Temperatuurindicatie. AEG OEKOSS1683-4TK, ÖKO_SANTO_SUPER_1683-6TK, ÖKO_SANTO_SUPER_1688-6TK, ÖKO_SANTO_1763-6TK

Add to My manuals
22 Pages

advertisement

Temperatuurindicatie. AEG OEKOSS1683-4TK, ÖKO_SANTO_SUPER_1683-6TK, ÖKO_SANTO_SUPER_1688-6TK, ÖKO_SANTO_1763-6TK | Manualzz

Temperatuurindicatie (lampjes)

°

C

De temperatuurindicatie geeft u de volgende informatie:

+

8

+

6

+

5

+

4

+

2

• Bij normale werking wordt de temperatuur aangeduid die op dit ogenblik in de koelruimte heerst (IST-temperatuur), het overeenkomstige lampje brandt.

• Als de temperatuur in de koelruimte hoger is dan het bereik van de temperatuurindicatie, zijn alle lampjes voor temperatuurindicatie uit.

• Tijdens de temperatuurinstelling wordt de, op dat moment ingestelde temperatuur knipperend aangegeven (SOLL-temperatuur).

COOLMATIC-toets

Met het drukken op de toets “

” wordt de Coolmaticfunctie ingeschakeld. Het gele lampje brandt. De

Coolmatic-functie is geschikt voor het snel afkoelen van grote hoeveelheden producten in de koelruimte.

Door opnieuw op de toets “

” te drukken, kunt u de Coolmatic-functie altijd handmatig beëindigen. Het gele lampje gaat uit. Wanneer de

Coolmatic-functie niet handmatig beëindigd wordt, dan wordt deze functie automatisch na 6 uur uitgeschakeld. Het gele lampje gaat uit.

53

54

Voor ingebruikname

Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie Hoofdstuk “Reiniging en Onderhoud”).

Ingebruikname

Steker in het stopcontact doen.

Op de AAN/UIT-toets drukken. Het groene netspanninglampje brandt.

De gewenste temperatuur instellen (zie paragraaf 'Temperatuur instellen')

Opmerking:

bij het inschakelen van het apparaat wordt de koelruimtetemperatuur automatisch op +5°C ingesteld wanneer u geen temperatuur kiest.

Daar de bewaartemperatuur in de koelruimte snel bereikt wordt, kunt u direct na het inschakelen van het apparaat al levensmiddelen opslaan.

Met het opslaan van diepvriesprodukten wachten totdat de ingestelde temperatuur van het vriesvak bereikt is.

Temperatuur instellen

Op de toets “+” of de toets “-” drukken.

De temperatuurindicatie schakelt om en duidt knipperend de, op dat moment ingestelde SOLL-temperatuur aan.

Voor het kiezen van hogere temperaturen op de toets “+” drukken.

Voor het instellen van lagere temperaturen op de toets “-” drukken.

De temperatuurindicatie geeft onmiddellijk de gewijzigde instelling aan.

Bij elke druk op een toets wijzigt de temperatuur een vakje.

Een bewaartemperatuur van ongeveer +5°C in de koelruimte wordt normaal gesproken als voldoende koud beschouwd.

Wanneer na het uitvoeren van een temperatuur instelling de toetsen niet meer ingedrukt worden, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ongeveer 5 seconden) om en geeft weer de heersende ISTtemperatuur in de koelruimte aan. Het knipperen van het indicatielampje verandert in constant branden.

COOLMATIC

De COOLMATIC-functie is uitermate geschikt voor het snel koelen van grotere hoeveelheden in de koelruimte bijvoorbeeld dranken en salades voor een feestje.

Voor het inschakelen van de COOLMATIC-functie drukt u op toets “

”.

Het gele lampje naast de toets brandt als de functie ingeschakeld is.

De COOLMATIC-functie zorgt nu voor intensief koelen. Hierbij wordt automatisch een SOLL-temperatuur van +2°C aangehouden.

Na 6 uur wordt de COOLMATIC-functie automatisch beëindigd. De oorspronkelijk ingestelde SOLL-temperatuur wordt dan opnieuw aangehouden en de temperatuur indicatie toont de, op dat moment heersende koelruimtetemperatuur.

U kunt de COOLMATIC-functie altijd handmatig beëindigen door opnieuw op toets “

” te drukken.

Apparaat uitzetten

Ter bescherming van de gekoelde en de ingevroren producten is het apparaat uitgerust met een veiligheid die onopzettelijk uitschakelen van de machine voorkomt.

Om het apparaat uit te schakelen, dient u de AAN/UIT-toets ongeveer

1 seconde ingedrukt te houden. De verlichting van de temperatuurindicatie gaat uit.

Als het apparaat langere tijd buiten werking gesteld wordt, moet u:

de machine uitschakelen door ongeveer 1 seconde lang op de

AAN/UIT-toets te drukken totdat het lampje van de netspanning uitgaat.

De stekker uit het stopcontact halen of de zekering losdraaien of verwijderen

Koelruimte grondig reinigen (zie hoofdstuk “Reiniging en Onderhoud”).

De deur op een kiertje laten staan om het ontstaan van nare luchtjes te voorkomen.

55

advertisement

Related manuals