Відтворення диску/пристрою USB. Sony HCD-GT3D//M

Відтворення диску/пристрою USB. Sony HCD-GT3D//M

filename[D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO150019\MHC-GT3D (PMRF

04)\4562957721_RUUA (CEK)\UA\060CDP.fm] masterpage:Left

28

UA

Встановлення годинника

В режимі енергозбереження встановити годинник не можна.

1

2

Натисніть кнопку



, щоб увімкнути систему.

Натисніть і утримуйте SHIFT, а тоді натисніть TIMER MENU.

На інформаційній панелі з’явиться «PLAY SET». Натисніть кілька разів / , щоб вибрати параметр «CLOCK», а тоді натисніть .

3

Натисніть / декілька разів для встановлення годин, а потім натисніть .

4

Натисніть / декілька разів для встановлення годин/ хвилин, а потім натисніть .

Зміна режиму відображення

Натисніть DISPLAY декілька разів, коли система вимкнена.

Демонстрація

Вмикається демонстрація.

Немає зображення (режим енергозбереження)

Зображення вимикається для збереження енергії. Таймер і годинник продовжують працювати.

Годинник

Протягом кількох секунд відображається годинник, після чого відбувається перехід до режиму енергозбереження.

Відтворення диску/пристрою

USB

Основні операції відтворення

1

Декілька разів натисніть

FUNCTION +/–, щоб вибрати

«DVD/CD» або «USB».

Також можна скористатися кнопками на низькочастотному динаміку. Натисніть FUNCTION, потім поверніть ручку MULTI

CONTROL і встановіть її на

«DVD/CD» або на «USB», після чого натисніть ENTER.

2

Для функції DVD/CD:

Натисніть

на низькочастотному динаміку, щоб відкрити лоток для дисків, і покладіть на лоток диск етикеткою догори.

Для відтворення диска діаметром

8 см, такого як CD-сингл, покладіть його у внутрішнє коло лотка

Знову натисніть

на низькочастотному динаміку, щоб закрити лоток для дисків.

Не треба штовхати лоток для дисків, щоб закрити його, бо це може призвести до несправності.

Для функції USB:

Під’єднайте пристрій USB до порту (USB).

model name [MHC-GT3D]

[4-562-957-

72

(1)] UA

filename[D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO150019\MHC-GT3D (PMRF

04)\4562957721_RUUA (CEK)\UA\060CDP.fm] masterpage:Right

Примітки

З цією системою можна використовувати iPhone/iPod лише через підключення

BLUETOOTH.

Можна використовувати адаптер

USB (не входить до комплекту постачання) для підключення пристрою USB до низькочастотного динаміка, якщо пристрій USB не можна під’єднати до порту (USB).

3

(лише )

Декілька разів натисніть MEDIA

MODE, щоб вибрати потрібний носій ([MUSIC]/[VIDEO]/[PHOTO]).

4

Натисніть

, щоб розпочати відтворення.

Задача

Зупинка відтворення

Призупиняє відтворення

Відновлює відтворення або повертається до звичайного відтворення

Скасовує точку відновлення

Вибір доріжки, файла, розділу або сцени

Кнопка

двічі

або

під час відтворення.

Натисніть і утримуйте кнопку SHIFT, після чого натисніть числові кнопки, а потім — .

(Операція може бути заборонена диском або пристроєм USB)

Вибір накопичувача USB

Якщо пристрій USB має внутрішню пам’ять і карту пам’яті, можна вибрати, який із розділів використовувати як джерело відтворення або місце призначення для передавання.

Треба вибрати розділ пам’яті перед початком відтворення або передавання.

1

Натисніть OPTIONS.

2

Натисніть / щоб вибрати «MEM SEL», а потім натисніть .

3

Натисніть / щоб вибрати потрібний розділ пам’яті, і натисніть .

Для виходу з меню опцій натисніть

OPTIONS.

