WEEE erklæring. MSI Optix MAG272QR, Optix MAG272R, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C

Add to my manuals
44 Pages

advertisement

WEEE erklæring. MSI Optix MAG272QR, Optix MAG272R, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C | Manualzz

vi

Forord

WEEE erklæring

Iht. Den Europæiske Unions ("EU") direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, direktiv 2012/19/EU, som træder i kraft den 13� august

2005, kan produkter af "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke kasseres som husholdningsaffald længere, og producenterne af det pågældende elektroniske udstyr vil være forpligtet til at modtage sådanne produkter retur ved slutningen af deres levetid�

Oplysninger om kemiske stoffer

I overensstemmelse med reglerne om kemiske stoffer, så som EU REACH forordningern (Europa-paralamentets og Rådets forordning EC Nr� 1907/2006), MSI giver oplysninger om kemiske stoffer på følgende side: https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Erklæring om RoHSing

Japansk erklæring JIS C 0950 om materialer

Et japansk lovsmæssigt krav, som er angivet af specifikationerne i JIS C 0950, erklærer at fabrikanterne skal udgive erklæringer om materialerne i visse elektroniske produktkategorier, der sælges efter 1� juli 2006� https://www�msi�com/html/popup/csr/cemm_jp�html https://tw�msi�com/html/popup/csr_tw/cemm_jp�html

RoHS-erklæring i Indien

Dette produkt overholder reglerne i "Reglerne for e-affald i Indien (forvaltning og håndtering) i 2016" og forbyder brugen af bly, kviksølv, hexavalent krom, polybromerede biphenyler og polybromerede diphenylether i koncentrationer på over

0,1 vægtprocent og 0,01 vægtprocent for cadmium, bortset fra undtagelserne, der er bestemt i stk� 2 i regelsættet�

EEE-forordning i Tyrkiet

Enheden overholder EEE-forordningerne i Tyrkiet

Begrænsning af farlige stoffer i Ukraine

Dette udstyr overholder kravene i de tekniske forskrifter, der er godkendt af den ukrainske regering fra d. 3 december, 2008 № 1057, vedrørende restriktioner for anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

RoHS-erklæring i Vietnam

Fra d� 1 december 2012 overholder alle produkter, der fremstilles af MSI reguleringen

30/2011/TT-BCT og de tilladte grænser for en række farlige stoffer i elektroniske og elektriske produkter� vii

1

Sådan kommer du i gang

Dette kapitel indeholder yderligere oplysninger vedrørende installationsprocedurer for hardware� Når andre enheder forbindes, skal du holde enhederne forsigtigt og bruge en jordforbundet strop om håndleddet for at undgå statisk elektricitet�

VIGTIGT

Alle billederne i dette afsnit er kun til reference� Din skærm kan se anderledes ud�

Brug ikke skarpe genstande på skærmen�

Pakkens indhold

1� Skærm

2� Fod

3� Stativfod med skrue

4� Ledning (MAG272C / MAG272CR / MAG272CQR / MAG272CRX)

5� Strømadapter og ledning (MAG272 / MAG272R / MAG272QP /

MAG272QR)

6� HDMI-kabel (valgfri)

7� DisplayPort-kabel (valgfri)

8� USB Upstream-kabel (til USB-portene på skærmen)

9� Startvejledning

10� Garantibevis

1-2

* Kontakt dit købssted eller din lokale distributør, hvis noget af varerne er beskadiget eller mangler�

* Pakkens indhold kan variere fra land til land�

Sådan kommer du i gang

1-3

1-2

Sådan kommer du i gang

Opstilling af skærmen

VIGTIGT

Stil skærmen på en blød, beskyttet overflade, så den ikke ridses.

h

MAG272C

1� Sæt låsene på stativet mod skærmen�

2� Stram stativet med skruerne�

3� Sæt foden på stativet, og stram fodskruen for at fastgøre foden�

1

1-3

2

3

4� Juster låsene for at sætte VESA-dækslet og låsen på skruerne�

5�

4

1-4

6�

7�

VIGTIGT

Hullerne til montering af stativet kan også bruges til et vægophæng� Kontakt venligst din forhandler vedrørende et vægophæng�

Sådan kommer du i gang

1-5

1-4

Sådan kommer du i gang h

MAG272CR/ MAG272CQR/ MAG272CRX

1� Sæt låsene på stativet mod skærmen�

2� Stram stativet med skruerne�

3� Sæt foden på stativet, og stram fodskruen for at fastgøre foden�

1

2

1-5

3

VIGTIGT

Hullerne til montering af stativet kan også bruges til et vægophæng� Kontakt venligst din forhandler vedrørende et vægophæng�

h

MAG272

1� Sæt låsene på stativet mod skærmen�

2� Stram stativet med skruerne�

3� Sæt foden på stativet, og stram fodskruen for at fastgøre foden�

1

1-6

2

3

VIGTIGT

Hullerne til montering af stativet kan også bruges til et vægophæng� Kontakt venligst din forhandler vedrørende et vægophæng�

Sådan kommer du i gang

1-7

1-6

Sådan kommer du i gang h

MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR

1� Sæt låsene på stativet mod skærmen�

2� Stram stativet med skruerne�

3� Sæt foden på stativet, og stram fodskruen for at fastgøre foden�

1

2

1-7

3

VIGTIGT

Hullerne til montering af stativet kan også bruges til et vægophæng� Kontakt venligst din forhandler vedrørende et vægophæng�

Justering af skærmen

Denne skærm er designet til, at maksimere din billedkomfort med sine justeringsfunktioner, der kan vippe og hæve skærmen�

VIGTIGT

Undgå at, røre på selve skærmen, når du justerer skærmen� h

MAG272C

-5

O

20

O

1-8 h

MAG272CR/ MAG272CQR/ MAG272CRX

-5

O

20

O

130mm

Sådan kommer du i gang

1-9

1-8 h

MAG272

-5

O

20

O

Sådan kommer du i gang h

MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR

-5

O

20

O

100mm

90

O

90

O 75

O

75

O

VIGTIGT

Tilt venligst skærmen tilbage, inden den drejes�

1-9

Overblik over skærmen

h

MAG272C/ MAG272CR/ MAG272CQR

1-10

2

1

3 4

5

6 7 8

9

10

Sådan kommer du i gang

1-11

1-10

Sådan kommer du i gang

6

7

3

4

5

1

2

Strømknap

Strømstik

DisplayPort

8

HDMI Port

USB-C -port

Denne port kan sende et videosignal og forsyne strøm op til PD 5 V/3 A på samme tid� Den understøtter ikke dataoverføring�

Hovedtelefonstik

USB 2.0 Type A-port

(MAG272C/ MAG272CR)

USB 3.2 Gen1 Type A-port

(MAG272CQR)

USB 2.0 Type B-upstream-port

(MAG272C/ MAG272CR)

USB 3.2 Gen1 Type B-upstream-port

(MAG272CQR)

Til USB Upstream-kabel�

VIGTIGT

Find USB Upstream-kablet i pakken, og forbind det til pc'en og skærmen� Når dette kabel forbindes, er USB Type A

Downstream-portene på skærmen klar til brug�

Til pc

Til skærm

9

Navigationstast

10

Kensingtonlås

1-11

1-12 h

MAG272CRX

2

1

3 4 5 6 7 8

9

10

Sådan kommer du i gang

1-13

1-12

Sådan kommer du i gang

1

2

Strømknap

Strømstik

3

4

5

HDMI Port

DisplayPort

USB-C -port

Denne port kan sende et videosignal og forsyne strøm op til PD 5 V/3 A på samme tid� Den understøtter ikke dataoverføring�

Hovedtelefonstik

6

7

8

USB 3.2 Gen1 Type A-port

USB 3.2 Gen1 Type B-upstream-port

Til USB Upstream-kabel�

VIGTIGT

Find USB Upstream-kablet i pakken, og forbind det til pc'en og skærmen� Når dette kabel forbindes, er USB Type A

Downstream-portene på skærmen klar til brug�

Navigationstast

9

10

Kensingtonlås

Til pc

Til skærm

1-13

1-14 h

MAG272/ MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR

2

1

3 4 5 6 7 8

9

10

Sådan kommer du i gang

1-15

1-14

Sådan kommer du i gang

1

2

3

4

Strømknap

DisplayPort

HDMI Port

USB-C -port

Denne port kan sende et videosignal og forsyne strøm op til PD 5 V/3 A på samme tid� Den understøtter ikke dataoverføring�

Hovedtelefonstik

5

6

USB 2.0 Type B Upstream-port

Til USB Upstream-kabel�

VIGTIGT

Find USB Upstream-kablet i pakken, og forbind det til pc'en og skærmen� Når dette kabel forbindes, er USB Type A

Downstream-portene på skærmen klar til brug�

USB 2.0 Type A-port

7

8

Strømstik

9

Navigationstast

10

Kensingtonlås

Til pc

Til skærm

1-15

1-16

Tilslutning af skærmen til en pc

h

MAG272C/ MAG272CR/ MAG272CQR/ MAG272CRX

1� Sluk for din computer�

2� Forbind HDMI/DisplayPort-kablet fra skærmen til din computer�

3� Forbind strømkablet til skærmens strømstik� (Figur A)

4� Slut ledningen til stikkontakten� (Figur B)

5� Tænd skærm� (Figur C)

6� Tænd for computeren, og derefter for skærmen, hvorefter den automatisk registrerer signalet�

A

B

C

Sådan kommer du i gang

1-17

1-16

Sådan kommer du i gang h

MAG272/ MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR

1� Sluk for din computer�

2� Forbind HDMI/DisplayPort-kablet fra skærmen til din computer�

3� Saml skærmens strømadapter og ledningen (figur A)

4� Tilslut strømadapteren til skærmens strømstik (figur B)

5� Sæt ledningen i stikkontakten (figur C)

6� Tænd skærmen (figur D)

7� Tænd for computeren, og derefter for skærmen, hvorefter den automatisk registrerer signalet�

B

C

A

1-17

D

1-18

Sådan kommer du i gang

PB

OSD opsætning

Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om skærmindstillingerne�

VIGTIGT

Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel�

2

Navigationstast

Skærmen er udstyret med en navigationstast, som er en flerretningstast, der bruges til at navigere i skærmmenuen�

Navigationstast

2-2

Navigationsknappens standardindstillinger er som følger�

Navigationstast Genvejsknap

(Når skærmmenuen er lukket)

Midterknappen Hovedmenu

Basal anvendelse

(Når skærmmenuen er åben)

■ Åbning af undermenuer

■ Bekræft af et valg eller en indstilling

OSD opsætning

2-3

2-2

OSD opsætning

Navigationstast Genvejsknap

(Når skærmmenuen er lukket)

Op Game Mode

(Spilfunktion)

■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte valg og for at afslutte�

■ Tryk på op- og nedknapperne for at justere�

■ Tryk på venstre knap for at annullere forhåndsvisningen og afslutte, uden at anvende

ændringerne�

Ned Screen Assistance

(Skærmhjælp)

Venstre

Højre

Alarm Clock

(Alarmklok)

Input Source

(Indgangskilde)

■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte valg og for at afslutte�

■ Tryk på op- og nedknapperne for at justere�

■ Tryk på venstre knap for at annullere forhåndsvisningen og afslutte�

■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte valg og for at afslutte�

■ Tryk på op- og ned-knapperne for at vælge�

■ Tryk på venstre knap for at annullere forhåndsvisningen og afslutte�

■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte valg og for at afslutte�

■ Tryk på op- og ned-knapperne for at vælge�

■ Tryk på venstre knap for, at afslutte�

Basal anvendelse

(Når skærmmenuen er åben)

■ Valg af funktionsmenuer og punkter

■ Forøger en funktionsværdi

■ Valg af funktionsmenuer og punkter

■ Reducerer en funktionsværdi

■ Valg af funktionsmenuer og punkter

■ Afslutter den aktuelle menu

■ Valg af funktionsmenuer og punkter

■ Åbning af undermenuer

2-3

2-4

Brugere kan åbne skærmmenuen for, at tilpasse deres egne genvejsknapper�

Der er flere genvejsindstillinger nedenfor.

Indstillinger for genvejsknapperne

Brightness

(Lysstyrke)

Handlinger

■ Tryk på midterknappen for, at gemme en værdi og derefter afslutte�

■ Tryk på op- og ned-knapperne for at justere�

■ Tryk på venstre knap for at annullere forhåndsvisningen og afslutte�

Refresh

Rate (Opdat� hastighed)

■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte valg og for at afslutte�

■ Tryk på højre knap for at slå denne funktion til, og på venstre knap for at slå den fra�

Information on Screen

(Oplysninger på skærmen)

■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte valg og for at afslutte�

■ Tryk på højre knap for at slå denne funktion til, og på venstre knap for at slå den fra�

OSD opsætning

2-5

2-4

OSD opsætning

Indstilling af skærmmenuen med navigationsknappen

Tryk på midterknappen på navigationsknappen for, at åbne hovedmenuen i skærmmenuen� Brug op, ned, venstre og højre knap til, at indstille funktionsmenuerne efter eget ønske� h

GAMING (SPIL)

1� niveau i menuen 2. og 3. niveau i menuen

Game Mode

(Spilfunktion)

User (Bruger)

FPS

Night Vision

(Natsyn)

Beskrivelse

Alle punkterne kan justeres af brugerne�

Racing (Racerspil)

RTS

OFF (FRA)

Normal

Alle punkterne kan justeres af brugerne�

Alle punkterne kan justeres af brugerne�

Alle punkterne kan justeres af brugerne�

RPG Alle punkterne kan justeres af brugerne�

■ Brug op eller ned-knappen til, at vælge og forhåndsvise funktionseffekterne.

■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte og anvende din funktionstype�

■ Denne funktion optimerer baggrundslysstyrken og anbefales til

FPS-spil�

Strong (Stærk)

Strongest (Stærkeste)

Response Time

(Responstid)

A�I�

Normal

Fast (Hurtig)

Fastest (Hurtigst)

■ Brugere kan justere responstiden på alle funktionerne�

■ Responstid bliver grå, når Antibevægelsessløring slås til�

■ Responstid skal indstilles til Hurtig, når

Anti-bevægesessløring slås fra�

2-5

2-6

1� niveau i menuen 2. og 3. niveau i menuen

Anti Motion Blur

(Anti-bevæg� sløring)

(FRA)

(TIL)

Refresh Rate

(Opdat�hastighed)

Alarm Clock

(Alarmklok)

Screen Assistance

(Skærmhjælp)

FreeSync

Location

(Placering)

Venstre foroven

Højre foroven

Venstre forneden

Højre forneden

OFF (FRA)

ON (TIL)

Location

(Placering)

OFF (FRA)

15:00

30:00

00:01~99:59

45:00

60:00

None

(Ingen)

Icon (Ikon)

Venstre foroven

Højre foroven

Venstre forneden

Højre forneden

Position

Reset

(Tilbagestil)

(FRA)

Beskrivelse

■ Når anti-bevægelsessløring slås til, kan HDCR og Lysstyrke ikke slås til, og punktet kan ikke vælges�

■ Responstid bliver grå, når Antibevægelsessløring slås til�

■ Anti-bevægelsessløring skal slås fra, når

FreeSync slås til�

■ Brugerne kan justere opdateringshastigheden på alle funktionerne�

■ Som standard er opdateringshastigheden placeret for oven til venstre� Denne placeringen kan justeres i skærmmenuen�

Tryk på midterknappen for, at bekræfte og anvende placeringen af opdateringshastigheden�

■ Denne skærm følger og fungerer på operativsystemets forudindstillede skærmopdateringshastighed�

■ Brugerne kan justere alarmklokken på alle funktionerne�

■ Når du har indstillet tiden, skal du trykke på midterknappen for at aktivere timeren�

■ Som standard er alarmklokken placeret for oven til venstre� Brugerne kan selv vælge den ønskede placering�

Brugerne kan justere skærmhjælpen på alle funktionerne�

Som standard er skærmhjælpen slået fra�

(TIL)

■ FreeSync forhindrer forstyrrelser på skærmen

■ Som standard er DisplayPort eller

HDMI slået til, og den kan slås til/fra på alle funktioner, på alle opløsninger, på alle indgangskilder og på alle skærmopdateringshastigheder

■ Anti-bevægelsessløring slås fra, når

FreeSync slås til�

OSD opsætning

2-7

2-6

OSD opsætning h

Professional (Professionel)

1� niveau i menuen

Pro Mode

(Pro-tilstand)

Eye Saver

(Øjenskåner)

HDCR

Anti Motion Blur

(Anti-bevæg� sløring)

Image

Enhancement

(Billedforbedring)

2� niveau i menuen Beskrivelse

User (Bruger)

Reader (Læser)

Cinema (Biograf)

Designer

HDR

Standardfunktion� Alle punkterne kan justeres af brugerne�

Alle punkterne kan justeres af brugerne�

Alle punkterne kan justeres af brugerne�

Alle punkterne kan justeres af brugerne�

Alle punkterne kan justeres af brugerne�

■ Brug op eller ned-knappen til, at vælge og forhåndsvise funktionseffekterne.

■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte og anvende din funktionstype�

(FRA)

(TIL)

■ Øjenskåneren beskytter dine øjne mod blåt lys�

Når øjenskåneren slås til, justerer den skærmens farvetemperatur til en gulere tone�

■ Brugerne kan justere øjenskåneren på alle funktionerne�

■ Når Pro-tilstand indstilles til Læser, skal

øjenskåneren slås til�

(FRA)

(TIL)

■ Brugerne kan justere HDCR på alle funktionerne�

■ HDCR forbedrer billedkvaliteten ved, at forøge billedkontrasten�

■ Når HDCR slå TIL, er det ikke muligt at justere lysstyrken�

■ HDCR og anti-bevægelsessløring kan ikke slås til på samme tid�

(FRA)

(TIL)

OFF (FRA)

Weak (Svag)

Medium

Strong (Stærk)

Strongest

(Stærkeste)

■ Når anti-bevægelsessløring slås til, kan HDCR og

Lysstyrke ikke slås til, og punktet kan ikke vælges�

■ Responstid bliver grå, når Anti-bevægelsessløring slås til�

■ Anti-bevægelsessløring skal slås fra, når FreeSync slås til�

■ Billedforbedringen forstærker billedkanterne, så billedet bliver skarpere�

■ Brugerne kan justere billedforbedringen på alle funktionerne�

2-7

2-8 h

Image (Billede)

1� niveau i menuen

Brightness

(Lysstyrke)

Contrast (Kontrast) 0-100

Sharpness

(Skarphed)

Color Temperature

(Farvetemperatur)

Cool (Kold)

Normal

Warm (Varm)

Customization

(Tilpasning)

Screen Size

(Skærmstørrelse)

2. og 3. niveau i menuen Beskrivelse

0-100

0-5

Auto

4:3

16:9

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

■ Brugere kan justere lysstyrken på funktionerne

Bruger, RTS, RPG og Læser�

■ Lysstyrken kan ikke justeres, når antibevægelsessløring eller HDCR slås til�

■ Brugerne kan justere kontrasten på alle funktionerne�

■ Brugerne kan justere skarpheden på alle funktionerne�

■ Skarpheden forbedrer billedets klarhed og detaljer�

■ Som standard står farvetemperaturen på normal�

■ Brug op eller ned-knappen til, at vælge og forhåndsvise funktionseffekterne.

■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte og anvende din funktionstype�

■ Brugerne kan justere farvetemperaturen på tilpasningsfunktionen�

■ Brugerne kan justere skærmstørrelsen på alle funktionerne, alle opløsningerne og alle skærmopdateringshastighederne�

■ Standardindstillingen er Auto� h

Input Source (Indgangskilde)

1� niveau i menuen

HDMI1

HDMI2

DP

Type C

2. og 3. niveau i menuen Beskrivelse

Brugerne kan justere indgangskilden på alle funktionerne� h

Navi Key (Navigationstast)

1� niveau i menuen

Op/ Ned/ Venstre/

Højre

2� niveau i menuen

OFF (FRA)

Brightness (Lysstyrke)

Game Mode (Spilfunktion)

Screen Assistance (Skærmhjælp)

Alarm Clock (Alarmklok)

Input Source (Indgangskilde)

Refresh Rate (Opdat�hastighed)

Information on Screen (Oplysninger på skærmen)

Beskrivelse

■ Som standard er op-knappen indstillet til spilfunktionen�

■ Som standard er ned-knappen indstillet til skærmhjælp�

■ Som standard er venstre-knappen indstillet til alarmklok�

■ Som standard er højre-knappen indstillet til indgangskilde�

■ Alle navigationsknappens punkter kan indstilles i skærmmenuen�

OSD opsætning

2-9

2-8

OSD opsætning h

Setting (Indstilling)

1� niveau i menuen 2� niveau i menuen

Sprog 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Der kommer snart flere sprog)

0~5 Transparency

(Gennemsigtighed)

OSD Time Out

(Menuens tidsudløb)

RGB LED

5-30 sek�

(FRA)

(TIL)

Information on

Screen (Oplysninger på skærmen)

(FRA)

(TIL)

Reset (Tilbagestil) YES (JA)

NO (NEJ)

Beskrivelse

■ Standardsproget er engelsk�

■ Brugerne skal trykke på midterknappen for, at bekræfte og anvende sprogindstillingen�

■ Sproget kan indstilles af brugeren� Brugernes egen sprogindstilling overskrives af fabriksindstillingen� Når brugerne vælger ja til nulstilling, ændres sproget ikke�

Brugerne kan justere gennemsigtigheden på alle funktionerne�

Brugere kan justere menuens tidsudløb på alle funktionerne�

Brugerne kan slå RGB LED til og fra�

Er som standard slået til�

* Understøttes ikke på MAG272C, MAG272,

MAG272QP

■ Oplysningerne om skærmstatus vises på højre side af skærmen�

■ Brugerne kan aktivere og deaktivere oplysningerne på skærmen, Er som standard slået fra�

Brugerne kan nulstille og gendanne indstillinger til standardindstillingerne på alle funktionerne�

2-9

2-10

OSD opsætning

PB

Tillæg

VIGTIGT

Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel�

A

A-2

Specifikationer til MAG 272C-serien

Model

Størrelse

Krumning

Skærmtype

Opløsning

Billedforhold

Lysstyrke (nits)

Kontrastforhold

Opdat�hastighed

Responstid

Indgangsgrænseflade

I/O

Synsvinkler

DCI-P3/ sRGB

Overfladebehandling

Skærmfarver

Strømtype

Strømforbrug (typisk)

Systemvurdering

Justering (tilt)

Justering (højde)

Kensingtonlås

VESA-ophæng

MAG272C

(3CA5)

MAG272CR

(3CA 5)

68,58 cm

MAG272CQR

(3CA6)

1500R

VA

1920 x 1080 på 165Hz

16:9

300 (maks�)

3000:1

2560 x 1440 på

165Hz

MAG272CRX

(3CA0)

1920 x 1080 på

240Hz

■ HDMI x2

■ DisplayPort x1

■ USB-C x1

■ USB 2�0 Type A x2

■ USB 2�0 Type B x1

■ Hovedtelefonudgang x1

165Hz

1 ms (MPRT)

240Hz

HDMI x2, DP x1

■ HDMI x2

■ DisplayPort x1

■ USB-C x1

■ USB 3

.

2 Gen1 Type A x2

■ USB 3�2 Gen1 Type B x1

■ Hovedtelefonudgang x1

178° (H), 178° (V)

90%/ 115%

Anti-skær

1,07 B (8 bit +FRC)

Intern strøm

Tændt < 66 W

Standby < 0,5 W

Slukket < 0,5 W

Ikke relevant

Tændt < 90W

Standby < 0,5 W

Slukket < 0,5 W

100~240 V AC, 50~60 Hz, 1,5 A

-5° ~ 20°

0 ~ 130mm

Ja

■ Pladetype: 100 x 100 mm

■ Skruetype: M4 x 10 mm

▶ Gevinddiameter: 4 mm

▶ Gevindstigning: 0,7 mm

▶ Gevindlængde: 10 mm

Tillæg

A-3

A-2

Tillæg

Model

Mål (B x H x D)

Nettovægt

Omgivende Drift

Lager

MAG272C

(3CA5)

611,5 x 455 x

267 mm

MAG272CR

(3CA 5)

MAG272CQR

(3CA6)

611,5 x 560 x 267 mm

5,4 kg (net) /

9,0 kg (brutto)

5,9 kg (net) / 13,1 kg (brutto)

Temperatur: 0℃ til 40℃

Fugtighed: 20% til 90 %, ikke-kondenserende

Højde: 0 ~ 5000 m

Temperatur: -20°C til 60°C

Fugtighed: 10 % til 90 %, ikke-kondenserende

MAG272CRX

(3CA0)

Forudindstillede skærmfunktioner på MAG

272C-serien

Standard Opløsning

VGA

640 x 480 på 60 Hz

640 x 480 på 67Hz

640 x 480 på 72Hz

SVGA

640 x 480 på 75Hz

Dos-funktion

720 x 480 på 60 Hz

720 x 576 på 50 Hz

800 x 600 på 56 Hz

800 x 600 på 60Hz

XGA

SXGA

800 x 600 på 72Hz

800 x 600 på 75Hz

1024 x 768 på 60 Hz

1024 x 768 på 70Hz

1024 x 768 på 75Hz

1280 x 1024 på 60 Hz

1280 x 1024 på 75Hz

WXGA+

WSXGA+

Fuld HD

1440 x 900 på 60 Hz

1680 x 1050 på 60 Hz

1920 x 1080 på 60 Hz

1920 x 1080 på 120Hz

1920 x 1080 på 144Hz

1920 x 1080 på 165Hz

1920 x 1080 på 240Hz

MAG272C

(3CA5)

HDMI

DP/

Type C

MAG272CR

(3CA5)

HDMI

DP/

Type C

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

MAG272CQR

(3CA6)

HDMI

DP/

Type C

MAG272CRX

(3CA0)

HDMI

DP/

Type C

V

A-3

A-4

Standard Opløsning

WQHD

Videotiming

-

opløsninger

2560 x 1440 på 60 Hz

2560 x 1440 på 120Hz

2560 x 1440 på 144Hz

2560 x 1440 på 165Hz

480P

576P

720P

1080i

1080P

1080P på 120 Hz

1440P

1440P på 120 Hz

MAG272C

(3CA5)

HDMI

DP/

Type C

MAG272CR

(3CA5)

HDMI

DP/

Type C

V

V

V

V

V

V

MAG272CQR

(3CA6)

HDMI

DP/

Type C

V V

V

V V

V

V

V

MAG272CRX

(3CA0)

HDMI

DP/

Type C

Tillæg

A-5

A-4

Tillæg

Specifikationer til MAG 272-serien

Model

Størrelse

Krumning

Skærmtype

Opløsning

Billedforhold

Lysstyrke (nits)

Kontrastforhold

Opdat�hastighed

Responstid

Indgangsgrænseflade

I/O

Synsvinkler

DCI-P3/ sRGB

Overfladebehandling

Skærmfarver

Strømtype

Strømforbrug (typisk)

Strømindgang

Justering (tilt)

Justering (højde)

Justering (Snurring)

Justering (drejning)

Kensingtonlås

VESA-ophæng

MAG272

(3CA7)

MAG272R

(3CA7)

MAG272QP

MAG272QR

(3CA8)

68,58 cm

Ikke relevant

1920 x 1080 på 165Hz

VA

16:9

300 (maks�)

3000:1

165Hz

1 ms (MPRT)

HDMI x2, DP x1

■ HDMI x2

■ DisplayPort x1

■ USB-C x1

■ USB 2�0 Type A x2

■ USB 2�0 Type B x1

■ Hovedtelefonudgang x1

2560 x 1440 på 165Hz

178° (H), 178° (V)

95,4% / 122,9%

Anti-skær

1,07 B (8 bit +FRC)

95,6% / 123,7%

Ekstern strømadapter

65W

100~240 V AC, 50~60 Hz, 1,6 A maks�

-5° ~ 20°

Ikke relevant 0 ~ 100mm

Ikke relevant

Ikke relevant

Ja

■ Pladetype: 100 x 100 mm

■ Skruetype: M4 x 10 mm

▶ Gevinddiameter: 4 mm

▶ Gevindstigning: 0,7 mm

▶ Gevindlængde: 10 mm

-75° ~ 75°

-90° ~ 90°

A-5

Model

Mål (B x H x D)

Nettovægt

Omgivende Drift

Lager

MAG272

(3CA7)

MAG272R

(3CA7)

MAG272QP

MAG272QR

(3CA8)

614,9 x 532,7 x 206,7 mm 614,9 x 451,4 x

225,2 mm

4,33 kg (net)/

7,1 kg (brutto)

6,05 kg (net)/8,7 kg (brutto)

Temperatur: 0℃ til 40℃

Fugtighed: 20% til 90 %, ikke-kondenserende

Højde: 0 ~ 5000 m

Temperatur: -20°C til 60°C

Fugtighed: 10 % til 90 %, ikke-kondenserende

A-6

Forudindstillede skærmfunktioner på MAG

272-serien

Standard Opløsning

HDMI

DP/

Type C

MAG272QP

(3CA8)

HDMI

DP/

Type C

VGA

640 x 480 på 60 Hz

640 x 480 på 67Hz

SVGA

640 x 480 på 72Hz

640 x 480 på 75Hz

Dos-funktion

720 x 480 på 60 Hz

720 x 576 på 50 Hz

800 x 600 på 56 Hz

800 x 600 på 60Hz

XGA

800 x 600 på 72Hz

800 x 600 på 75Hz

1024 x 768 på 60 Hz

1024 x 768 på 70Hz

1024 x 768 på 75Hz

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Fuld HD

1280 x 1024 på 60 Hz

1280 x 1024 på 75Hz

1440 x 900 på 60 Hz

1680 x 1050 på 60 Hz

1920 x 1080 på 60 Hz

1920 x 1080 på 120Hz

1920 x 1080 på 144Hz

1920 x 1080 på 165Hz

1920 x 1080 på 240Hz

V

V

V

V

HDMI

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP/

Type C

V

V

V

V

Tillæg

A-7

A-6

Standard Opløsning

WQHD

Videotiming

-

opløsninger

2560 x 1440 på 60 Hz

2560 x 1440 på 120Hz

2560 x 1440 på 144Hz

2560 x 1440 på 165Hz

480P

576P

720P

1080P

1080P på 120 Hz

1440P

1440P på 120 Hz

HDMI

DP/

Type C

HDMI

DP/

Type C

MAG272QP

MAG272QR

(3CA8)

HDMI

DP/

Type C

V V

V

V V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Tillæg

A-7

A-8

Fejlfinding

Strømindikatoren lyser ikke�

■ Tryk på tænd/sluk-knappen igen�

■ Sørg for, at skærme strømkabel er korrekt tilsluttet�

Intet billede�

■ Sørg for, at computerens grafikkort er sat korrekt i.

■ Sørg for, at computeren og skærmen er sluttet til stikkontakterne og er tændt�

■ Sørg for, at skærmens signalkabel er korrekt tilsluttet�

■ Computeren er muligvis på standby� Tryk på en vilkårlig tast for, at aktivere skærmen�

Skærmbilledet har ikke de rigtige mål, eller er ikke i midten�

Se afsnittet Forudindstillede skærmfunktioner for, at indstille computeren til en indstilling, der passer til skærmbilledet, der skal vises�

Ingen Plug & Play�

■ Sørg for, at skærme strømkabel er korrekt tilsluttet�

■ Sørg for, at skærmens signalkabel er korrekt tilsluttet�

■ Sørg for, at computeren og grafikkortet er kompatibel med Plug & Play.

Ikonerne, skrifttypen eller skærmen er utydelige, sløret eller har farveproblemer�

■ Undgå, at bruge videoforlængerkabler�

■ Juster lysstyrken og kontrasten�

■ Sørg for, at skærmens signalkabel er korrekt tilsluttet�

Juster RGB-farverne eller indstil farvetemperaturen�

Se, om stikbenene på signalkablet er bøjede�

Skærmen begynder at blinke eller viser bølger�

■ Skift opdateringshastigheden, så den passer til skærmens funktioner�

■ Opdater driverne til dit grafikkort.

■ Hold skærmen væk fra elektriske apparater, som kan forårsage elektromagnetisk interferens (EMI)�

Tillæg

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion
  • 165Hz Refresh Rate – Real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • HDR Ready-Provide eye-catching detail through contrast and shadows adjustment
  • Night Vision: See every detail clearly in the dark, helping you find and attack enemies before they notice
  • Connect with Type-C:Easily connect your laptop or PC to the MSI Optix MAG272C display via type-C port
  • AMD FreeSync – prevent screen tearing
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – game even longer and prevent eye strain and fatique
  • Frameless design – Ultimate gameplay experience

Related manuals