TECHNISCHE GEGEVENS. AEG HK634020FB


Add to my manuals
52 Pages

advertisement

TECHNISCHE GEGEVENS. AEG HK634020FB | Manualzz

16 www.aeg.com

8.5 Beveiligingsdoos Als u een beveiligingsdoos (een additioneel toebehoren) gebruikt, is de beschermingsvloer onder het fornuis niet noodzakelijk. De beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar.

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier.

U kunt de beveiligingsdoos niet gebruiken als u de kookplaat boven een oven installeert.

9.

TECHNISCHE GEGEVENS

9.1 Typeplaatje

Model HK634020FB

Type 58 HAD 54 AO

Serienr. .................

AEG

9.2 Specificatie kookzones

Kookzone

Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter

PNC productnummer 949 492 156 00

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Vervaardigd in Roemenië

6.5 kW

Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]

800 / 1600 / 2300

1200

Diameter van de kookzone [mm]

120 / 175 / 210

145

1200

1800

145

180

Gebruik voor optimale kookresultaten kookgerei dat niet groter is dan de diameter van de kookzone.

10.

ENERGIEZUINIGHEID

10.1 Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014

Modelidentificatie HK634020FB

NEDERLANDS 17

Type kooktoestel

Aantal kookzones

Verwarmingstechnologie

Diameter ronde kookzones

(Ø)

Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)

Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob)

Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter

Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter

EN 60350-2 - Elektrische huishoudelijke kookapparaten - Deel 2: Kookplaten -

Methodes voor het meten van de prestatie

10.2 Energiebesparing

U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken door de onderstaande tips te volgen.

• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.

• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.

11.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool

. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten

Ingebouwde kookplaten

4

Stralingswarmte

21,0 cm

14,5 cm

14,5 cm

18,0 cm

191,3 Wh / kg

196,8 Wh / kg

196,8 Wh / kg

182,4 Wh / kg

191,8 Wh / kg

• Zet uw kookgerei op de kookzone voordat u deze activeert.

• De bodem van het kookgerei moet dezelfde afmeting hebben als de kookzone.

• Zet kleiner kookgerei op kleinere kookzones.

• Plaats het kookgerei precies in het midden van de kookzone.

• Gebruik de restwarmte om het eten warm te houden of te smelten.

gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

18 www.aeg.com

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ............................................................................ 19

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ................................................................................... 21

3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.............................................................................. 23

4. UTILISATION QUOTIDIENNE................................................................................25

5. CONSEILS................................................................................................................27

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE................................................................................ 28

7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT................................................29

8. INSTALLATION....................................................................................................... 31

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....................................................................32

10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE............................................................................. 33

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : www.aeg.com/webselfservice

Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service : www.registeraeg.com

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

Utilisez toujours des pièces d'origine.

Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.

Avertissement/Consignes de sécurité

Informations générales et conseils

Informations en matière de protection de l'environnement

Sous réserve de modifications.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals