OnScreen Display. Samsung OH46F, OH55F

Add to My manuals
123 Pages

advertisement

OnScreen Display. Samsung OH46F, OH55F | Manualzz

Hoofdstuk 07

OnScreen Display

Display Orientation

MENU m

→ OnScreen Display → Display Orientation → ENTER

E

Display Orientation

Onscreen Menu Orientation

Source Content Orientation

Aspect Ratio

Landscape

Landscape

Full Screen

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Onscreen Menu Orientation

Configureer het menuscherm.

• Landscape : hiermee geeft u het menu weer in liggende modus (standaard).

• Portrait : hiermee geeft u het menu weer in staande modus aan de rechterkant van het scherm van het product.

Source Content Orientation

Hiermee wijzigt u de schermrichting.

• Landscape : hiermee geeft u het scherm weer in liggende modus (standaard).

• Portrait : hiermee geeft u het scherm weer in staande modus.

Aspect Ratio

Stel in hoe het gedraaide scherm moet worden weergegeven: schermvullend of origineel.

• Full Screen : hiermee wordt het gedraaide scherm op een volledig scherm weergeven.

• Original ratio : hiermee wordt het gedraaide scherm in de oorspronkelijke beeldverhouding weergegeven.

Alleen beschikbaar wanneer Source Content Orientation is ingesteld op Portrait .

76

Screen Protection

MENU m

→ OnScreen Display → Screen Protection → ENTER

E

Screen Protection

Auto Protection Time

Screen Burn Protection

Off

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Auto Protection Time

Als het scherm gedurende een bepaalde door u gedefinieerde tijd een stilstaande afbeelding weergeeft, activeert het product de screensaver om het vormen van ingebrande spookafbeeldingen op het scherm te voorkomen.

• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours

Screen Burn Protection

Om de kans op scherminbranding te reduceren is deze unit uitgerust met Screen Burn Protection -technologie voor preventie van scherminbranding.

Met Screen Burn Protection wordt het beeld iets verplaatst op het scherm.

De instelling voor Screen Burn Protection Time stelt u in staat om de tijd in minuten te programmeren tussen bewegingen van het beeld.

Pixel Shift

Beeldretentie kan worden geminimaliseerd door de pixels iets horizontaal of verticaal te bewegen.

• Pixel Shift ( Off / On )

Horizontal , Vertical en Time kunnen alleen worden gebruikt wanneer Pixel Shift is ingesteld op On .

• Horizontal : hiermee bepaalt u hoeveel pixels het scherm horizontaal wordt verplaatst.

• Vertical : hiermee bepaalt u hoeveel pixels het scherm verticaal wordt verplaatst.

• Time : hiermee stelt u het tijdsinterval in voor het uitvoeren van de respectievelijk horizontale of verticale verplaatsing.

Beschikbare Pixel Shift-instellingen en optimale instellingen

Beschikbare instellingen Optimale instellingen

Horizontal (pixels) 0 ~ 4 4

Vertical (pixels)

Time (minuten)

0 ~ 4

1 min ~ 4 min

4

4 min

De waarde voor Pixel Shift kan verschillen, afhankelijk van de productgrootte (inch) en modus.

Weergave van een stilstaand beeld of een 4:3 -beeld voor langere tijd kan tot beeldretentie leiden. Dit is geen defect.

77

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display Off

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Timer

U kunt de timer instellen voor Screen Burn Protection .

De functie Screen Burn Protection stopt automatisch na de opgegeven tijd.

Timer

Off

Repeat : hiermee wordt het patroon ter voorkoming van beeldretentie dat bij Mode is ingesteld weergegeven met de opgegeven tussentijd (Period).

Interval : hiermee wordt het patroon ter voorkoming van beeldretentie dat bij Mode is ingesteld weergegeven gedurende een bepaalde periode (van Start Time tot End Time ).

Mode , Period , Time , Start Time en End Time kunnen alleen worden gebruikt wanneer Timer is ingesteld op Repeat of Interval .

• Mode : hier selecteert u het patroon dat u wilt gebruiken om het scherm te beschermen.

‒ Pixel : hiermee worden continu zwarte pixels op het scherm weergegeven.

‒ Rolling bar : hiermee beweegt een verticale balk van links naar rechts.

‒ Fading screen : hiermee wordt het hele scherm eerst lichter en dan donkerder.

De patronen Rolling bar en Fading screen worden maar één keer weergegeven, ongeacht de opgegeven periode of tijd.

• Period : hiermee kunt u het interval voor het activeren van Screen Burn Protection opgeven.

Deze optie kan worden gebruikt wanneer Repeat is geselecteerd bij Timer .

• Time : hiermee bepaalt u hoe lang de functie Screen Burn Protection aan moet blijven.

Ingeschakeld wanneer Timer is ingesteld op Repeat en Mode op Pixel .

• Start Time : hiermee bepaalt u wanneer de schermbeveiliging moet beginnen.

Deze optie kan worden gebruikt wanneer Interval is geselecteerd bij Timer .

• End Time : hiermee bepaalt u wanneer de schermbeveiliging moet stoppen.

Deze optie kan worden gebruikt wanneer Interval is geselecteerd bij Timer .

78

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display Off

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Immediate display

Selecteer de screensaver die u onmiddellijk wilt weergeven.

• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen

79

Message Display

MENU m

→ OnScreen Display → Message Display → ENTER

E

Message Display

Source Info

No Signal Message

MDC Message

Download Status Message

On

On

On

Off

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Source Info

Geef aan of het schermmenu voor de bron moet worden weergegeven bij het veranderen van bron.

• Off / On

No Signal Message

Geef aan of het schermmenu voor geen signaal moet worden weergegeven wanneer geen signaal wordt gedetecteerd.

• Off / On

MDC Message

Geef aan of het schermmenu voor MDC moet worden weergegeven wanneer het product wordt aangestuurd via MDC.

• Off / On

Download Status Message

Geef aan of de status moet worden weergegeven bij het downloaden van inhoud van een server of ander apparaat.

• Off / On

80

Language

MENU m

→ OnScreen Display → Language → ENTER

E

OnScreen Display

Language English

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Stel de menutaal in.

Wanneer u de taalinstellingen wijzigt, worden de wijzigingen alleen toegepast op de schermmenu's. Ze worden niet toegepast op andere functies op uw computer.

Reset OnScreen Display

MENU m

→ OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER

E

OnScreen Display

Reset OnScreen Display

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Met deze optie worden de huidige instellingen onder OnScreen Display hersteld naar de fabrieksinstellingen.

81

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 139.7 cm (55") 1920 x 1080 pixels 2500 cd/m²
  • 6 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents