Verktyg. LG V500, LGV500


Add to My manuals
440 Pages

advertisement

Verktyg. LG V500, LGV500 | Manualzz

Verktyg

QPair

Du kan ansluta surfplattan till mobiltelefonen via QPair och snabbt och smidigt synka inkommande samtal, sms samt SNS-aviseringar mellan enheterna.

1

Starta

QPair

och välj

Grundinställningar

>

Starta

på surfplattan och upprepa sedan på mobiltelefonen.

Tips!

Det kan hända att QPair inte är förinstallerat på telefonen. Gå till

Google Play Store, sök efter Qpair och installera det.

Obs!

QPair kräver Android 4.1 eller en nyare version. Beroende på telefonmodell kan det hända att vissa funktioner inte är tillgängliga.

2

Bluetooth-anslutningen aktiveras automatiskt.

69

Funktioner i QPair

Samtalsmeddelande

– Skickar en avisering till surfplattan vid inkommande telefonsamtal. I aviseringen visas numret och du har möjlighet att avvisa samtalet.

Meddelande

– Skickar en avisering till surfplattan vid inkommande SMS.

SNS-avisering

– Visar en SNS-avisering i surfplattans statusfält när den tas emot på mobilen.

Obs!

Om du vill aktivera den här funktionen ska du först aktivera

Inställningar

>

Tillgänglighet

>

SNS-avisering via QPair

på mobilen. Det här alternativet gör att du meddelas om när du får SNS-aviseringar på din mobil eller surfplatta.

70

QuickMemo Överför

– Sparar aktuellt QuickMemo i surfplattans Galleri och synkar sedan till mobiltelefonens Galleri.

Internet via telefon

– Ansluter automatiskt surfplattan till internet via mobiltelefonens uppkopplning (exempelvis en WiFi-surfpunkt). Funktionen kan innebära merkostnader beroende på telefonabonnemang. Telefonen ansluter dock automatiskt till betrodda surfpunkter inom dess räckvidd, vilket minskar eventuella kostnader.

Sticker för senaste app

– När den parkopplade enhetens skärm är upplåst visas en etikett med information om vilket program som senast används

(förutsatt att programmet har installerats både på surfplattan och telefonen).

QSlide

QSlide tillhandahåller smidig multikörning via ett förgrundsfönster. QSlidefönster kan öppnas från QSlide-fältet i aviseringspanelen eller direkt från program som stöder QSlide.

ELLER

Peka för att starta QSlide.

Tryck för att avsluta QSlide och återgå till helskärm.

Tryck för att justera genomskinlighet.

Tryck för att avsluta QSlide-funktionen.

Tryck för att justera storleken.

Obs!

QSlide-funktionen kan användas med upp till två fönster samtidigt.

QSlide är endast kompatibel med program och funktioner såsom Video,

Internet, Memo, Kalender, Miniräknare, E-post, Filhanterare.

1

Öppna aviseringspanelen och välj önskat program från

QSlide-program

.

ELLER

När du använder ett program med stöd för QSlide väljer du .

Funktionen fortsätter att visas som ett litet fönster på skärmen.

2

Svep för att justera genomskinligheten. Dra sedan QSlide-fältet till ett annat område på skärmen.

71

72

QuickMemo

Med funktionen

QuickMemo

kan du skapa anteckningar och göra skärmdumpar. Ta skärmdumpar, rita på dem och dela med vänner och familj via QuickMemo.

Skapa ett QuickMemo

1

Öppna QuickMemo, svep nedåt på statusfältet och peka på .

ELLER

Tryck ned båda

Volymknapparna

samtidigt i en sekund.

2

Välj önskat menyalternativ från

Penntyp

,

Färg

och

Radergummi

. Skapa sedan en anteckning.

3

Tryck på för att spara anteckningen.

Peka på

Tillbakaknappen

för att avsluta QuickMemo.

Obs!

Använd fingerspetsen när du skriver anteckningar i

QuickMemo

.

Använd inte nageln.

Använda QuickMemo-alternativen

Följande alternativ finns tillgängliga i verktygsfältet QuickMemo längst upp på skärmen.

Tryck för att behålla aktuell anteckning på skärmen och samtidigt använda surfplattan för annat.

Anger om bakgrundsskärmen ska användas eller inte.

Används för att ångra och göra om tidigare åtgärder.

Väljer penntyp och färg.

Raderar anteckningen du har gjort.

Tryck här om du vill skicka anteckningen till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.

Anteckningen sparas i

Anteckningsbok

eller

Galleri

.

Visa sparade QuickMemo-anteckningar

På startskärmen trycker du på

Program

>

Galleri

och väljer sedan albumet

QuickMemo

.

73

QuickRemote

Med QuickRemote blir surfplattan en universalfjärrkontroll för din tv och dvd-/Blu-ray-spelare.spelare.

Obs!

QuickRemote är kanske inte tillgängligt för vissa enheter och områden.

Så här öppnar du programmet QuickRemote och konfigurerar fjärrkontrollen

1

Från startskärmen väljer du

Program

> filen

Program

>

QuickRemote

. Du kan även konfigurera QuickRemote från aviseringspanelen. För statusraden nedåt och tryck på ikonen för

QuickRemote

.

2

Peka på och välj rumtyp och lägg till enheten via .

74

3

Välj enhetens typ och fabrikat, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att konfigurera den.

Obs!

Fjärrkontrollen QuickRemote fungerar precis som en vanlig fjärrkontroll med infraröda signaler. Se till så att du inte täcker över

IR-sensorn högst upp på enheten när du använder QuickRemote. Det kan hända att vissa modeller, fabrikat och tjänsteleverantörer saknar stöd för funktionen.

Använda QuickRemote

1

Från startskärmen väljer du

Program

>

QuickRemote

för att öppna ett QuickRemote-fält med alla konfigurerade fjärrkontroller.

2

Välj fjärrkontrollen du vill ha genom att trycka på kontrollens typ/namn längst upp på fältet QuickRemote.

3

Peka på knapparna på fjärrkontrollen som visas.

Obs!

När du lägger till en fjärrkontroll för en tv med QuickRemote kan du använda inmatningsknappen för att konfigurera den rätta fjärrkontrollen.

När du konfigurerar inmatningsknappen kan indatakällan för TV:n

ändras. Du kan återställa indatakällan för TV:n genom att trycka på inmatningsknappen i QuickRemote flera gånger (beroende på antalet enheter som är anslutna till TV:n).

Alternativ för QuickRemote

Du kan visa alternativmenyn i QuickRemote genom att trycka på

Menyknappen

(i fältet Panelknappar) för att välja det önskade alternativet.

Obs!

När du spelar musik i bakgrunden kan du stänga av ljudet i en sekund genom att klicka på en QuickRemote-knapp.

75

76

QuickTranslator

Rikta kameran mot en mening på ett främmande språk. Du kan få

översättningar i realtid var och när som helst.

Extra ordlistor för offlineöversättning kan köpas från Google Play Store.

Källspråk.

Målspråk.

Växlar till röstläge. Tryck på språkknappen och tala i mikrofonen.

Översättning av text (ett ord).

Översättning av text (en mening).

Översättning av text (ett stycke).

Ger åtkomst till inställningarna för

QuickTranslator. Här ställer du in käll- och målspråk för översättningen.

1

Peka på > fliken

Program

>

QuickTranslator

.

2

Välj typ av översättning. Välj mellan ,

Ord

,

Rad

eller

Stycke

.

3

Tryck på ikonen

Inställningar

och ange käll- och målspråk.

4

Rikta surfplattan mot texten du vill översätta i några sekunder.

Obs!

Det är bara en ordlista som medföljer kostnadsfritt. Du kan köpa till fler ordlistor. Välj ordlistan som du vill installera som kompletterande ordlista i listan nedan.

Obs!

Egenskaper hos bokstäverna som storlek, teckensnitt, färg, ljusstyrka och lutning kan påverka översättningsresultatet.

Voice Mate

Med

Voice Mate

kan du styra surfplattan med rösten; du kan exempelvis ställa in alarm och söka på webben. När du använder funktionen för första gången visas en användningsguide.

Starta Voice Mate

• Från startskärmen väljer du

Program

>

Voice Mate

.

Använda Voice Mate

1

Starta

Voice Mate

.

2

Välj ikonen

Tala

(längst ned på skärmen) för att aktivera funktionen.

Säg vad du vill göra på engelska.

• Om du säger "Wake me up at 6 AM" ställls väckarklockan till 6:00 på morgonen.

Obs!

Gå in på inställningarna till Voice Mate och markera

Skippa bekräftelse

så att du slipper bekräfta de röstkommandon (t.ex. namn och telefonnummer) som systemet känner igen.

Voice Mate-ikoner

Följande Voice Mate-ikoner visas längst ned på skärmen:

• Tryck för att visa QSlide-fönstret för Voice Mate på startskärmen.

• Tryck för att ange ett röstkommando.

• Tryck för att ange ett textkommando.

77

78

Alternativmeny för Voice Mate

Peka på

Menyknappen

eller

Hjälp

.

för att öppna alternativmenyn. Välj

Inställningar

Obs!

• När språkinställningen för Voice Mate inte är samma som surfplattans språkinställning kan det hända att vissa kommandon (exempelvis för att starta program) inte fungerar.

• Du kan endast använda bokstäver och siffror när du anger textkommandon.

• Försök att prata tydligt och långsamt.

• Du kan visa exempel på olika kommandon genom att dra skärmen för

Voice Mate åt vänster.

Alarm

Ställa in alarm

1

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Alarm/Klocka

> .

2

Ställ in klockslag.

3

Ställ in

Upprepa

,

Snooze-tid

,

Vibration

,

Alarmsignal

,

Alarmets volym

,

Automatisk programstart

,

Pussellås

och

Anteckning

.

4

Peka på

Spara

.

Obs!

För att ändra alarminställningar från alarmlistan trycker du på

Menyknappen

och väljer

Inställningar

.

Miniräknare

Använda miniräknaren

1

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Miniräknare

.

2

Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.

3

För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill utföra

( , , eller ) och sedan på .

Obs!

• För mer avancerade beräkningar väljer du

Menyknappen

Vetenskaplig miniräknare

, och funktionen i fråga.

• Om du vill se historiken trycker du på

Menyknappen

Beräkningshistorik

.

>

och sedan

Kalender

Lägga till händelser i kalendern

1

Från startskärmen väljer du

Program

>fliken

Program

>

Kalender

.

2

Peka på knappen längst upp till vänster för att ändra kalendervyn (Dag,

Vecka, Månad, År, Agenda).

3

Peka på datumet som du vill lägga till en händelse på och tryck sedan på

.

4

Peka på fältet

Händelsens namn

och ange händelsens namn.

79

80

5

Peka på fältet

Plats

och ange platsen. Kontrollera datumet och ange när du vill att händelsen ska börja och avslutas.

6

Du kan lägga till en anteckning för händelsen genom att trycka på fältet

Beskrivning

och sedan ange uppgifterna.

7

Om du vill upprepa ett kalendermeddelande ställer du in

UPPREPA

och anger sedan

PÅMINNELSER

om så behövs.

8

Peka på

Spara

om du vill spara händelsen i kalendern.

Obs!

Tryck och håll kvar fingret på ett kalenderfält för att spara en händelse. Ange ett namn på händelsen och välj sedan Spara. Du kan välja

Information för att ange ytterligare uppgifter eller om du senare behöver uppdatera kalenderposten med mer information.

Uppgifter

Programmet kan synkroniseras med ett MS Exchange-konto. Du kan antingen skapa kalenderposterna från surfplattan eller på datorn via MS

Outlook eller MS Office Outlook Web Access.

1

På startskärmen trycker du på

Program

>

Uppgifter

.

2

Tryck på

Add

uppgiftsikonen (längst upp till höger på skärmen).

3

Ange

Ämne

,

SLUTDATUM, BESKRIVNING, UPPREPA

samt

Påminnelse

(du behöver inte ange alla fält).

4

Tryck på

Spara

.

