Lamp verwisselen. AEG OEKOSS1683-4TK, ÖKO_SANTO_SUPER_1683-6TK, ÖKO_SANTO_SUPER_1688-6TK, ÖKO_SANTO_1763-6TK

Add to My manuals
22 Pages

advertisement

Lamp verwisselen. AEG OEKOSS1683-4TK, ÖKO_SANTO_SUPER_1683-6TK, ÖKO_SANTO_SUPER_1688-6TK, ÖKO_SANTO_1763-6TK | Manualzz

Lamp verwisselen

Waarschuwing! Gevaar voor electrische schok! Voor het verwisselen van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen c.q. eruit draaien.

Lampgegevens: 220-240 V, max. 15 W

De AAN/UIT-toets ongeveer 1 seconde ingedrukt houden om het apparaat uit te schakelen.

Stekken uit het stopcontact trekken.

Voor het verwisselen van de lamp de schroef die de afdekking van het lampje bevestigt, eruit draaien.

Op de afdekking van het lampje drukken en deze achteruit laten glijden.

Defecte lamp verwisselen.

De afdekking weer monteren en de bevestigingsschroef aandraaien.

De koelkast aanzetten.

61

Klantenservice

Als bij een storing geen oplossing in deze gebruiksaanwijzing gevonden kan worden, gelieve men zich tot de handelaar of tot onze klantenservice te wenden. Adressen en telefoonnummers staan in bijgevoegde boekje "Garantievoorwaarden/Klantendienst".

Een gerichte onderdeelvoorbereiding kan onnodige moeite en kosten besparen. Vermeld daarom de volgende gegevens van het apparaat:

• Naam model

• Productnummer (PNC)

• Productienummer (S-No.)

Deze gegevens staan op het merk- en type-aanduidingsplaatje aan de binnenkant van het apparaat. Aanbevolen wordt deze gegevens hier in te vullen om ze snel bij de hand te hebben.

Aanwijzing:

Voor het ten onrechte contact opnemen met de klantendienst tijdens de garantieperiode worden kosten berekend.

Geluiden tijdens de werking

De volgende geluiden zijn karakteristiek voor koelapparaten:

• Klikken Elke keer als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, hoort u een klik

• Zoemen Zodra de compressor functioneert, hoort u gezoem.

• Gebubbel/ Wanneer het koelmiddel door smalle leidingen stroomt, gegorgel hoort u een gebubbel of gegorgel.

Ook na het uitschakelen van de compressor is dit geluid nog korte tijd te horen.

62

Doel, Normen, Richtlijnen

Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt.

Bij de fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn volgens het Duitse Gerätesicherheitsgesetz (GSG), het Duitse Unfallverhütungsvorschrift für Kälteanlagen (VBG 20) en de bepalingen van het

Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE).

De koudecirculatie is op dichtheid getest.

Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

– 73/23/EWG van 19.2.1973 - Laagspanningsrichtlijn

– 89/336/EWG van 3.5.1989

(met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EWG) - EMV-richtlijn

Vaktermen

• Koelmiddel

• Koelmidde kringloop

• Verdamper

• Compressor

• Condensor

Vloeistoffen die gebruikt kunnen worden voor koudeproductie, worden koelmiddelen genoemd. Deze stoffen hebben verhoudingsgewijs een laag kookpunt, zo laag dat de warmte van de aanwezige levensmiddelen in het koelapparaat, het koelmiddel tot koken ofwel tot verdampen kan brengen.

Gesloten kringloopsysteem waarin het koelmiddel zich bevindt. De koelmiddelkringloop bestaat hoofdzakelijk uit verdamper, compressor, condensor en leidingen.

In de verdamper verdampt het koelmiddel. Net als alle vloeistof, heeft het koelmiddel warmte nodig om te kunnen verdampen. Deze warmte wordt onttrokken aan de binnenruimte van het koelapparaat, de ruimte koelt daardoor af. Hiertoe is de verdamper in de binnenruimte geplaatst of gelijk achter de binnenwand aangebracht en daardoor niet zichtbaar.

De compressor ziet eruit als een tonnetje. Hij wordt aangedreven door een ingebouwde elektromotor en is achter, aan de onderkant van het apparaat geplaatst. De compressor zorgt ervoor dat het gasvormige koelmiddel aan de verdamper onttrokken wordt en vervolgens verdicht en naar de condensor geleid wordt.

De condensor heeft meestal de vorm van een rooster. In de condensor wordt het koelmiddel dat door de comressor verdicht is, gecondenseerd. Hierbij komt warmte vrij die door de oppervlakte van de condensor aan de omgevingslucht afgegeven wordt.

De condensor is daarom aan de buitenkant, meestal aan de achterkant van het apparaat, aangebracht.

63

AEG Hausgeräte GmbH

Postfach 1036

D-90327 Nürnberg http://www.aeg.hausgeraete.de

© Copyright by AEG

01-1199

2222 660-23

advertisement

Related manuals