Редакция. MSI MS-3DA0, Optix MPG341CQR

Add to my manuals
33 Pages

advertisement

Редакция. MSI MS-3DA0, Optix MPG341CQR | Manualzz

Предговор

Съобщение за авторски права и търговски марки

Авторско право © Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Всички права запазени� Използваното лого на MSI е регистрирана търговска марка на Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Всички други споменати марки и имена може да са търговски марки на съответните им собственици� Няма гаранции за точността или пълнотата - нито изрични, нито подразбиращи се� MSI си запазва правото да прави промени в този документ без предизвестие�

Редакция

Редакция

V1�0

Дата

2019/04

Техническа поддръжка

Ако има проблем с Вашия продукт и не можете да намерите решение в това ръководство, моля свържете се с мястото, от което сте закупили оборудването, или с местния дистрибутор� Можете също така да посетите https://www�msi�com/ support/ за допълнителни напътствия� iii

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1800R) – The best gameplay immersion
  • UWQHD High Resolution - Game titles will even look better, displaying more details due to the UWQHD resolution
  • GameSense - Conductively enables external game alerts via RGB LED lighting with the hottest competitive online games
  • 144Hz Refresh Rate – The real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • HDR 400 - Stunning Visuals with the Most Criterion Format
  • Mystic Light – The ultimate gaming finish
  • Night Vision - Get the jump on enemies before they even notice you
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • Best User Experience – Camera Cradle and Mouse Bungee

Related manuals