Produktbeskrivning. IKEA LOV3


Add to my manuals
56 Pages

advertisement

Produktbeskrivning. IKEA LOV3 | Manualzz

SVENSKA

Elektrisk installation

VARNING!

Endast en kvalificerad person får utföra den elektriska installationen.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om säkerhetsföreskrifterna i kapitlen om säkerheten inte följs.

Produktbeskrivning

Allmän översikt

2 3 4

1

5

6

7

4

3

2

1

Denna produkt levereras endast med en huvudkabel.

1

Kontrollpanel

2

Temperaturdisplay

3

Temperaturvred

4

Vred för ugnsfunktionerna

5

Ventilationsöppningar för kylfläkt

6

Ugnslampa

7

Typskylt

8

Ugnsnivåer

24

Tillbehör

• Galler x 1

För kokkärl, bakformar och stekkärl.

Före första användning

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

Första rengöring

Ta ut alla tillbehör ur produkten.

• Bakplåt x 1

För kakor och småkakor.

Se avsnittet "Underhåll och rengöring".

Rengör produkten och tillbehören innan du använder den första gången.

Sätt tillbaka tillbehören på sin ursprungliga plats.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents