Network. Samsung OH46F, OH55F

Add to My manuals
123 Pages

advertisement

Network. Samsung OH46F, OH55F | Manualzz

Hoofdstuk 08

Network

Network Status

MENU m

→ Network → Network Status → ENTER

E

U kunt de huidige netwerk- en internetstatus controleren.

Open Network Settings

MENU m

→ Network → Open Network Settings → ENTER

E

Wanneer u de netwerkinstellingen configureert, kunt u diverse Smart Hub-functies gebruiken, bijvoorbeeld om te zoeken op internet, om inhoud te delen via een thuisnetwerk en om functies bij te werken.

Network type

• Wireless / Wired

Voor de modellen (LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC) die geen draadloze communicatie niet ondersteunen, wordt het menu Wired Network Settings weergegeven.

82

Netwerkinstellingen (bedraad)

Aansluiten op een bedraad netwerk

Er bestaan drie manieren om uw product te bevestigen aan uw LAN met gebruik van een kabel.

• U kunt uw product bevestigen aan uw LAN door de LAN-poort op de achterkant van uw product met een extern modem te verbinden met gebruik van een LAN-kabel.

Zie het onderstaande schema.

De modempoort aan de muur

Extern modem

(ADSL / VDSL)

LAN

RJ45

Modemkabel LAN-kabel

• U kunt uw product bevestigen aan uw LAN door het verbinden van de LAN-poort op de achterkant van het product met een IP-verdeler die verbonden is met een extern modem. Gebruik een LANkabel voor de verbinding. Zie het onderstaande schema.

De modempoort aan de muur Extern modem

(ADSL / VDSL)

IP-deler

(in geval van een DHCPserver)

LAN

RJ45

• Afhankelijk van de configuratie van uw netwerk, kunt u uw product bevestigen aan uw LAN door de LAN-poort op de achterkant van uw product direct te verbinden met een stopcontact van het netwerk met gebruik van een LAN-kabel.

Zie het onderstaande schema. Merk op dat het stopcontact bevestigd is aan een modem of router elders in uw huis.

De LAN-poort op de wand

LAN

RJ45

LAN-kabel

In het geval van een dynamisch netwerk, dient u een ADSL-modem of -router te gebruiken die het

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ondersteunt. Modems en routers die DHCP ondersteunen, geven automatisch het IP-adres, subnetmasker, poort en DNS-waarden die uw product nodig heeft voor toegang tot het internet, zodat u dit niet handmatig in hoeft te voeren. De meeste thuisnetwerken zijn dynamische netwerken.

Sommige netwerken hebben een statisch IP-adres nodig. Als uw netwerk een statisch IP-adres nodig heeft, moet u het IP-adres, subnetmasker, poort en DNS-waarden handmatig invoeren in het kabelopmaakscherm van uw product bij het instellen van de netwerkverbinding. Voor het verkrijgen van het IP-adres, subnetmasker, poort en DNS-waarden, neemt u contact op met uw Internet Service

Provider (ISP).

Als u een Windows-computer hebt, kunt u deze waarden ook via uw computer verkrijgen.

U kunt ADSL-modems gebruiken die DHCP ondersteunen indien uw netwerk een statisch IP-adres nodig heeft.

ADSL-modems die DHCP ondersteunen, laten u tevens statische IP-adressen gebruiken.

Modemkabel LAN-kabel LAN-kabel

83

Stel de netwerkverbinding in om internetservices te gebruiken zoals het uitvoeren van softwareupgrades.

Open Network Settingsautomatisch (bedraad)

Hierop sluit u een netwerkkabel aan voor de verbinding met het netwerk.

Sluit eerst een netwerkkabel aan.

Hoe u automatisch kunt instellen

1

Stel Network type in op Wired op de pagina Open Network Settings .

2

Druk op de knop Connect om Open Network Settings te starten.

‒ De knop Connect kan alleen worden gebruikt wanneer de LAN-kabel goed is aangesloten.

3

Het scherm voor netwerktests verschijnt en verifieert de netwerkverbinding.

Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht ' Wired network and Internet connection completed.

'.

Als de verbinding mislukt, dient u de LAN-poortverbinding te controleren.

Als het automatische proces de waarden van de netwerkverbinding niet kan vinden of als u de verbinding handmatig wilt instellen, gaat u naar de volgende paragraaf voor het instellen van het netwerk.

Open Network Settings handmatig (bedraad)

In een kantoor kunnen statische IP-adressen worden gebruikt.

Als dit het geval is, informeert u bij de netwerkbeheerder naar het IP-adres, het subnetmasker, de gateway en het adres van de DNS-server. Voer deze waarden handmatig in.

De netwerkverbindingswaarden ophalen

Om de netwerkverbindingswaarden op de meeste Windows-computers weer te geven, volgt u onderstaande stappen.

1

Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram rechtsonder op het scherm.

2

In het pop-upmenu dat verschijnt, klikt u op Status.

3

Op het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op het tabblad Support .

4

Op het tabblad Support klikt u op de knop Details . De netwerkverbindingswaarden worden weergegeven.

Hoe u handmatig kunt instellen

1

Stel Network type in op Wired op de pagina Open Network Settings .

2

Druk op de knop Connect om Open Network Settings te starten.

‒ De knop Connect kan alleen worden gebruikt wanneer de LAN-kabel goed is aangesloten.

3

Het scherm voor netwerktests verschijnt en de verificatieprocedure start. Druk op Stop . De verificatieprocedure stopt.

4

Selecteer IP Settings in het scherm voor de netwerkverbinding. Het scherm IP Settings wordt weergegeven.

5

Selecteer het veld bovenaan, druk op

E

en zet vervolgens IP Settings op Enter manually . Herhaal de invoerprocedure voor elk veld in het IP Address .

Wanneer u IP Settings instelt op Enter manually , verandert DNS Setting automatisch in Enter manually .

6

Selecteer ten slotte onderaan op de pagina OK en druk op

E

. Het scherm voor netwerktests verschijnt en de verificatieprocedure start.

7

Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht ' Wired network and Internet connection completed.

'.

84

Netwerk instellen (draadloos)

Modellen die geen draadloze communicatie ondersteunen: LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC

Aansluiten op een draadloos netwerk

Draadloze IP-verdeler

(router met DHCP-server)

De LAN-poort op de wand

LAN-kabel

Samsung raadt het gebruik van IEEE 802.11n aan. Wanneer u video afspeelt via een netwerkverbinding, kan het zijn dat de video niet soepel afgespeeld wordt.

Selecteer een kanaal voor de draadloze IP-verdeler die momenteel niet gebruikt wordt. Als het kanaal dat ingesteld is voor de draadloze IP-verdeler momenteel gebruikt wordt door een ander apparaat in de nabijheid, leidt dit tot interferentie en een communicatiefout.

Uw product ondersteunt alleen de volgende beveiligingsprotocollen voor draadloze netwerken.

Als u de modus Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n selecteert en het coderingstype is ingesteld op

WEP, TKIP of TKIP AES (WPS2Mixed) op uw AP of draadloze router, ondersteunen Samsung producten geen verbinding overeenkomstig de nieuwe Wi-Fi-certificatiespecificaties.

Als uw draadloze router WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kunt u verbinding maken met het netwerk via PBC (Push Button Configuration) of PIN (Personal Identification Number). WPS configureert automatisch de SSID- en WPA-sleutel in elke modus.

Verbindingsmethoden: U kunt de draadloze netwerkverbinding op drie manieren instellen.

Automatisch instellen (met gebruik van de functie Automatisch netwerk zoeken), handmatig instellen,

WPS(PBC)

Automatische netwerkinstelling (draadloos)

De meeste draadloze netwerken hebben een optioneel veiligheidssysteem dat vereist dat apparaten die toegang tot het netwerk hebben een gecodeerde beveiligingscode uitzenden, ook wel een toegangscode of Security Key genoemd. De Security Key is gebaseerd op een toegangszin die meestal uit een woord of een reeks letters en nummers van een aangegeven lengte bestaat, die u hebt moeten invoeren toen u voor uw draadloze netwerk de beveiliging instelde. Als u deze methode voor het instellen van de netwerkverbinding gebruikt en voor uw draadloze netwerk een Security Key hebt, moet u tijdens de automatische of handmatige instellingsprocedure de toegangszin invoeren.

Hoe u automatisch kunt instellen

1

Stel Network type in op Wireless op de pagina Open Network Settings .

2

De functie Network zoekt naar beschikbare draadloze netwerken. Er wordt een lijst beschikbare netwerken weergegeven.

3

In de lijst van netwerken drukt u op de knop ▲ of ▼ om een netwerk te selecteren en drukt u vervolgens twee keer op de knop

E

.

Als de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven, selecteert u Refresh om opnieuw te zoeken.

Als de router ook na een nieuwe poging niet wordt gevonden, selecteert u de knop Stop .

De knop Add Network wordt weergegeven.

4

Als het scherm Enter password.

verschijnt, gaat u naar stap 5. Als u een draadloze router selecteert die geen beveiliging heeft, gaat u naar stap 7.

5

Als de router beveiliging heeft, voert u de Enter password.

(beveiligingssleutel of pincode) in.

6

Gebruik ten slotte de pijltoets rechts om de cursor naar Done te verplaatsen en druk op

E

. Het scherm voor netwerkverbindingen verschijnt en de verificatieprocedure start.

Er is verbinding met de router, maar internet is niet toegankelijk.

7

Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht ' Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

'.

85

Handmatige netwerkinstelling (draadloos)

In een kantoor kunnen statische IP-adressen worden gebruikt.

Als dit het geval is, informeert u bij de netwerkbeheerder naar het IP-adres, het subnetmasker, de gateway en het adres van de DNS-server. Voer deze waarden handmatig in.

De netwerkverbindingswaarden ophalen

Om de netwerkverbindingswaarden op de meeste Windows-computers weer te geven, volgt u onderstaande stappen.

1

Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram rechtsonder op het scherm.

2

In het pop-upmenu dat verschijnt, klikt u op Status.

3

Op het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op het tabblad Support .

4

Op het tabblad Support klikt u op de knop Details . De netwerkverbindingswaarden worden weergegeven.

Hoe u handmatig kunt instellen

1

Stel Network type in op Wireless op de pagina Open Network Settings .

2

De functie Network zoekt naar beschikbare draadloze netwerken. Er wordt een lijst beschikbare netwerken weergegeven.

3

In de lijst van netwerken drukt u op de knop u

of d

om een netwerk te selecteren en drukt u vervolgens twee keer op de knop

E

.

Als de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven, selecteert u Refresh om opnieuw te zoeken.

Als de router ook na een nieuwe poging niet wordt gevonden, selecteert u de knop Stop .

4

Als het scherm Enter password.

verschijnt, gaat u naar stap 5. Als u een draadloze router selecteert die geen beveiliging heeft, gaat u naar stap 7.

5

Als de router beveiliging heeft, voert u de Enter password.

(beveiligingssleutel of pincode) in.

6

Gebruik ten slotte de pijltoets rechts om de cursor naar Done te verplaatsen en druk op

E

. Het scherm voor netwerkverbindingen verschijnt en de verificatieprocedure start.

7

Selecteer Stop tijdens de pogingen om verbinding te maken met het netwerk. De verbinding wordt nu gestopt.

8

Selecteer IP Settings in het scherm voor de netwerkverbinding. Het scherm IP Settings wordt weergegeven.

9

Selecteer het veld bovenaan, druk op

E

en zet vervolgens IP Settings op Enter manually . Herhaal de invoerprocedure voor elk veld in het IP Address .

Wanneer u IP Settings instelt op Enter manually , verandert DNS Setting automatisch in Enter manually .

10

Selecteer ten slotte onderaan op de pagina OK en druk op

E

. Het scherm voor netwerktests verschijnt en de verificatieprocedure start.

11

Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht ' Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

'.

86

WPS(PBC)

Hoe u kunt instellen met WPS(PBC)

Als uw router een knop voor WPS(PBC) heeft, volgt u onderstaande stappen.

1

Stel Network type in op Wireless op de pagina Open Network Settings .

2

Selecteer WPS(PBC) , druk op

E

en druk vervolgens nog een keer op

E

.

3

Druk binnen 2 minuten op de knop WPS(PBC) op uw router. Uw product verkrijgt automatisch alle netwerkinstellingswaarden die nodig zijn en maakt verbinding met uw netwerk.

4

Het scherm voor netwerkverbinding verschijnt en het netwerk is ingesteld.

87

Server Network Settings

MENU m

→ Network → Server Network Settings → ENTER

E

Connect to server

Maak verbinding met een netwerk om Player te starten.

• Server Address / SSL / Port

Als de optie SSL is ingeschakeld, wordt de server geconfigureerd voor het gebruik van https en wordt de gegevensoverdracht versleuteld.

Voer het IP-adres en poortnummer van de server in. Gebruik 7001 als het poortnummer. (Wanneer u met poortnummer 7001 geen verbinding kunt maken met de server, dient u bij uw serverbeheerder het juiste poortnummer te achterhalen en dan het poortnummer te wijzigen.)

MagicInfo Mode

Selecteer de juiste instelling bij MagicInfo Mode volgens de omgeving waarin u het product gebruikt.

• Lite / Premium

Server Access

Geef aan hoe verbinding wordt gemaakt met het servernetwerk.

• Allow / Deny

FTP Mode

Geef de FTP-bedrijfsmodus op.

• Active / Passive

Proxy server

uw proxyserververbinding en gerelateerde functies instellen.

• Address / Port / ID / Password

Address / Port / ID en Password kunnen alleen worden gebruikt wanneer Proxy server is ingesteld op On .

88

Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw mobiele apparaat Wi-Fi Direct ondersteunen.

Wi-Fi Direct

MENU m

→ Network → Wi-Fi Direct → ENTER

E

Stel deze optie in als u het product wilt aansluiten op draadloze mobiele apparaten. Met deze functie kunt u draadloze mobiele apparatuur rechtstreeks, zonder router, aansluiten op het product.

Modellen die geen draadloze communicatie ondersteunen: LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC

Als u uw mobiele apparaat met behulp van Wi-Fi Direct wilt aansluiten op uw product, volgt u onderstaande stappen:

1

Ga naar het scherm Wi-Fi Direct . Het product begint te zoeken naar apparaten.

2

Schakel de functie Wi-Fi Direct op uw apparaat in. Selecteer het gewenste Wi-Fi-apparaat.

• PBC (Push Button Configuration – Configuratie met een druk op de knop): Druk binnen 2 minuten op de knop WPS(PBC) op uw Wi-Fi-apparaat. Uw product verkrijgt automatisch alle netwerkinstellingswaarden die nodig zijn en maakt verbinding met uw netwerk.

• PIN : voer de weergegeven PIN in op uw apparaat.

Als u de verbinding met het apparaat wilt verbreken, selecteert u eerst het aangesloten Wi-Fi-apparaat en vervolgens selecteert u Disconnected .

89

Mobile Device Manager

U kunt ervoor zorgen dat andere apparaten in uw netwerk, zoals smartphones en tablets, inhoud kunnen delen met uw product.

Modellen die geen draadloze communicatie ondersteunen: LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC

Access Notification

Een melding weergeven wanneer een apparaat voor het eerst wordt verbonden.

Toegangsmelding om apparaten automatisch te verbinden, uitschakelen.

De Wi-Fi Direct -functie wordt momenteel niet ondersteund.

• Off / First Time Only / Always On

Mobile Device List

Verbonden apparaten bekijken en beheren.

Device Name

MENU m

→ Network → Device Name → ENTER

E

Selecteer of voer een naam voor het apparaat in.

Deze naam kan op het netwerk getoond worden op afstandsbedieningen binnen het netwerk.

• [Signage]Display 1 ~ 6 / User Input

90

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 139.7 cm (55") 1920 x 1080 pixels 2500 cd/m²
  • 6 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents