Inställningar. LG V500, LGV500


Add to My manuals
440 Pages

advertisement

Inställningar. LG V500, LGV500 | Manualzz

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

1

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Inställningar

.

ELLER

Peka på

Menyknappen

>

Systeminställningar

.

2

Välj en inställningskategori och ett alternativ.

TRÅDLÖSA NÄTVERK

Wi-Fi

Wi-Fi

– Aktiverar Wi-Fi och ansluter till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

Alla Wi-Fi-nätverk som enheten har anslutits till visas. Tryck på det nätverk som du vill ansluta till.

Obs!

Välj Sök (längst ned på skärmen) för att söka efter tillgängliga trådlösa nätverk.

Tryck på Menyknappen i WiFi-menyn för att komma åt alternativmenyn för WiFi:

WPS-Push-knapp

– Information om anslutning till trådlöst nätverk via WPSknappen.

Ange WPS Pin

– Information om anslutning till trådlöst nätverk via WPSpinkod.

Lägg till nätverk

– Du kan lägga till ett Wi-Fi-nätverk manuellt.

Wi-Fi Direct

– Anslut direkt till Wi-Fi-enheter utan åtkomstpunkt.

Avancerad Wi-Fi

– Ger tillgång till följande inställningar.

89

90

Interaktiv demonstration

– Här får du hjälp om hur du använder trådlöst nätverk.

Tips! Ange MAC-adresser

För att kunna skapa en anslutning i en del trådlösa nätverk med MACfilter måste du ange surfplattans MAC-adress i routern.

Du hittar MAC-adressen via följande gränssnitt: från startskärmen trycker du på

Program

>

Inställningar

Avancerad Wi-Fi

>

MAC-adress

.

>

Wi-Fi

>

Menyknappen

>

Bluetooth

Slå på och stäng av Bluetooth.

du kan ansluta surfplattan till andra

Bluetooth-enheter.

Tryck på Menyknappen i Bluetooth-menyn för att öppna alternativmenyn för Bluetooth.

Redigera surfplattans namn

– Du kan ändra namnet som visas för andra enheter. Ange det nya namnet och klicka på Spara.

Visningstidsgräns

– Anger hur länge surfplattan ska vara synlig för andra enheter vid parkoppling och anslutning. Välj mellan

2 minuter

,

5 minuter

,

1 timme

samt

Aldrig timeout

.

Visa mottagna filer

– Visar en lista över filer som tagits emot via Bluetooth.

Interaktiv demonstration

– Här får du hjälp om hur du använder Bluetooth.

Dataanvändning

Visar dataanvändningen.

Mer…

Används för att dela mappar med andra enheter via en trådlös anslutning.

Flygplansläge

– Markera kryssrutan

Flygplansläge

för att aktivera. Om du aktiverar flygplansläge inaktivares alla trådlösa anslutningar.

Trådlös lagring

– Du kan hantera surfplattans filer i datorn och kopiera filer till surfplattan från datorn utan USB-anslutning. Kontrollera att surfplattan och datorn är anslutna till samma nätverk.

Därefter anger du webbadresserna på datorn såsom de visas i surfplattans adressfält.

Miracast

– Spegla skärminnehållet trådlöst till Miracast-dongel eller till tv.

SmartShare Beam

– Aktivera för att ta emot multimedieinnehåll via

SmartShare Beam från mobiler och surfplattor från LG.

Medieserver

– Du kan dela ut mediefiler till närbelägna enheter via DLNA.

VPN

– Visar en lista med virtuella privata nätverk (VPN) som du har konfigurerat tidigare. Du kan lägga till olika typer av VPN.

Obs!

Du måste ange en PIN-låsskärm eller ett lösenord innan du kan använda lagring av identitetsuppgifter.

ENHET

Ljud

Ljudprofiler

– Välj Ljud, Endast vibration eller Tyst.

Volym

– Här ställer du in ljudet på aviseringar, pekåterkoppling och systemljud samt ljudet för musik, spel, video och andra medier.

Ljud för notifieringar

– Ange en standardringsignal för notifieringar.

Touch-ljud

– Ställ in så att ljudet spelas upp när du pekar på knappar, ikoner och andra objekt på skärmen.

Skärmlåsljud

– Ställ in så att ljud spelas upp när du låser och låser upp skärmen.

91

Vibrera vid beröring

– Ställ in så att vibrationsåterkoppling ges när du pekar på skärmen.

92

Skärm

Hemskärm

Välj Tema

– Välj ett skärmtema för enheten.

Bakgrundsbild

– Ange bakgrundsbild för startskärmen.

Skärmeffekter

– Ställ in effekten när du växlar mellan skärmbilder genom att svepa.

Tillåt looping av Hemskärmar

– Ange alternativet om du vill att den sista startskärmen ska vara kopplad till den första när du bläddrar mellan dem

(så att du slipper bläddra tillbaka).

Hem säkerhetskopiering & återställning

– Används för att säkerhetskopiera och återställa program- och widgetkonfiguration samt skärmtemat.

Do you know?

– Aktivera för att visa hjälpsidan

Do you know?

i en ytterligare startskärm.

Hjälp

– Förklarar hur startskärmen fungerar.

Skärmlås

Välj skärmlås

– Ställ in skärmlås för att skydda surfplattan. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningsmönster för skärmen. Om du har aktiverat ett upplåsningsmönster blir du, när du slår surfplattan eller aktiverar skärmen, ombedd att teckna upplåsningsmönstret för att låsa upp skärmen.

Skärmeffekter

– Välj om du vill ställa in skärmeffekter.

Väderanimation

– Markera rutan för att visa väderanimeringar som uppdateras automatiskt för aktuell plats eller för den ort som ställts in.

Bakgrundsbild

– Ställ in bakgrundsbild på låsskärmen. Välj från

Galleri

eller

Galleri med bakgrundsbilder

.

Genvägar

– Här kan du ändra genvägar på

Svep

.

Ägaruppgifter

– Markera det här alternativet för att ställa in det namn på ägaren som visas på låsskärmen. Ange den text som ska visas som

ägaruppgifter.

Endast stående format

– Markera kryssrutan för att alltid visa låsskärmen i stående format.

Låstimer

– Här kan du ange efter hur lång tid skärmen låses automatiskt vid inaktivitet.

Strömbrytaren låser direkt

– Markera det här om du vill låsa skärmen omedelbart när du trycker på ström-/låsknappen. Den här inställningen

åsidosätter inställningen Säkerhetslåstimer.

Ljusstyrka

– Justera skärmens ljusstyrka.

Tidsgräns för skärm

– Ange efter hur lång tid skärmen ska inaktiveras.

KnockON

– Markera för att använda KnockON-funktionen för att aktivera och inaktivera skärmen. Tryck snabbt två gånger mitt på skärmen när du vill aktivera den. Tryck två gånger i statusfältet, i ett tomt område på hemskärmen eller på låsskärmen om du vill stänga av skärmen. Du bör undvika att flytta själva surfplattan när du använder KnockON.

Skärmstängningseffekt

– Ställ in skärmstängningseffekt.

Rotera skärmen automatiskt

– Skärmen roteras automatiskt när du vänder på surfplattan.

Daydream

– Aktivera och inaktivera funktionen Daydream. En skärmsläckare visas när surfplattan är försatt i vänteläge eller laddas. Välj mellan Klocka,

Fotobord, Fotoram, Färger

och

Google Foto

.

Obs!

Laddningen kan ta längre tid när skärmsläckaren är på.

Typsnitt

– Ange önskat typsnitt.

Teckenstorlek

– Ange teckenstorlek.

93

94

Smart screen

– Skärmen är aktiv så länge surfplattan känner av att du tittar på den..

Smart video

– Videouppspelning pausas när du inte längre tittar på skärmen.

Navigationsknappar

– Ange vilka knappar som ska visas längst ned på alla skärmar. Ställ in vilka knappar som ska visas samt deras position och utseende. Välj knappar och ordning, tema och bakgrundsbild.

Rörelsesensor kalibrering

– Du kan förbättra sensors precision vad gäller lutning och hastighet.

Lagring

INTERN LAGRING

– Här visas mängden utrymme i surfplattans minne.

Därutöver visas hur mycket minne som upptas av olika filtyper.

MINNESKORT

– Här visas hur mycket minne som finns tillgängligt på

SD-kortet.

Totalt utrymme

Montera bort/Montera SD-kort

– Används för att sätta i och ta ur microSD-kortet från surfplattan så att du kan komma åt de data som finns lagrade på det, formatera kortet eller ta bort det på ett säkert sätt. Den här inställningen är gråmarkerad om inget microSD-kort har installerats, om du redan har tagit ut det eller om du har satt i microSDkortet i datorn.

Radera SD-kort

– Raderar allt innehåll på microSD-kortet permanent och förbereder det för användning i surfplattan.

Batteri

BATTERIINFORMATION

– Visar hur mycket batterikraft som används för enhetens processer. Batterinivån visas som en procentandel. Den

återstående användningstiden visas också.

Batteriprocent på statusfält

– Återstående batterikraft visas i statusfältet.

ENERGISPARLÄGE

– Optimering sker vilket utökar batteritiden. Peka på reglaget

för att aktivera funktionen. Välj

Energisparläge

för följande alternativ.

Automatisk synkronisering

Stäng av automatisk synkronisering

Wi-Fi:

Inaktivera Wi-Fi när inga dataöverföringar sker.

Bluetooth:

Bluetooth inaktiveras om det inte finns någon aktiv anslutning.

Vibrera vid beröring:

Beröringsfeedback inaktiveras.

Ljusstyrka:

Justera ljusstyrkan.

Tidsgräns för skärm:

Ange tid för automatisk inaktivering av skärm.

Hjälp

– Tryck här för att få tips om hur du sparar på batteriet.

Program

Visar en lista över program, exempelvis de som körs eller har hämtats.

För fingret åt vänster eller höger för att öppna flikarna längst upp på skärmen. Dessa innehåller utförlig information om program som

NEDLADDAT, AKTIVA

samt om

ALLA

program.

Tryck på en post för att få mer information och välj

Tvinga stopp

följt av

OK

för att stoppa körningen.

Skjut undan

Svep med tre fingrar till vänster för att spara program som körs eller för att snabbt återvända till dem.

PERSONLIGT

Konton och synkronisering

Tillåter att program synkroniserar data i bakgrunden, även om du inte aktivt använder dem. Om du avmarkerar den här inställningen sparar du på batteriet och reducerar (men eliminerar inte helt) dataanvändningen.

95

96

Moln

Välj

Lägg till konto

om du vill utnyttja molnlagring.

Användare

Markera det här alternativet om du vill ställa in det namn på ägaren som visas på låsskärmen. Peka på och ange den text som ska visas som

ägarinfo.

Lägg till användare

– Lägg till ett nytt konto och använd surfplattan som ett fleranvändarsystem.

Position

Läge

Hög precision

– Använd platsbestämning via GPS, Wi-Fi och mobilnätverk.

Batterisparläge

– Använd platsbestämning via Wi-Fi och mobilnätverk.

Endast enhetssensorer

– Använd platsbestämning via GPS.

SENASTE PLATSBEGÄRAN

– Visar program som har begärt platsinformation.

LOKALISERINGSTJÄNSTER

Google Platsrapportering

– Här visas dina Google-platsinställningar.

Säkerhet

Kryptera plattan

– Filer krypteras vilket borgar för hög säkerhet. Du behöver ange en PIN-kod eller ett lösenord för dekryptering av surfplattan varje gång du slår på den.

Kryptera SD-kortminne

– Filer på minneskortet krypteras vilket borgar för hög säkerhet.

Inskrivning av lösenord synligt

– Visa det senaste tecknet av det dolda lösenordet medan du skriver.

Enhetsadministratörer

– Visa eller inaktivera surfplattans administratörskonton.

Okända källor

– Standardinställningen för hur du installerar program som inte är från Play Store.

Verifiera program

– Vägra eller varna innan installation av program som kan orsaka skada.

Lagringstyp

– Lagringstypen visas.

Betrodda referenser

– Visa betrodda CA-certifikat.

Installera från lagring

– Välj att installera krypterade certifikat.

Rensa lagring

– Radera alla certifikat.

Språk och inmatning

Använd inställningarna för Språk och inmatning till att välja språk för texten i surfplattan och för att konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord du har lagt till i ordboken.

Backup och återställning

Säkerhetskopiera mina data

– Aktivera detta för att säkerhetskopiera dina inställningar och programdata på Google-servern.

Backup-konto

– Konfigurera det konto som du vill säkerhetskopiera data till.

Automatisk återställning

– Aktivera detta för att återställa dina inställningar och programdata när programmen ominstalleras på enheten.

LG Backup-tjänst

– Säkerhetskopiera alla filer på enheten och återställ dem vid dataförlust eller om du byter enhet.

Återställ fabriksdata

– Grundinställningarna återställs och alla filer raderas.

Om du återställer surfplattan på det här sättet blir du uppmanad att ange de uppgifter du angav när du först startade Android.

97

98

SYSTEM

Tid och datum

Använd inställningarna för

Tid och datum

till att ange hur datum ska visas.

Du kan även använda de här inställningarna till att ange tid och tidszon själv, istället för att hämta aktuell tid från det mobila nätverket.

Tillgänglighet

Via

Tillgänglighet

ställer du in insticksprogram för tillgänglighet på surfplattan.

Obs!

Insticksprogrammem måste först installeras.

TalkBack

– Konfigurera TalkBack-funktionen som via röstprompter guidar personer med nedsatt syn. Aktivera funktionen genom att trycka på omkopplaren

TalkBack

längst upp till höger på skärmen. Peka på

Inställningar

längst ned på skärmen för att ändra inställningarna för

TalkBack.

Stor text

– Markera kryssrutan för att öka textstorleken.

Invertera färg

– Markera kryssrutan för att invertera färgerna.

Färginställning

– Används för att öka färgkontrasten på skärmen. Ändra reglaget för att aktivera funktionen.

Touch-zoom

– Tryck tre gånger på skärmen fingrar för att zooma in och ut.

Skärmtoner

– Ställ in skärmen på en viss svart färgton.

Monoljud

– Markera kryssrutan för att få headsetljud i både höger och vänster kanal.

Textning för hörselskadade

– Du kan aktivera textningsfunktionen om du har en hörselnedsättning. Ändra reglaget för att aktivera funktionen.

Pek-feedback tid

– Ange återkopplingstid för pekskärmen. Välj mellan

Kort

,

Medium

eller

Lång

.

Universal touch

– Aktivera och inaktivera funktionen. ersätter alla fysiska knappar.

Beröringshjälp

Rotera skärmen automatiskt

– När kryssrutan är markerad roteras skärmen automatiskt när du vänder på surfplattan (stående eller liggande orientering).

Läs lösenord

– Markera kryssrutan om du vill att lösenord ska visas.

Genväg till åtkomstinställningar

– Ställ in snabb och enkel åtkomst via tre snabba tryckningar.

Text-till-tal-output

– Text på skärmen läses upp (exempelvis sms).

PC Anslutning

Välj USB-anslutningsmetod

– Välj bland:

Ladda surfplattan

,

Mediasynkronisering (MTP)

,

LG-mjukvara

eller

Skicka bild (PTP)

.

Fråga vid anslutning

– Bekräfta i USB-anslutningsläge när enheten ansluts till en dator.

Hjälp

– Hjälp för USB-anslutning.

PC Suite

– Använd LG PC Suite via WiFi-anslutningen. Observera att en

WiFi-anslutning krävs för LG PC Suite.

Hjälp

– Hjälp för LG-mjukvara.

Tillbehör

Quick Cover

– Slå på Quick Cover för automatiskt aktivering och inaktivering.

USB-lagring Plug & Pop

– Ställer in Plug & Pop för USB-lagring. När funktionen är aktiverad visas programpanelen automatiskt när en OTG-

USB-kabel ansluts. Peka på

Redigera programpanel

om du vill ändra vilka program som ska vara tillgängliga.

99

100

Earphone Plug & Pop

– Ställer in Plug & Pop för hörlurar. När Programpanel

är aktiverat visas panelen automatiskt när du ansluter hörlurar. Peka på

Redigera program för att ställa in vilka program som ska finnas tillgängliga.

Dockning av Plug & Pop

– Ställer in Plug & Pop för dockningsstation När

Programpanel är aktiverat visas panelen automatiskt när du ansluter till en dockningsstation. Peka på

Redigera programpanel

om du vill ändra vilka program som ska vara tillgängliga.

Skriver ut

Du kan skriva ut skärmdumpar (exempelvis av webbsidor som visas i

Chrome) från skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som

Android-enheten.

Om surfplattan

Den här meny ger dig tillgång till programvaruuppdateringar och enhetsinformation.

Surfplattans namn

– Du kan ange ett namn på surfplattan..

Uppdateringscenter

– Kontrollera om det finns programvaruuppdateringar.

Batteri

– Här visas information om batteristatus och batterianvändning.

Maskinvaruinformation

– Här visas modellnummer, IP-adress, driftstid, CSN samt Wi-Fi- och Bluetoothkortens MAC-adresser.

Programvaruinformation

– Här visas versionsnummer för Android, kärnan, kompileringen samt för mjukvaran.

Juridisk information

– Här visas licenser för öppen källkod och juridisk information från Google.

advertisement

Key Features

  • Slate Mobile tablet White
  • 21.1 cm (8.3") 1920 x 1200 pixels IPS
  • Qualcomm Snapdragon 600 1.7 GHz
  • 16 GB Flash Card reader integrated
  • Single camera 5 MP Front camera 1.3 MP
  • Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 4.0
  • Lithium-Ion (Li-Ion) 4600 mAh
  • Android 4.2

Related manuals

advertisement

Table of contents