Sikkerhedsvejledninger. MSI Optix MAG272QR, Optix MAG272R, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C

Add to my manuals
44 Pages

advertisement

Sikkerhedsvejledninger. MSI Optix MAG272QR, Optix MAG272R, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C | Manualzz

iv

Sikkerhedsvejledninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningerne helt igennem�

Alle forsigtighedsforanstaltninger og advarsler i enhedens brugervejledning skal overholdes�

Al servicering må kun udføres af kvalificeret personale.

Behold den medfølgende brugermanual til senere reference�

For at undgå fare for brand eller stød, skal denne enhed holdes væk fra fugtighed og høj temperatur�

Læg denne enhed på en fast, flad overflade, inden den stilles op.

Kontroller, at spændingen er inden for sikkerhedsmarginalen, og er indstillet korrekt til den stedlige spænding på 100-240 V, inden enheden sluttes til en stikkontakt� Deaktiver ikke stikkets beskyttende jordforbindelsesben�

Enheden skal forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse�

For at undgå yderligere energiforbrug, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten eller sluk stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges i en given tid�

Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at enheden overophedes� Tildæk ikke ventilatoren�

Lad ikke enheden stå i omgivelser med en opbevaringstemperatur over 60

O eller under -20

O

C, da dette kan beskadige enheden�

C

BEMÆRK: Den maksimale arbejdstemperatur er cirka 40

O

C�

Sørg for, at trække stikket ud af stikkontakten, inden enheden rengøres� Rengør enheden med en blød klud, i stedet for industrielt kemikalier� Hæld aldrig nogen former for væske i åbningerne, da det kan beskadige enheden, eller give elektrisk stød�

Forord v

iv

Forord

Anbring el-ledningen således, at der ikke trædes på den� Anbring ikke andre genstande ovenpå ledningen�

Hold altid stærke magnetiske eller elektriske genstande væk fra enheden�

Skulle nogle af de følgende situationer opstå, skal enheden efterses af autoriserede servicefolk:

El-ledningen eller -stikket er blevet beskadiget�

Der er trængt væske ind i enheden�

Enheden har været udsat for fugt�

Enheden virker ikke rigtigt, eller den virker ikke i overensstemmelse med

◙ anvisningerne i brugervejledningen�

Enheden har været tabt og er beskadiget�

Enheden har tydelige tegn på beskadigelser�

Grønt produkt egenskaber

Nedsat strømforbrug under brug og standby

Begrænset brug af materialer, der skader miljøet og sundheden

Nemt at skille ad og genbruges

Nedsat brug af naturlige resurser ved tilskyndelse til genbrug

Forlænget produktlevetid via nemme opgraderinger

Nedsat affaldsproduktion via returpolitik

Miljøpolitik

Produktet er designet til genbrug af dele og må derfor ikke bortskaffes ved levetidens udløb�

Ved produktlevetidens udløb skal brugere kontakte de lokale, autoriserede steder for indsamling og genbrug�

Gå til MSI webstedet og find en distributør i nærheden med hensyn til yderligere oplysninger om genbrug�

Brugere kan også kontakte os på gpcontdev@msi�com for oplysninger vedrørende korrekt bortskaffelse, returnering, genbrug og afmontering af

MSI-produkter� v

★ Advarsel! Overanvendelse af skærme påvirker sandsynligvis synet.

★ Anbefalinger:

1�

Tag en 10 minutters pause fra skærmen hver halve time�

2�

Børn under 2 år må ikke have nogen skærmtid� For børn i alderen 2 år og derover, skal skærmtiden begrænses til mindre end en time om dagen�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion
  • 165Hz Refresh Rate – Real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • HDR Ready-Provide eye-catching detail through contrast and shadows adjustment
  • Night Vision: See every detail clearly in the dark, helping you find and attack enemies before they notice
  • Connect with Type-C:Easily connect your laptop or PC to the MSI Optix MAG272C display via type-C port
  • AMD FreeSync – prevent screen tearing
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – game even longer and prevent eye strain and fatique
  • Frameless design – Ultimate gameplay experience

Related manuals