Lær din enhed at kende. LG V500, LGV500


Add to My manuals
440 Pages

advertisement

Lær din enhed at kende. LG V500, LGV500 | Manualzz

Lær din enhed at kende

Oversigt

Front kameraobjektiv

Sensor til omgivende lysforhold

Tænd/sluk-Lås/Lås op-tast

Lydstyrketaster

Touchskærm

22

Kameraobjektiv

Højttaler

Headsetstik

Stik til microSD-kort

IR LED

Opladnings-/USB-port

Mikrofon

BEMÆRK:

Sørg for, at mikrofonen ikke er blokeret, når du optager et video- eller lydklip.

Front kameraobjektiv

Stik til microSD-kort

Headsetstik

Sensor til omgivende lysforhold

Tænd/sluk-Lås/

Lås op-tast

Lydstyrketaster

Opladnings-/

USB-port

Kameraobjektiv

Højttaler

Mikrofon

IR LED

Bruges til at tage billeder og optage videoklip med dig selv. Du kan også bruge denne til videochat. Du opnår de bedste resultater, hvis du holder det rent.

Indsæt microSD-kort til at gemme filer, f.eks. musik, videoer og fotos.

Giver dig mulighed for at tilslutte et headset (tilbehør) til praktiske, håndfri samtaler. Du kan også tilslutte hovedtelefoner for at lytte til musik.

Sensor til omgivende lysforhold benytter en omgivelsessensor, som måler det omgivende lys og justerer

LCD-skærmens lysstyrke for at levere et klart skærmbillede.

Tryk for at låse/låse op for skærmen. Tryk, og hold nede for at tænde/slukke tablet'en, genstarte den, aktivere/ deaktivere flytilstand, og for at ændre lydindstillingerne.

Giver mulighed for at justere lydstyrken for de forskellige medier.

Giver dig mulighed for at tilslutte tablet'en og USB-kablet til opladeren eller andre kompatible enheder.

Bruges til at tage billeder og optage videoklip. Du opnår de bedste resultater, hvis du holder det rent.

Bruges til at lytte til lyden fra den valgte funktion (f.eks. musik, videoer, lydklip osv.).

Optag din stemme, og brug det til stemmeaktiverede funktioner.

Fungerer som QuickRemote-sensor.

23

24

ADVARSEL

LCD- og touchskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på tablet'en, eller hvis nogen sætter sig på den. Undgå at dække nærhedssensoren med en beskyttende film. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

TIP!

• Tryk på

tasten Menu

, når du åbner et program for at se, hvilke indstillinger, der er tilgængelige.

• Hvis enheden er låst og ikke virker, skal du trykke på og holde tasten

Tænd/sluk-Lås/lås op

nede i 8 sekunder for at slukke den.

Opladning af tablet'en

Din tablet får strøm fra et genopladeligt Li-ion-batteri. Der følger en USBoplader med tablet'en, som bruges til at oplade batteriet. Sørg for, at batteriet er fult opladet, før du bruger tablet'en for første gang.

BEMÆRK:

Enheden indeholder et internt, genopladeligt batteri. Af sikkerhedshensyn må du ikke fjerne batteriet fra produktet.

Advarsel!

Hvis touchskærmen ikke virker, mens tablet'en oplades, kan det medføre ustabil strømforsyning. Det betyder, at du skal frakoble USBkablet fra enheden eller tage USB-opladeren ud af stikkontakten.

1

Tilslut USB-oplader og USB-kabel.

2

Sæt USB-kablet (som vist nedenfor) i tablet'ens oplader-/USB-port.

BEMÆRK:

Batteriet skal oplades helt ved første opladning for at forbedre dets levetid.

Optimering af batterilevetid

Du kan forlænge batteriets levetid mellem opladningerne ved at deaktivere de funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer forbruger batteristrøm.

Sådan udvides batteriets levetid

• Sluk for radiokommunikation, som du ikke bruger, f.eks. Wi-Fi, Bluetooth eller GPS.

• Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.

• Deaktiver automatisk synkronisering af Gmail™, Kalender, Kontakter og andre programmer.

25

26

• Nogle af de programmer, du har downloadet, kan reducere batteriets strømniveau.

• Kontroller batteriets opladningsniveau under brug af downloadede programmer.

Sådan får du vist batteriets opladningsniveau

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

>

Indstillinger

>

Om tabletcomputeren

>

Batteri

.

2

Batteriets status (opladning eller afladning) og niveau vises på skærmens

øverste menu.

Sådan overvåges og kontrolleres batteriforbruget

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

>

Indstillinger

>

Om tabletcomputeren

>

Batteri

>

Batteriforbrug

.

2

I bunden af skærmen vises batteriets brugstid samt programmer og tjenester, som bruger batteristrøm, lige fra det største til det mindste forbrug.

Indsættelse af et microSD-kort

Din enhed understøtter brug af hukommelseskort af typen microSD med op til 64 GB kapacitet. Multimedieindhold kan gemmes på microSD-kortet.

1

Sluk tablet'en, før du isætter eller fjerner microSD-kortet.

2

Før en fingernegl ind i rillen, og træk microSD-kortholderen ud. Indsæt microSD-kortet i åbningen med kontaktdelene vendt nedad. Skub forsigtigt holderen ind i enheden.

Fjernelse af microSD-kortet

Du skal afinstallere microSD-kortet først for at fjerne det sikkert fra tablet'en.

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

>

Indstillinger

>

Lagring

>

Demonter SD-kort

.

2

Træk forsigtigt microSD-kortet ud af stikket.

Advarsel!

Fjern ikke microSD-kortet uden at afinstallere det først. Ellers kan du risikere, at microSD-kortet og tablet'en bliver beskadiget, og at data på microSD-kortet bliver ødelagt.

27

28

Formatering af microSD-kortet

Advarsel!

Alle de filer, der er gemt på dit microSD-kort, slettes, når du formaterer kortet.

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

>

Indstillinger

>

Lagring

.

2

Tryk på

Slet SD-kort

(to gange).

3

Hvis du har indstillet et oplåsningsmønster, skal du angive det og trykke på

Slet alt

. Kortet formateres og gøres klar til brug.

BEMÆRK:

Hvis der er indhold på dit microSD-kort, kan mappestrukturen være ændret efter formateringen, fordi alle filer er blevet slettet.

Sådan låser og oplåser du skærmen

Når du ikke har brugt tablet'en i et stykke tid, slukkes og låses skærmen automatisk. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Når du ikke bruger din tablet, skal du trykke på

Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten

for at låse din tablet.

Hvis der kører programmer, når du låser skærmen, kører disse muligvis stadig i låsetilstand. Vi anbefaler, at du afslutter alle programmer, før du går i låsetilstand for at undgå unødvendige gebyrer (f.eks. internetadgang og datakommunikation).

Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke på

Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten

. Skærmlåsen vises. Tryk, og skub skærmlåsen i en vilkårlig retning for at låse startskærmen op. Det sidste skærmbillede, du fik vist, åbnes.

advertisement

Key Features

  • Slate Mobile tablet White
  • 21.1 cm (8.3") 1920 x 1200 pixels IPS
  • Qualcomm Snapdragon 600 1.7 GHz
  • 16 GB Flash Card reader integrated
  • Single camera 5 MP Front camera 1.3 MP
  • Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 4.0
  • Lithium-Ion (Li-Ion) 4600 mAh
  • Android 4.2

Related manuals

advertisement

Table of contents