Komma i gång med surfplattan. LG V500, LGV500


Add to My manuals
440 Pages

advertisement

Komma i gång med surfplattan. LG V500, LGV500 | Manualzz

Komma i gång med surfplattan

Översikt

Främre kameraobjektiv

Sensor för omgivande ljus

Ström-/låsknapp

Volymknappar

Pekskärm

22

Kameraobjektiv

Högtalare

Hörlursuttag

MicroSD-kortplats

IR-sensor

Laddnings-/USB-port

Mikrofon

Obs!

Kontrollera att det inte finns något som blockerar mikrofonen när du spelar in video- eller ljudklipp.

Främre kameraobjektiv

MicroSDkortplats

Hörlursuttag

Sensor för omgivande ljus

Använd detta för att ta bilder på och spela in dig själv.

Det lämpar sig ypperligt för videosamtal. Du bör rengöra objektivet med jämna mellanrum.

Använd microSD-kort (minneskort) för att lagra musikfiler, videoklipp och bilder.

Du kan koppla in headset (tillval) för att slippa använda händerna vid videosamtal (d.v.s handsfree). Du kan också ansluta hörlurar för att lyssna på musik.

Ljussensorn anpassar automatiskt ljusstyrkan utifrån det omgivande ljuset så att skärmen ska bli så tydlig som möjligt.

Ström-/ låsknapp

Kameraobjektiv

Tryck för att låsa eller låsa upp skärmen. Håll ned knappen för att slå på/stänga av surfplattan, aktivera/ inaktivera flygplansläge samt för att ställa in volymen.

Volymknappar

Används för att justera volymen på mediefiler.

Laddnings-/

USB-port

Används för att ansluta surfplattan till laddaren eller till andra kompatibla tillbehör.

Används både för att stillbilder och spela in videoklipp.

Du bör rengöra objektivet med jämna mellanrum.

Högtalare

Mikrofon

IR-sensor

Lyssna på ljud från den valda funktionen (exempelvis musik eller video- och ljudklipp).

Används för ljudinspelning och för röststyrning.

Fungerar som sensor för QuickRemote-sensor

(fjärrkontroll).

23

24

VARNING

Sitt inte på LCD-skärmen och placera inga föremål på den eftersom den kan ta skada. Täck inte över skärmens avståndssensor med skyddsplast.

Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

Tips!

• Peka på

Menyknappen

för att se vilka alternativ som finns tillgängliga i programmen du använder.

• Om enheten är låst och inte fungerar, stänger du av den genom att hålla

ström-/låsknappen

nedtryckt i 8 sekunder.

Ladda surfplattan

Surfplattan drivs av ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Batteriet laddas via den medföljande USB-kabeln. Se till att det är helt laddat innan du använder surfplattan för första gången.

Obs!

Surfplattan har ett inbyggt uppladdningsbart batteri. Av säkerhetsskäl bör du inte avlägsna batteriet.

Varning

Om pekskärmen inte svarar på kommandon när surfplattan laddas kan detta bero på att strömkällan är instabil. Koppla i så fall bort

USB-kabeln från enheten eller koppla bort USB-adaptern från eluttaget.

1

Anslut USB-adaptern och USB-kabeln.

2

Anslut USB-kabeln (se nedan) till surfplattans USB-port.

Obs!

Batteriet måste bli fulladdat första gången för att det ska räcka så länge som möjligt.

Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre mellan laddningarna om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan också övervaka hur program och systemresurser drar batteri.

Så här förlänger du batteritiden

• Stäng av radiokommunikation som du inte använder, t.ex. WiFi, Bluetooth eller GPS.

• Minska skärmens ljusstyrka och ställ in så att skärmen stängs av direkt när surfplattan inte används.

• Inaktivera automatisk synkronisering för Gmail™, kalender, kontakter och andra program.

25

26

• Program som du har laddat ned kan förbruka batterikraft.

• Kontrollera batterinivån när du använder program som du har hämtat.

Så här visar du batterinivån

1

På startskärmen trycker du på

Program

>

Inställningar

>

Om surfplattan

>

Batteri

.

2

Batteristatus (laddas, laddas ur) och aktuell nivå visas i toppmenyn på skärmen.

Övervaka och styra vad som drar batteri

1

Från startskärmen väljer du

Program

>

Inställningar

>

Om surfplattan

>

Batteri

>

Batteriförbrukning

.

2

Längst ned på skärmen visas batterianvändningstiden och en lista med de program eller tjänster som drar mest respektive minst ström.

Sätta in ett microSD-kort

Enheten har stöd för microSD-minneskort på upp till 64 GB.

Multimedieinnehåll kan sparas på microSD-kortet.

1

Stäng av surfplattan innan du sätter i eller tar bort microSD-kort.

2

Dra ut kortfacket med fingret eller nageln. Sätt i minneskortet i facket med kontakterna nedåt. Sätt försiktigt tillbaka facket.

Ta bort microSD-kort

Innan microSD-kortet tas bort måste det avaktiveras.

1

Från startskärmen väljer du

Program

>

Inställningar

>

Lagring

>

Montera bort SD-kort

.

2

Dra försiktigt ut microSD-kortet från facket.

Varning

Ta inte ut microSD-kortet utan att först avaktivera det. Filerna på microSD-kortet eller surfplattan skadas. Det finns även en risk att kortet och surfplattan skadas.

27

28

Formatera microSD-kortet

Varning

Alla filer som är lagrade på microSD-kortet tas bort när du formaterar kortet.

1

Från startskärmen väljer du

Program

>

Inställningar

>

Lagring

.

2

Peka på

Radera SD-kort

(två gånger).

3

Om du anger ett upplåsningsmönster anger du det och trycker på

Ta bort allt

. Kortet formateras och är därefter klart att använda.

Obs!

Om det finns innehåll på microSD-kortet kan mappstrukturen se annorlunda ut efter formateringen eftersom alla filer är borttagna.

Låsa och låsa upp skärmen

Om du inte använder surfplattan på en stund kommer skärmen att stängas av och låsas automatiskt. Det hjälper till att förebygga oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet. Lås surfplattan genom att Peka på

ström-/ låsknappen

.

Om några program körs när du låser skärmen kan det hända att de fortfarande körs i låst läge. Vi rekommenderar att du stänger alla program innan du går in i låst läge för att undvika onödiga kostnader (för exempelvis webbåtkomst och datakommunikation).

Peka på

ström-/låsknappen

för att aktivera surfplattan på nytt. Då visas låsskärmen. Peka på låsskärmen och dra åt något håll för att låsa upp den.

Den sista skärmen du visade kommer att öppnas.

advertisement

Key Features

  • Slate Mobile tablet White
  • 21.1 cm (8.3") 1920 x 1200 pixels IPS
  • Qualcomm Snapdragon 600 1.7 GHz
  • 16 GB Flash Card reader integrated
  • Single camera 5 MP Front camera 1.3 MP
  • Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 4.0
  • Lithium-Ion (Li-Ion) 4600 mAh
  • Android 4.2

Related manuals

advertisement

Table of contents