Videokamera . LG V500, LGV500


Add to My manuals
440 Pages

advertisement

Videokamera . LG V500, LGV500 | Manualzz

Videokamera

Åpne videokameraet ved å trykke på

Kamera

på hjemmeskjermen. Trykk deretter på ikonet

Videomodus

(på søkeren) for å bytte til videomodus.

Bli kjent med søkeren

58

Bytt kamera

– Bytt mellom objektivet på forsiden eller baksiden.

Opptaksmodus

– Definerer hvordan bildet blir tatt.

Innst.

– Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.

Se 

Bruke de avanserte innstillingene

på følgende side.

Kameramodus

– Trykk på og skyv dette ikonet oppover for å bytte til kameramodus.

Ta opp

– Trykk for å begynne å ta opp en video.

Galleri

– Trykk for å vise den siste videoen du tok opp. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet og kan vise lagrede videoer i videomodus.

TIPS!

Når du tar opp en video, kan du trykke på skjermen med to fingre og bevege dem mot hverandre for å bruke zoomfunksjonen.

MERK:

Pass på at mikrofonen ikke er blokkert ved opptak av video- eller lydklipp.

Avanserte innstillinger

Trykk på i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for den videoen du skal spille inn.

Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres.

Hold nettbrettet stabilt under video opptak for å få høy videokvalitet.

Forbedrer fargekvaliteten for ulike lysforhold.

Velg en fargetone som skal brukes på bildet du tar.

Aktiver denne hvis du vil bruke nettbrettets plasseringsbaserte tjenester.

Angi om volumtasten skal brukes til å ta opp video eller zoome.

Dette angir hvor du vil lagre videoer. Velg mellom Internt minne og

SIM-kort.

Åpner hjelpeguiden for å vise hvordan en funksjon virker.

Gjenoppretter alle kameraets standardinnstillinger.

59

60

Video opptak

1

Åpne programmet

Kamera

og trykk på

Videomodus

-ikonet .

2

Videokameraets søker vises på skjermen.

3

Hold nettbrettet, og rett objektivet mot motivet du ønsker å filme.

4

Trykk én gang på for å starte opptaket.

5

Tidslinje indikerer videolengden.

6

Trykk på på skjermen for å stoppe opptaket.

Når du har spilt inn en video

Trykk på bildet for forhåndsvisning nederst på skjermen for å vise det siste videoen du tok.

Trykk for å dele videoen ved hjelp av funksjonen

SmartShare

.

Trykk for å ta opp en ny video med én gang.

Trykk for å sende videoen til andre, eller dele den via sosiale nettverk.

Trykk for å slette videoen.

Se på de lagrede videoene

Åpne de lagrede videoene fra kameramodus ved å trykke på forhåndsvisning nederst i høyre hjørne på søkeren.

1

I søkeren trykker du på forhåndsvisning nederst i høyre hjørne på skjermen.

2

Galleriet vises på skjermen med de sist innspilt videoene. Bla mot venstre for å bla i videoene dine.

3

Trykk på ikonet Spill av på en video for å spille av automatisk.

MERK:

Ikke trykk for hardt. Berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men tydelig berøring.

Justere volumet når du viser en video

Hvis du vil justere lydvolumet på en video mens den spilles av, bruker du volumtastene på høyre side på nettbrettet.

61

advertisement

Key Features

  • Slate Mobile tablet White
  • 21.1 cm (8.3") 1920 x 1200 pixels IPS
  • Qualcomm Snapdragon 600 1.7 GHz
  • 16 GB Flash Card reader integrated
  • Single camera 5 MP Front camera 1.3 MP
  • Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 4.0
  • Lithium-Ion (Li-Ion) 4600 mAh
  • Android 4.2

Related manuals

advertisement

Table of contents