Bli kjent med enheten din. LG V500, LGV500


Add to My manuals
440 Pages

advertisement

Bli kjent med enheten din. LG V500, LGV500 | Manualzz

Bli kjent med enheten din

Oversikt over nettbrettet

Kameralinse på forsiden

Lyssensor

Av/på-/låsetast

Volumtaster

Berøringsskjerm

22

Kameralinse

Høyttaler

Hodetelefonkontakt

Spor for microSD-kort

IR LED

Lader/USB-port

Mikrofon

MERK:

Pass på at mikrofonen ikke er blokkert ved opptak av video- eller lydklipp.

Kameralinse på forsiden

Spor for microSDkort

Hodetelefonkontakt

Lyssensor

Av/på-/låsetast

Volumtaster

Lader/USB-port

Kameralinse

Høyttaler

Mikrofon

IR LED

Brukes til å ta bilder og til å ta opp videoer av deg selv. Du kan også bruke dette for videosamtaler.

Hold det rent for optimal ytelse.

Sett inn microSD-kortet for lagring av filer som musikk, videoklipp og bilder.

Lar deg koble til et ekstra sett hodetelefoner for praktisk, håndfrie samtaler. Du kan også koble til hodetelefoner for å høre på musikk.

Lyssensoren bruker en ambient sensor som måler lyset i omgivelsene og justerer LCD-lysstyrken for å gi en lyssterk skjerm.

Trykk på for å låse/låse opp skjermen. Trykk og hold nede for å slå nettbrettet på/av, starte det på nytt, aktivere/deaktivere flymodus eller endre lydinnstillinger.

Lar deg justere mediavolumet.

Lar deg koble nettbrettet og USB-kabelen for bruk med laderadapter, eller annet kompatibelt tilbehør.

Brukes til å ta bilder og ta opp videoer. Hold det rent for optimal ytelse.

Bruke til å lytte til audio fra valgt funksjon (f. eks. musikk, videoer, lydklipp, etc.).

Gjør opptak av stemmen din, og brukes for taleaktiverte funksjoner.

Fungerer som en QuickRemote-sensor.

23

24

ADVARSEL

Hvis du plasserer en tung gjenstand på nettbrettet eller setter deg på det, kan LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonene skades. Ikke dekk til den infrarøde sensoren med beskyttelsesfilm. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

TIPS!

• Trykk på

Meny-tasten

når du åpner et program for å sjekke hvilke alternativer som er tilgjengelige.

• Hvis nettbrettet er låst og ikke fungerer, kan du trykke på og holde

Av/ på-/låsetasten

i 8 sekunder for å slå av nettbrettet.

Slik lader du nettbrettet

Nettbrettet drives av et oppladbart litiumionbatteri. Batteriet kan lades med

USB-adapteren som følger med nettbrettet. Sørg for at batteriet er ladet helt opp før du begynner å bruke nettbrettet.

MERK:

Enheten har et innebygd oppladbart batteri. For din egen sikkerhet må du ikke fjerne batteriet fra produktet.

Advarsel!

Hvis berøringsskjermen ikke fungerer under lading, kan dette skyldes ustabil strømforsyning. Koble USB-kabelen fra enheten eller koble

USB-laderen fra strømuttaket.

1

Koble til USB-adapteren og USB-kabelen.

2

Sett USB-kabelen inn i lade-/USB-kontakten på nettbrettet.

MERK:

Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.

Forlenge batterilevetiden

Du kan forlenge batteriets levetid mellom oppladingene ved å slå av funksjoner som ikke behøver å kjøres kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan også overvåke hvor mye batterikapasitet programmer og systemressursene bruker.

Slik forlenger du batterilevetiden

• Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker, for eksempel WiFi, Bluetooth og

GPS.

• Demp skjermens lysstyrke og angi kortere tidsavbrudd før lyset slås av.

• Slå av automatisk synkronisering for Gmail™, Kalender, Kontakter og andre programmer.

25

26

• Enkelte av programmene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.

• Kontroller batteriets ladenivå når du bruker nedlastede programmer.

Slik viser du batteriets ladenivå

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

>

Innst.

>

Om tavlen

>

Batteri

.

2

Batteristatus (lader eller ikke lader) og batterinivå vises i toppmenyen i skjermbildet.

Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

>

Innst.

>

Om tavlen

>

Batteri

>

Batteribruk

.

2

Nederst på skjermen ser du gjenværende batteritid og en liste over programmer og tjenester som bruker batterikapasitet, rangert etter forbruk.

Sette inn et microSD-kort

Enheten støtter minnekort på opptil 64 GB av typene microSD™ og microSDHC™. Multimedieinnhold kan lagres på microSD-kortet.

1

Slå av nettbrettet før du setter inn eller fjerner microSD-kortet.

2

Sett neglen i åpningen og trekk ut minnekortbrettet. Sett minnekortet inn i sporet med kontaktene ned. Trykk minnekortbrettet forsiktig inn i enheten.

Fjerne microSD-kortet

Før du kan fjerne microSD-kortet på en sikker måte, må du løse det ut.

1

Gå til hjemmeskjermen og trykk på

Programmer

>

Innst.

>

Lager

>

Utløs SD-kort

.

2

Dra microSD-kortet forsiktig ut av sporet.

Advarsel!

Ikke ta ut microSD-kortet før du har løst det ut. Hvis du gjør det, kan både microSD-kortet og nettbrettet skades, og dataene som er lagret på microSD-kortet, kan bli ødelagt.

27

28

Formatere microSD-kortet

Advarsel!

Når du formaterer microSD-kortet, slettes alle filene på det.

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

>

Innst.

>

Lager

.

2

Trykk på

Slett SD-kort

(to ganger).

3

Hvis du har angitt et opplåsingsmønster, taster du inn dette og trykker på

Slett alt.

Kortet formateres og er deretter klart til bruk.

MERK:

Hvis det er innhold på microSD-kortet ditt, vil mappestrukturen muligens endres etter formatering fordi alle filene vil være slettet.

Låse og låse opp skjermen

Hvis du ikke bruker nettbrettet på en stund, blir skjermen slått av og låst automatisk. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteristrøm. Når du ikke bruker nettbrettet, trykk på

av/på-låsetasten

for å låse nettbrettet.

Hvis det finnes programmer som kjører når du låser skjermen, kan de fortsette å kjøre i låst modus. Det anbefales at du lukker alle programmer før du aktiverer låst modus, for å unngå unødvendige kostnader (f.eks. for

Internett-tilgang og datakommunikasjon).

Du kan vekke nettbrettet ved å trykke på

av/på-låsetasten

. Låseskjermen vises. Trykk på og skyv låseskjermen i en hvilken som helst retning for å låse opp hjemmeskjermen. Det siste skjermbildet du viste, vil så åpnes.

advertisement

Key Features

  • Slate Mobile tablet White
  • 21.1 cm (8.3") 1920 x 1200 pixels IPS
  • Qualcomm Snapdragon 600 1.7 GHz
  • 16 GB Flash Card reader integrated
  • Single camera 5 MP Front camera 1.3 MP
  • Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 4.0
  • Lithium-Ion (Li-Ion) 4600 mAh
  • Android 4.2

Related manuals

advertisement

Table of contents