Початок відтворення з певного аудіо- чи відеофайлу

1

Натисніть кілька разів MEDIA

MODE, щоб вибрати [MUSIC] або

[VIDEO].

2

Натисніть SEARCH, щоб відобразити список папок.

3

Декілька разів натисніть / , щоб вибрати потрібну папку.

4

Натисніть , щоб відобразити список файлів.

5

Натисніть / щоб вибрати потрібний файл, а потім натисніть .

29

UA model name [MHC-GT3D]

[4-562-957-

72

(1)] UA

filename[D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO150019\MHC-GT3D (PMRF

04)\4562957721_RUUA (CEK)\UA\060CDP.fm] masterpage:Left

30

UA

Відтворення з певного файлу зображення (слайд-шоу)

1

Натисніть кілька разів MEDIA

MODE, щоб вибрати [PHOTO].

2

Натисніть DVD/TUNER MENU.

На екрані телевізора відображаються ескізи перших

16 файлів JPEG у вибраній папці.

Якщо у вибраній папці більше

16 файлів JPEG зображень, із правого боку з’явиться смуга прокрутки.

3

Натисніть / / / разів, щоб вибрати потрібний файл, а потім натисніть

.

Інші операції відтворення

Залежно від типу диска чи файла функція може не працювати.

Задача

Переглянути меню DVD-диска

Кнопка

DVD/TUNER MENU

Переглянути список папок або файлів

SEARCH. Натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути список папок або файлів.

Повернутись до списку папок зі списку файлів

RETURN

Задача Кнопка

Швидко знайти місце при швидкому прокручуванні вперед або назад

(блокування пошуку)

або

під час відтворення. Щоразу, коли ви натискаєте кнопку, швидкість відтворення змінюється.

Покадровий перегляд

(сповільнене відтворення)

, а тоді натисніть або . Щоразу, коли ви натискаєте

, швидкість

або відтворення змінюється.

Перегляд зображень у вигляді ескізів

DVD/TUNER MENU

Навігація у вигляді ескізів

/ / /

Подивитись одне зображення

у вигляді ескізів.

Почати слайд-шоу

. Можна змінити інтервал слайд-шоу

(стор. 39) і додати до

нього ефекти

(стор. 39).

Зупинити слайдшоу

або

Подивитись наступне або попереднє зображення під час слайд-шоу

Повернути / під час зображення на 90 перегляду градусів зображення. Натисніть

CLEAR, щоб повернутися до початкового вигляду.

Пошук певної доріжки

Натисніть і утримуйте SHIFT, потім натискайте числові кнопки, щоб вибрати потрібну доріжку для відтворення, а тоді натисніть .

model name [MHC-GT3D]

[4-562-957-

72

(1)] UA

filename[D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO150019\MHC-GT3D (PMRF

04)\4562957721_RUUA (CEK)\UA\060CDP.fm] masterpage:Right

Для пошуку за допомогою кнопки SEARCH

1

Натисніть SEARCH, щоб відобразити список доріжок.

2

Натисніть / , потрібну доріжку для відтворення, а тоді натисніть .

Пошук певної назви/ розділу/сцени/доріжки/ індексу

1

2

Натисніть SEARCH декілька разів під час відтворення, щоб вибрати режим пошуку.

Натисніть і утримуйте SHIFT, потім натискайте числові кнопки, щоб ввести номер потрібної назви, розділу, сцени, доріжки або індексу, а тоді натисніть .

Відтворення починається.

Примітки

Для VIDEO CD з відтворенням PBC натисніть SEARCH для пошуку сцени.

 Для VIDEO CD без відтворення PBC натисніть SEARCH для пошуку доріжки та індексу.

Пошук за допомогою часового коду

2

Натисніть і утримуйте SHIFT, потім натискайте числові кнопки, щоб увести часовий код, а тоді натисніть .

Приклад: Щоб знайти сцену, яка відбувається через 2 години

10 хвилин і 20 секунд після початку, натисніть і утримуйте

SHIFT, потім натискайте 2, 1, 0, 2, 0

([2:10:20]).

Натисніть CLEAR, щоб скасувати число.

Для пошуку за допомогою меню DVD-диска

1

Натисніть DVD/TUNER MENU.

2

Натисніть / / / натисніть і утримуйте SHIFT, потім натискайте числові кнопки, щоб вибрати потрібну назву або елемент для відтворення, а тоді натисніть .

Зміна кутів

Протягом відтворення натисніть

ANGLE декілька разів, щоб вибрати кут.

Відображення субтитрів

1

Натисніть SEARCH декілька разів під час відтворення, щоб вибрати режим пошуку за часом.

Протягом відтворення натисніть

SUBTITLE декілька разів, щоб вибрати потрібну мову субтитрів або відключити субтитри.

model name [MHC-GT3D]

[4-562-957-

72

(1)] UA

31

UA

filename[D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO150019\MHC-GT3D (PMRF

04)\4562957721_RUUA (CEK)\UA\060CDP.fm] masterpage:Left

32

UA

Зміна мови/звуку

Протягом відтворення натисніть

AUDIO декілька разів, щоб вибрати потрібній формат або режим аудіо.

DVD VIDEO

Можна перемикати аудіоформат або мову, якщо джерело містить кілька аудіоформатів або звукових доріжок різними мовами.

Коли відображаються 4 цифри, вони

означають код мови. Див. «Список мовних кодів» (стор. 75), щоб

перевірити, яку мову означає код.

Якщо одна і та ж мова відображається два або більше разів, диск DVD VIDEO записано з використанням декількох аудіоформатів.

VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/

DATA DVD (файл MP3) або пристрій USB (аудіофайл)

Можна змінити звукову доріжку.

[STEREO]: Стереозвук.

[1/L]/[2/R]: Монофонічний звук лівого чи правого каналу.

SUPER VIDEO CD

[1:STEREO]: Стереозвук звукової доріжки 1.

[1:1/L]/[1:2/R]: Монофонічний звук лівого чи правого каналу звукової

 доріжки 1.

[2:STEREO]: Стереозвук звукової

 доріжки 2.

[2:1/L]/[2:2/R]: Монофонічний звук лівого чи правого каналу звукової доріжки 2.

Відтворення VIDEO CD за допомогою функцій PBC

(керування відтворенням)

Можна використовувати меню PBC

(керування відтворенням), щоб користуватись інтерактивним програмним забезпеченням VIDEO

CD.

1

Натисніть

, щоб відтворити

VIDEO CD в режимі PBC.

На екрані телевізора відображається меню PBC.

2

Натисніть і утримуйте SHIFT, потім натискайте числові кнопки, щоб вибрати потрібний номер елемента, а тоді натисніть .

3

Продовжуйте відтворення згідно з інструкціями в меню.

Примітка

Відтворення PBC скасовується, коли активується Повторюване відтворення.

Щоб скасувати відтворення

PBC

1

Натисніть

чи

, або натисніть і утримуйте SHIFT, потім натискайте числові кнопки, щоб вибрати доріжку, коли відтворення зупинене.

2

Натисніть

або .

Відтворення починається з вибраної доріжки.

Щоб повернутись до відтворення PBC

Натисніть

двічі, а тоді натисніть

.

model name [MHC-GT3D]

[4-562-957-

72

(1)] UA

filename[D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO150019\MHC-GT3D (PMRF

04)\4562957721_RUUA (CEK)\UA\060CDP.fm] masterpage:Right

Відновлення відтворення на багатьох дисках

Ця система може зберігати точки відновлення відтворення для 6 дисків і відновлювати відтворення, коли ви вставляєте той самий диск ще раз. Якщо зберегти точку відновлення відтворення для сьомого диску, точку відновлення для першого диску буде видалено.

Щоб активувати цю функцію, встановіть значення [ON] для параметру [MULTI-DISC RESUME] в

[SYSTEM SETUP] (стор. 40).

Примітка

Щоб розпочати відтворення з початку диска, натисніть

двічі, а тоді натисніть

.

Використання режиму відтворення

Відтворення у початковому порядку

(звичайний режим відтворення)

Коли відтворення зупинене, натисніть PLAY MODE декілька разів.

Під час відтворення диска

[DISC]: відтворення диска.

[FOLDER]*: відтворення всіх сумісних файлів у папці на диску.

* Не можна вибрати для AUDIO CD.

Під час відтворення з пристрою

USB

 [ONE USB DEVICE]: відтворює сигнал

 пристрою USB.

[FOLDER]: відтворювати усі сумісні файли в папці на пристрої USB.

Відтворення у випадковому порядку

(Відтворення в довільному порядку)

Коли відтворення зупинене, натисніть PLAY MODE декілька разів.

Під час відтворення диска

 [DISC (SHUFFLE)]: відтворення в довільному порядку всіх аудіофайлів на диску.

[FOLDER (SHUFFLE)]*: відтворення в довільному порядку всіх аудіофайлів у папці на диску.

* Не можна вибрати для AUDIO CD.

Під час відтворення з пристрою

USB

 [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: відтворення в довільному порядку всіх аудіофайлів на пристрої USB.

[FOLDER (SHUFFLE)]: відтворювати в довільному порядку всі сумісні файли в папці на пристрої USB.

Примітки

Відтворення в довільному порядку не можна виконати для файлів зображень і відеофайлів.

Відтворення в довільному порядку скасовується при:

 вимкненні системи;

 відкритті лотка для дисків;

 передаванні даних на пристрій USB

(крім перенесення в режимі REC1)

 передаванні музики з диска на пристрій USB (крім перенесення в режимі REC1);

 зміні MEDIA MODE.

 зміна обраного розділу пам’яті USB.

33

UA model name [MHC-GT3D]

[4-562-957-

72

(1)] UA

filename[D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO150019\MHC-GT3D (PMRF

04)\4562957721_RUUA (CEK)\UA\060CDP.fm] masterpage:Left

34

UA

Відтворення в довільному порядку може бути скасовано при виборі папки або доріжки для відтворення.

Створення власної програми

(Запрограмоване відтворення)

Можна створити програму довжиною до 25 кроків у потрібному для відтворення порядку.

До програми можна додавати лише аудіодоріжки/файли з поточного диска або з USB.

1

Декілька разів натисніть

FUNCTION +/–, щоб вибрати

«DVD/CD» або «USB».

2

(лише )

Натисніть кілька разів MEDIA

MODE, щоб вибрати [MUSIC].

3

Коли відтворення зупинене, натисніть PLAY MODE декілька разів, щоб вибрати [PROGRAM].

4

Натисніть SEARCH.

На екрані телевізора відобразиться список папок або доріжок.

5

(лише )

Натисніть / декілька разів для вибору потрібної папки, а потім натисніть .

На екрані телевізора буде відображено список файлів.

6

Натисніть / декілька разів, щоб вибрати потрібну доріжку або файл, а тоді натисніть .

Номер кроку програми буде відображено ліворуч від вибраної доріжки або файла.

7

Щоб додати до програми інші доріжки або файли в тій самій папці, повторіть крок 6.

Щоб додати до програми файли в інших папках, натисніть RETURN, щоб повернутися до списку папок, і повторіть кроки 5 і 6.

8

Натисніть

, щоб розпочати запрограмоване відтворення.

Список програми буде відображено на екрані телевізора.

Коли запрограмоване відтворення закінчиться, можна розпочати його ще раз, натиснувши

.

Щоб видалити крок із програми

1

Використовуйте ту саму процедуру, що й у кроках 4 і 5 розділу «Створення власної програми».

2

Натисніть / декілька разів, щоб вибрати доріжку або файл, які ви хочете видалити, а тоді натисніть .

Відображення кроку програми зникне.

Щоб видалити останній крок зі списку програми

Натисніть CLEAR.

Щоб відобразити список програми

Натисніть і утримуйте SHIFT, а тоді натисніть DISPLAY декілька разів.

Щоб скасувати запрограмоване відтворення

Коли відтворення зупинене, натисніть PLAY MODE декілька разів, щоб вибрати інші режими відтворення.

model name [MHC-GT3D]

[4-562-957-

72

(1)] UA

filename[D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO150019\MHC-GT3D (PMRF

04)\4562957721_RUUA (CEK)\UA\060CDP.fm] masterpage:Right

Примітки

Запрограмоване відтворення не можна виконати для файлів зображень і відеофайлів.

Запрограмоване відтворення скасовується при:

 відкритті лотка для дисків;

 зміні MEDIA MODE.

 зміна обраного розділу пам’яті USB.

(лише для функції DVD/CD) Список програми очищується при відкритті лотка для дисків.

(лише для функції USB) Список програми очищується при:

 виконанні операції видалення;

 відключенні пристрою USB.

 зміна обраного розділу пам’яті USB.

Відтворювання з повторами (Повторюване відтворення)

Натисніть REPEAT декілька разів.

Залежно від типу диска чи файла деякі налаштування можуть бути

 недоступні.

[OFF]: відтворення без повторів.

[ALL]: повтор усіх доріжок або файлів у вибраному режимі

 відтворення.

[DISC]: повтор усього вмісту (лише

 для дисків DVD VIDEO і VIDEO CD)

[TITLE]: повтор чинної назви (лише

 для дисків DVD VIDEO).

[CHAPTER]: повтор чинного розділу

(лише для дисків DVD VIDEO).

[TRACK]: повтор чинної доріжки.

[FILE]: повтор чинного відеофайла.

Щоб скасувати повторюване відтворення

Натисніть кілька разів REPEAT, щоб вибрати [OFF].

Примітки

« » засвічується на інформаційній панелі, коли повторюване відтворення встановлене на [ALL], або

[DISC].

« » засвічується на інформаційній панелі, коли повторюване відтворення встановлене на [TITLE],

[CHAPTER], [TRACK] або [FILE].

Не можна виконати повторюване відтворення для диска VIDEO CD під час відтворення PBC.

Залежно від диска DVD VIDEO може бути неможливо виконати повторюване відтворення.

Повторюване відтворення скасовується при:

 відкритті лотка для дисків;

 вимкненні системи (лише для дисків

DVD VIDEO і VIDEO CD).

 зміні функції (лише для дисків DVD

VIDEO і VIDEO CD).

 передаванні даних на пристрій USB

(крім перенесення в режимі REC1)

 передаванні музики з диска на пристрій USB (крім перенесення в режимі REC1);

 зміні MEDIA MODE.

 зміна обраного розділу пам’яті USB.

Обмеження відтворення диска

(батьківський контроль)

Можна обмежити відтворення дисків DVD VIDEO згідно із заздалегідь встановленим рівнем.

Окремі епізоди можуть пропускатися або замінятися іншими епізодами.

1

Коли відтворення зупинене, натисніть SETUP.

2

Натисніть кілька разів / , щоб вибрати параметр [SYSTEM

SETUP], а тоді натисніть .

35

UA model name [MHC-GT3D]

[4-562-957-

72

(1)] UA

filename[D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO150019\MHC-GT3D (PMRF

04)\4562957721_RUUA (CEK)\UA\060CDP.fm] masterpage:Left

36

UA

3

Натисніть кілька разів / , щоб вибрати параметр

[PARENTAL CONTROL], а тоді натисніть .

4

Введіть або повторно введіть ваш пароль з 4 цифр, використовуючи числові кнопки, а тоді натисніть .

5

Натисніть кілька разів / , щоб вибрати параметр

[STANDARD], а тоді натисніть .

6

Натисніть / декілька разів, щоб обрати географічний регіон як рівень обмеження відтворення, а тоді натисніть

.

Регіон вибирається.

Якщо вибрано [OTHERS

], введіть код регіону для потрібного географічного регіону

згідно зі «Список кодів регіонів/ батьківського контролю» стор. 76

за допомогою числових кнопок.

7

Натисніть кілька разів / , щоб вибрати параметр [LEVEL], а тоді натисніть .

8

Натисніть / декілька разів для вибору потрібного рівня, а потім натисніть .

Що нижче значення, то суворіше обмеження.

Щоб вимкнути функцію

PARENTAL CONTROL

Встановіть на кроці 8 значення [OFF] для [LEVEL].

Щоб відтворити диск, для якого встановлено PARENTAL

CONTROL

1

Завантажте диск і натисніть

.

На екрані телевізора буде відображено екран для введення пароля.

2

Введіть ваш пароль з 4 цифр, використовуючи числові кнопки, а тоді натисніть .

Система розпочне відтворення.

Якщо ви забули пароль

Витягніть диск і повторіть кроки з 1 по 3 з розділу «Обмеження

відтворення диска» (стор. 35).

Введіть пароль «199703», використовуючи числові кнопки, а тоді натисніть . Дотримуйтесь екранних вказівок і введіть 4значний пароль. Після цього знову завантажте диск і натисніть

. Вам необхідно повторно ввести свій новий пароль.

Перегляд інформації про диск та пристрій

USB

Інформація на екрані телевізора

Натисніть і утримуйте SHIFT, а тоді разів під час відтворення.

Відомості щодо відтворення

Інформація про час відтворення, час, який залишився, і дату

1)

.

Бітова швидкість передавання даних

Тип файла

model name [MHC-GT3D]

[4-562-957-

72

(1)] UA

filename[D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO150019\MHC-GT3D (PMRF

04)\4562957721_RUUA (CEK)\UA\060CDP.fm] masterpage:Right

Стан відтворення

Назва

2)

/доріжка/назва файла

3)

Назва альбому

2)

/папки

3)

/ розділ/номер індексу

Ім’я виконавця

2)3)

Відображається при відтворенні аудіофайла.

1)

Інформація про дату відображається, якщо дані Exif (придатного для обміну формату файлів зображень) записані у файлі зображення JPEG. Exif — це формат зображень для цифрових фотоапаратів, який регулюється асоціацією підприємств електронної промисловості та інформаційних

2) технологій Японії (JEITA).

Якщо аудіофайл має тег ID3, система відобразить назву альбому/ композиції/виконавця з інформації тегу ID3. Система підтримує ID3 версій

3)

1.0/1.1/2.2/2.3.

Якщо назва файла або папки містить символи, які не можуть бути відображені, ці символи будуть відображені як «_».

Примітки

Залежно від джерела, що відтворюється,

 деяка інформація може не відображатися;

 деякі символи не можуть бути відображені.

Залежно від режиму відтворення інформація, що відображається, може відрізнятися.

Відображення інформації про аудіо

(лише для дисків DVD VIDEO і відеофайлів)

Натисніть AUDIO кілька разів під час відтворення.

Інформація на інформаційній панелі

Натисніть DISPLAY декілька разів, коли система ввімкнена.

Ви можете переглянути таку інформацію:

 час відтворення, час відтворення, який залишився, для доріжки, назви, розділу;

 номер сцени;

 назву файла, назву папки;

 інформацію про назву, виконавця й альбом

Примітки

Назви диска або назва доріжки може не відображатися залежно від тексту.

Час відтворення файлів MP3 і відеофайлів може відображатися неправильно.

Для аудіофайлу, закодованого з використанням VBR (змінна швидкість потоку), неправильно відображається час, що минув від початку відтворення.

Використання меню настройок

Можна регулювати різноманітні елементи, наприклад зображення та звук.

Пункти, що відображаються, можуть змінюватися залежно від країни або регіону.

Примітка

Налаштування відтворення, що зберігаються на диску, мають вищий пріоритет порівняно з налаштуваннями за допомогою меню налаштувань. Відповідно, деякі налаштування, зроблені у меню налаштувань, можуть не виконуватися.

37

UA model name [MHC-GT3D]

[4-562-957-

72

(1)] UA

filename[D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO150019\MHC-GT3D (PMRF

04)\4562957721_RUUA (CEK)\UA\060CDP.fm] masterpage:Left

1

Коли відтворення зупинене, натисніть SETUP.

На екрані телевізора відображається меню налаштувань.

2

Натисніть / декілька разів для вибору [LANGUAGE SETUP],

[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP] або [SYSTEM SETUP], після чого натисніть .

3

4

Натисніть / декілька разів для вибору потрібного елемента, а потім натисніть .

Декілька разів натисніть / , щоб вибрати потрібну настройку, а тоді натисніть .

Налаштування вибирається і операція закінчується.

Щоб вийти з меню

Натисніть SETUP.

Вибір мови –

[LANGUAGE SETUP]

[OSD]

Вибір мови екранного меню.

[MENU]

Вибір мови меню DVD-диска.

[AUDIO]

Перемикає мову звукової доріжки.

Якщо вибрати параметр [ORIGINAL], буде вибрано основну мову на диску.

[SUBTITLE]

Перемикає мову субтитрів, записаних на диску DVD VIDEO.

Якщо вибрати [AUDIO FOLLOW], мова субтитрів змінюється згідно з мовою, яку ви вибираєте для звукової доріжки.

Примітка

Якщо вибрати [OTHERS

] в [MENU],

[AUDIO], і [SUBTITLE], можна ввести код

мови з «Список мовних кодів» (стор. 75)

за допомогою числових кнопок.

Налаштування екрану телевізора –

[VIDEO SETUP]

[TV TYPE]

[16:9]:

Вибір цього параметра при підключенні до широкоекранного телевізора або телевізора з функцією широкоекранного режиму.

[4:3 LETTER BOX]:

Вибір цього параметра при підключенні до телевізора з екраном формату 4:3 без функції широкоекранного режиму. Ця настройка — для відображення широкоекранного зображення з чорними смугами вгорі та знизу екрана.

38

UA model name [MHC-GT3D]

[4-562-957-

72

(1)] UA

filename[D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO150019\MHC-GT3D (PMRF

04)\4562957721_RUUA (CEK)\UA\060CDP.fm] masterpage:Right

[4:3 PAN SCAN]:

Вибір цього параметра при підключенні до телевізора з екраном формату 4:3 без функції широкоекранного режиму. Ця настройка — для відображення зображення на всю висоту в повноекранному режимі з обрізаними сторонами.

[COLOR SYSTEM (VIDEO CD)]

(За винятком моделей для

Латинської Америки, Європи та

Росії)

Вибір системи кольорів (PAL або

NTSC).

[AUTO]:

Вихід відеосигналу згідно з системою кольорів диска.

Вибирайте цю настройку, якщо на телевізорі використовується система DUAL.

[PAL]:

Вихід відеосигналу в системі

PAL.

[NTSC]:

Вихід відеосигналу в системі

NTSC.

Щоб отримати докладну інформацію,

див. «Зміна системи кольорів»

(стор. 27).

[BLACK LEVEL]

(Тільки в моделях для Латинської

Америки)

Вибір рівня чорного кольору (рівень налаштування) для виходу відеосигналів із роз’єму VIDEO OUT.

[ON]:

Настройка рівня чорного кольору для вихідного сигналу на стандартний рівень.

[OFF]:

Зниження стандартного рівня чорного. Цю настройку слід використовувати, коли зображення є надто білим.

[PAUSE MODE]

[AUTO]:

Зображення, на якому присутні об’єкти, що динамічно рухаються, виводиться без тремтіння. Зазвичай слід вибирати цю настройку.

[FRAME]:

Зображення, на якому присутні об’єкти, що не рухаються динамічно, виводиться у високій роздільній здатності.

[PHOTO EFFECT]

(лише для JPEG)

[MODE 1]:

Зображення розкривається згори донизу.

[MODE 2]:

Зображення розкривається зліва направо.

[MODE 3]:

Зображення розтягується із центру.

[MODE 4]:

Ефект для зображення вибирається випадково.

[MODE 5]:

Наступне зображення напливає на попереднє.

[OFF]:

Вимкнено.

[PHOTO INTERVAL]

(лише для JPEG)

[NORMAL]/[FAST]/[SLOW 1]/

[SLOW 2]:

Вибір тривалості слайдшоу. [SLOW 2] повільніше, ніж

[SLOW 1].

Налаштування параметрів аудіо –

[AUDIO SETUP]

[AUDIO DRC]

(стискання динамічного діапазону)

Корисно для перегляду фільмів з маленькою гучністю пізно вночі.

[OFF]:

Вимкнено.

39

UA model name [MHC-GT3D]

[4-562-957-

72

(1)] UA

filename[D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO150019\MHC-GT3D (PMRF

04)\4562957721_RUUA (CEK)\UA\060CDP.fm] masterpage:Left

[STANDARD]:

динамічний діапазон стискається до рівня, передбаченого звукооператором.

[TRACK SELECTION]

[OFF]:

Вимкнено.

[AUTO]:

Надає пріоритет звуковій доріжці, яка містить найбільшу кількість каналів, коли ви відтворюєте диск DVD VIDEO, на якому записано кілька аудіоформатів (PCM, аудіо MPEG або

Dolby Digital).

[SCORE MODE]

[BEGINNER 1]*/[BEGINNER 2]/

[EXPERT 1]*/[EXPERT 2]:

Вибір режиму оцінки для оцінювання вашого співу в режимі караоке.

[DEMO]:

Демонстраційний режим.

Оцінка відображається незалежно від співу.

* Оцінка відображається під час співу.

[A/V SYNC]

(лише для відеофайлів)

[OFF]:

Вимкнено.

[ON]:

Регулювання синхронізації відео й аудіо.

[DOWNMIX]

Вибір вихідного сигналу аудіо для відтворення багатоканального аудіо.

[NORMAL]:

Вихід багатоканального аудіо як 2-канального стереосигналу.

[DOLBY SURROUND]:

Вихід багатоканального аудіо як 2канального сигналу об’ємного звуку.

Налаштування системи –

[SYSTEM SETUP]

[SCREEN SAVER]

Запобігання пошкодженню телевізора. Натисніть будь-яку кнопку, щоб скасувати заставку.

[ON]:

Увімкнення функції заставки, якщо ви не користуєтеся системою приблизно 15 хвилин.

[OFF]:

Вимкнено.

[BACKGROUND]

Вибір кольору фону або зображення, яке буде виводитися на екран телевізора.

[JACKET PICTURE]:

На фоні виводиться зображення обкладинки диска, яке записано на диску

(нерухоме зображення).

[GRAPHICS]:

На фоні виводиться запрограмоване зображення, яке зберігається в системі.

[BLUE]:

Колір фону синій.

[BLACK]:

Колір фону чорний.

[PARENTAL CONTROL]

Встановлює обмеження відтворення. Щоб отримати докладну інформацію, див.

«Обмеження відтворення диска»

(стор. 35).

[MULTI-DISC RESUME]

[ON]:

Зберігає в пам’яті точку відновлення відтворення для 6 дисків.

[OFF]:

Зберігається лише точка відновлення відтворення для поточного диска, що зараз є в системі.

40

UA model name [MHC-GT3D]

[4-562-957-

72

(1)] UA

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents