Innst.. LG V500, LGV500


Add to My manuals
440 Pages

advertisement

Innst.. LG V500, LGV500 | Manualzz

88

Innst.

Åpne menyen Innstillinger

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Innst.

.

ELLER

> På hjemmeskjermen trykker du på

Meny-tasten

Systeminnstillinger

.

2

Velg en innstillingskategori, og velg et alternativ.

TRÅDLØSE NETTVERK

WiFi

WiFi

– Aktiverer WiFi for å koble til tilgjengelige WiFi-nettverk.

Liste over alle Wi-Fi-nettverk som har vært benyttet. Trykk på det nettverket du vil koble til.

MERK:

Trykk på Søk (nederst på skjermen) for å lete etter tilgjengelige

Wi-Fi-nettverk.

Trykk på Meny-tasten

Alternativer for Wi-Fi:

i Wi-Fi-menyen for å få tilgang til menyen

WPS trykknapp

– Informasjon for tilkobling til et sikkert Wi-Fi-nettverk med

WPS-knappen.

WPS Pin-innlegging

– Informasjon for tilkobling til et sikkert Wi-Fi-nettverk med WPS PIN.

Koble til trådløst nettverk

– Lar deg legge til et nytt Wi-Fi-nettverk manuelt.

WiFi Direct

– Muliggjør direkte tilkobling med Wi-Fi-enheter uten tilgangspunkt.

Avansert Wi-Fi

– Gir deg tilgang til følgende avanserte innstillinger for Wi-Fi.

Interaktiv veiledning

– Viser nyttig veiledning for Wi-Fi.

TIPS! Hvordan du kan skaffe deg en MAC-adresse

Hvis du vil koble til enkelte trådløse nettverk med MAC-filtre, kan det hende at du må legge inn nettbrettets MAC-adresse i ruteren.

Du finner MAC-adressen i følgende brukergrensesnitt:

Programmer

>

Innst.

>

WiFi

>

Meny-tasten

>

Avansert WiFi

>

MAC-adresse

.

Bluetooth

Slå Bluetooth-funksjonen på eller av for å kunne bruke Bluetooth.

muliggjør paring og tilkobling til andre Bluetooth-enheter.

Trykk på Meny-tasten

Alternativer for Bluetooth.

i Bluetooth-menyen for å få tilgang til menyen

Rediger nettbrettnavn

– Endrer enhetens navn for enkel identifikasjon for paring og tilkobling. Skriv inn navnet på enheten og klikk Lagre.

Tidsavbrudd for synlighet

– Angir hvor lang tid andre Bluetooth-enheter kan se enheten din for paring og tilkobling. Velg mellom

2 minutter

,

5 minutter

,

1 time

, og

Aldri tidsavbrudd

.

Vis mottatte filer

– Viser en liste over dine Bluetooth-mottatte filer.

Interaktiv veiledning

– Viser nyttig veiledning om Bluetooth-funksjoner.

89

90

Databruk

Viser databruken.

Mer...

Gjør at du kan dele mapper med andre enheter via en trådløs forbindelse.

Flymodus

– Kryss av for

Flymodus

som standard. Når du aktiverer flymodus, vil alle trådløse forbindelser deaktiveres.

Trådløs lagring

– Du kan administrere filer lagret på nettbrettet på datamaskinen, eller kopiere filer til nettbrettet fra datamaskinen uten en

USB-tilkobling. Sørg for at nettbrettet og datamaskinen er koblet til samme nettverk.

Angi deretter webadressene som vises på nettbrettet i en nettleser på datamaskinen.

Miracast

– Speiler nettbrettets skjerm og lyd på Miracast-dongelen eller

TV-en som støtter Miracast, tradløst.

SmartShare Beam

– Slå på for å motta multimedieinnhold via SmartShare

Beam fra LG-telefoner eller -nettbrett.

