Orkunýtni. IKEA LOV3


Add to my manuals
56 Pages

advertisement

Orkunýtni. IKEA LOV3 | Manualzz

ÍSLENSKA 48

Orkunýtni

Vöruupplýsingar í samræmi við ESB 66/2014

Auðkenning gerðar

Orkunýtnistuðull

LAGAN OV3 201.521.96

106,4

Orkunotkun með venjulegu álagi, hefðbundin stilling 0,83 kWh/hringrás

Fjöldi holrúma 1

Hitagjafi

Magn

Rafmagn

55 l

Tegund ofns

Massi

Innbyggður ofn

25.0 kg

EN 60350-1 - Rafmagnseldunartæki til heimilisnota - 1. hluti: Eldavélar, ofnar, gufuofnar og grill - Aðferðir til að mæla frammistöðu.

Orkusparnaður

Heimilistækið inniheldur eiginleika sem hjálpa þér að spara orku við hversdagslega matreiðslu.

Almennar vísbendingar

Gættu þess að ofnhurðin sé almennilega lokuð þegar tækið er í gangi og haltu henni lokaðri eins mikið og hægt er meðan á matreiðslu stendur.

Notaðu málmdiska til að bæta orkusparnað.

Þegar mögulegt er skal ekki forhita ofninn

áður en matur er settur inn.

Þegar eldun tekur lengri tíma en 30 mínútur skaltu lækka ofnhitann eins mikið og hægt er 3 - 10 mínútum áður en eldun er lokið, eftir því hversu langan tíma tekur að elda.

Hitinn inni í ofninum mun halda áfram að elda.

Notaðu afgangshitann til að hita upp aðra rétti.

Halda mat heitum

Veldu lægstu mögulegu hitastillingu til að nota afgangshita og halda máltíð heitri.

UMHVERFISMÁL

Endurvinna þarf öll efni merkt tákninu .

Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til verndar umhverfinu og heilsu manna og dýra og endurvinnið rusl sem fylgir raftækjum og raftrænum búnaði. Hendið ekki heimilistækjum sem merkt eru með tákninu í venjulegt heimilisrusl. Farið með vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið samband við sveitarfélagið.

ÍSLENSKA 49

IKEA-ÁBYRGÐ

Hvað gildir IKEA-ábyrgðin lengi?

Þessi ábyrgð gildir í fimm (5) ár frá upphaflegum kaupdegi heimilistækis þíns hjá IKEA, nema heimilistækið nefnist

LAGAN, en þá gildir ábyrgðin í tvö (2) ár.

Framvísa þarf upprunalegu sölukvittuninni til sönnunar á kaupunum. Ef gert er við heimilistækið á meðan það er í ábyrgð, framlengir það ekki ábyrgðartíma tækisins,

Hvaða heimilistæki eru ekki í fimm (5) ára

ábyrgð hjá IKEA?

Heimilistækjalínan sem nefnist LAGAN og

öll heimilistæki keypt hjá IKEA fyrir 1. ágúst

2007.

Hver sér um þjónustuna?

Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í gegnum eigin viðgerðarþjónustu eða samþykkta samstarfsviðgerðarþjónustu.

Hvað nær þessi ábyrgð yfir?

Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu, sem orsakast af göllum í smíði þess eða efniviði frá þeim degi sem það var keypt hjá IKEA. Þess ábyrgð gildir eingöngu fyrir heimilisnotkun. Undantekningarnar eru taldar upp undir fyrirsögninni "Hvað nær

þessi ábyrgð ekki yfir?" Innan

ábyrgðartímans nær ábyrgðin yfir kostnað af viðgerð vegna bilunar, þ.e. viðgerðir, varahluti, vinnu og ferðir, að því tilskildu að heimilistækið sé aðgengilegt til að gera við

án sérstakra útgjalda. Um þessa skilmála gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG) og reglugerðir hlutaðeigandi lands. Íhlutir sem teknir eru úr þegar skipt er um íhluti verða eign IKEA.

Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?

Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort

þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst ná yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsfyrirtæki annað hvort gera við gölluðu vöruna eða skipta henni fyrir sömu eða sambærilega vöru, og er ákvörðun um það alfarið í þeirra höndum.

Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?

• Venjulegt slit.

• Skemmdir af ásettu ráði eða vegna vanrækslu, skemmdir vegna þess að notkunarleiðbeiningum hefur ekki verið fylgt, skemmdir vegna rangrar uppsetningar eða vegna þess að tengt er við ranga rafspennu, skemmdir sem stafa af efnafræðilegum eða rafefnafræðilegum viðbrögðum, ryði, tæringu eða vatni, þar með talið en ekki eingöngu skemmdir sem stafa af miklu kalki í vatni og skemmdir sem stafa af

óeðlilegum umhverfisaðstæðum.

