Bijlage. Samsung OH46F, OH55F

Add to My manuals
123 Pages

advertisement

Bijlage. Samsung OH46F, OH55F | Manualzz

Hoofdstuk 13

Bijlage

Dienstverlening tegen betaling (door klanten)

Wanneer u om service vraagt, kunnen wij in de volgende gevallen ondanks de garantie kosten in rekening brengen voor een bezoek van een monteur.

Geen productdefect

Reiniging van het product, afstelling, uitleg, herinstallatie enzovoort.

• Als een monteur aanwijzingen geeft voor het gebruik van het product of gewoon enkele opties aanpast zonder het product te demonteren.

• Als een defect het gevolg is van externe omgevingsfactoren (internet, antenne, signaal van kabel enzovoort).

• Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd of als er extra apparaten worden aangesloten na de eerste installatie van het aangeschafte product.

• Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd op een andere locatie of na een verhuizing.

• Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik vraagt vanwege een product van een ander bedrijf.

• Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik van het netwerk of een programma van een ander bedrijf vraagt.

• Als de klant vraagt om de software voor het product te installeren en te configureren.

• Als een monteur de binnenzijde van het product moet ontdoen van stof of vreemde stoffen.

• Als de klant om een extra installatie vraagt na aanschaf van het product bij een postorderbedrijf of online.

Productschade als gevolg van een fout van de klant

Productschade als gevolg van een verkeerde handeling of verkeerde reparatie door de klant.

Als het product schade heeft opgelopen als gevolg van:

• impact van buitenaf of laten vallen;

• het gebruik van verbruiksartikelen of apart verkochte producten die niet voldoen aan de eisen van

Samsung;

• reparatie door een persoon die geen monteur is van een erkend servicebedrijf of partner van

Samsung Electronics Co., Ltd.

• wijziging van het model of reparatie van het product door de klant;

• gebruik van het product op een verkeerde spanning of via niet-goedgekeurde elektrische aansluitingen;

• het niet volgen van de voorzorgsmaatregelen uit de gebruikershandleiding.

Overig

• Als het product defect raakt als gevolg van een natuurramp. (onweer, brand, aardbeving, overstroming enzovoort)

• Als verbruiksartikelen op zijn. (batterij, toner, verlichting, kop, trilmechanisme, lamp, filter, lint enzovoort)

Als de klant om service vraagt terwijl het product niet defect is, kunnen servicekosten in rekening worden gebracht. Lees daarom eerst de gebruikershandleiding.

119

Een optimale beeldkwaliteit en het voorkomen van scherminbranding

Optimale beeldkwaliteit

• Vanwege de aard van het productieproces voor dit product, wordt ongeveer 1 op de miljoen pixels (1 ppm) op het -scherm donkerder of lichter weergegeven. Dit is niet van invloed op de prestaties van het product.

‒ Het aantal subpixels per type -scherm: 6.220.800

• Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt weergegeven, kan het beeld op het scherm inbranden of kunnen er pixels beschadigd raken.

‒ Activeer de energiebesparingsmodus of een dynamische schermbeveiliging wanneer u het product enige tijd niet gebruikt.

Het voorkomen van scherminbranding

Wat is scherminbranding?

Wanneer het LCD-scherm normaal wordt gebruikt, mag er geen scherminbranding optreden. Een normaal gebruik verwijst naar continu veranderende videopatronen. Wanneer er langdurig een vast patroon op het

LCD-scherm wordt weergegeven, kan er een licht spanningsverschil optreden tussen de elektroden in de pixels die vloeibare kristallen besturen.

Een dergelijk spanningsverschil tussen de elektroden neemt naar verloop van tijd toe, waardoor het vloeibare kristal dunner wordt. Als dit gebeurt, is het mogelijk dat het vorige beeld zichtbaar blijft wanneer het patroon wordt gewijzigd. Om dit te voorkomen, moet het opgebouwde spanningsverschil worden verlaagd.

Wanneer het LCD-scherm normaal functioneert, mag er geen scherminbranding optreden.

Zwarte matrix

Source Afvoer

TFT

Databus-lijn

Poort

Gemeenschappelijke elektrode (ITO)

Kleurenfilter

Pixelelektrode

(ITO)

Opslagcondensator

(Cs)

120

Scherminbranding voorkomen

De beste manier om het product te beschermen tegen scherminbranding is om het product uit te schakelen of om ervoor te zorgen dat het computersysteem een schermbeveiliging uitvoert wanneer het product niet wordt gebruikt. Ook is de garantie mogelijk beperkt, afhankelijk van de gebruiksaanwijzing.

• Uitschakelen, schermbeveiliging en energiebesparingsmodus

‒ Schakel het product 2 uur uit wanneer u het 12 uur hebt gebruikt.

‒ Ga naar Weergave-eigenschappen > Stroomtoevoer op uw computer en stel in dat het product wanneer dit nodig is, wordt uitgeschakeld.

‒ Het gebruik van een schermbeveiliging wordt aanbevolen.

U kunt het beste een schermbeveiliging met één kleur of een bewegende afbeelding gebruiken.

• Wijzig regelmatig de kleur

‒ Gebruik twee kleuren

Schakel om de 30 minuten tussen de 2 kleuren, zoals hierboven wordt weergegeven.

Type 1 Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

• Wijzig regelmatig de tekstkleur

‒ Gebruik heldere kleuren die qua helderheid vergelijkbaar zijn.

Interval: wijzig elke 30 minuten de tekst en achtergrondkleur.

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

TIME

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

‒ Verplaats en wijzig de tekst elke 30 minuten, zoals hieronder.

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

• Gebruik liever geen tekstkleuren en achtergrondkleuren die qua helderheid zeer contrasteren.

(Helderheid: hoe licht of donker een kleur is. Dit hangt af van de hoeveelheid licht die wordt uitgestraald.)

Gebruik liever geen grijs, aangezien deze kleur de scherminbranding kan bevorderen.

Gebruik liever geen kleuren die qua helderheid zeer contrasteren (zwart en wit; grijs).

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 3 ]

‒ Geef regelmatig een bewegende afbeelding alsmede een logo weer.

Interval: geef na 4 uur 60 seconden een bewegende afbeelding met een logo weer.

121

Licentie

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from

DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium

Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/ or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the

United States and other countries.

DivX Certified

®

to play DivX

®

video up to HD 1080p, including premium content.

DivX

®

, DivX Certified

®

and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

This DivX Certified

®

device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX

®

video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;

8,731,369; RE45,052.

This device supports DivX Plus Streaming

®

for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.

Open Source-licentiekennisgeving

Wanneer u open-source software gebruik, zijn er open-source licenties beschikbaar in het productmenu. De licentiekennisgeving voor open source is alleen in het Engels beschikbaar.

Voor informatie over de Open Source-licentiekennisgeving kunt u contact opnemen met het Samsung

Customer Center of een e-mail sturen naar [email protected].

122

Terminologie

480i/480p/720p/1080i/1080p ____

Elk van de bovenstaande scanfrequenties verwijst naar het aantal effectieve scanlijnen die de resolutie bepalen. De scanfrequentie kan worden aangeduid in i (interlaced) of p (progressief), afhankelijk van de scanmethode.

- Scannen

Scannen verwijst naar een proces voor het verzenden van pixels die op progressieve wijze het beeld vormen.

Hoe groter het aantal pixels, hoe helderder en levendiger het beeld.

- Progressief

In de progressieve scanmodus worden alle lijnen met pixels op het scherm

één voor één gescand (progressief).

- Interlaced

In de interlaced scanmodus, worden eerst alle oneven lijnen met pixels van boven naar beneden gescand en vervolgens worden alle andere lijnen met pixels (die nog niet zijn gescand) gescand.

Non-interlace- en interlacemodus ____ De noninterlacemodus (progressieve scan) geeft een horizontale lijn op progressieve wijze van de boven- naar de onderkant van het scherm weer.

In de interlacemodus worden eerst de oneven lijnen en vervolgens de even lijnen weergegeven. De noninterlacemodus wordt voornamelijk gebruikt voor monitoren omdat het een helder beeld geeft. De interlacemodus wordt voornamelijk gebruikt voor tv's.

Dot Pitch ____ Het scherm bestaat uit rode, groene en blauwe stippen.

Hoe kleiner de afstand tussen deze punten hoe hoger de resolutie. Dot pitch verwijst naar de kleinste afstand tussen twee punten met dezelfde kleur. Dot pitch wordt gemeten in millimeters.

Verticale frequentie ____ Het product geeft een afbeelding meerdere keren per seconde weer (zoals een knipperende tl-lamp) om een beeld voor de kijker weer te geven.

De frequentie waarmee een beeld per seconde wordt weergegeven, wordt de verticale frequentie of vernieuwingsfrequentie genoemd. De verticale frequentie wordt gemeten in

Hz.

Bijvoorbeeld: 60Hz verwijst naar het feit dat één beeld 60 keer per seconde wordt weergegeven.

Horizontale frequentie ____ De tijd die nodig is om één lijn van links naar rechts op het scherm te scannen, wordt de horizontale cyclus genoemd.

Het omgekeerde van deze horizontale cyclus is de horizontale frequentie. De horizontale frequentie wordt gemeten in kHz.

Bron ____ Invoerbron verwijst naar een videobronapparaat dat is aangesloten op het product, zoals een camcorder of video- of dvd-speler.

Plug & Play ____ Plug & Play is een functie waarmee de gegevens tussen een monitor en een computer automatisch worden uitgewisseld voor een optimale weergaveomgeving. Het product gebruikt VESA DDC (internationale norm) om Plug & Play uit te voeren.

Resolutie ____ De resolutie is het aantal horizontale punten (pixels) en verticale punten (pixels) waaruit het scherm is opgebouwd. Het geef aan hoe gedetailleerd een beeld wordt weergegeven. Bij een hogere resolutie kunnen er meer gegevens worden weergegeven op het scherm en is handig wanneer er tegelijkertijd meerdere taken moeten worden uitgevoerd.

Bijvoorbeeld: een resolutie van 1920

X 1080 bestaat uit 1920 horizontale pixels (horizontale resolutie) en 1080 verticale pixels (verticale resolutie).

DVD (Digital Versatile Disc) ____

DVD verwijst naar een schijf voor massaopslag ter grootte van een cd. U kunt op deze schijf multimediatoepassingen (audio, video of games) opslaan met de MPEG-2 videocompressietechnologie.

HDMI (High Definition Multimedia

Interface) ____ Dit is een interface die kan worden aangesloten op zowel een digitale audiobron als op een highdefinition videobron door gebruik te maken van één kabel zonder compressie.

Multiple Display Control (MDC) ____

MDC (Multiple Display Control) is een toepassing waarmee u meerdere weergaveapparaten tegelijk kunt besturen via een computer. De communicatie tussen een computer en een monitor vindt plaats via RS232C-kabels (seriële gegevensoverdracht) en RJ45-kabels

(LAN).

123

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 139.7 cm (55") 1920 x 1080 pixels 2500 cd/m²
  • 6 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents