Gids van het regelmenuscherm. Sony CMT-DH3


Add to my manuals
219 Pages

advertisement

Gids van het regelmenuscherm. Sony CMT-DH3 | Manualzz

Gids van het regelmenuscherm

Gebruik het regelmenu om een functie te kiezen en bijbehorende informatie te bekijken.

Druk herhaaldelijk op DISPLAY

om het regelmenuscherm als volgt in te schakelen, uit te schakelen of te veranderen:

Regelmenuscherm 1

Regelmenuscherm 2 (alleen afgebeeld voor bepaalde discs)

Regelmenuscherm uit

Regelmenuscherm 1

Regelmenuscherm

Regelmenuschermen 1 en 2 beelden verschillende onderdelen af, afhankelijk van het disctype.

Voorbeeld: Regelmenuscherm 1 bij weergave van een DVD VIDEO

Nummer van huidig weergegeven titel

Nummer van huidig weergegeven hoofdstuk

Totaal aantal titels

Totaal aantal hoofdstukken

Onderdelen op het regelmenu

Weergavestatus (

weergave,

 pauzestand,

stopstand, enz.)

Gekozen onderdeel

Type disc dat wordt weergegeven

Verstreken weergaveduur

Huidige instelling

Opties

Functienaam van het gekozen onderdeel op het regelmenu

Bedieningsmededeling

Wordt vervolgd

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Lijst met regelmenu-onderdelen

Onderdeel Naam van onderdeel, Disctype waarop van toepassing, Functie

TITLE/SCENE/TRACK

Kiest de titel, scène of track om weer te geven.

CHAPTER/INDEX

Kiest het hoofdstuk of de index om weer te geven.

TRACK

Voor het kiezen van de track dat u wilt weergeven.

ORIGINAL/PLAY LIST

Kiest de weergavevolgorde uit de oorspronkelijk opgenomen volgorde, of de volgorde van de weergavelijst aangemaakt op de disc.

TIME/TEXT

Controleert de verstreken weergaveduur en de resterende weergaveduur.

Voor het invoeren van de tijdcode voor het zoeken naar beelden of muziek.

Hiermee beeldt u de tekstinformatie af van DVD TEXT discs en MP3audiotracks.

PROGRAM

Geeft de tracks weer in de volgorde die u wenst.

SHUFFLE

Geeft de tracks in willekeurige volgorde weer.

REPEAT

Geeft een disc herhaaldelijk weer, de gehele disc (alle titels/alle tracks/ alle albums) herhaaldelijk weer, of één titel/hoofdstuk/track/album/ bestand herhaaldelijk weer.

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Onderdeel Naam van onderdeel, Disctype waarop van toepassing, Functie

A/V SYNC

Stelt de vertragingstijd in tussen het geluid en het beeld.

PARENTAL CONTROL

Stelt in dat weergave op dit apparaat onmogelijk is.

SETUP

QUICK-instelfunctie

Gebruikt QUICK SETUP om de taal van de beeldschermaanduidingen en de beeldverhouding van de televisie te kiezen.

CUSTOM-instelfunctie

Behalve het instellen met QUICK SETUP, kunt u andere instellingen maken.

RESET

Stelt de instellingen van "SETUP" terug op de standaardinstellingen.

ALBUM

Kiest het album om weer te geven.

FILE

Kiest het JPEG-beeldbestand of DivX-videobestand om weer te geven.

DATE

Beeldt de datum af waarop de foto werd genomen door een digitale camera.

INTERVAL

Geeft de duur aan gedurende welke de dia's wordt weergegeven op het televisiescherm.

EFFECT

Kiest het overgangseffect dat wordt gebruikt voor het wisselen van de dia's tijdens een diavoorstelling.

Wordt vervolgd

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

Onderdeel Naam van onderdeel, Disctype waarop van toepassing, Functie

MODE (MP, JPEG)

Kiest het type data: MP3-audiotrack (AUDIO), JPEG-beeldbestand

(IMAGE) of beide (AUTO), dat wordt weergegeven tijdens weergave van een DATA CD/DVD.

KEY CONTROL*

Verandert de toonsoort overeenkomstig uw stembereik.

SCORE MODE*

Kiest het niveau van de scorefunctie.

KARAOKE PON*

Geniet van karaoke met een in stereo opgenomen disc door het geluid van de zang te onderdrukken.

VOCAL SELECT*

Kiest de begeleidende zang op discs opgenomen in het Dolby Digital

Karaoke-formaat (alleen DVD VIDEO).

Kiest het type zang opgenomen op de disc (alleen VIDEO CD en

AUDIO CD).

Schakelt de zang uit (alleen VIDEO CD en AUDIO CD).

GUIDE MELODY*

Schakelt de begeleidende melodie in of uit op discs opgenomen in het

Dolby Digital Karaoke-formaat.

* Deze functie is alleen beschikbaar in de karaokefunctie.

100

NL

CMT-DH3.NL.3-097-194-81(1)

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 100 W Black
  • Built-in speaker(s)
  • Microphone in
  • MP3 playback
  • Bass adjustment

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents