Отстраняване на неизправности. MSI MS-3DA0, Optix MPG341CQR

Add to my manuals
33 Pages

advertisement

Отстраняване на неизправности. MSI MS-3DA0, Optix MPG341CQR | Manualzz

Приложение

Отстраняване на неизправности

LED индикаторът е изключен.

■ Натиснете бутона на захранването на монитора отново�

■ Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно�

Няма картина.

■ Проверете дали видеокартата на компютъра е инсталирана правилно�

■ Проверете дали компютърът и мониторът са свързани към електрическата мрежа и включени�

■ Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно�

■ Компютърът може да е в режим В готовност� Натиснете произволен клавиш, за да активирате монитора�

Изображението на екрана не е с правилната големина или не е центрирано.

Вижте Готови режими на дисплея за задаване на компютърна настройка, подходяща за показване на монитора�

Няма Plug & Play.

■ Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно�

■ Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно�

■ Проверете дали компютърът и видеокартата са съвместими с Plug &

Play�

Иконите, шрифтовете или екраните са неясни, размазани и имат проблеми с цветовете.

■ Избягвайте използване на удължително кабели за видео�

■ Настройте яркостта и контрастта�

■ Регулирайте RGB цветовете или направете фина настройка на температурата�

■ Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно�

■ Проверете за огънати щифтове на конектора на сигналния кабел�

Мониторът започва да мига и се виждат черти.

■ Променете скоростта на опресняване, за да отговаря на възможностите на Вашия монитор�

■ Актуализирайте драйверите за Вашата видеокарта�

■ Дръжте монитора далеч от електрически устройства, които може да причинят електромагнитна интерференция (EMI)�

A-5

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1800R) – The best gameplay immersion
  • UWQHD High Resolution - Game titles will even look better, displaying more details due to the UWQHD resolution
  • GameSense - Conductively enables external game alerts via RGB LED lighting with the hottest competitive online games
  • 144Hz Refresh Rate – The real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • HDR 400 - Stunning Visuals with the Most Criterion Format
  • Mystic Light – The ultimate gaming finish
  • Night Vision - Get the jump on enemies before they even notice you
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • Best User Experience – Camera Cradle and Mouse Bungee

Related manuals