Sisältö. IKEA LOV3


Add to my manuals
56 Pages

advertisement

Sisältö. IKEA LOV3 | Manualzz

SUOMI

Sisältö

Turvallisuustiedot

Turvallisuusohjeet

Asennus

Laitteen kuvaus

Käyttöönotto

Päivittäinen käyttö

Lisävarusteiden käyttäminen

Lisätoiminnot

8

9

10

10

8

8

4

5

Vihjeitä ja neuvoja

Hoito ja puhdistus

Vianmääritys

Tekniset tiedot

Energiatehokkuus

YMPÄRISTÖNSUOJELU

IKEA-TAKUU

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Turvallisuustiedot

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.

11

12

14

15

16

17

17

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.

Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.

Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.

Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.

4

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents