Verktøy. LG V500, LGV500


Add to My manuals
440 Pages

advertisement

Verktøy. LG V500, LGV500 | Manualzz

Verktøy

QPair

Hvis du kobler nettbrettet og telefonen med QPair, kan du synkronisere samtaler, meldinger eller SNS-varsler mellom nettbrettet og telefonen.

68

1

Kjør programmet

QPair

og trykk på

Initialt oppsett

>

Start

på nettbrettet først og deretter på telefonen.

TIPS!

Det kan være at QPair ikke er forhåndsinstallert på telefonen. Gå til

Google Play Store og søk etter Qpair og installer programmet.

MERK:

QPair kan brukes med telefoner som kjører Android 4.1 eller senere. Enkelte funksjoner kan være begrenset avhengig av telefonmodellen.

2

Bluetooth slås automatisk på.

QPair har følgende funksjoner

Anropsbeskjed

– Sender varsel til nettbrettet når telefonen mottar en samtale. Varslet viser innringerens nummer og lar deg avvise anropet.

Meldingsbeskjed

– Sender varsel til nettbrettet når telefonen mottar en melding.

SNS-varsel

– Viser et SNS-varsel på nettbrettets statuslinje når det er tilgjengelig på telefonen.

MERK:

For å aktivere denne funksjonen må du slå på

Innst.

>

Tilgjengelighet

>

QPair SNS-varsling

på telefonen først. Med dette alternativet får du varsler på nettbrettet når du mottar SNS-varsler på telefonen.

QuickMemo Overfør

– Lagrer aktuell QuickMemo i nettbrettets Galleri, og synkroniserer deretter dette galleriet med galleriet på telefonen.

Internett via telefon

– Kobler automatisk nettbrettet til Internett via mobiltelefonen (som et WiFi hotspot). Bruk av denne funksjonen kan medføre datakostnader. For å lagre databruk på telefonen, kobles nettbrettet automatisk til alle klarerte WiFi hotspots innenfor rekkevidde.

Etikett for siste app

– Når den parede enhetens skjerm er låst, vises et klistremerke det siste brukte programmet på den andre enheten hvis programmet er installert både på enheten og telefonen.

QSlide

Funksjonen QSlide gjør det mulig å overlappe vinduer på nettbrettet, slik at du kan utføre flere oppgaver samtidig. Vinduet QSlide kan åpnes fra Qslideprogrammer bar på varslingsfeltet eller direkte fra programmene som støtter funksjonen QSlide.

69

ELLER

70

Trykk for å kjøre QSlide.

Trykk for å lukke QSlide og gå tilbake til fullt vindu.

Trykk for å justere gjennomsiktigheten.

Trykk for å lukke QSlide.

Trykk for å justere størrelsen.

MERK:

QSlide-funksjonen støtter opptil to vinduer samtidig. QSlide er kun mulig for applikasjoner som video, Internett, Memo, kalender, kalkulator, e-post, filbehandling.

1

Åpne varslingsfeltet og trykk på det ønskede programmet fra delen

QSlide-prog.

.

ELLER

Mens du bruker et program som støtter QSlide, trykker du på .

Funksjonen vises kontinuerlig som et lite vindu på skjermen.

2

Skyv på for å justere graden av gjennomsiktighet. Og dra

QSlides tittellinje for å flytte det til et annet sted på skjermen.

QuickMemo

Med funksjonen

QuickMemo

kan du opprette notater og lagre skjermbilder.

Lagre skjermbilder, tegn på dem og del resultatet med familie og venner ved hjelp av QuickMemo.

Opprette en QuickMemo

1

Åpne QuickMemo-funksjonen, skyv statuslinjen nedover og trykk på .

ELLER

Trykk på begge

Volumtastene

samtidig i ett sekund.

2

Velg menyalternativet du ønsker, fra

Penn type

,

Farge

og

Slett

. Deretter kan du opprette et notat.

3

Trykk for å lagre. Du kan når som helst trykke på

Tilbake-tasten

for å avslutte QuickMemo.

71

72

MERK:

Du kan bruke fingertuppen til å styre

QuickMemo

. Ikke bruk neglen.

Bruke QuickMemo-alternativene

Følgende alternativer er tilgjengelige i verktøylinjen for QuickMemo øverst på skjermen.

