Voordat u het product in gebruik neemt. Samsung OH46F, OH55F

Add to My manuals
123 Pages

advertisement

Voordat u het product in gebruik neemt. Samsung OH46F, OH55F | Manualzz

Hoofdstuk 01

Voordat u het product in gebruik neemt

Veiligheidsvoorzorgen

Waarschuwing

Let op

Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.

Activiteiten met dit symbool erbij zijn niet toegestaan.

Aanwijzingen met dit symbool erbij moeten worden opgevolgd.

Reiniging

Wees voorzichtig bij het reinigen. De behuizing en het scherm van geavanceerde LCD-panelen zijn gevoelig voor krassen.

Ga bij het reinigen als volgt te werk.

1

Zet het product en de computer uit.

2

Trek het netsnoer uit het product.

Pak het netsnoer vast aan de stekker en kom niet met natte handen aan de kabel. Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.

3

Gebruik water en een droge doek om het beschermglas te reinigen.

• Veeg het af met een schone, vochtige doek.

Als u hardnekkige vlekken wilt verwijderen, veeg het dan af met een doek en een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel op basis van ethanol.

Verwijder vuil uit de opening van de in- en uitlaat met een borstel.

Als u hardnekkige vlekken wilt verwijderen, veeg het dan af met een doek en een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel op basis van ethanol.

Als u met water wast, houd de druk dan onder 0,5 bar.

4

Sluit het netsnoer weer op het product aan wanneer u klaar bent met reinigen.

5

Zet het product en de computer aan.

Opslag

Op het oppervlak van hoogglansmodellen kunnen witte vlekken ontstaan als in de buurt een ultrasone luchtbevochtiger wordt gebruikt.

Neem contact op met ons servicecentrum als het product binnenin moet worden gereinigd (niet gratis).

6

Elektriciteit en veiligheid

Waarschuwing

Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker en gebruik geen loszittend stopcontact.

• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Sluit niet meerdere producten aan op één stopcontact.

• Oververhitte stopcontacten kunnen brand veroorzaken.

Kom niet met natte handen aan de stekker. Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.

Steek de stekker helemaal in het stopcontact (moet goed vastzitten).

• Een slechte verbinding kan brand veroorzaken.

Steek de stekker in een geaard stopcontact (alleen voor apparaten met isolatie van type 1).

• Dit zou een elektrische schok of letsel kunnen veroorzaken.

Buig het netsnoer niet te sterk en trek nooit te hard aan het snoer. Let erop dat het netsnoer niet onder een zwaar voorwerp komt.

• Schade aan het snoer kan leiden tot brand of een elektrische schok.

Houd het netsnoer en product uit de buurt van warmtebronnen.

• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Verwijder stof van de pennen van de stekker of het stopcontact met een droge doek.

• Er kan brand ontstaan.

Let op

Trek de stekker niet uit het stopcontact wanneer het product in gebruik is.

• Het product kan schade oplopen door een elektrische schok.

Gebruik alleen het netsnoer dat Samsung met uw product heeft meegeleverd. Gebruik het netsnoer niet voor andere producten.

• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Houd voldoende ruimte vrij rond het stopcontact waarop het netsnoer is aangesloten.

• Bij problemen moet u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunnen trekken om de stroom naar het product volledig uit te schakelen.

• Met alleen de aan-uitknop op de afstandsbediening wordt het product niet volledig uitgeschakeld.

Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact.

• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

7

Installatie

Waarschuwing

Zet geen kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten boven op het product. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron.

• Er kan brand ontstaan.

Laat de wandbevestiging monteren door daartoe gekwalificeerde mensen.

• Installatie door ongekwalificeerde personen kan tot letsel leiden.

• Gebruik alleen geschikte kasten.

Plaats het product niet in een slecht geventileerde ruimte, zoals een (boeken)kast.

• Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.

Plaats het product bij installatie op een afstand van de muur zodat er voldoende ventilatie is.

Raadpleeg de Installatiehandleiding buitenshuis. (http://displaysolutions.samsung.com)

• Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.

Houd de plastic verpakking buiten bereik van kinderen.

• Kinderen kunnen stikken.

Plaats het product niet op een instabiele of trillende ondergrond (bijvoorbeeld een plank die niet goed vastzit of een tafel die niet goed recht staat).

• Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.

• Wanneer het product wordt gebruikt in een ruimte met erg veel trillingen, kan het product schade oplopen of brand veroorzaken.

Zorg ervoor dat jonge kinderen niet bij het product kunnen.

• Het product kan omvallen en letsel veroorzaken bij kinderen.

• De voorkant is zwaar. Plaats het product daarom op een vlakke en stabiele ondergrond.

Olie die als voedingsproduct wordt gebruikt, sojaolie bijvoorbeeld, kan het product beschadigen of vervormen. Installeer het project niet in een keuken of in de buurt van een aanrecht.

Voorzorgsmaatregelen tijdens installatie en opslag

• Installeer na het openen van de kap het product binnen 1 uur bij een vochtigheidsgraad van 60‎%‎ of lager. (

pag. 33

)

• Behoud de vooraf gedefinieerde vochtigheid wanneer u de kap opent of de behuizing monteert (vb. aansluiting van extern apparaat, update van F/W).

• Zorg er tijdens het gebruik en de opslag van het product voor dat u de kap bevestigt.

Let op

Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.

• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.

Leg het product niet op de voorkant.

• U zou het scherm kunnen beschadigen.

Zorg er bij plaatsing van het product in een kast of op een plank voor dat de onderrand van de voorkant van het product niet uitsteekt.

• Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.

• Plaats het product alleen in een kast of op een plank van het juiste formaat.

Zet het product voorzichtig neer.

• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.

Als u het product op een ongewone plek plaatst, kan er door de omgeving een ernstig kwaliteitsprobleem ontstaan. Neem daarom vóór installatie zeker contact op met een Samsung-servicecentrum.

• Plaatsen waar veel fijn stof voorkomt, plaatsen waar chemische stoffen worden gebruikt, plaatsen met te hoge of te lage temperaturen, plaatsen met veel vocht of water, transportmiddelen zoals voertuigen, luchthavens en stations die gedurende lange tijd continu worden gebruikt, en meer.

8

Bediening

Waarschuwing

In het product komt hoogspanning voor. Haal het product niet uit elkaar en repareer of wijzig het product niet zelf.

• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

• Neem voor reparatie contact op met een Samsung-servicecentrum.

Voordat u het product verplaatst, moet u het product uitzetten met de aan-uitschakelaar en het netsnoer en alle overige aangesloten kabels losmaken.

• Anders kan het netsnoer schade oplopen met brand of een elektrische schok tot gevolg.

Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een Samsung-servicecentrum.

• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Zorg ervoor dat kinderen het product niet als klimrek kunnen gebruiken.

• Kinderen kunnen ernstig letsel oplopen.

Als u het product laat vallen of als de behuizing beschadigd raakt, moet u het product uitzetten en het netsnoer losmaken. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.

• Langdurig gebruik kan leiden tot brand of een elektrische schok.

Leg geen zware voorwerpen of voorwerpen die de aandacht trekken van kinderen, zoals speelgoed of snoep, boven op het product.

• Het product of de zware voorwerpen kunnen vallen wanneer kinderen dat speelgoed of snoep proberen te pakken, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.

Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het product.

• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Verplaats het product niet door aan het netsnoer of ander kabels te trekken.

• Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product, een elektrische schok of brand.

Raak het product of de stekker niet aan als er een gaslek is. Laat de ruimte onmiddellijk goed luchten.

• Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken.

Verplaats het product niet en til het niet op door aan het netsnoer of andere kabels te trekken.

• Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product, een elektrische schok of brand.

Gebruik en bewaar geen brandbare sprays of ontvlambare stoffen in de buurt van het product.

• Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een tafelkleed of gordijn.

• Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.

Steek geen metalen voorwerpen (een mes, muntstuk of haarspeld bijvoorbeeld) of ontvlambare voorwerpen (papier, lucifers en dergelijke) in het product (via de ventilatieopeningen of in- en uitgangen en dergelijke).

• Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde substanties in het product komen. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.

• Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het gevolg zijn.

Laat de ventilatieopening van het product vrij. Als het product te warm wordt, werkt het mogelijk niet goed.

Probeer niet uw vingers of objecten in de ventilatieopeningen te duwen.

• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.

9

Let op

Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt weergegeven, kan het beeld op het scherm inbranden of kunnen er pixels beschadigd raken.

• Activeer de energiespaarstand of gebruik een schermbeveiliging met een bewegend beeld als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.

Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het product lang niet te gebruiken (tijdens een vakantie bijvoorbeeld).

• Een teveel aan stof kan in combinatie met warmte een elektrische schok of een stroomlek veroorzaken.

Gebruik het product op de aanbevolen resolutie en frequentie.

• Uw ogen kunnen vermoeid raken.

Houd het product niet op zijn kop en verplaats het product niet aan de voet alleen.

• Het product kan omvallen, schade oplopen of letsel veroorzaken.

Te lang van te dichtbij naar het scherm kijken kan slecht zijn voor de ogen.

Laat uw ogen minstens vijf minuten rusten na elk uur dat u de monitor hebt gebruikt.

• Zo geeft u uw ogen rust.

Het product wordt na verloop van tijd warm. Raak het beeldscherm niet aan wanneer het product al geruime tijd is ingeschakeld.

Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.

Wees voorzichtig bij het aanpassen van de hoek of hoogte van het product.

• U kunt uw handen of vingers knellen en u pijn doen.

• Als u het product te scheef zet, kan het vallen en letsel veroorzaken.

Zet geen zware voorwerpen op het product.

• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.

Zet bij het gebruik van een koptelefoon het volume niet te hard.

• Dit kan uw gehoor beschadigen.

Voorkom dat kinderen de batterij in hun mond stoppen als deze uit de afstandsbediening wordt gehaald.

Houd de batterij buiten bereik van kinderen.

• Neem direct contact op met uw arts als een kind een batterij in zijn mond heeft gestopt.

Let bij het vervangen van de batterij op de juiste polariteit (+, -).

• Anders kan de batterij beschadigd raken of brand, persoonlijk letsel of schade veroorzaken als gevolg van lekkage van batterijvloeistof.

Gebruik alleen de aangegeven standaardbatterijen en gebruik nooit tegelijkertijd een nieuwe en een gebruikte batterij.

• Anders kunnen de batterijen beschadigd raken of brand, persoonlijk letsel of schade veroorzaken als gevolg van lekkage van batterijvloeistof.

Batterijen (oplaadbaar en niet oplaadbaar) zijn geen standaard afval en dienen ter recycling te worden aangeboden. Als verbruiker is de klant verantwoordelijk voor het op de juiste manier retourneren van gebruikte of oplaadbare batterijen.

• De klant kan gebruikte of oplaadbare batterijen afgeven bij het dichtstbijzijnde gemeentelijke afvaldepot of bij een winkel die eenzelfde type batterijen verkoopt.

10

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 139.7 cm (55") 1920 x 1080 pixels 2500 cd/m²
  • 6 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents