Hulp bij storingen. AEG OEKOSS1683-4TK, ÖKO_SANTO_SUPER_1683-6TK, ÖKO_SANTO_SUPER_1688-6TK, ÖKO_SANTO_1763-6TK

Add to My manuals
22 Pages

advertisement

Hulp bij storingen. AEG OEKOSS1683-4TK, ÖKO_SANTO_SUPER_1683-6TK, ÖKO_SANTO_SUPER_1688-6TK, ÖKO_SANTO_1763-6TK | Manualzz

Wat te doen als ...

Hulp bij storingen

Onderdelen:

Kleine reparaties kunt u zelf uitvoeren. Onderdelen kunt u bij de afdeling klantenservice verkrijgen. Er is geen bijzondere handigheid vereist om onderdelen zelf te verwangen, bijv.:

– boter- en kaasvak,

– eierrekjes,

– deurrekken,

– fruit- en groentebakken,

– roosters.

Het kan bij een storing om kleine defecten gaan die zelf aan de hand van de volgende aanwijzingen opgelost kunnen worden. Voer zelf geen verdere werkzaamheden uit als de volgende informatie in concrete gevallen niet verder helpen.

Waarschuwing!

Reparaties aan het koelapparaat mogen alleen door geschoold personeel uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan voor de gebruiker. Wendt U bij reparatie tot Uw vakhandel of onze klantendienst.

Störung Mogelijke oorzaken Verhelpen

Het apparaat werkt niet: het groene lampje van de netspanning en het lampje van de temperatuur-indicatie branden niet.

Het apparaat is niet ingeschakeld

De stekker zit niet of niet goed in het stopcontact.

De zekering is doorgeslagen of defect.

Het stopcontact is defect.

Het apparaat aanzetten.

De stekker in het stopcontact steken.

De zekering controleren en eventueel vervangen.

Een elektriciën roepen om het defect aan het spanningsnet te verhelpen.

59

60

Störung Mogelijke oorzaken Verhelpen

De levensmiddelen zijn te warm.

Temperatuur is niet juist ingesteld.

Deur heeft te lang opengestaan.

In de laatste 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme levensmiddelen opgeslagen.

Het apparaat staat naast een warmtebron.

Zie hoofdstuk “Ingebruikname”.

Deur slechts zo lang open laten als nodig is.

Temperatuurregelaar op een koudere stand zetten.

Binnenverlichting werkt niet.

Sterke rijpvorming in het apparaat, eventueel ook aan de deurafdichting.

Lamp is kapot.

Deurafdichting is lek

(eventueel na het verwisselen van de deuraanslag).

Zie hoofdstuk “Opstelplaats”.

Zie hoofdstuk “Lamp verwisselen”.

Op de ondichte plaatsen de deurafdichting voorzichtig met een Föhn® verwarmen (niet heter dan ca.

50 °C).

Tegelijkertijd de verwarmde deurafdichting met de hand zo in vorm trekken dat hij weer hele-maal sluit.

Instelvoetjes bijstellen.

Ongewone geluiden.

Apparaat staat niet recht.

Apparaat komt tegen de muur of tegen andere voorwerpen aan.

Een onderdeel, bijv. een leiding, aan de achterkant van het apparaat komt tegen een ander onderdeel van het apparaat aan of tegen de muur.

Water op de bodem van de koelruimte of op de planken.Ontdooiwaterafvoer is verstopt.

Zie hoofdstuk “Reiniging en Onderhoud”.

Nadat u op de toets

” gedrukt heeft of nadat de temperatuur instelling gewijzigd is, start de compressor niet gelijk.

Apparaat iets wegtrekken.

Dit onderdeel voorzichtig wegbuigen.

Storing Mogelijke oorzaken Verhelpen

Dit is normaal, er zijn geen storingen.

De compressor start na een tijdje automatisch.

advertisement

Related manuals