Trykk for å beholde det gjeldende notatet på skjermen og bruke nettbrettet som vanlig samtidig.

Velger om du skal bruke bakgrunnsskjermen.

Gjør det mulig å angre eller gjøre om tidligere handlinger.

Velger type penn og farge.

Sletter notatet du opprettet.

Trykk for å sende notatet til andre, eller dele det via sosiale nettverk.

Lagrer notatet i

Notebook

eller

Galleri

.

Vise et lagret QuickMemo

Gå til hjemmeskjermen og trykk på

Programmer

>

Galleri

og velg

QuickMemo

-albumet.

QuickRemote

QuickRemote kan gjøre nettbrettet om til en universell fjernkontroll (Universal

Remote) for TV, DVD eller Blu-ray.

MERK:

QuickRemote er ikke tilgjengelig for alle enheter og i alle områder.

Slik åpner du QuickRemote-programmet og setter opp (én eller flere) QuickRemote

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

>

Programmer

alternativet >

QuickRemote

. Du kan også utføre konfigurering av

QuickRemote fra varslingsfeltet. Dra statuslinjen nedover. Trykk på ikonet

QuickRemote

.

2

Trykk på enheten.

for å velge romtype og trykk på for å legge til

3

Velg enhetstype og -merkevare, og følg instruksjonen på skjermen for å konfigurere en eller flere enheter.

73

74

MERK:

QuickRemote fungerer på samme måte som en vanlig fjernkontroll via infrarødsignaler (IR). Sørg for at du ikke dekker til infrarødsensoren

øverst på nettbrettet når du bruker QuickRemote-funksjonen. Denne funksjonen støttes kanskje ikke avhengig av modell, produsent eller serviceselskap.

Bruke QuickRemote

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

>

QuickRemote

for å åpne en QuickRemote-linje med alle fjernkontrollene du satte opp.

2

Velg den ønskede fjernkontrollen ved å trykke på navnet/typen øverst på

QuickRemote-linjen.

3

Trykk på knappene på den viste fjernkontrollen.

MERK:

Når du legger til fjernbetjening av en TV, kan QuickRemote bruke INPUT-knappen til å konfigurere en egnet fjernbetjening. Når du konfigurerer INPUT-knappen, kan TV-ens innsignalkilde bli endret. Hvis du vil tilbakestille TV-ens innsignalkilde, trykker du på INPUT-knappen på

QuickRemote gjentatte ganger (avhengig av hvor mange enheter som er tilkoblet TV-en).

Alternativer for QuickRemote

For å få tilgang til Alternativer-menyen til QuickRemote, trykker du på

Menytasten

(på linjen Berøringstaster foran) for å velge ønsket alternativ.

MERK:

Hvis du trykker på en QuickRemote-knapp mens du spiller av musikk i bakgrunnen, dempes lyden et lite øyeblikk.

QuickTranslator

Rett kameraet på nettbrettet mot teksten du vil oversette. Du kan få oversetting i sanntid hvor som helst, når som helst.

Du kan kjøpe flere ordbøker for frakoblet oversetting på Google Play Store.

Kildespråk.

Målspråk.

Bytter til stemmemodus. Trykk på knappen for språk og snakk.

Oversetting av et skriftlig ord.

Oversetting av skriftlig setning.

Oversetting av et avsnitt.

Tilgang til innstillingene for

QuickTranslator. Du kan sette språk for hjemme og destinasjon her.

1

Trykk på > alternativet

Programmer

>

QuickTranslator

.

2

Trykk på oversettelsesformatet. Velg fra ,

Ord

,

Linje

eller

Avsnitt

.

3

Trykk på ikonet

Innst.

og still inn språk for hjemme og destinasjon.

4

Hold nettbrettet rettet mot motivet du ønsker å oversette. Hold nettbrettet stille i et par sekunder.

75

76

MERK:

Nettbrettet leveres med én ordbok uten ekstra kostnad. Du må kjøpe ekstra ordbøker. Velg ordboken du vil installere uten ekstra kostnad, på listen nedenfor.

MERK:

Det kan være avvik i gjenkjennelsen avhengig av størrelsen, skrifttypen, fargen, lysstyrken og vinkelen på bokstavene som skal oversettes.

Voice Mate

Du kan be

Voice Mate

om å utføre nettbrettfunksjoner ved bruk av tale, som for eksempel å stille inn alarmer eller søke på Internett. Når du bruker Voice

Mate for første gang, vises informasjon som hjelper deg å lære hvordan funksjonen brukes.

Slik åpner du programmet Voice Mate

• På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

>

Voice Mate

.

Slik bruker du programmet Voice Mate

1

Åpne programmet

Voice Mate

.

2

Trykk på ikonet

Snakk

(nederst på skjermen) for å slå det på. Si hva du vil den skal gjøre for deg.

• Hvis du sier “Vekk meg kl. 06.00", vil Voice Mate stille inn alarmen til det klokkeslettet.

MERK:

Gå til innstillinger for Voice Mate for å krysse av for

Hopp over bekreftelse

slik at eksakt navn (eller nummer) som matcher søket utføres uten at det bekreftes først.

Ikoner for Voice Mate

Følgende ikoner for Voice Mate vises nederst på skjermen:

• Trykk på for å vise vinduet Voice Mate QSlide på startskjermen.

• Trykk på for å gi en stemmekommando for utføring.

• Trykk på for å skrive en kommando for utføring.

Meny for Voice Mate

Trykk på

Meny-tasten

for å åpne menyen og velg

Innst.

eller

Hjelp

.

MERK:

• Når innstilling for språk for Voice Mate ikke er det samme som standard språkinnstilling på nettbrettet, kan det være at kommandoer som åpner programmer ikke fungerer.

• Bruk kun bokstaver eller tall når du skriver inn tekst.

• Voice Mate gjenkjenner tale bedre når du snakker sakte.

• Du kan vise eksempler på ulike kommandoer ved å dra Voice Mates hovedskjerm mot venstre.

Alarm

Stille alarmen

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Alarm/Klokke

> .

2

Still inn ønsket alarmtid.

3

Angi

Gjenta

,

Slumreintervall

,

Vibrering

,

Alarmsignal

,

Volum for alarm

,

Automatisk app-starter

,

Puslespill-lås

og

Notat

.

4

Trykk på

Lagre

.

77

MERK:

Hvis du vil endre alarminnstillingene i skjermbildet for alarmlister, trykker du på

Meny-tasten

og velger

Innst.

.

Kalkulator

Bruke kalkulatoren

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Kalkulator

.

2

Trykk på nummertastene for å taste inn tall.

3

Til enkle beregninger trykker du på den funksjonen du vil utføre

( , , eller ) etterfulgt av .

MERK:

• Ved mer kompliserte beregninger trykker du på

Meny-tasten

Vitenskapelig kalkulator

, og deretter den ønskede funksjonen.

• Du kan vise beregningshistorikken ved å trykke på

Meny-tasten

Kalkuleringshistorikk

.

, velg

>

78

Kalender

Legge til en hendelse i kalenderen

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Kalender

.

2

Trykk på knappen øverst til venstre for å endre kalendervisningen (Dag,

Uke, Måned, År, Dagsplan, Life Square).

3

Velg en dato du vil legge til en hendelse på, og trykk på .

4

Trykk på feltet

Navn på begivenhet

og skriv inn navnet på hendelsen.

5

Trykk på feltet

Plassering

og skriv inn stedsnavnet. Kontroller datoen, og angi klokkeslettet du vil at hendelsen skal startes og avsluttes.

6

Hvis du vil legge til et notat for hendelsen, kan du trykke på feltet

Beskrivelse

og skrive inn detaljene.

7

Hvis du vil gjenta alarmen, velger du

GJENTA

og angir eventuelle

PÅMINNELSER

.

8

Trykk på

Lagre

for å lagre hendelsen i kalenderen.

MERK:

Trykk og hold på et punkt på kalenderen for å raskt lagre en kalenderhendelse på denne datoen. Angi hendelsens navn og klokkeslett og trykk på Lagre. Du kan trykke på Detaljer og legge til mer informasjon eller oppdatere hendelsen med ytterligere detaljer senere.

Oppgaver

Programmet Oppgaver kan synkroniseres med MS Exchange-kontoen. Du kan opprette og administrere oppgaver ved å bruke enheten eller fra MS

Outlook eller MS Office Outlook Web Access.

1

Fra hjemmeskjermen trykker du

Programmer

>

Oppgaver

.

2

Trykk på ikonet

Legg til

oppgave (øverst i høyre hjørne av skjermen).

