De koelruimte wordt automatisch ontdooid. AEG OEKOSS1683-4TK, ÖKO_SANTO_SUPER_1683-6TK, ÖKO_SANTO_SUPER_1688-6TK, ÖKO_SANTO_1763-6TK

Add to My manuals
22 Pages

advertisement

De koelruimte wordt automatisch ontdooid. AEG OEKOSS1683-4TK, ÖKO_SANTO_SUPER_1683-6TK, ÖKO_SANTO_SUPER_1688-6TK, ÖKO_SANTO_1763-6TK | Manualzz

Ontdooien

De koelruimte wordt automatisch ontdooid

De achterwand van de koelruimte wordt met rijp bedekt als de compressor loopt en ontdooit weer als de compressor stilstaat.

Het dooiwater wordt automatisch verdampt.

Reiniging en onderhoud

Om hygiënische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met toebehoren geregeld gereinigd te worden.

Waarschuwing!

• Het apparaat mag tijden het schoonmaken niet op het electriciteitsnet aangesloten zijn. Gevaar voor schokken! Zet voor het schoonmaken het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of schakel c.q. draai de zekering er uit.

• Het apparaat nooit met stoomreinigingsapparaten schoonmaken. Er kan vocht in de electrische onderdelen komen. Gevaar voor schokken! Hete damp kan kunstoffen onderdelen beschadigen.

• Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik genomen wordt.

Let op!

• Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststof onderdelen aantasten, bijv.

- Sap van citroen– of sinaasappelschillen;

- boterzuur;

- schoonmaakmiddelen die azijnzuren bevatten.

Dergelijke substanties niet in contact brengen met apparaatonderdelen.

• Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.

57

58

Koelartikelen er uit halen. Alles afgedekt op een koele plaats leggen.

Apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering uitschakelen c.q. er uitdraaien.

Apparaat en interieur met een doek en lauwwarm water schoonmaken. Eventueel een beetje normaal afwasmiddel gebruiken.

Daarna met schoon water afnemen en droogmaken.

Stof op de condensor verhoogt het energieverbruik. Daarom eenmaal per jaar de condensor aan de achterkant van het apparaat met een zachte borstel of met de stofzuiger voorzichtig schoonmaken.

Het dooiwater-afvoergat aan de achterwand van de koelruimte controleren.

Een verstopt dooiwater afvoergat met behulp van het groene stopje dat met het toestel is meegeleverd de opening schoonmaken.

Als alles droog is, de levensmiddelen er weer in doen en het apparaat weer in bedrijf nemen.

Tips om energie te besparen

• Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of andere warmtebronnen plaatsen. Bij een hoge omgevingstemperatuur werkt de compressor vaker en langer.

• Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onderkant van het apparaat. Ventilatieopeningen nooit afdekken.

• Geen warme spijzen in het apparaat zetten. Warme spijzen eerst laten afkoelen.

• Deur slechts zo lang open laten als nodig is.

• De temperatuur niet lager dan nodig instellen.

• Houd de warmte afgevende verdamper, het metalen rooster aan de achterzijde van het toestel, schoon.

advertisement

Related manuals