Filhanterare

Med programmet

Filhanterare

kan du hantera filer i den interna eller den externa lagringen.

Så här öppnar du programmet Filhanteraren

• Från startskärmen väljer du

Program

>

Filhanterare

.

Röstmemo

Du kan spela in röstanteckningar och andra ljudfiler med röstinspelningsfunktionen.

Spela in ett ljud eller en röst

1

Från startskärmen trycker du på

Program

> fliken

Program

>

Röstmemo

.

2

Peka på så börjar inspelningen.

3

Stoppa inspelningen genom att trycka på .

4

Peka på om du vill lyssna på inspelningen.

Obs!

Peka på för att öppna en lista över inspelningar. Du kan lyssna på sparade inspelningar. Den tillgängliga inspelningstiden kan skilja sig från den verkliga tiden.

Skicka röstinspelningen

1

När du är klar med inspelningen kan du skicka ljudklippet genom att trycka på .

2

Välj fritt bland de tillgängliga metoderna för delning.

81

82

Aktivitetsh.

Med aktivitetshanteraren kan du hantera dina program. Här kan du enkelt kolla hur många program som körs och stänga av dem som inte behövs.

Alternativ i aktivitetshanteraren

• Peka på

Stoppa

för att avsluta enskilda program.

• Peka på

Avbryt alla

för att avsluta alla program som körs för närvarande.

• Peka på

Menyknappen

Inställningar.

för att komma åt Hjälp, Sortera efter och

POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 är en professionell kontorslösning för mobiltelefoner som kan användas för att enkelt, när som helst och var som helst, visa olika typer av kontorsdokument, exempelvis Word-, Excel- och PowerPoint-filer.

Skapa ett nytt dokument

1

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Prorgam

>

POLARIS

Office 5

.

2

Registrera din e-postadress.

Obs!

Du kan välja att hoppa över registreringen.

3

Peka på för att skapa ett nytt dokument.

4

Välj ett dokument från den nedrullningsbara listan och välj sedan en mall.

5

Redigera dokumentet med verktygen längst upp på skärmen och på tangentbordet på skärmen.

6

När du är klart med dokumentet trycker du på (längst upp på skärmen). Välj sedan

Spara

och ange ett namn på dokumentet.

Visa och redigera ett dokument på enheten

Du kan öppna och jobba med ett sort urval filtyper (bland annat Microsoft

Office-dokument och Adobe PDF, direkt i sina mobila enheter) på den mobila enheten.

Peka på en dokumentflik längst upp på skärmen för att söka efter dokument.

Peka på dokumentet som du vill visa eller redigera.

När du visar dokument med POLARIS Office 5 har objekten och layouten samma format som i de ursprungliga dokumenten.

Klicka på för att redigera.

Google+

Använd Google+ för att hålla kontakten med dina vänner via Googles sociala nätverkstjänst.

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Google+

.

Obs!

Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i alla regioner och med alla tjänsteleverantörer.

Röstsökning

Via programmet för röstsökning kan du söka efter webbplatser med rösten och slipper använda tangentbordet.

1

Från startskärmen trycker du på

Program

> fliken

Program

>

Röstsökning

.

2

Säg ett nyckelord eller en fras när

Prata nu

visas på skärmen. Välj något av de förslag på nyckelord som visas.

83

84

Obs!

Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i alla regioner och med alla tjänsteleverantörer.

Hämtningar

Via Hämtningar kan du se vilka program du har laddat ned.

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Hämtningar

.

Box

Med Box kan du snabbt coh smidigt komma åt och redigera dina filer samt dela med dig av dem och komma åt dem från andra enheter oavsett var du befinner dig.

Så här öppnar du Box-programmet

• På startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Box

.

advertisement

Key Features

  • Slate Mobile tablet White
  • 21.1 cm (8.3") 1920 x 1200 pixels IPS
  • Qualcomm Snapdragon 600 1.7 GHz
  • 16 GB Flash Card reader integrated
  • Single camera 5 MP Front camera 1.3 MP
  • Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 4.0
  • Lithium-Ion (Li-Ion) 4600 mAh
  • Android 4.2

Related manuals

advertisement

Table of contents