Skötsel och rengöring. IKEA LOV3


Add to my manuals
56 Pages

advertisement

Skötsel och rengöring. IKEA LOV3 | Manualzz

SVENSKA 28

2

1

1

-

-

1

Vikt (kg)

1

Livsmedel

Fyllda pepperonitomater / Ugnstekt potatis

Sockerkakor

Pajer

Småkakor

Lasagne

Franskbröd

Pizza

Funktion Falsnivå Temperatur

(°C)

2 190

Tid (min)

50 - 70

2

2

3

2

2

1

160

160

140

180

190

190

45 - 55

80 - 100

25 - 35

45 - 60

50 - 60

25 - 35

Skötsel och rengöring

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

Anmärkningar om rengöring

• Torka av framsidan med en mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.

• Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.

• Rengör produkten efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller andra matrester kan leda till eldsvåda.

• Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.

• Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka.

Använd en mjuk duk med varmt vatten och ett rengöringsmedel.

• Använd inte starka medel, föremål med skarpa kanter eller diskmaskin vid rengöring om du har tillbehör i Super

Clean. Det kan skada ytan.

Produkter i rostfritt stål eller aluminium

Rengör ugnsluckan endast med en blöt svamp. Torka med en mjuk trasa.

Använd aldrig stålull, syror eller produkter med slipeffekt för rengöring eftersom de kan skada ugnens ytor. Rengör ugnens kontrollpanel med samma försiktighet.

Rengöring av luckans packning

• Kontrollera ugnsluckans packning med jämna mellanrum. Ugnsluckans packning

är den som omger ugnens öppning.

Använd inte produkten om denna packning är skadad. Kontakta service.

• Torka av luckans packning med en mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.

Rengöring av ugnsluckan

Ugnsluckan har två glasrutor. Ugnsluckan och glasrutan går att ta bort för rengöring.

SVENSKA 29

1

Ugnsluckan kan stängas om du försöker ta bort glasrutan innan du tar bort ugnsluckan.

FÖRSIKTIGHET!

Använd inte ugnen utan glasrutan.

2

5 6

90°

7

Lossa låsningssystemet för att kunna ta bort den inre glasskivan.

Vrid de två fästanordningarna

90° och ta bort dem från sina fästen.

3

Öppna luckan helt och håll i de två gångjärnen.

4

Lyft och vrid spakarna på de två gångjärnen.

Stäng ugnsluckan halvvägs, till den första öppna positionen. Dra därefter framåt och ta bort luckan från sin plats.

Lägg luckan på en mjuk duk på en stabil yta.

1

2

Lyft försiktigt och ta därefter bort glasrutan.

Dra lucklisten framåt för att ta bort den

Rengör glasrutan med vatten och diskmedel. Torka glasrutan noga.

Sätt tillbaka glasrutan i ugnsluckan när du

är klar med rengöringen. Utför stegen ovan i omvänd ordning.

Se till att den inre glasrutan placeras korrekt i sina skåror.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents