Ansluta till nätverk och enheter. LG V500, LGV500


Add to My manuals
440 Pages

advertisement

Ansluta till nätverk och enheter. LG V500, LGV500 | Manualzz

44

Ansluta till nätverk och enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning. Surfa trådlöst med Wi-Fi, utan extra avgift.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

För att använda på surfplattan måste du ha åtkomst till en trådlös

åtkomstpunkt eller "surfpunkt".. Vissa åtkomstpunkter är öppna och de kan du enkelt ansluta till. Andra är dolda eller skyddade med lösenord. Du måste först konfigurera surfplattan innan du kan ansluta till dessa. Om Wi-Fifunktionen är inaktiverad när du inte använder den räcker batteriet längre.

Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Inställningar

>

Wi-Fi

.

2

Välj för att aktivera det och påbörja en sökning efter tillgängliga

Wi-Fi-nätverk.

3

Välj

Sök

för att se en lista över Wi-Fi-nätverk inom räckvidd.

• Skyddade nätverk är markerade med en låsikon.

4

Peka på ett nätverk som du vill ansluta till.

• Om nätverket är skyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information)

5

I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka data trådlöst. Till skillnad från många mobiltelefoner sker dock detta inte från Bluetooth-menyn.

Obs!

• LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot med den trådlösa Bluetooth-funktionen.

• Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som

är helt säkra. Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minskas.

• Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av

Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.

Aktivera Bluetooth och parkoppla surfplattan till en annan

Bluetooth-enhet.

Du måste först parkoppla enheten till en annan enhet innan du kan ansluta till den.

1

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Inställningar

>

Bluetooth

.

2

Tryck på reglaget för Bluetooth för att aktivera funktionen.

3

När du markerar kryssrutan bredvid surfplattans namn blir den synlig för andra Bluetooth-enheter.

4

En lista över tillgängliga enheter visas. Välj den enhet du vill parkoppla surfplattan med från listan.

45

Obs!

Beroende på vilken enhet det rör sig om kan det hända att du måste ange en kod som visas på den andra enheten eller att de partkopplas automatiskt.

När enheterna har parkopplats kommer surfplattan att ansluta till den andra enheten.

Obs!

Surfplattan saknar stöd för profilen Handsfree. Det kan därför hända att uppringningsfunktioner och dylikt i vissa tillbehör (exempelvis

Bluetooth-headset) inte fungerar.

Skicka data trådlöst via Bluetooth.

1

Öppna objektet och peka på .

ELLER

Peka på objektet och håll kvar fingret och välj sedan

Dela

.

ELLER

Öppna filen och peka på

Menyknappen

2

Peka på

Bluetooth

för att dela via Bluetooth.

>

Dela

.

Obs!

Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

46

3

Sök efter och parkoppla med en Bluetooth-aktiverad enhet.

Ta emot data med den trådlösa Bluetooth-funktionen

1

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Inställningar

>

Bluetooth

.

2

Peka på för att aktivera Bluetooth och markera kryssrutan längst upp på skärmen så att surfplattan blir synlig för andra enheter.

Obs!

Om du vill välja hur länge enheten ska vara synlig väljer du

Menyknappen

>

Visningstidsgräns

.

3

Parkoppla enheterna och acceptera filöverföringen genom att trycka på

Acceptera

när en auktoriseringsbegäran för Bluetooth visas.

SmartShare

Du kan enkelt använda funktionen SmartShare i Galleri, Musik, Video,m.

Ta del av innehållet via en mängd olika enheter

Du kan dela med dig av innehållet på surfplattan till olika enheter. Tryck på

om du vill dela innehållet i

Galleri

,

Musik

,

Video

,

POLARIS Office 5

.

Spela/Skicka

Play

– Du kan till exempel spela upp innehållet via TV och Bluetoothhögtalare.

Beam

– Du kan skicka innehåll till enheter med stöd för Bluetooth och

SmartShare Beam.

SmartShare Beam

– Via Wi-Fi Direct kan du snabbt skicka och ta emot information.

< Play > < Beam >

47

48

Ta del av innehållet från närliggande enheter

Du kan spela upp innehåll från närliggande enheter (t.ex. dator, NAS, mobil) i

Galleri, Musik

och programmet

Video

.

Ansluta enheter

Anslut enheten samt andra enheter med funktioner för DLNA till samma

Wi-Fi-nätverk..

Söka efter andra enheter

Tryck på Närliggande enheter så visas de DLNA-aktiverade enheterna.

Ansluta till enheten för att visa innehåll.

Datoranslutningar med en USB-kabel

Läs mer om hur du ansluter enheten till en dator med en USB-kabel i USBanslutningslägena.

Överföra musik, foton och videoklipp med USB-läget för masslagring

1

Anslut surfplattan till en dator med en USB-kabel.

2

Om du inte har installerat drivrutinen för LG Android Platform på datorn måste du ändra inställningarna manuellt. Välj

Systeminställningar

fliken >

PC Anslutning

>

Välj USB-anslutningsmetod

och välj sedan

Mediasynkronisering (MTP)

.

3

Nu kan du visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.

Synkronisera med Windows Media Player

Se till att Windows Media Player har installerats på datorn.

1

Anslut surfplattan till datorn med Windows Media Player via en USBkabel.

2

Välj alternativet

Mediasynkronisering (MTP)

. När du är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.

3

Öppna Windows Media Player om du vill synkronisera musikfiler.

4

Ändra eller ange enhetens namn i popup-fönstret (om det behövs).

5

Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.

6

Starta synkroniseringen.

• Följande krav måste uppfyllas för synkronisering med Windows Media

Player.

Objekt

OS

Krav

Microsoft Windows XP SP2,

Vista eller senare

Windows Media Player-version Windows Media Player 10 eller senare

• Om Windows Media Player-versionen är tidigare än 10 installerar du version

10 eller senare.

49

advertisement

Key Features

  • Slate Mobile tablet White
  • 21.1 cm (8.3") 1920 x 1200 pixels IPS
  • Qualcomm Snapdragon 600 1.7 GHz
  • 16 GB Flash Card reader integrated
  • Single camera 5 MP Front camera 1.3 MP
  • Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 4.0
  • Lithium-Ion (Li-Ion) 4600 mAh
  • Android 4.2

Related manuals

advertisement

Table of contents