Værktøj. LG V500, LGV500


Add to My manuals
440 Pages

advertisement

Værktøj. LG V500, LGV500 | Manualzz

Værktøj

QPair

Ved at slutte din tablet til din mobiltelefon via QPair, kan du synkronisere alle indgående opkald, beskeder og SNS-meddelelser mellem din tablet og din mobiltelefon.

70

1

Kør

QPair

, og tryk på

Indledende opsætning

>

Start

på din tablet først, og kør derefter samme trin på din telefon.

TIP!

QPair kan ikke forudinstalleres på telefonen. Gå til Google Play Store, og søg efter QPair, og installer.

BEMÆRK:

QPair fungerer med telefoner, der kører Android 4.1 eller nyere.

Nogle funktioner kan være begrænsede afhængigt af din telefonmodel.

2

Bluetooth-forbindelsen vil blive aktiveret automatisk.

QPair-funktioner

Opkaldsbesked

– Sender en notifikation til tablet'en, når telefonen modtager et opkald. Notifikationen viser opkalderens nummer og giver dig mulighed for at afvise opkaldet.

Meddelelsesbesked

– Sender en notifikation til tablet'en, når telefonen modtager en besked.

SNS-besked

– Viser en SNS-meddelelse på din tablets statuslinje, når meddelelsen leveres til din telefon.

BEMÆRK:

Du skal først slå

Indstillinger

>

Tilgængelighed

>

QPair SNSmeddelelser

til på din telefon for at aktivere denne funktion. Med denne indstilling kan du få besked om SNS-meddelelser, der sendes til din telefon, på din tablet.

QuickMemo Overfør

– Gemmer din aktuelle QuickMemo i tablet'ens galleri, og synkroniserer derefter dette galleri med galleriet på din telefon.

Internet via telefon

– Tilslutter automatisk din tablet til internettet via din mobiltelefon (som et Wi-Fi-hotspot). Brug af denne funktion kan medføre dataafgifter. For at gemme databrug på telefonen tilslutter telefonen automatisk til ethvert pålideligt Wi-Fi-hotspots, der er inden for rækkevidde.

Nyligt app-klistermærke

– Når skærmen på den parrede enhed låses op, viser et mærkat den sidst anvendte app på den anden enhed, hvis denne app er installeret både på tabletcomputeren og telefonen.

71

QSlide

QSlide-funktionen gør det muligt at lægge et vindue på tablet'ens display for nemt at kunne multitaske. QSlide-vinduer kan åbnes fra bjælken

QSlide prog. i panelet Notifikationer, eller direkte fra de programmer, der understøtter QSlide-funktionen.

ELLER

72

Tryk for at køre QSlide.

Tryk for at afslutte QSlide-funktionen, og vend tilbage til fuldt vindue.

Tryk for at justere gennemsigtighed.

Tryk for at afslutte QSlide-funktionen.

Tryk for at justere størrelsen.

BEMÆRK:

QSlide-funktionen kan understøtte op til to vinduer samtidig.

QSlide er kun tilgængelig for programmer som f.eks. Video, Internet,

Notat, Kalender, Lommeregner, E-mail, Filhåndtering.

1

Åbn notifikationspanelet, og tryk på det ønskede app fra afsnittet

QSlide prog.

.

ELLER

Mens du bruger et program, der understøtter QSlide, skal du trykke på

. Funktionen vil løbende blive vist som et lille vindue på skærmen.

2

Stryg hen over for at justere gennemsigtighedsniveauet. Og træk

QSlide-linjen til en anden position på skærmen..

QuickMemo

Med funktionen

QuickMemo

kan du oprette notater og optage skærmbilleder. Optag skærmbilleder, tegn på dem, og del dem med familie og venner med QuickMemo-funktionen.

Oprettelse af et QuickMemo

1

Få adgang til QuickMemo-funktionen ved at trække statusbjælken ned og trykke på .

ELLER

Tryk på begge

Lydstyrketasterne

samtidig i ét sekund.

73

2

Vælg den ønskede valgmulighed i menuen

Pen-type

,

Farve

, og

Slet

. Opret derefter et notat.

3

Tryk på for at gemme memoet. For at afslutte QuickMemo kan du når som helst trykke på

tasten Tilbage

.

74

BEMÆRK:

Brug en fingerspids, når du bruger funktionen

QuickMemo

.

Undlad at bruge neglene.

Brug af indstillingerne for QuickMemo

Du har adgang til følgende funktioner i værktøjslinjen QuickMemo øverst på skærmen.

Tryk for at beholde det aktuelle notat på skærmen og samtidig bruge tablet'en.

Slår baggrundsskærm til og fra.

Giver dig mulighed for at fortryde og gendanne tidligere handlinger.

Vælger pen-typen og farven.

Sletter det notat, du har oprettet.

Tryk for at sende dit notat til andre eller dele det via sociale netværk.

Gemmer notatet i

Notebook

eller

Galleri

.

Visning af den gemte QuickMemo

På baggrunden skal du trykke på

Apps

>

Galleri

og vælge albummet

QuickMemo

.

QuickRemote

QuickRemote omdanner din tablet til en universalfjernbetjening til dit TV,

DVD eller Blu-ray derhjemme.

BEMÆRK:

QuickRemote kan muligvis ikke anvendes til enkelte enheder og i enkelte områder.

Sådan åbner du QuickRemote-programmet og konfigurerer din(e) QuickRemote(r)

1

Tryk på

Apps

> fanen

App

>

QuickRemote

på startskærmen. Du kan også udføre den indledende opsætning af QuickRemote fra panelet

Underretninger. Stryg statuslinjen nedad, tryk på ikonet

QuickRemote

.

2

Tryk på enheden.

for at vælge typen af rum, og tryk på for at tilføje

75

76

3

Vælg type og mærke for enhed, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at konfigurere enheden/udstyret.

BEMÆRK:

QuickRemote fungerer på samme måde som en almindelig fjernbetjening med infrarøde (IR) signaler i dit område eller land. Vær opmærksom på ikke at dække for den infrarøde sensor øverst på tablet-pc'en, når du bruger QuickRemote-funktionen. Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af model, producent eller partner.

Sådan anvendes QuickRemote

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

>

QuickRemote

for at åbne en QuickRemote-bjælke med alle de fjernbetjeninger, du har konfigureret.

2

Vælg den fjernbetjening, du ønsker ved at trykke dens type/navn i toppen af QuickRemote-bjælken.

3

Tryk på knapperne på den viste fjernbetjening.

BEMÆRK:

Når du tilføjer en TV-fjernbetjening, vil QuickRemote eventuelt bruge INPUT-knappen til at konfigurere en passende fjernbetjening.

Når INPUT-knappen konfigureres, vil TV-indgangskilden eventuelt blive

ændret. For at nulstille dit TV's indgangskilde skal du trykke på INPUTknappen på QuickRemote flere gange (afhængig af antallet af enheder, der er tilsluttet til dit TV).

QuickRemote-valgmuligheder

For at få adgang til menuen for valgmuligheder med QuickRemote skal du trykke på

tasten Menu

(på bjælken med funktionstaster på forsiden) for at vælge den ønskede valgmulighed.

BEMÆRK:

Mens musikken spiller i baggrunden, vil et enkelt tryk på en

QuickRemote-knap slå lyden fra i et sekund.

QuickTranslator

Ret din tablet's kamera mod den fremmedsprogede sætning, som du

ønsker oversat. Du kan hvor som helst og når som helst få oversættelser i realtid.

Du kan købe ekstra ordbøger til offline oversættelser på Google Play Store.

77

78

Kildesprog.

Målsprog.

Skifter til stemmetilstand. Tryk på sprogknappen, og tal derefter.

Oversættelse af et skrevet ord.

Oversættelse af en skreven sætning.

Oversættelse af et afsnit.

Åbner indstillingerne for QuickTranslator.

Her kan du indstille de sprog, du vil oversætte til og fra.

1

Tryk på > fanen

Apps

>

QuickTranslator

.

2

Tryk på oversættelsesformatet. Du kan vælge mellem ,

Ord

,

Linje

eller

Afsnit

.

3

Tryk på ikonet

Indstillinger

, og indstil de sprog, der skal oversættes til og fra.

4

Ret tablet'en nogle få sekunder mod det, du ønsker oversat.

BEMÆRK:

Der følger kun en gratis ordbog med. Ekstra ordbøger skal købes. Vælg på listen nedenfor den ordbog, du vil installere som din gratis ordbog.

BEMÆRK:

Der kan være forskellig genkendelsesgrad afhængig af tekstens størrelse, skrifttype, farve, lysstyrke og vinklen på de bogstaver, der skal oversættes.

Voice Mate

Du kan bede

Voice Mate

om at udføre tablet-funktioner ved brug af din stemme, såsom at indstille alarmer eller søge på internettet. Når du åbner

Voice Mate for første gang, viser den hjælpeoplysninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge funktionen.

Sådan åbner du programmet Voice Mate

• På baggrunden skal du trykke på

Apps

>

Voice Mate

.

Anvendelse af programmet Voice Mate

1

Åbn programmet

Voice Mate

.

2

Tryk på

Tal

-ikonet (nederst på skærmbilledet) for at slå den til. Sig, hvad den skal gøre for dig.

• Hvis du siger “Væk mig kl. 6", sætter Voice Mate alarmen til det tidspunkt.

BEMÆRK:

Få adgang til Voice Mate-indstillingerne for at markere

Spring bekræftelse over

, så fundne nøjagtige navne (eller numre), der stemmer overens med forespørgsler, vil blive udført uden din bekræftelse.

Voice Mate-ikoner

Følgende Voice Mate-ikoner vises nederst på skærmen:

• Tryk på dette ikon for at få vist Voice Mate QSlide-vinduet i startskærmbilledet.

• Tryk på dette ikon for at indtale en stemmekommando, der skal udføres.

• Tryk på dette ikon for at skrive en kommando, der skal udføres.

79

80

Menuen Voice Mate-indstillinger

Tryk på

tasten Menu

for at få adgang til menuen Indstillinger for at vælge

Indstillinger

eller

Hjælp

.

BEMÆRK:

• Hvis sprogindstillingerne for Voice Mate ikke er de samme som standardsprogindstillingen på din tablet, vil visse kommandoer, f.eks.

åbning af apps, måske ikke fungere.

• Når du indtaster tekst, kan du kun bruge bogstaver eller tal.

• Voice Mate genkender din tale bedre, hvis du taler langsomt.

• Du kan få vist eksempler på forskellige kommandoer ved at stryge hovedskærmen for Voice Mate til venstre.

Alarm

Indstilling af alarm

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Alarm/Ur

> .

2

Indstil den ønskede vækketid.

3

Indstil

Gentag

,

Slumretilstands varighed

,

Vibration

,

Alarmtone

,

Alarmlydstyrke

,

Auto App Starter

,

Mønsterlås

og

Memo

.

4

Tryk på

Gem

.

BEMÆRK:

Hvis du vil ændre alarmindstillingerne på skærmbilledet med alarmliste, skal du trykke på

tasten Menu

og vælge

Indstillinger

.

Lommeregner

Brug af lommeregneren

1

Fra startskærmbilledet skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Lommeregner

.

2

Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.

3

Ved nemme beregninger skal du trykke på den funktion, som du vil udføre

( , , eller ) efterfulgt af .

BEMÆRK:

• Ved mere komplekse beregninger skal du trykke på

tasten Menu

vælge

Videnskabelig regnemaskine

, og derefter vælge den ønskede funktion.

• For at kunne se beregningshistorikken skal du trykke på

tasten Menu

>

Beregnings historie

.

,

Kalender

Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Kalender

.

2

Tryk på den øverste knap i venstre side for at ændre kalendervisningen

(Dag, Uge, Måned, År, Agenda, Life Square).

3

Tryk på den dato, du vil tilføje en begivenhed til, og tryk på .

4

Tryk på feltet

Begivenhedens navn

, og indtast navnet på begivenheden.

5

Tryk på feltet

Placering

, og angiv placeringen. Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal starte og slutte.

81

82

6

Hvis du gerne vil tilføje en bemærkning til begivenheden, skal du trykke på feltet

Beskrivelse

og indtaste oplysningerne.

7

Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge

GENTAG

og indstille

PÅMINDELSER,

hvis det er nødvendigt.

8

Tryk på

Gem

for at gemme begivenheden i kalenderen.

BEMÆRK:

Tryk og hold et punkt i kalenderen for hurtigt at gemme en kalenderhændelse på den pågældende dato. Herefter skal du blot angive et navn og et tidspunkt til hændelsen og trykke på Gem. Du kan trykke på Detaljer og indtaste yderligere oplysninger, eller du kan opdatere hændelsen senere for at tilføje yderligere detaljer.

Opgaver

App'en Opgaver kan synkroniseres med din MS Exchange-konto. Du kan oprette og styre dine opgaver ved hjælp af din tabletcomputer eller fra MS

Outlook eller MS Office Outlook Web Access.

1

Tryk på

Apps

>

Opgaver

på startskærmen.

2

Tryk på ikoner

Tilføj

opgave (øverst til højre på skærmen).

3

Indtast

Emne

,

UDLØBSDATO, BESKRIVELSE, GENTAG

og

PÅMINDELSE

, alt efter behov.

4

Tryk på

Gem

.

Fil manager

Programmet

Fil manager

giver dig mulighed for at administrere filer i det interne/eksterne lager.

Sådan åbner du filhåndtering

• På baggrunden skal du trykke på

Apps

>

Fil manager

.

Diktafon

Brug diktafonen til at optage stemmenotater eller andre lydfiler.

Optagelse af en lyd eller stemme

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Diktafon

.

2

Tryk på for at starte optagelsen.

3

Tryk på for at afslutte optagelsen.

4

Tryk på for at lytte til optagelsen.

BEMÆRK:

Tryk på for at få adgang til din liste med optagelser. Du kan lytte til gemte optagelser. Den tid, der er til rådighed til optagelse, kan afvige fra den faktiske optagetid.

Afsendelse af stemmeoptagelsen

1

Når du er færdig med at optage, kan du sende lydklippet ved at trykke på

.

2

Vælg en af de tilgængelige metoder til deling.

83

84

Jobliste

Du kan styre dine programmer ved hjælp af Jobliste. Du kan nemt se hvor mange programmer, der er aktive, og lukke bestemte programmer.

Valgmuligheder i Joblisten

• Tryk på

Stop

for at stoppe de enkelte apps.

• Tryk på

Stop alle

for at stoppe alle igangværende programmer.

• Tryk på

tasten Menu

Indstillinger.

for at få adgang til Hjælp, Sorter efter og

POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 er en professionel løsning til mobile enheder, der giver brugere mulighed for nemt at få vist forskellige typer kontordokumenter, herunder Word-, Excel- og PowerPoint-filer, når som helst og hvor som helst, vha. deres mobile enheder.

Sådan opretter du et nyt dokument

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

POLARIS

Office 5

.

2

Registrer din e-mail-adresse på registreringssiden.

BEMÆRK:

Du kan trykke på Spring over for at ignorere registreringsoplysningerne.

3

Tryk på for at oprette et nyt dokument.

4

Vælg en dokumenttype på rullelisten og derefter en skabelon.

5

Indtast indhold i dokumentet vha. værktøjerne øverst på skærmen og tastaturet på skærmen.

6

Når du er færdig med at arbejde med dokumentet, skal du trykke på

(i øverste venstre hjørne af skærmen), derefter trykke på

Gem

og indtaste dokumentnavn.

Sådan får du vist og redigerer du et dokument på enheden

Du kan nu nemt få vist og redigere en lang række filtyper, herunder

Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF-filer, fra deres mobile enheder.

Tryk på en Office-dokumentfane øverst på skærmen for at søge efter dokumenter på din tablet.

Tryk på det dokument, du vil se eller redigere.

Ved visning af dokumenter vha. POLARIS Office 5 forbliver motiver og layout det samme som i de originale dokumenter.

For at redigere det skal du trykke på .

Google+

Brug app'en Google+ til at holde forbindelse med personer via Googles sociale netværk.

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Google+

.

BEMÆRK:

Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

85

86

Stemmesøgning

App'en Stemmesøgning gør det muligt at søge på internetsider ved at bruge stemmen i stedet for at skrive.

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Stemmesøgning

.

2

Sig et nøgleord eller en ordforbindelse, når

Tal nu

vises på skærmen. Vælg et af de forslag til nøgleord, der vises.

BEMÆRK:

Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Downloads

Brug app'en Downloads til at se, hvilke filer, der er blevet downloadet.

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Downloads

.

Box

Med app'en Box kan du nemt få adgang til og redigere dine filer, dele indhold og holde forbindelsen til dine filer, uanset hvor du er og uanset hvilken enhed, du bruger.

Sådan åbnes app'en Box

• Gå til startskærmen, tryk på

Apps

> fanen

Apps

>

Box

.

advertisement

Key Features

  • Slate Mobile tablet White
  • 21.1 cm (8.3") 1920 x 1200 pixels IPS
  • Qualcomm Snapdragon 600 1.7 GHz
  • 16 GB Flash Card reader integrated
  • Single camera 5 MP Front camera 1.3 MP
  • Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 4.0
  • Lithium-Ion (Li-Ion) 4600 mAh
  • Android 4.2

Related manuals

advertisement

Table of contents