Mediaserver

– Muliggjør deling av mediainnhold med enheter i nærheten via

DLNA.

VPN

– Viser VPN-listen (Virtual Private Network) som er konfigurert. Her kan du legge til ulike typer VPN.

MERK:

Du må angi en personlig kode for låseskjermen eller passord før du kan bruke legitimasjonslagring.

ENHET

Lyd

Lyd profiler

– Velg Lyd, enten Bare vibrer eller Stille.

Volumer

– Du kan administrere volumet for varsler, tilbakemeldinger og system, musikk, video, spill og andre medier.

Meldingslyder

– Angi standardringetone for varsler.

Berøringslyder

– Angir bruk av lyd når du trykker på knapper, ikoner og andre skjermelementer du kan trykke på.

Skjermlåslyder

– Angi at nettbrettet skal spille av en lyd når du låser eller låser opp skjermen.

Vibrer ved berøring

– Vibreringsrespons når du trykker på skjermen.

Skjerm

Hjemmeskjerm

Tema

– Angir skjermtema for enheten.

Bakgrunn

– Angir hvilken bakgrunn som skal brukes på hjemmeskjermen.

Skjermeffekt

– Angir effekten når du stryker over skjermen for å skifte skjermbilde.

Tillat startskjerm looping

– Kryss av for at hjemmeskjermene skal rulle kontinuerlig, slik at du ikke trenger å rulle tilbake i motsatt retning når du kommer til en av endene.

Start backup & tilbakestilling

– Gjør det mulig å sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare- og widgetkonfigurasjoner og temaer.

Do you know?

– Aktivere dette alternativet for å vise hjelpesiden

Do you know?

Vise en ekstra hjemmeskjerm.

Hjelp

– Viser informasjon om bruk av hjemmeskjermen.

91

92

Lås skjerm

Velg skjermlås

– Angi et opplåsingsmønster for å sikre nettbrettet. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp nettbrettet. Neste gang du slår på nettbrettet eller låser opp skjermen, blir du bedt om å tegne opplåsingsmønsteret for å låse opp skjermen hvis du har aktivert mønsterlås.

Skjermeffekt

– Angir alternativer for skjermeffekt.

Væranimasjon

– Aktiver for å vise væranimasjon for gjeldende lokasjon eller primærby angitt i Vær basert på automatiske dataoppdateringer.

Bakgrunn

– Angir låseskjermens bakgrunn. Velg den fra

Galleri

eller

Galleri for bakgrunner

.

Snarveier

– Lar deg endre snarveiene på låseskjermen på skjermlåset

Swipe

.

Eierinfo

– Merk av for å angi eierens navn som skal vises på låseskjermen.

Trykk på for å angi teksten som skal vises som eierinfo.

Kun stående visning

– Kryss av for alltid å vise låseskjermen stående.

Tidslås

– Lar deg angi tidsintervallet før skjermen låses automatisk.

Strømknappen låser umiddelbart

– Angi skjermlås ved å trykke på av/ på-låsetasten. Denne innstillingen overskrider tidslåsinnstillingen.

Lysstyrke

– Juster lysstyrken for skjermen.

Skjermsparer

– Angi tiden før skjermspareren aktiveres.

Slå skjerm på

– Aktiver slik at Slå skjerm på slår av eller på skjermen.

Dobbeltrykk raskt på midtskjermen for å slå den på. Dobbeltrykk på statuslinjen, et tomt område på hjemmeskjermen eller låseskjermen for å slå av skjermen. Ikke flytt nettbrettet mens du bruker Slå skjerm på-funksjonen.

Slå av skjerm-effekt

– Angir effekten for når skjermen slås av.

Roter skjermen automatisk

– Still inn for å bytte retning automatisk når du snur på nettbrettet.

Dagdrøm

– Trykk på bryteren for Daydream for å veksle mellom På eller Av.

Når satt til på er det mulig å la skjermspareren vises når enheten er i dvale samtidig som den er tilkoblet dokkingstasjon og/eller når den lader. Velg mellom Klokke, Bilderamme, Farger, Fototabell og Google Foto.

MERK:

Bruk av skjermsparer kan føre til treg opplading.

Fonttype

– Endre skrifttypen på skjermen.

Skriftstørrelse

– Endre størrelse for skrifttypen på skjermen.

Smartskjerm

– Behold skjermen på når enheten registrerer at du ser på skjermen.

Smart video

– Aktiver for å pause videoen når den ikke registrerer ansiktet vendt mot skjermen.

Berøringstaster på forsiden

– Still inn berøringstastene som vises nederst på alle skjermene. Still inn hvilke som skal vises, hvor de er plassert og hvordan de ser ut. Velg taster og rekkefølge, tema og bakgrunn.

Bevegelsessensorkalib.

– Lar deg øke nøyaktigheten av vipping og hastigheten til sensoren.

Lager

INTERNLAGRING

– Viser total plass i enhetens minne og lister opp hvilke typer data som okkuperer plass.

SD-KORT

– Viser hvor mye plass det er i microSD-kortets minne.

Total plass

Koble til/Utløs SD-kort

– Installerer og løser ut microSD-kortet fra nettbrettet, slik at du får tilgang til dataene på kortet, kan formatere kortet eller fjerne det på en trygg måte. Denne innstillingen er nedtonet hvis det ikke er satt inn noe microSD-kort, hvis du allerede har fjernet det, eller hvis du har satt inn microSD-kortet i datamaskinen.

93

Slett SD-kort

– Sletter permanent alt innhold på microSD-kortet og forbereder det for bruk med nettbrettet.

Batteri

BATTERIINFORMASJON

– Se hvor mye av batteriet som brukes til aktivitetene på enheten. Batterinivået vises i prosenter. Også gjenværende batteritid vises.

Batteriprosent på statuslinjen

– Viser batteriprosent i statusfeltet.

STRØMSPARER

– Administrer batteriet for strømsparingsenheter. Trykk på bryteren for å slå på funksjonen. Trykk på

Strømsparer

for følgende alternativer.

Autosynk:

Slår av automatisk synkronisering.

Wi-Fi:

Slår av WiFi hvis data ikke er i bruk.

Bluetooth:

Slår av Bluetooth hvis det ikke er tilkoblet.

Vibrer ved berøring:

Slår av vibreringsrespons ved berøring.

Lysstyrke:

Justerer lysstyrken.

Skjermsparer:

Justerer skjermsparer.

Hjelp

– Trykk for å vise tips for strømsparing.

Programmer

Viser listen over programmer som kjører i øyeblikket eller blir lastet ned.

Dra fingeren mot venstre og høyre for å vise en av de tre kategoriene øverst på skjermen for å vise detaljert informasjon for

LASTET NED

,

KJØRER

, og

ALLE

programmer.

Trykk på en oppføring for å vise mer informasjon. Trykk

Tvungen stopp

, deretter

OK

for å stoppe.

94

Skyv til side

Bruk bevegelsesfunksjoner med tre fingre for å lagre apps som er i bruk til venstre eller få dem tilbake til visning.

PRIVAT

Kontoer og synkronisering

Gir programmer tillatelse til å synkronisere data i bakgrunnen uavhengig av om du holder på med dem. Du kan spare batteristrøm og redusere (men ikke eliminere) databruken ved å slå av dette alternativet.

Cloud

Trykk på

Legg til konto

for å bruke skyfunksjon.

Bruker

Merk av for å angi eierens navn som skal vises på låseskjermen. Trykk for

å legge inn teksten som skal vises som eierinfo.

Legg til bruker

– Lar deg legge til en ny konto for nettbrettet og bruke funksjonen for flere brukere.

Plassering

Modus

Høy presisjon

– Bruk GPS, Wi-Fi og mobile nettverk for å estimere lokasjon.

Batterisparing

– Bruk Wi-Fi og mobile nettverk til å estimere lokasjon.

Bare Enhetssensorer

– Bruk GPS for å finne plasseringen din.

NYLIG LOKALISERINGSFORESPØRSEL

– Viser programmer som nylig har bedt om informasjon om plassering.

LOKALISERINGSTJENESTER

Google Posisjonsrapportering

– Lar deg se innstillinger for Googlelokasjon.

95

96

Sikkerhet

Krypter enheten

– Lar deg kryptere data på nettbrettet for å bedre sikkerheten. Du må angi PIN-kode eller passord for å dekryptere nettbrettet hver gang du slår det på.

Krypter SD kort lagring

– Lar deg kryptere data på MicroSD for å bedre sikkerheten.

Synlig skriving av passord

– Vis siste tegn i det skjulte passordet mens du skriver.

Enhetsadministratorer

– Vis eller deaktiver Nettbrettadministratorer.

Ukjente kilder

– Standardinnstilling for installering av ikke-Play Storeprogrammer.

Bekrefte apper

– Ikke godkjenn eller varsle før installasjon av programmer som kan skade nettbrettet.

Lagringstype

– Viser lagertype.

Pålitelig legitimasjon

– Viser pålitelige CA-sertifikater.

Installer fra lagringsenhet

– Velg dette alternativet for å installere krypterte sertifikater.

Slett berettigelsesbevis

– Fjern alle sertifikater.

Språk og input

Bruk innstillingene for språk og input til å velge språk for teksten på nettbrettet, og til å konfigurere skjermtastaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

Sikkerhetskopier/tilbakestilling

Sikkerhetskopier mine data

– Aktiver for å sikkerhetskopiere innstillingene og programdataene til Googles server.

Sikkerhetskopikonto

– Angi hvilken konto du vil sikkerhetskopiere data til.

Automatisk gjenoppretting

– Aktiver for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene installeres på nytt på enheten.

LG Backup-tjeneste

– Sikkerhetskopierer all informasjon på enheten og gjenoppretter informasjonen i tilfelle data går tapt eller erstattes.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

– Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene, og slett alle dataene. Hvis du tilbakestiller nettbrettet på denne måten, blir du bedt om å angi informasjonen du brukte når du startet

Android for første gang, på nytt.

SYSTEM

Dato og tid

Bruk innstillingene for

Dato og tid

til å angi hvordan datoer skal vises. Du kan også bruke disse innstillingene til å stille klokken manuelt og angi en tidssone i stedet for å hente inn gjeldende klokkeslett fra mobilnettet.

Tilgjengelighet

Bruk innstillingene

Tilgjengelighet

til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på nettbrettet.

MERK:

Kan bare velges med flere programtillegg.

TalkBack

– Gjør det mulig å sette opp TalkBack-funksjonen, som hjelper folk med dårlig syn ved å gi muntlige tilbakemeldinger. Trykk på

TalkBackbryteren øverst til høyre for å slå den på. Trykk på skjermen for å justere innstillinger for TalkBack.

Innst.

nederst på

Stor tekst

– Kryss av for å øke tekststørrelsen.

Inverter farger

– Kryss av for å invertere fargen.

97

98

Fargejustering

– Lar deg vise skjermen med større fargekontrast. Trykk på bryteren for å slå på funksjonen.

Berør zoom

– Lar deg zoome inn og ut ved å trippel-trykke på skjermen.

Skjermskygger

– Angi at skjermen skal ha sorte skygger.

Monolyd

– Aktiver for å lede lyden i hodetelefonene både i høyre og venstre kanal.

Bildetekst

– Lar deg tilpasse innstillinger for bildetekster for hørselshemmede. Trykk på bryteren for å slå på funksjonen.

Tilbakemeldingstid for berøring

– Stiller inn tidspunkt for respons ved berøring. Velg fra

Kort, Middels

og

Lang

.

Universal touch

– Trykk på bryteren for å veksle mellom på og av.

Universell berøring kan erstatte alle de fysiske tastene.

Roter skjermen automatisk

– Kryss av for å tillate enheten å rotere skjermen, avhengig av enhetens orientering (liggende eller stående)

Les passordene

– Merk av for verbal bekreftelse ved innsetting av passord.

Velg snarvei innstillinger

– Stiller inn hurtig, enkel aksess for utvalgte funksjoner når du trykker tre ganger

Hjem-tasten

.

Tekst-til-tale-utdata

– Tekst til tale sørger for høytlesning av tekst, for eksempel innholdet i tekstmeldinger.

PC-tilkobling

Velg USB tilkoblingsmetode

– Still inn ønsket modus:

Lade nettbrettet

,

Media-synk (MTP)

,

LG programvare

eller

Send bilde (PTP)

.

Spør ved tilkopling

– Spør etter USB-tilkoblingstype når du kobler enheten til en datamaskin.

Hjelp

– Hjelp for USB-tilkobling.

PC Suite

– Merk av for dette alternativet hvis du vil bruke LG PC Suite med

WiFi-tilkobling. Vær oppmerksom på at WiFi-nettverkstilkoblingen for LG PC

Suite bør være via en WiFi-tilkobling.

Hjelp

– Hjelp for LG-programvare.

Tilbehør

Quick Cover

– Aktiver Quick Cover for å slå på eller av automatisk.

USB-lagring Plug & Pop

– Konfigurerer Plug & Pop-funksjonen for USBlagring. Merk av for alternativet for Programpanel for å vise programpanelet automatisk når en enhet med USB-kabel tilkobles. Trykk på

Rediger program panel

for å endre hvilke program som skal være tilgjengelige.

Øretelefon Plug & Pop

– Konfigurerer Plug & Pop-funksjonen for hodetelefoner. Merk av for alternativet Programpanel for å vise programpanelet automatisk når en hodetelefon tilkobles. Trykk på Redigere programpanel for å endre hvilke program som skal være tilgjengelige.

Dokk Plug & Pop

– Konfigurerer Plug & Pop-funksjonen for dokkingstasjon.

Merk av for alternativet Programpanel for å vise programpanelet automatisk når dokkingstasjon tilkobles. Trykk på

Rediger program panel

for å endre hvilke program som skal være tilgjengelige.

Utskrift

Lar deg skrive ut innholdet av visse skjermer (for eksempel nettsider vist med Chrome) til en skriver som er koblet til samme Wi-Fi-nettverk som din

Android-enhet.

99

100

Om tavlen

Denne menyen lar deg administrere programvareoppdateringer og vise diverse informasjon knyttet til enheten.

Nettbrettnavn

– Lar deg velge navn for enheten.

Oppdateringssenter

– Gjør det mulig å krysse av for programvareoppdateringer.

Batteri

– Gjør det mulig å vise informasjon om batteristatus, batterinivå og batteribruk.

Hardware informasjon

– Gjør det mulig å vise modellnummer, oppetid, garantiens utløpsdato, Wi-Fi MAC-adressen og Bluetooth-adressen.

Programvare informasjon

– Gjør det mulig å vise Android-versjon, kjerneversjon, build-nummer og programvareversjon.

Juridisk informasjon

– Gjør det mulig å vise åpne kildelisenser og juridisk informasjon for Google.

advertisement

Key Features

  • Slate Mobile tablet White
  • 21.1 cm (8.3") 1920 x 1200 pixels IPS
  • Qualcomm Snapdragon 600 1.7 GHz
  • 16 GB Flash Card reader integrated
  • Single camera 5 MP Front camera 1.3 MP
  • Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 4.0
  • Lithium-Ion (Li-Ion) 4600 mAh
  • Android 4.2

Related manuals

advertisement

Table of contents