disc

Titel van de disc

1)

1)

"NO TEXT" wordt op het display afgebeeld als de DVD VIDEO geen DVD-TEXT disc is of de VIDEO CD geen tekstinformatie bevat.

2)

Als u op TIME/TEXT

drukt terwijl de titel van de disc wordt afgebeeld, worden het huidige hoofdstuknummer en het huidige titelnummer gedurende 2 seconden afgebeeld, waarna het display terugkeert naar

3) de verstreken weergaveduur.

Als geprogrammeerde weergave of willekeurige weergave is ingeschakeld, worden de verstreken weergaveduur en de resterende weergaveduur overgeslagen.

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

4)

Als u op TIME/TEXT

drukt terwijl de titel van de disc wordt afgebeeld, worden het huidige tracknummer en het huidige indexnummer (voor een disc zonder weergaveregeling, PBC) of het huidige scènenummer (voor een disc met weergaveregeling, PBC) gedurende

2 seconden afgebeeld, waarna het display terugkeert naar de verstreken weergaveduur.

5)

Als u bij weergave van een DivX-

drukt videobestand op TIME/TEXT terwijl de titel van het bestand wordt afgebeeld, worden het huidige albumnummer en het huidige bestandsnummer gedurende

2 seconden afgebeeld, waarna het display terugkeert naar de verstreken weergaveduur.

Opmerkingen

Als u een disc weergeeft waarop alleen JPEGbeeldbestanden staan, wordt "JPEG" of "No

Audio" op het display afgebeeld.

U kunt TIME/TEXT

niet gebruiken om het scherm met de discinformatie te veranderen wanneer:

een JPEG-beeldbestand wordt weergegeven.

de weergave van een DATA CD/DVD met MP3-audiotracks en/of JPEGbeeldbestanden is gestopt.

 de weergave DATA CD/DVD met DivXvideobestanden is gestopt.

 Als de titel van de MP3-audiotrack tekens bevat die niet kunnen worden afgebeeld, worden deze tekens afgebeeld als "

*

".

 Het kan gebeuren dat de verstreken weergaveduur van MP3-audiotracks en

DivX-videobestanden verkeerd wordt afgebeeld.

Informatie over de disc afbeelden op het beeldscherm

Druk op TIME/TEXT

.

Bij iedere druk op TIME/TEXT  tijdens weergave van de disc, verandert het display van     …  

De tijdaanduiding die u op het televisiescherm kunt zien is afhankelijk van de disc die u weergeeft.

T: titel of track

C: Hoofdstuk

D: Disc

Tijdinformatie

Overdrachtsnelheid

Albumtitel Disctitel/tracktitel/bestandstitel

Bij weergave van een DVD VIDEO of

DVD-R/-RW in de VR-modus:

Verstreken weergaveduur van de huidige titel

Resterende weergaveduur van de huidige titel

Verstreken weergaveduur van het huidige hoofdstuk

Resterende weergaveduur van het huidige hoofdstuk

Titel van de disc

Wordt vervolgd

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Bij weergave van een VIDEO-CD/

Super VCD:

Verstreken weergaveduur van de huidige scène/track

Titel van de disc

Bij weergave van een AUDIO CD/

VIDEO-CD zonder de PBC-functie:

Verstreken weergaveduur van huidige track

Resterende weergaveduur van de huidige track

Verstreken weergaveduur van de huidige disc

Resterende weergaveduur van de huidige disc

Titel van de disc

Bij weergave van een DATA CD/DVD:

Verstreken weergaveduur van de huidige track/bestand

Opmerkingen

Alleen de letters van het alfabet, cijfers en enkele symbolen kunnen worden afgebeeld.

Afhankelijk van de disc kan het systeem slechts een beperkt aantal tekens afbeelden.

Het is mogelijk dat bij MP3-audiotracks met een andere indeling dan ISO 9660 Level 1 en Level 2, de albumtitel en tracktitel niet worden afgebeeld.

Afbeelden van de audiogegevens op de disc

(Alleen DVD VIDEO en DivXvideobestanden)

Als u tijdens weergave herhaaldelijk op

AUDIO

drukt, wordt het formaat van het huidige audiosignaal afgebeeld op het televisiescherm.

Bij weergave van een DVD VIDEO:

Bij het Dolby Digital-formaat kunnen er bijvoorbeeld signalen in allerlei kanaalcombinaties op de DVD VIDEO worden opgenomen, van mono tot 5.1 kanalen.

Voorbeeld:

Voor Dolby Digital 5.1-kanalen:

2 Surround-componenten

2 voorcomponenten +

1 middencomponent

1 LFE (Lage Frequentie-

Effect)-kanaal

Bij weergave van een DivXvideobestand:

Voorbeeld:

MP3-audiotrack

Overdrachtsnelheid

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

De datuminformatie van JPEGbeeldbestanden controleren

U kunt de datuminformatie tijdens weergave controleren wanneer de Exif*tag is opgenomen als onderdeel van de

JPEG-beeldbestanden.

Druk tijdens weergave herhaaldelijk op DISPLAY

.

Het regelmenu verschijnt.

Aansluiten van optionele componenten

U kunt uw systeem uitbreiden door los verkrijgbare componenten aan te sluiten. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die met de betreffende component is meegeleverd.

Voorpaneel

Datuminformatie

* Exif (Exchangeable Image File Format) is een digitale-cameraformaat ontwikkeld door de

Japan Electronics & Information Technology

Industries Association (JEITA).

Opmerking

De datuminformatie verschilt afhankelijk van het gebied.

Achterpaneel

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Wordt vervolgd

NL

Sluit hierop de audiouitgangsaansluiting van een optionele component (draagbare audiospeler, enz.) aan.

COMPONENT VIDEO OUTaansluitingen

Sluit hierop de componentvideoingangsaansluitingen van de televisie of projector aan. Als uw televisie compatibel is met progressieve signalen, moet u deze aansluitingen gebruiken en herhaaldelijk op

PROGRESSIVE

op het apparaat drukken om "P AUTO" of "P VIDEO" te kiezen. U kunt genieten van een hogere beeldkwaliteit.

S VIDEO OUT/VIDEO OUTaansluitingen

Sluit hierop de S-video/videoingangsaansluiting van de televisie aan. U kunt genieten van videobeelden van een hogere kwaliteit wanneer u S VIDEO kiest.

DIGITAL OUT-aansluiting

Sluit de digitale, optische ingangsaansluiting van een optionele, digitale component (zoals een versterker) aan. U kunt genieten van

5.1-kanalen geluid als de aangesloten versterker is uitgerust met een Dolby

Digital of DTS decoder.

Opmerking

Het geluid wordt alleen uitgevoerd wanneer de functie is ingesteld op "DVD".

Genieten van multikanaals geluid met een optionele versterker

1

Sluit de digitale, optische kabel aan.

Zie "Aansluiten van optionele componenten" (blz. 79).

2

Sluit luidsprekers aan op een optionele versterker die is uitgerust met een decoder.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de aangesloten versterker werd geleverd voor de luidsprekeropstelling.

3

Start de weergave van een multikanalen bron, zoals een

DVD VIDEO.

4

Kies het gewenste audioformaat.

Zie "Taal- en kanaalkeuze voor de geluidsweergave" (blz. 30).

0

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 100 W Black
  • Built-in speaker(s)
  • Microphone in
  • MP3 playback
  • Bass adjustment

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents