CE overholdelse. MSI Optix MAG272QR, Optix MAG272R, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C

Add to my manuals
44 Pages

advertisement

CE overholdelse. MSI Optix MAG272QR, Optix MAG272R, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C | Manualzz

vi

CE overholdelse

Denne enhed opfylder kravene i Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet

(2014/30/EU), lavspændingsdirektivet (2014/35/EU), ErP-direktivet

(2009/125/EC) og RoHS-direktivet (2011/65/EU)� Dette produkt er blevet testet og fundet at overholde de harmoniserede standarder for IT-udstyr, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Erklæring om FCC-B radiofrekvensinterferens

Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse

B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15� Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer� Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation� Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation� Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder, angivet nedenfor:

Drej eller flyt på modtagerantennen.

Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren�

Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til�

Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for nærmere assistance�

Bemærkning 1

Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret�

Bemærkning 2

Der skal bruges afskærmede kabler og ledning til vekselstrøm for at overholde emissionsbegrænsningerne�

Udstyret er i overensstemmelse med FCC reglerne, afsnit 15� Drift er underlagt følgende to betingelser:

1� dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og

2� dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som forårsager en uønsket virkning�

MSI Computer Corp�

901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA

(626)913-0828 www�msi�com

Forord vii

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion
  • 165Hz Refresh Rate – Real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • HDR Ready-Provide eye-catching detail through contrast and shadows adjustment
  • Night Vision: See every detail clearly in the dark, helping you find and attack enemies before they notice
  • Connect with Type-C:Easily connect your laptop or PC to the MSI Optix MAG272C display via type-C port
  • AMD FreeSync – prevent screen tearing
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – game even longer and prevent eye strain and fatique
  • Frameless design – Ultimate gameplay experience

Related manuals