3

Skriv inn

Emne

,

FORFALLSDATO, BESKRIVELSE, GJENTA

og

PÅMINNELSE

etter behov.

4

Trykk på

Lagre

.

79

80

Filbehandler

Med programmet

Filbehandler

kan du ordne filene dine i den interne eller eksterne lagringsplassen.

Slik åpner du programmet Filbehandler

• På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

>

Filbehandler

.

Taleopptaker

Bruk taleopptakeren til å spille inn talenotater eller andre lydfiler.

Spille inn lyd eller tale

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Taleopptaker

.

2

Trykk på for å starte opptaket.

3

Trykk på for å avslutte opptaket.

4

Trykk på for å lytte til opptaket.

MERK

Trykk på for å få tilgang til opptakslisten din. Du kan lytte til de lagrede opptakene. Tilgjengelig opptakstid kan avvike fra den faktiske opptakstiden.

Sende taleopptaket

1

Når du er ferdig med innspillingen, kan du sende lydklippet ved å trykke på .

2

Velg blant de tilgjengelige delingsmetodene.

Kjørende prog.

Du kan administrere programmer ved hjelp av Jobbliste. Du kan enkelt finne ut hvor mange programmer som kjører for øyeblikket, og lukke enkelte programmer.

Alternativer for Kjørende prog.

• Trykk på

Stopp

for å stoppe enkeltprogrammer.

• Trykk på

Stopp alle

for å stoppe alle aktive programmer.

• Trykk på

Meny-tasten

for å få tilgang til Hjelp, Sorter etter og Innst..

POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 er en profesjonell kontorløsning for mobil som gjør at brukerne enkelt kan vise forskjellige typer dokumenter, inkludert Word-,

Excel- og PowerPoint-filer, hvor som helst og når som helst ved hjelp av mobile enheter.

Slik oppretter du et nytt dokument

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

POLARIS Office 5

.

2

Registrer e-postadressen din på registreringssiden.

MERK:

Du kan trykke på Hopp over for å ignorere registreringsinformasjonen.

3

Trykk for å opprette et nytt dokument.

4

Trykk på en dokumenttype fra nedtrekkslisten, og velg en mal.

81

82

5

Skriv inn innhold i dokumentet ved hjelp av verktøyene nederst i skjermbildet og skjermtastaturet.

6

Når du er ferdig med dokumentet, trykker du på (øverst i venstre hjørne på skjermen). Trykk deretter

Lagre

og skriv inn dokumentets navn.

Vise og redigere et dokument på enheten

Du kan nå enkelt vise og redigere en rekke ulike filtyper på sine mobile enheter, inkludert Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF.

Trykk på en fane for Office-dokument øverst på skjermen for å søke etter dokumenter på nettbrettet.

Trykk på dokumentet du vil vise eller redigere.

Når du viser dokumenter ved hjelp av POLARIS Office 5, er elementene og oppsettet likt som i originaldokumentene.

Rediger det ved å trykke på .

Google+

Bruk programmet Google+ for å holde kontakten med personer ved hjelp av

Googles sosiale nettverkstjeneste.

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Google+

.

MERK:

Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Talesøk

Programmet Talesøk gjør det mulig å søke på nettsider ved bruk av stemme istedet for å skrive.

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Talesøk

.

2

Si et søkeord eller frase når

Snakk nå

vises på skjermen. Velg et av de foreslåtte søkeordene som vises.

MERK:

Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Nedlastinger

Bruk programmet Nedlastinger for å se hvilke filer som er lastet ned.

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Nedlastinger

.

Box

Programmet Box gjør det enkelt å få tilgang til og redigere filer, dele innhold og gi deg tilgang til dine filer fra hvor som helst på hvilken som helst enhet.

Slik åpner du programmet Box

• Gå til hjemmeskjermen og trykk på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Box

.

83

advertisement

Key Features

  • Slate Mobile tablet White
  • 21.1 cm (8.3") 1920 x 1200 pixels IPS
  • Qualcomm Snapdragon 600 1.7 GHz
  • 16 GB Flash Card reader integrated
  • Single camera 5 MP Front camera 1.3 MP
  • Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 4.0
  • Lithium-Ion (Li-Ion) 4600 mAh
  • Android 4.2

Related manuals

advertisement

Table of contents