• Hluti sem eyðast eins og rafhlöður og perur.

• Hluti sem hafa enga virkni eða eru eingöngu til skrauts og hafa ekki áhrif á venjulega notkun tækisins, þar með taldar rispur og hugsanlegan litamun.

• Skemmdir sem verða fyrir slysni vegna aðskotahluta eða -efna, hreinsunar eða losunar stíflna í síum, frárennsliskerfum eða sápuhólfum.

• Skemmdir á eftirfarandi hlutum: keramíkgleri, aukahlutum, leirtaus- og hnífaparakörfum, aðrennslis- og frárennslisrörum, þéttum, perum og peruhlífum, skjáum, hnöppum, hlífum og hlífapörtum. Nema sannanlegt sé skemmdirnar séu tilkomnar vegna framleiðslugalla.

• Tilfelli þegar tæknimaður skoðar heimilistækið og finnur engan galla.

• Viðgerðir ekki framkvæmdar af

þjónustuaðilum skipuðum af okkur og/eða samþykktum þjónustuaðila sem

ÍSLENSKA 50

við eigum samning við eða notaðir hafa verið varahlutir sem ekki eru upprunalegir.

• Viðgerðin er tilkomin vegna uppsetningar sem var röng eða ekki í samræmi við tæknilýsingu.

• Notkun heimilistækisins annars staðar en inni á heimilinu, þ.e. í atvinnuskyni.

• Skemmdir við flutninga. Ef viðskiptavinur flytur vöruna heim til sín eða á annað heimilisfang, er IKEA ekki ábyrgt fyrir hugsanlegum skemmdum sem verða við flutningana.

Hins vegar ef IKEA afhendir vöruna á afhendingarheimilisfang viðskiptavinarins, þá nær þessi ábyrgð yfir skemmdir sem verða við flutningana.

• Kostnað við að setja upp IKEAheimilistækið í fyrsta sinn. Hins vegar ef

þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsviðgerðarþjónusta gerir við eða skiptir heimilistækinu samkvæmt skilmálum þessarar ábyrgðar, mun

þjónustuaðilinn eða samþykkta samstarfsviðgerðarþjónustan setja heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina eða setja upp nýja heimilistækið, ef með

þarf.

Þessi takmörkun á ekki við um verk sem unnið er án mistaka af sérhæfðum aðila með tilskilin réttindi sem notar upprunalega varahluti okkar, í þeim tilgangi að aðlaga heimilistækið að tæknilegum öryggiskröfum annars ESB-lands.

Hvernig landslögin gilda

IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg réttindi, sem samræmast eða ná út fyrir kröfurnar í viðkomandi landi. Þessir skilmálar takmarka þó ekki á neinn hátt réttindi neytenda sem lýst er í lögum viðkomandi lands.

Gildissvæði

Fyrir heimilistæki sem keypt eru í einu ESBlandi og síðan flutt til annars ESB-lands gildir þessi þjónusta innan ramma þeirra

ábyrgðarskilmála sem teljast eðlilegir í nýja landinu. Skuldbinding til að gera við heimilistækið innan ramma ábyrgðarinnar er eingöngu til staðar ef heimilistækið samræmist og er sett upp í samræmi við:

• tæknikröfur landsins þar sem

ábyrgðarkrafan er gerð;

• samsetningarleiðbeiningarnar og

öryggisupplýsingarnar í notendahandbókinni;

Sérstök eftirsöluþjónusta (After Sales

Service) fyrir IKEA-heimilistæki:

Ekki hika við að hafa samband við eftirsöluþjónustu IKEA til að:

1. óska eftir viðgerð sem þessi ábyrgð nær yfir;

2. fá leiðbeiningar um hvernig á að setja

IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða

IKEA-eldhúsinnréttingu. Þjónustan veitir ekki nánari leiðbeiningar í tengslum við:

• uppsetningu á IKEA-eldhúsi í heild;

• tengingu við rafmagn (ef kló og snúra fylgja ekki með tækinu) eða við vatn eða gas, þar sem samþykktur viðgerðaraðili þarf að sjá um slíkar tengingu.

3. óska eftir nánari útskýringu á efni notendahandbókarinnar eða tæknilýsingu IKEA-heimilistækisins.

Til þess að við getum aðstoðað þig sem best skaltu lesa samsetningarleiðbeiningar og/eða notendahandbókarhluta þessa bæklings vandlega áður en þú hefur samband við okkur.

Leiðir til að ná í okkur ef þú þarfnast aðstoðar

Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir alla tengiliði á vegum IKEA og viðeigandi símanúmer í hverju landi.

ÍSLENSKA

Til þess að geta veitt þér hraðari

þjónustu mælum við með því að

þú notir eingöngu símanúmerin sem gefin eru upp aftast í þessari handbók. Notaðu alltaf númerin sem gefin eru upp í bæklingnum fyrir það tiltekna heimilistæki sem

þú þarft aðstoð fyrir. Áður en þú hringir í okkur skaltu vera viss um að hafa handtækt IKEAvörunúmerið (8 stafa talnarunu) fyrir heimilistækið sem þú þarft aðstoð okkar við.

GEYMDU SÖLUKVITTUNINA!

Hún er þín staðfesting á kaupunum og skilyrði þess að

ábyrgðin gildi. Athugaðu að á kvittuninni sést jafnframt IKEAvöruheiti og -númer (8 stafa talnaruna) hvers heimilistækis sem þú keyptir.

Þarftu frekari hjálp?

Til að fá svör við öðrum spurningum sem ekki tengjast eftirsöluþjónustu heimilistækisins þíns skaltu hringja í

þjónustusíma næstu IKEA-verslunar. Við mælum með að lesa bæklingana sem fylgdu heimilistækinu áður en þú hefur samband við okkur.

51

52

Country

België

Belgique

България

Česká republika

Phone number

070 246016

00359888164080

0035924274080

246 019721

Call Fee

Binnenlandse gesprekskosten

Tarif des appels nationaux

Такса за повикване от страната

Cena za místní hovor

Opening time

8 tot 20 Weekdagen

8 à 20. En semaine

От 9 до 18 ч в работни дни

8 až 20 v pracovních dnech

Danmark 70 15 09 09 Landstakst man. - fre. 09.00 - 20.00

lør. - søn. 09.00 - 18.00

Deutschland

Ελλάδα

España

France

Hrvatska

Ireland

Ísland

Italia

Κυπρος

Lietuva

Magyarország

Nederland

Norge

Österreich

Polska

Portugal

România

Россия

Schweiz

Suisse

Svizzera

Slovensko

Suomi

+49 1806 33 45 32*

211 176 8276

91 1875537

0170 36 02 05

00385 1 6323 339

0 14845915

5880503

02 00620818

22 030 529

5 230 06 99

061 998 0549

0900 235 45 32 en/of

0900 BEL IKEA

815 22052

0810 300486

801 400 711

211557985

021 211 08 88

8 495 6662929

031 5500 324

(02) 3300 2554

030 6005203

Sverige 0775 700 500

Türkiye 212 244 0769

Україна

United Kingdom

Србија

044 586 2078

020 3347 0044

+381 11 7 555 444

(ако позивате изван Србије)

011 7 555 444

(ако позивате из Србије)

Eesti, Latvija, Slovenija

* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz

Υπεραστική κλήση

Tarifa de llamadas nacionales

Tarif des appels nationaux

Trošak poziva 27 lipa po minuti lokalsamtal (lokal taxa)

Ulusal arama ücreti

Міжміськи дзвінки платні

National call rate

Werktags von 8.00 bis 20.00

8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες

De 8 a 20 en días laborables

9 à 21. En semaine radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00

8 till 20 Weekdays

9 til 18. Virka daga

National call rate

Innanlandsgjald fyrir síma

Tariffa applicata alle chiamate nazionali

Υπεραστική κλήση

Nacionalinių pokalbių tarifai

Belföldi díjszabás

15 cent/min., starttarief 4.54 cent en gebruikelijke belkosten

Takst innland max. 10 Cent/min.

Stawka wg taryfy krajowej

Chamada Nacional

Tarif apel naţional

Действующие телефонные тарифы

Tarif für Anrufe im Bundesgebiet

Tarif des appels nationaux

Tariffa applicata alle chiamate nazionali

Cena vnútroštátneho hovoru

Lankapuhelinverkosta

0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min

Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min dalle 8 alle 20 nei giorni feriali

8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00

Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45

Hétköznap 8 és 10 óra között ma - vr 08.00 - 20.00, zat 09.00 - 20.00 (zondag gesloten)

8 til 20 ukedager

Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr

Od 8 do 20 w dni robocze

9 às 21. Dias de Semana

*excepto feriados

8 - 20 în zilele lucrătoare с 8 до 20 по рабочим дням

Время московское

8 bis 20 Werktage

8 à 20. En semaine dalle 8 alle 20 nei giorni feriali

8 až 20 v pracovných dňoch arkipäivisin 8.00 - 20.00 mån-fre 8.30 - 20.00

lör-sön 9.30 - 18.00

Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar

9 - 21 В робочі дні

9 till 21. Weekdays

Цена позива у националном саобраћају

Понедељак – субота: 09 – 20 www.ikea.com

Недеља: 09 – 18

*

53

54

55

© Inter IKEA Systems B.V. 2017

21552

AA-1183200-4

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents