Настройка на екранното меню чрез клавиша Navi. MSI MS-3DA0, Optix MPG341CQR

Add to my manuals
33 Pages

advertisement

Настройка на екранното меню чрез клавиша Navi. MSI MS-3DA0, Optix MPG341CQR | Manualzz

Настройка на екранното меню

Настройка на екранното меню чрез клавиша Navi

Натиснете средния бутон на клавиша Navi за стартиране на основното меню на екранното меню� Използвайте бутоните нагоре, надолу, наляво и надясно, за да настроите желаните функционални менюта, за да отговарят на личните Ви предпочитания� h

GAMING (ИГРИ)

Меню от 1-во ниво Меню от второ/трето ниво

Game Mode

(Режим за игри)

Night Vision

(Нощен режим)

User (Потребител)

FPS

Racing (Състезание)

RTS

Описание

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

RPG

OFF (ИЗКЛ�)

Normal (Нормално)

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

■ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите�

■ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим�

■ Тази функция оптимизира яркостта на фона и се препоръчва за FPS игри�

Strong (Силно)

Strongest (Най-силно)

A�I� (Изкуствен интелект)

2-5

2-6

Меню от 1-во ниво Меню от второ/трето ниво

Response Time

(Време за реакция)

Anti Motion Blur

(Против размазване от движение)

Normal (Нормално)

Fast (Бързо)

Fastest (Най-бързо)

(OFF) (ИЗКЛ�)

(ON) (ВКЛ�)

Zero Latency

(Нулево закъснение)

Refresh Rate

(Скорост на опресняване)

(OFF) (ИЗКЛ�)

(ON) (ВКЛ�)

Location

(Местоположение)

Ляво горе

Дясно горе

Ляво долу

Дясно долу

OFF (ИЗКЛ�)

ON (ВКЛ�)

Alarm Clock

(Будилник)

Screen Assistance

(Помощ за екрана)

Location

(Местоположение)

OFF (ИЗКЛ�)

15:00

30:00

45:00

60:00

None (Няма)

Ляво горе

Дясно горе

Ляво долу

Дясно долу

00:01~99:59

Описание

■ Потребителите може да настройват Време за реакция във всеки режим�

■ Функцията Време за реакция става сива, когато е разрешена функцията Против размазване от движение�

■ Време за реакция трябва да е Бързо след като функцията Против размазване от движение е забранена�

■ Яркост не може да се регулира, когато Против размазване от движение е ВКЛ��

■ Когато функцията Против размазване от движение е разрешена, HDCR и Яркост не може да се разрешат и стават сиви�

■ Функцията Време за реакция става сива, когато е разрешена функцията Против размазване от движение�

■ Против размазване от движение трябва да е

ИЗКЛ�, а Адаптивно синхронизиране е ВКЛ��

■ Функцията PIP/PBP ще бъде забранена, когато

Против размазване от движение е ВКЛ��

■ Размер на екрана ще бъде Авт�, ако е избрана опцията 1:1�

■ Нулево закъснение е ВКЛ� по подразбиране�

■ Нулево закъснение за намаляване на тайминга на пропускателната способност на сигнала�

■ Потребителите може да настройват Скорост на опресняване във всеки режим�

■ Местоположение на скорост на опресняване по подразбиране е Ляво горе� Местоположението може да се регулира в екранното меню�

Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете Вашето Местоположение на скорост на опресняване�

■ Този монитор следва и работи с готовата настройка Скорост на опресняване на екрана на операционната система�

■ Потребителите може да настройват Будилник във всеки режим�

■ След настройка на часа, натиснете средния бутон за активиране на таймера�

■ Местоположение на будилник по подразбиране е Ляво горе� Потребителите може да изберат своето собствено местоположение�

■ Потребителите може да настройват Помощ на екрана във всеки режим�

■ Настройката по подразбиране на Помощ на екрана е Няма�

Настройка на екранното меню

Меню от 1-во ниво Меню от второ/трето ниво

Adaptive-Sync

(Адаптивно синхронизиране)

(OFF) (ИЗКЛ�)

(ON) (ВКЛ�)

Описание

■ Адаптивно синхронизиране предотвратява разкъсване на екрана�

■ Настройката по подразбиране на DisplayPort или HDMI е ВКЛ� и може да се регулира на ВКЛ�/ИЗКЛ� във всеки режим, при всяка разделителна способност и скорост на опресняване на екрана�

■ Функцията Против размазване от движение ще бъде забранена, ако е разрешена функцията

Адаптивно синхронизиране�

■ Функцията PIP/PBP ще бъде забранена, ако е разрешена функцията Адаптивно синхронизиране�

■ Размер на екрана ще бъде Авт�, ако е избрана опцията 1:1� h

Professional (Професионален режим)

Меню от 1-во ниво Меню от второ ниво Описание

Pro Mode

(Професионален режим)

User (Потребител)

Reader (Читател)

Режим по подразбиране� Всички елементи може да се настройват от потребителите�

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

Cinema (Кино)

Designer (Дизайнер)

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

■ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите�

■ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим�

Eye Saver (Защита на очите)

HDCR

(OFF) (ИЗКЛ�)

(ON) (ВКЛ�)

(OFF) (ИЗКЛ�)

(ON) (ВКЛ�)

■ Защита на очите защитава очите Ви от синята светлина� Когато е разрешена, функцията Защита на очите регулира температурата на екрана до по-жълт цвят�

■ Потребителите може да настройват

Защита на очите във всеки режим�

■ Когато е Професионален режим е

Читател, задължително се разрешава

Защита на очите�

■ Потребителите може да настройват

HDCR във всеки режим�

■ HDCR подобрява качеството на изображението като увеличава контраста на изображенията�

■ Когато HDCR е ВКЛ�, функцията Яркост ще е сива�

■ HDCR и Против размазване от движение не може да са разрешени едновременно�

2-7

2-8

Меню от 1-во ниво Меню от второ ниво Описание

Anti Motion Blur

(Против размазване от движение)

(OFF) (ИЗКЛ�)

(ON) (ВКЛ�)

■ Яркост не може да се регулира, когато

Против размазване от движение е ВКЛ��

■ Когато функцията Против размазване от движение е разрешена, HDCR и Яркост не може да се разрешат и стават сиви�

■ Функцията Време за реакция става сива, когато е разрешена функцията Против размазване от движение�

■ Против размазване от движение трябва да е ИЗКЛ�, а Адаптивно синхронизиране е ВКЛ��

■ Функцията PIP/PBP ще бъде забранена, когато Против размазване от движение е ВКЛ��

■ Размер на екрана ще бъде Авт�, ако е избрана опцията 1:1�

Image Enhancement

(Подобрение на изображението)

OFF (ИЗКЛ�)

Weak (Слабо)

Medium (Средно)

Strong (Силно)

Strongest (Най-силно)

■ Подобрение на изображението подобрява ръбовете на изображението, за да подобри остротата�

■ Потребителите може да настройват

Подобрение на изображението във всеки режим�

Настройка на екранното меню h

Image (Образ)

Меню от 1-во ниво Меню от второ/трето ниво

Brightness (Яркост) 0-100

Contrast (Контраст)

Sharpness (Рязкост) 0-5

Color Temperature

(Цветова температура)

Screen Size

(Размер на екрана)

0-100

Cool (Студени цветове)

Normal (Нормално)

Warm (Топли цветове)

Customization

(Персонализиране)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Auto (Авт�)

4:3

16:9

21:9

1:1

Описание

■ Потребителите може да регулират Яркост в режими

Потребител, RTS, RPG и

Читател�

■ Функцията Яркост става сива, когато е разрешен режим Против размазване от движение или

HDCR�

■ Потребителите може да настройват Контраст във всеки режим�

■ Потребителите може да настройват Яркост във всеки режим�

■ Яркост подобрява яснотата и детайлите на изображенията�

■ Функцията Цветова температура по подразбиране е Нормална�

■ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите�

■ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим�

■ Потребителите може да регулират Цветова температура в

Персонализиране�

■ Потребителите може да регулират Размер на екрана във всеки режим, при всяка разделителна способност и при всяка скорост на опресняване�

■ Настройката по подразбиране е Авт��

■ Ако е избрана функцията 1:1, функцията PIP или PBP е разрешена, Режим на екрана е

Авт��

■ Ако Против размазване от движение, опцията 1:1 е избрана,

Против замазване от движение ще бъде ИЗКЛ�

■ Ако е избрана опцията 1:1, опцията Адаптивно синхронизиране ще бъде ИЗКЛ�

2-9

h

Input Source (Източник на входен сигнал)

Меню от 1-во ниво Меню от второ/трето ниво Описание

HDMI1

HDMI2

DP

Потребителите може да настройват

Източник на воден сигнал във всеки режим�

Type C

2-10

Меню от 1-во ниво

OFF (ИЗКЛ�)

PIP

PBP (X2/3/4)

Меню от второ/трето ниво Описание

Source (Източник) HDMI1

HDMI2

DP

Type C

PIP Size

(PIP размер)

Location

(Местоположение)

Малък

Средно

Голям

Ляво горе

Дясно горе

Ляво долу

Дясно долу

Персонализиране

Display Switch

(Превключване на дисплея)

Audio Switch

(Превключване на звука)

Source (Източник)

(1/2/3)

HDMI1

HDMI2

DP

Type C

HDMI1

HDMI2

DP

Type C

Display Switch

(Превключване на дисплея)

Audio Switch

(Превключване на звука)

HDMI1

HDMI2

DP

Type C

■ PIP (Картина в картината) позволява на потребителите едновременно да показват множество източници на видео на един екран� Една програма се показва на цял екран, а друга или няколко други програми се показват на вътрешния прозорец�

■ PBP (Картина до картината) прилича на функцията, която показва два източника на входен сигнал на екрана един до друг�

■ Настройката PIP/PBP по подразбиране е ИЗКЛ�

■ Превключване на дисплеи позволява на потребителите да превключват между основни и вторични източници на входен сигнал�

■ Когато потребителят избира

Превключване на звук,

Източник на звук ще се промени на Цифров�

■ Ако има само един източник на входен сигнал,

Превключване на дисплея и Превключване на звук ще са сиви�

■ Когато е избрана опцията

Превключване на дисплея в PBPx3 или PBPx4, източникът ще се промени по часовниковата стрелка�

Настройка на екранното меню h

Navi Key (Клавиш Navi)

Меню от 1-во ниво Меню от второ ниво

Up (Нагоре)/

Down (Надолу)/

Left (Наляво)/

Right (Надясно)

OFF (ИЗКЛ�)

Brightness (Яркост)

Game Mode (Режим за игри)

Screen Assistance (Помощ за екрана)

Alarm Clock (Будилник)

Input Source (Източник на входен сигнал)

Refresh Rate (Скорост на опресняване)

Audio Volume (Сила на звука)

Описание

■ Настройката по подразбиране на бутона нагоре е Режим за игри�

■ Настройката по подразбиране на бутона надолу е Помощ за екрана�

■ Настройката по подразбиране на бутона наляво е Будилник�

■ Настройката по подразбиране на бутона надясно е Източник на входен сигнал�

■ Всички елементи на клавиша

Navi може да се регулират чрез екранното меню� h

Setting (Настройка)

Меню от 1-во ниво Меню от второ ниво Описание

Language (Език) 繁體中文

English

Français

Deutsch

■ Фабричната настройка по подразбиране на Език е

Английски�

■ Потребителите може да натиснат средния бутон, за да потвърдят и приложат настройката Език�

Italiano

Español

한국어

■ Език е независима настройка� Настройката за езика на потребителите ще замести фабричната настройка по подразбиране� Когато потребителите зададат Нулиране да бъде Да, Език няма да се промени�

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Скоро ще бъдат налични още езици)

0~5 Transparency

(Прозрачност)

OSD Time Out

(Таймаут на екранното меню)

Audio Volume

(Сила на звука)

Audio Source

(Аудиоизточник)

RGB LED

Quick Charger

(Бързо зареждане)

Reset (Нулиране)

5~30s

0~100

Analog (Аналогов)

Digital (Цифров)

(OFF) (ИЗКЛ�)

(ON) (ВКЛ�)

(OFF) (ИЗКЛ�)

(ON) (ВКЛ�)

YES (ДА)

NO (НЕ)

Потребителите може да настройват Прозрачност във всеки режим�

Потребителите може да настройват Таймаут на екранното меню във всеки режим�

Потребителите може да настройват Сила на звука във всеки режим�

Настройката по подразбиране на Аудиоизточник е Цифров� Потребителите може да настройват

Аудиоизточник във всеки режим�

Потребителите може да регулират RGB LED на Вкл� или Изкл��

Настройката по подразбиране е ВКЛ��

Потребителите може да разрешат или забранят Бързо зареждане�

Настройката по подразбиране е ИЗКЛ��

Потребителите може да нулират и възстановят настройките на оригиналната Настройка по на екранното меню във всеки режим�

2-11

Приложение

ВАЖНО

Цялата информация е обект на промяна без предизвестие�

A

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1800R) – The best gameplay immersion
  • UWQHD High Resolution - Game titles will even look better, displaying more details due to the UWQHD resolution
  • GameSense - Conductively enables external game alerts via RGB LED lighting with the hottest competitive online games
  • 144Hz Refresh Rate – The real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • HDR 400 - Stunning Visuals with the Most Criterion Format
  • Mystic Light – The ultimate gaming finish
  • Night Vision - Get the jump on enemies before they even notice you
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • Best User Experience – Camera Cradle and Mouse Bungee

Related manuals