Tilslutning til netværk og enheder. LG V500, LGV500


Add to My manuals
440 Pages

advertisement

Tilslutning til netværk og enheder. LG V500, LGV500 | Manualzz

44

Tilslutning til netværk og enheder

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du udnytte internet med høj hastighed på steder med trådløse adgangspunkter (AP). Nyd trådløst internet vha. Wi-Fi uden ekstra omkostninger.

Tilslutning til Wi-Fi-netværk

Hvis du vil bruge Wi-Fi på tablet'en, skal du have forbindelse til et trådløst adgangspunkt eller "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller benytter sikkerhedsfunktioner. Du skal konfigurere tablet'en for at kunne oprette forbindelse til dem. Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger batterilevetiden.

Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Indstillinger

>

Wi-Fi

.

2

Tryk på for at tænde den og starte scanning efter tilgængelige

Wi-Fi-netværk.

3

Tryk på

Søg

for at se en liste over aktive Wi-Fi-netværk i nærheden.

• Sikre netværk er afmærket med et låsikon.

4

Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.

• Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettighedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer).

5

Statusbjælken viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at sende data ved at køre et relevant program.

Du kan ikke gøre det fra Bluetooth-menuen som på de fleste andre mobiltelefoner.

BEMÆRK:

• LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der sendes eller modtages via den trådløse Bluetooth-funktion.

• Sørg altid for, at du kun udveksler data med enheder, du har tillid til, og der er korrekt sikret. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.

• Visse enheder, navnlig de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth

SIG, kan være inkompatible med din enhed.

Aktivering af Bluetooth og parring af din tablet med en

Bluetooth-enhed

Du skal parre din enhed med en anden enhed, før du kan oprette forbindelse til den.

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Indstillinger

>

Bluetooth

.

2

Tryk på Bluetooth-afbryderen for at slå Bluetooth til.

3

Tryk på afkrydsningsfeltet ud for tabletcomputerens navn for at gøre den synlig for andre Bluetooth-enheder.

4

Der vises en liste over tilgængelige enheder. Tryk på den enhed, du vil oprette parring med, på listen.

45

46

BEMÆRK:

Afhængig af enhedstypen kan det være nødvendigt at indtaste modsvarende koder, bekræfte modsvarende koder, eller enhederne parres automatisk.

Når parringen er udført, opretter din enhed forbindelse til enheden.

BEMÆRK:

Din tablet understøtter ikke Håndfri profil. Derfor er brugen af opkaldsfunktioner med noget tilbehør, f.eks. Bluetooth headsets eller

Bluetooth-aktiverede enheder måske ikke tilgængelige for denne enhed.

Send data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

1

Åbn elementet, og tryk på .

ELLER

Tryk på elementet, og hold det nede, og vælg

Del

.

ELLER

Åbn elementet, og tryk på

tasten Menu

2

Tryk på

Bluetooth

for at dele via Bluetooth.

>

Del

.

BEMÆRK:

Metoden til valg af et element afhænger muligvis af datatypen.

3

Søg efter og opret parring med en Bluetooth-aktiveret enhed.

Modtag data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Indstillinger

>

Bluetooth

.

2

Tryk på for at tænde for Bluetooth, og marker afkrydsningsfeltet

øverst på skærmen for at gøre det synligt på andre enheder.

BEMÆRK:

Hvis du vil vælge den tid, som enheden skal være synlig i, skal du trykke på

tasten Menu

>

Synligheds-timeout

.

3

Du kan nu parre enheden og trykke på

Accepter

, når du modtager en

Anmodning om Bluetooth-godkendelse for at acceptere filen/-erne.

SmartShare

Det er nemt at benytte funktionen SmartShare i apps som Galleri, Musik,

Videoer.

Sådan får du glæde af indholdet med en række enheder

Du kan dele indholdet på din tabletcomputer med flere forskellige enheder.

Tryk på for at dele indhold i

Galleri, Musik, Videoer, POLARIS Office 5

.

Afspilning/afsendelse

Play

– Du kan afspille indholdet via et TV, en Bluetooth-højttaler eller tilsvarende.

Beam

– Du kan sende indholdet til Bluetooth-enheden og til enheder, der understøtter SmartShare Beam.

SmartShare Beam

– Dette gør det muligt at overføre indholdet hurtigt via

Wi-Fi Direct.

< Play > < Beam >

47

48

Sådan får du glæde af indholdet fra nærliggende enheder

Du kan få glæde af indhold fra enheder i nærheden (f.eks. PC.NAS, mobilenheder) i apps som Galleri, Musik, Videoer.

Tilslutning enheder

Forbind din enhed og øvrige enheder understøttet af DLNA på det samme

Wi-Fi-netværk.

Søgning efter andre enheder

Tryk på Enheder i nærheden. Efterfølgende får du vist enheder med DLNAunderstøttelse.

Tilslut enheden for at få vist indholdet.

Pc-forbindelser via et USB-kabel

Sådan forbinder du din enhed til en pc via et USB-kabel i USBforbindelsestilstand.

Overførsel af musik, fotos og videoer ved brug af tilstanden

USB-lagerenhed

1

Slut din tablet til en pc ved hjælp af USB-kablet.

2

Hvis du ikke har installeret LG Android Platform Driver på din pc, skal du manuelt ændre indstillingerne. Vælg

Systemindstillinger

>

PCforbindelse

>

Vælg USB-forbindelsesmetode

, og vælg derefter

Medie sync (MTP)

.

3

Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.

Synkroniser med Windows Media Player

Kontroller, at Windows Media Player er installeret på din pc.

1

Brug USB-kablet til at slutte tablet'en til en pc med Windows Media

Player.

2

Vælg indstillingen

Medie sync (MTP)

. Når forbindelsen er oprettet, vises et pop op-vindue på pc'en.

3

Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.

4

Rediger, eller indtast navnet på din enhed i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).

5

Marker og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.

6

Start synkronisering.

• De følgende krav skal være opfyldt for at synkronisere med Windows Media

Player.

Elementer

Operativsystem

Krav

Microsoft Windows XP SP2,

Vista eller nyere

Windows Media Player version Windows Media Player 10 eller nyere

• Hvis Windows Media Player-versionen er ældre end version 10, skal du installere version 10 eller nyere.

49

advertisement

Key Features

  • Slate Mobile tablet White
  • 21.1 cm (8.3") 1920 x 1200 pixels IPS
  • Qualcomm Snapdragon 600 1.7 GHz
  • 16 GB Flash Card reader integrated
  • Single camera 5 MP Front camera 1.3 MP
  • Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 4.0
  • Lithium-Ion (Li-Ion) 4600 mAh
  • Android 4.2

Related manuals

advertisement

Table of contents