Изявление относно изхвърлянето на отпадъци от електронно и електрическо оборудване. MSI MS-3DA0, Optix MPG341CQR

Add to my manuals
33 Pages

advertisement

Изявление относно изхвърлянето на отпадъци от електронно и електрическо оборудване. MSI MS-3DA0, Optix MPG341CQR | Manualzz

Предговор

Изявление относно изхвърлянето на отпадъци от електронно и електрическо оборудване

Съгласно Директива 2002/96/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, която влиза в сила на 13 август 2005 г�, продукти на "електрическо и електронно оборудване" вече не може да се изхвърлят като битови отпадъци и производителите на включеното електронно оборудване ще бъдат задължени да приемат обратно такива продукти в края на живота им�

Информация за химични субстанции

В съответствие със законите за химичните субстанции, като например регламента EU

REACH (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета), MSI предоставя информация за химичните субстанции в продукти: https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html vii

Начало

Тази глава предоставя информация за процедурите по настройка на хардуера� Когато свързвате устройства, внимавайте как ги държите�

Използвайте заземената каишка за ръка, за да избегнете статично електричество�

ВАЖНО

Илюстрациите са само за справка� Външният вид на Вашия монитор може да варира�

Не използвайте остри предмети върху монитора�

1

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1800R) – The best gameplay immersion
  • UWQHD High Resolution - Game titles will even look better, displaying more details due to the UWQHD resolution
  • GameSense - Conductively enables external game alerts via RGB LED lighting with the hottest competitive online games
  • 144Hz Refresh Rate – The real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • HDR 400 - Stunning Visuals with the Most Criterion Format
  • Mystic Light – The ultimate gaming finish
  • Night Vision - Get the jump on enemies before they even notice you
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • Best User Experience – Camera Cradle and Mouse Bungee

Related manuals