Udskrivning. Xerox 7755, WorkCentre 7775, Copier 7755, 7775, 7755/7765/7775, WORKCENTRE 7765, 7765, WORKCENTRE 7755

Add to my manuals
252 Pages

advertisement

Udskrivning. Xerox 7755, WorkCentre 7775, Copier 7755, 7775, 7755/7765/7775, WORKCENTRE 7765, 7765, WORKCENTRE 7755 | Manualzz

Udskrivning

Dette kapitel indeholder:

Oversigt over udskrivning på side 40

Understøttet papir på side 41

Ilægning af papir på side 43

Udskrivning på specialmaterialer på side 53

Valg af udskrivningsindstillinger på side 56

Udskrivning på begge sider af papiret på side 61

Valg af papir, der skal anvendes på side 63

Udskrivning af flere sider på et ark (N sider pr. ark) på side 64

Udskrivning af pjecer på side 65

Anvendelse af farvekorrektion på side 68

Udskrivning i sort/hvid på side 72

Udskrivning af indsæt på side 73

Udskrivning af omslag på side 74

Udskrivning af undtagelsessider på side 76

Skalering på side 77

Udskrivning af vandmærker på side 78

Udskrivning af spejlbilleder på side 80

Oprettelse og lagring af brugerdefinerede formater på side 81

Meddelelse om udført opgave (Windows) på side 82

Udskrivning af specielle opgavetyper på side 83

4

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

39

Udskrivning

Oversigt over udskrivning

1. Vælg det korrekte papir.

2. Læg papir i magasinet, og vælg derefter format, farve og type på printerens betjeningspanel.

3. Åbn udskriftsindstillingerne i din softwareapplikation, CTRL+P i Windows eller CMD+P i Macintosh for de fleste softwareprogrammer.

4. Vælg din printer på listen.

5. Åbn printerdriverindstillingerne ved at vælge

Egenskaber

eller

Indstillinger

(Windows),

Xerox-funktioner

for Macintosh. Knappens navn kan variere afhængig af applikationen.

6. Foretag de ønskede ændringer af printerdriverens indstillinger, og klik på

OK

.

7. Vælg

Udskriv

(i dialogboksen for din applikations printerindstillinger) for at sende opgaven til printeren.

Se også:

Ilægning af papir på side 43

Valg af udskrivningsindstillinger på side 56

Udskrivning på begge sider af papiret på side 61

Udskrivning på specialmaterialer på side 53

40 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskrivning

Understøttet papir

I dette afsnit beskrives:

Anbefalede medier på side 41

Generelle retningslinier for ilægning af papir/materiale på side 41

Papir/medier, der kan skade printeren på side 42

Retningslinjer for opbevaring af papir på side 42

Din printer er designet til at kunne anvende forskellige medietyper. Følg retningslinjerne i dette afsnit for at sikre optimal udskrivningskvalitet og for at undgå papirstop.

For bedste resultat skal du anvende det Xerox-udskrivningsmateriale, der er angivet for din printer.

Anbefalede medier

En komplet liste med anbefalede medier findes på:

• www.xerox.com/paper

Recommended Media List

(USA) (Liste med medier, der anbefales) (USA)

• www.xerox.com/europaper

Recommended Media List

(Europe) (Liste med medier, der anbefales) (Europa)

Bestilling af papir/medier

Når du vil bestille papir, transparenter eller andet specialmateriale, skal du kontakte din lokale forhandler eller gå til: www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775supplies .

Forsigtig:

Skader, forårsaget af brug af ikke understøttet papir, transparenter eller andet specialmateriale, dækkes ikke af Xerox-garantien, serviceaftalen eller

Total Satisfaction Guarantee

(fuld tilfredshedsgaranti).

Total Satisfaction Guarantee

(fuld tilfredshedsgaranti) gælder kun i USA og Canada. Garantiens dækning kan variere i andre lande, så kontakt din lokale

Xerox-repræsentant for flere oplysninger.

Generelle retningslinier for ilægning af papir/materiale

Følg nedenstående retningslinjer, når du lægger papir og andet materiale i de relevante magasiner:

• Brug kun anbefalede Xerox-transparenter. Udskrivningskvaliteten kan variere, hvis der anvendes andre transparenter.

• Udskriv ikke på etiketter, der er fjernet fra arket.

• Anvend kun papirkonvolutter. Udskriv alle konvolutter som 1-sidede.

• Overfyld ikke papirmagasiner.

• Juster papirstyrene efter papirformatet.

• Kontroller, at den rigtige papirtype er valgt på printerens skærm, når der er lagt papir i et magasin.

Forkerte indstillinger kan forringe billedkvaliteten.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

41

Udskrivning

Papir/medier, der kan skade printeren

Printeren kan anvende forskellige papir- og materialetyper til dine udskrivningsopgaver. Noget materiale kan dog forringe udskrivningskvaliteten, forårsage flere papirstop eller ødelægge printeren.

Anvend ikke følgende:

• Ru eller porøst materiale

• Inkjet-papir

• Glossy eller coated papir, der ikke er beregnet til laser

• Papir, som er fotokopieret

• Papir, der er foldet eller krøllet

• Papir med udstansninger eller perforeringer

• Hæftet papir

• Konvolutter med ruder, metalhægter, sideforseglinger eller klæbestrimmel

• Forede konvolutter

• Andre plasticmaterialer udover understøttede transparenter

Retningslinjer for opbevaring af papir

Gode opbevaringsforhold for dit papir og andet materiale sikrer optimal udskrivningskvalitet.

• Opbevar papir i mørke, kølige, forholdvis tørre omgivelser. De fleste papirtyper påvirkes af ultraviolet (UV) og synligt lys. UV-lys, som udsendes af solen og lysstofrør, er især skadeligt for papir og materialer.

• Intensiteten og længden af bestråling bør minimeres og undgås så vidt muligt.

• Bibehold en konstant temperatur og relativ fugtighedsgrad.

• Opbevar ikke papir eller materiale på loftet, i køkkenet, garagen eller kælderen. Der er større sandsynlighed for fugt i disse rum.

• Papir skal opbevares fladt på paller, bokse, hylder eller skabe.

• Opbevar ikke mad og drikke i områder, hvor papir opbevares eller håndteres.

• Åbn ikke forseglede pakker med papir, før du er klar til at lægge dem i printeren. Opbevar papir i deres originale indpakningsmateriale. For de mest almindelige papirtyper har indpakningsmaterialet en inderside, som beskytter det mod fugtoptagelse eller fugtafgivelse.

• Noget specialpapir leveres i plasticposer, som kan genforsegles. Opbevar papir og materiale i posen, indtil det skal bruges. Læg ubrugt materiale tilbage i indpakningen, og forsegl det igen for at beskytte det mod ydre påvirkning.

42 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskrivning

Ilægning af papir

I dette afsnit beskrives:

Ilægning af papir i magasin 1 eller magasin 2 på side 43

Ilægning af papir i magasin 3 eller magasin 4 på side 45

Ilægning af papir i magasin 5 (specialmagasin) på side 47

Ilægning af papir i magasin 6 (stort magasin (tilbehør)) på side 49

Ilægning af konvolutter på side 51

Ilægning af faneblade på side 51

Vælg det rigtige magasin, afhængigt af hvilket papir der skal anvendes. Brug magasin 5

(specialmagasin) til udskrivning af C4- og C5-konvolutter og faneblade. Se Anbefalede medier på side 41 for flere oplysninger.

Ilægning af papir i magasin 1 eller magasin 2

Følgende papir- og materialetyper kan lægges i magasin 1 og magasin 2:

• Almindeligt papir

• Forhullet papir

• Transparenter

• Brevhoved

• Tykt papir

• Ekstra tykt papir

• Ekstra tykt papir (side 2)

• Genbrugspapir

• Kvalitetspapir

• Etiketter

• Tykke etiketter

• Fortrykt papir

• Glossy papir

• Tykt, glossy papir

• Tykt glossy papir, side 2

Magasin 1 og magasin 2 kan maksimalt indeholde ca. 560 ark kvalitetspapir (75 g/m

²

) fra A5 (148 x

210 mm) til A3 (297 x 420 mm).

Magasin 1 og magasin 2 kan indeholde papir med en vægt fra 64 g/m² til 220 g/m² (kvalitetspapir til omslag).

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

43

Udskrivning

Sådan lægges papir i magasin 1 eller magasin 2:

1. Træk magasinet ud.

wc77xx-024

2. Luft papiret, så det ikke hænger sammen langs kanterne, før der lægges papir i et magasin. Derved mindskes risikoen for papirstop.

3. Flyt evt. papirstyrene udad for at ilægge det nye papir. Sidestyr og det bageste styr flyttes vha. udløserne på hvert styr. Placer dem i deres nye position. Slip udløserne for at fastlåse styrene i deres nye position.

wc77xx-025

Læg papiret helt op mod venstre kant af magasinet.

Noter:

• Læg fortrykt papir med lang fremføringskant med forsiden nedad og den øverste kant af siden mod magasinets forreste kant.

• Læg fortrykt papir med kort fremføringskant med forsiden nedad og den øverste kant af siden mod magasinets venstre kant.

• Læg ikke papir i over maks. linjen i magasinet. Ellers kan der opstå papirstop.

44 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskrivning

4. Skub magasinet helt ind i printeren.

wc77xx-026

5. Vælg ønsket papirformat, - type eller -farve på printerens skærm, og tryk på

Bekræft

.

6. Hvis du ikke har ændret type, skal du trykke på

Bekræft

på skærmen.

Ilægning af papir i magasin 3 eller magasin 4

Følgende papirtyper kan lægges i magasin 3 og magasin 4:

• Almindeligt papir

• Forhullet papir

• Transparenter

• Brevhoved

• Tykt papir

• Ekstra tykt papir

• Ekstra tykt papir (side 2)

• Genbrugspapir

• Kvalitetspapir

• Etiketter

• Tykke etiketter

• Fortrykt papir

• Glossy papir

• Tykt, glossy papir

• Tykt glossy papir, side 2

Magasin 3 kan maksimalt indeholde ca. 560 ark kvalitetspapir (75 g/m²) med A4-format (210 x 297 mm).

Magasin 4 kan maksimalt indeholde ca. 1.270 ark kvalitetspapir (75 g/m²) med A4-format (210 x 297 mm).

Magasin 3 og magasin 4 kan indeholde papir med en vægt fra 64 g/m² til 220 g/m²

(kvalitetspapir til omslag).

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

45

Udskrivning

Sådan lægges papir i magasin 3 eller magasin 4:

1. Træk magasinet ud.

4

3

wc77xx-029

2. Luft papiret, så det ikke hænger sammen langs kanterne, før der lægges papir i et magasin. Derved mindskes risikoen for papirstop.

3. Flyt evt. papirstyrene udad for at ilægge det nye papir. Sidestyr og det bageste styr flyttes vha. udløserne på hvert styr. Placer dem i deres nye position. Slip udløserne for at fastlåse styrene i deres nye position.

wc77xx-030

Læg papiret helt op mod venstre kant af magasinet.

Noter:

• Læg fortrykt papir med forsiden nedad og den øverste kant af siden mod magasinets forreste kant.

• Læg ikke papir i over maks. linjen i magasinet. Ellers kan der opstå papirstop.

46 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskrivning

4. Skub magasinet helt ind i printeren.

4

3

wc77xx-103

5. Vælg ønsket papirtype eller -farve på printerens skærm, og tryk på

Bekræft

.

6. Hvis du ikke har ændret type, skal du trykke på

Bekræft

på skærmen.

Ilægning af papir i magasin 5 (specialmagasin)

Specialmagasinet kan anvendes til forskellige materialetyper og specialformater. Magasinet anvendes primært til små opgaver, som kræver specialmateriale. Specialmagasinet findes på venstre side af printeren. Træk forlængeren ud, hvis der anvendes store papirformater. Når du har lagt papir i specialmagasinet, skal du kontrollere, at specialmagasinets indstillinger på skærmen svarer til det ilagte papirformat og type.

Følgende papirtyper kan lægges i magasin 5 (specialmagasinet):

• Almindeligt papir

• Forhullet papir

• Transparenter

• Brevhoved

• Tykt papir

• Ekstra tykt papir

• Ekstra tykt papir plus

• Ekstra tykt papir (side 2)

• Genbrugspapir

• Kvalitetspapir

• Etiketter

• Tykke etiketter

• Ekstra tykke etiketter

• Fortrykt papir

• Glossy papir

• Tykt, glossy papir

• Ekstra tykt, glossy papir

• Tykt glossy papir, side 2

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

47

Udskrivning

• Faneblade

• Konvolutter

Magasin 5 (specialmagasinet) kan maksimalt indeholde ca. 280 ark kvalitetspapir (75 g/m²).

Magasin 5 (specialmagasinet) kan anvendes til følgende papirformater: X: 148 til 488 mm; Y: 100 til

330 mm.

Magasin 5 (specialmagasinet) kan indeholde papir med en vægt fra 64 g/m² til 300 g/m²

(kvalitetspapir til omslag).

wc77xx-161

Sådan lægges papir i magasin 5 (specialmagasin):

1. Åbn magasin 5 ved at dreje det udad. Træk magasinforlængeren lige ud, til den stopper, ved brug af store papirformater.

wc77xx-027

48 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskrivning

2. Ilæg papiret med kort eller lang fremføringskant. Store papirformater kan kun fremføres med den korte kant først.

wc77xx-028

3. Placer styrene, så de netop rører ved kanten af papirstakken.

Noter:

• Læg fortrykt papir med kort fremføringskant med forsiden opad og den øverste kant af siden mod magasinets højre kant.

• Læg fortrykt papir med lang fremføringskant med forsiden opad og den øverste kant af siden mod magasinets bageste kant.

• Læg ikke papir i over maks. linjen i magasinet. Ellers kan der opstå papirstop.

4. Vælg ønsket papirformat, - type eller -farve på printerens skærm, og tryk på

Bekræft

.

5. Hvis du ikke har ændret type, skal du trykke på

Bekræft

på skærmen.

Ilægning af papir i magasin 6 (stort magasin (tilbehør))

Følgende papirtyper kan lægges i magasin 6:

• Almindeligt papir

• Forhullet papir

• Brevhoved

• Tykt papir

• Ekstra tykt papir

• Ekstra tykt papir (side 2)

• Genbrugspapir

• Kvalitetspapir

• Etiketter

• Tykke etiketter

• Fortrykt papir

• Glossy papir

• Tykt, glossy papir

• Tykt glossy papir, side 2

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

49

Udskrivning

Magasin 6 kan maksimalt indeholde ca. 2.000 ark kvalitetspapir (75 g/m²) med A4-format (210 x 297 mm).

1. Træk magasinet ud.

wc77xx-034

2. Luft papiret, så det ikke hænger sammen langs kanterne, før der lægges papir i et magasin. Derved mindskes risikoen for papirstop.

Læg papiret helt op mod højre kant af magasinet.

Noter:

• Læg fortrykt papir med forsiden opad og den øverste kant af siden mod magasinets forreste kant.

• Læg ikke papir i over maks. linjen for at undgå papirstop.

3. Skub magasinet helt ind i fremføreren.

wc77xx-162 wc77xx-038

4. Vælg ønsket papirtype eller -farve på printerens skærm, og tryk på

Bekræft

.

5. Hvis du ikke har ændret type, skal du trykke på

Bekræft

på skærmen.

50 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskrivning

Ilægning af konvolutter

Konvolutter kan kun lægges i magasin 5 (specialmagasinet).

Der kan lægges C4-konvolutter (229 mm x 324 mm) og C5-konvolutter (162 mm x 229 mm) i magasin 5 (specialmagasinet).

Sådan lægges konvolutter i magasin 5 (specialmagasin):

1. Læg konvolutter i magasin 5 (specialmagasinet) med klapsiderne langs

bagkanten

,

åbne

og

vendt nedad

.

C4

C5

wc77xx-124

2. Placer styrene, så de netop rører ved kanten af konvolutterne.

Bemærk: Læg ikke konvolutter i over maks. linjen for at undgå driftsstop.

3. Vælg konvolutformat på printerens skærm, og tryk på

Bekræft

.

Ilægning af faneblade

Faneblade kan kun lægges i magasin 5 (specialmagasinet).

Sådan lægges faneblade i magasin 5 (specialmagasinet):

1. Læg fanebladene i magasin 5 (specialmagasinet) med fanerne langs

bagkanten

,

vendt opad

.

wc77xx-163

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

51

Udskrivning

2. Placer styrene, så de netop rører ved kanten af fanebladene.

Bemærk: Læg ikke faneblade i over maks. linjen for at undgå driftsstop.

3. Vælg følgende på printerens skærm:

• Vælg

Brugerdefineret

fra menuen Format, og angiv derefter fanebladenes format, inkl. bredden.

• Vælg

Faneblade

fra menuen Papir, og angiv dernæst antallet af faneblade i hvert sæt.

• Tryk på

Bekræft

.

4. Hvis du ikke har ændret papir, skal du trykke på

Bekræft

på skærmen.

Bemærk: Faneblad nummer et skal være øverst. Delvist brugte fanebladssæt skal fjernes fra magasinet før udskrivning af en ny opgave med faneblade.

52 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskrivning

Udskrivning på specialmaterialer

I dette afsnit beskrives:

Udskrivning på transparenter på side 53

Udskrivning på konvolutter på side 54

Udskrivning på etiketter på side 54

Udskrivning på glossy papir på side 55

Udskrivning på brugerdefineret format på side 55

Udskrivning på transparenter

Transparenter kan udskrives fra magasin 1, 2, 3, 4 og 5 (specialmagasinet). Brug anbefalede

Xerox-transparenter for at opnå de bedste resultater.

Når du vil bestille papir, transparenter eller andet specialmateriale, skal du kontakte din lokale forhandler eller gå til: www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775supplies .

Forsigtig:

Skader, forårsaget af brug af ikke understøttet papir, transparenter eller andet specialmateriale, dækkes ikke af Xerox-garantien, serviceaftalen eller

Total Satisfaction Guarantee

(fuld tilfredshedsgaranti).

Total Satisfaction Guarantee

(fuld tilfredshedsgaranti) gælder kun i USA og Canada. Garantiens dækning kan variere i andre lande, så kontakt din lokale

Xerox-repræsentant for flere oplysninger.

Se også:

www.xerox.com/paper

Recommended Media List

(USA) (Liste med medier, der anbefales) (USA) www.xerox.com/europaper

Recommended Media List

(Europe) (Liste med medier, der anbefales) (Europa)

Retningslinjer

• Fjern alt andet papir, inden du lægger transparenter i magasinet.

• Tag fat i transparentens kanter med begge hænder. Fingeraftryk eller folder kan forårsage dårlig udskrivningskvalitet.

• Ilæg ikke mere end 20 transparenter. Overfyldning af magasinet kan forårsage papirstop på printeren.

• Ilæg transparenterne med

forsiden opad

i magasin 5 (specialmagasinet) og med

forsiden nedad

i magasin 1, 2, 3 og 4.

• Brug ikke transparenter med striber på siden.

• Luft ikke transparenter.

• Papirtypen skal ændres til Transparent på skærmen, når du har ilagt transparenter.

• I printerdriveren skal du vælge enten

Transparent

som papirtypen eller det magasin, hvor transparenterne er ilagt, som papirkilde.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

53

Udskrivning

Udskrivning på konvolutter

Konvolutter kan kun udskrives fra magasin 5 (specialmagasinet).

Retningslinjer

• God udskrivning på konvolutter afhænger af konvolutternes kvalitet og tekstur. Prøv et andet konvolutmærke, hvis du ikke opnår det ønskede resultat.

• Bibehold en konstant temperatur og relativ fugtighedsgrad.

• Ubrugte konvolutter skal opbevares i deres indpakning for at undgå fugtighed/tørhed, som kan forringe udskrivningkvaliteten og forårsage buning. For meget fugtighed kan forsegle konvolutterne før eller under udskrivningen.

• Udskriv ikke på konvolutter med beskyttelsesmateriale. Brug konvolutter, som ligger fladt på en overflade.

• I printerdriveren skal du vælge enten

Konvolut

som papirtype eller Magasin 5 (specialmagasin) som papirkilden.

Bemærk: Der kan opstå buning eller prægning, når der udskrives på konvolutter.

Forsigtig:

Anvend aldrig konvolutter med ruder eller metalclips, da de kan ødelægge printeren.

Skader, forårsaget af brug af ikke understøttede konvolutter, dækkes ikke af Xerox-garantien, serviceaftalen eller

Total Satisfaction Guarantee

(fuld tilfredshedsgaranti).

Total Satisfaction

Guarantee

(fuld tilfredshedsgaranti) gælder kun i USA og Canada. Garantiens dækning kan variere i andre lande, så du bør kontakte din lokale Xerox-repræsentant for yderligere information.

Udskrivning på etiketter

Etiketter kan udskrives fra magasin 1, 2, 3, 4 og 5 (specialmagasinet).

Når du vil bestille papir, transparenter eller andet specialmateriale, skal du kontakte din lokale forhandler eller gå til: www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775supplies .

Retningslinjer

• Anvend etiketter, som er beregnet til laserudskrivning.

• Anvend ikke vinyl-etiketter.

• Anvend ikke etiketter med tørt klæbemiddel.

• Udskriv kun på den ene side af et ark etiketter. Anvend kun etiketteark med alle etiketter.

• Anvend ikke ark, hvor der mangler etiketter. Det kan ødelægge printeren.

• Opbevar ubrugte etiketter fladt i deres originale indpakning. Opbevar etikettearkene i deres oprindelig indpakning, indtil de skal anvendes i maskinen. Læg ubrugte etiketteark tilbage i deres oprindelige indpakning, og forsegl den, indtil næste gang du skal udskrive på etiketter.

• Opbevar ikke etiketter i rum, som er meget tørre eller meget fugtige eller ekstremt varme eller kolde omgivelser. Hvis de opbevares i sådanne ekstreme forhold, kan det forringe udskrivningskvaliteten eller forårsage stop i printeren.

• Vend ofte stakken. Lange opbevaringsperioder under ekstreme forhold kan bue etiketteark, hvilket kan forårsage stop i printeren.

54 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskrivning

• Ekstra tykke etiketter kan kun fremføres fra magasin 5 (specialmagasinet).

• Vælg enten

Etiketter

,

Tykke etiketter

eller

Ekstra tykke etiketter

som papirtype i printerdriveren eller det magasin, som indeholder etiketterne.

Udskrivning på glossy papir

Glossy papir kan udskrives fra magasin 1, 2, 3, 4 og 5 (specialmagasinet).

Når du vil bestille papir, transparenter eller andet specialmateriale, skal du kontakte din lokale forhandler eller gå til: www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775supplies .

Retningslinjer

• Åbn ikke forseglede pakker med glossy papir, før du er klar til at lægge dem i printeren.

• Opbevar glossy papir i det originale indpakningsmateriale, og opbevar uåbnede pakker i den originale emballage, indtil det lægges i maskinen.

• Fjern alt andet papir i magasinet, før du ilægger glossy papir.

• Ilæg kun den mængde glossy papir, du planlægger at bruge, og fjern ubrugt papir fra magasinet, når udskrivningen er færdig. Læg det ubrugte papir tilbage i den originale emballage, som forsegles.

• Vend ofte stakken. Lange opbevaringsperioder under ekstreme forhold kan bue glossy papir, hvilket kan forårsage stop i printeren.

• Vælg

Glossy papir

,

Tykt glossy papir

eller

Ekstra tykt, Glossy papir

som papirtype i printerdriveren, eller vælg magasinet med det glossy papir.

Udskrivning på brugerdefineret format

Udover det store udvalg af standardpapirformater, som kan anvendes til udskrivning, kan du også udskrive på brugerdefineret papir med følgende dimensioner og vægt.

1-sidet udskrivning

Kort kant 100–330 mm

Lang kant

148–488 mm

Vægt 64–300 g/m²

Manuel 2-sidet udskrivning

100–330 mm

148–488 mm

Automatisk 2-sidet udskrivning

139,7–330 mm

182–488 mm

64–300 g/m² 64–176 g/m²

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

55

Udskrivning

Valg af udskrivningsindstillinger

Udskrivningsindstillinger (printerdriverindstillinger) angives som

Udskriftsindstillinger

i Windows og

Xerox-funktioner

i Macintosh. Udskrivningsindstillinger omfatter indstillinger for 2-sidet udskrivning, sidelayout og printkvalitet.

Udskrivningsindstillinger for Windows på side 56

Valg af standardindstillinger for udskrivning (Windows) på side 57

Valg af udskriftsindstillinger for en enkelt opgave (Windows) på side 58

Gem et sæt med ofte anvendte udskriftsindstillinger (Windows) på side 58

Valg af efterbehandlingsfunktioner (Windows) på side 58

Udskriftsindstillinger (Macintosh) på side 59

Valg af indstillinger til en enkelt opgave (Macintosh) på side 59

Gem et sæt med ofte anvendte udskriftsindstillinger (Macintosh) på side 60

Valg af efterbehandlingsfunktioner (Macintosh) på side 60

Udskrivningsindstillinger for Windows

Nedenstående tabel viser de indstillinger, der findes i vinduet Udskriftsindstillinger.

Fane

Papir/output

Specialsider

Farvemuligheder

(Farvekorrigering)

Layout/Vandmærke

PostScript-udskrivningsindstillinger

• Opgavetype

• Papirformat, papirfarve, papirtype og magasin

• Transparentskilleark

• 1- eller 2-sidet

• Efterbehandling (hvis en efterbehandler er installeret)

• Udskrivningskvalitet

• Udfaldsbakke

• Omslag

• Indsæt

• Undtagelsessider

• Automatisk farve

• Sort/hvid konvertering

• Farvejustering

• Sider pr. ark (N sider pr. ark)

• Pjecelayout

• Retning

• 1- eller 2-sidet udskrivning

• Vandmærke

PCL6-udskrivningsindstillinger

• Opgavetype

• Papirformat, papirfarve, papirtype og magasin

• Transparentskilleark

• 1- eller 2-sidet

• Efterbehandling (hvis en efterbehandler er installeret)

• Udskrivningskvalitet

• Udfaldsbakke

• Omslag

• Indsæt

• Undtagelsessider

• Farve

• Sort/hvid konvertering

• Nej

• Sider pr. ark (N sider pr. ark)

• Pjecelayout

• Retning

• 1- eller 2-sidet udskrivning

• Vandmærke

56 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskrivning

Fane PostScript-udskrivningsindstillinger PCL6-udskrivningsindstillinger

Avanceret Papir/output

• Kopiantal

• Sortering

• Outputindstillinger

• Bannerark

• Forskydning

• Fremføringskant

Printkvalitet

• Roter 180 grader

• Reduktion/forstørrelse

• Margener

• Spejlvendt output

• PostScript Pass-through

• Farvekonfiguration

Pjecelayout

• Pjecerækkefølge

Avancerede udskrivningsfunktioner

Font-erstatning

Font-indlæsning

PostScript-valgmuligheder

PostScript Level

PostScript-fejlbehandler

Papir/output

• Kopiantal

• Sortering

• Outputindstillinger

• Bannerark

• Forskydning

• Fremføringskant

Printkvalitet

• Roter 180 grader

• Reduktion/forstørrelse

• Margener

Pjecelayout

• Pjecerækkefølge

Avancerede udskrivningsfunktioner

Font-erstatning

Font-indlæsning

Der er hjælp i alle faner. Hvis du har brug for flere oplysninger om Windows-printerdriverfunktioner, kan du klikke på knappen

Hjælp

i nederste, venstre hjørne på alle fanerne i vinduet Egenskaber eller Udskriftsindstillinger.

Valg af standardindstillinger for udskrivning (Windows)

Ved udskrivning fra en softwareapplikation anvender printeren de opgaveindstillinger, der er valgt i vinduet Udskriftsindstillinger. Du kan vælge dine mest almindelige udskrivningsindstillinger og gemme dem, så du ikke behøver at ændre dem ved hver udskrivning.

Hvis du f.eks. typisk udskriver på begge sider af papiret, skal du angive 2-sidet udskrivning i Udskriftsindstillinger.

Sådan ændres udskrivningsindstillinger:

1. Klik på

Start

, vælg

Indstillinger

og klik på

Printere og faxenheder

.

2. I mappen

Printere og faxenheder

skal du højreklikke på ikonet for din printer og klikke på

Udskriftsindstillinger

.

3. Klik på en fane i vinduet

Udskriftsindstillinger

, vælg de ønskede indstillinger og klik på

OK

.

Bemærk: Hvis du har brug for flere oplysninger om Windows-printerdriverfunktioner, kan du klikke på knappen

Hjælp

i nederste, venstre hjørne på alle fanerne i vinduet Udskrivningsindstillinger.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

57

Udskrivning

Valg af udskriftsindstillinger for en enkelt opgave (Windows)

For at anvende specielle udskriftsindstillinger for en bestemt opgave skal du ændre udskriftsindstillingerne, før du sender opgaven til printeren. Hvis du f.eks. vil vælge

Forbedret

printkvalitet ved udskrivning af et bestemt dokument, skal du vælge denne indstilling i udskriftsindstillingerne, før du udskriver opgaven.

1. Åbn dialogboksen

Udskriv

, mens dokumentet er åbent i applikationen (CTRL+P for de fleste applikationer).

2. Vælg printeren og klik på knappen

Egenskaber

for at åbne vinduet

Udskriftsindstillinger

. Denne knap kaldes

Indstillinger

i visse programmer. Klik på en fane i vinduet

Udskriftsindstillinger

og vælg de ønskede indstillinger.

3. Klik på

OK

for at gemme og luk vinduet

Udskriftsindstillinger

.

4. Udskriv opgaven.

Gem et sæt med ofte anvendte udskriftsindstillinger (Windows)

Du kan definere og gemme et sæt udskriftsindstillinger, så de hurtigt kan anvendes for fremtidige udskrivningsopgaver.

Følg fremgangsmåden herunder for at gemme et sæt udskriftsindstillinger.

1. Klik på

Gemte indstillinger

nederst i vinduet

Udskriftsindstillinger

og klik på

Gem som

i listen.

2. Indtast et navn for sættet af udskriftsindstillinger, og klik på

OK

. Indstillingerne gemmes og vises i listen. Næste gang du vil udskrive med disse indstillinger, skal du vælge navnet i listen.

Valg af efterbehandlingsfunktioner (Windows)

Hvis Advanced Finisher, Professional Finisher eller Light Production Finisher er installeret på printeren, skal du vælge efterbehandlingsfunktionerne i printerdriveren.

Sådan vælges efterbehandlingsfunktioner i PostScript- og PCL-printerdriverne:

1. I printerdriveren skal du klikke på fanen

Papir/output

.

2. Klik på pilen til højre for

Efterbehandling

, og vælg de ønskede efterbehandlingsfunktioner.

58 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskriftsindstillinger (Macintosh)

Se følgende tabel for bestemte udskriftsindstillinger i Macintosh PostScript-printerdriveren.

Fane

Papir/output

Specialsider

Billedfunktioner

Layout/Vandmærke

Avanceret

Udskrivningsindstillinger

Opgavetype

Papirformat, papirfarve, papirtype og magasin

Skilleark

1- eller 2-sidet

Udskrivningskvalitet

Efterbehandling (hvis en efterbehandler er installeret)

Udfaldsbakke

Omslag

Indsæt

Undtagelsessider

RGB-kildefarve

CMYK-kildefarve

Farvekorrektion

Billedbehandling

Pjecelayout

Sidekanter

Vandmærke

Pjecerækkefølge

Outputindstillinger

Bannerark

Forskydning

True Gray-grafik

Spejlvendt output

Optimering af udskrivning

Valg af indstillinger til en enkelt opgave (Macintosh)

For at anvende specielle udskriftsindstillinger for en bestemt opgave skal du ændre driverindstillingerne, før du sender opgaven til printeren.

1. Åbn dokumentet i applikationen, og klik på

Arkiv

og

Udskriv

.

2. Vælg printeren i listen

Printer

.

3. Vælg

Xerox-funktioner

fra menuen

Kopier og sider

.

4. Vælg de ønskede udskrivningsindstillinger i rullelisterne.

5. Klik på

Udskriv

for at udskrive opgaven.

Udskrivning

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

59

Udskrivning

Gem et sæt med ofte anvendte udskriftsindstillinger (Macintosh)

Du kan definere og gemme et sæt indstillinger, så de hurtigt kan anvendes for fremtidige udskrivningsopgaver.

Følg fremgangsmåden herunder for at gemme et sæt udskriftsindstillinger.

1. Vælg de ønskede udskrivningsindstillinger i de viste rullelister i menuen

Udskriv

.

2. Vælg

Gem som

i menuen

Faste indstillinger

for at navngive og gemme indstillingssættet.

3. Sættet gemmes og vises i listen

Faste indstillinger

. Vælg navnet i listen for at udskrive med disse indstillinger.

Valg af efterbehandlingsfunktioner (Macintosh)

Hvis Advanced Finisher, Professional Finisher eller Light Production Finisher er installeret på printeren, skal du vælge efterbehandlingsfunktionerne i printerdriveren.

Sådan vælges efterbehandlingsfunktioner i Macintosh-printerdriveren:

1. Klik på menuen

Kopier og sider

i printerdriveren, og vælg

Xerox-funktioner

.

2. Klik på pilen til højre for

Efterbehandling

i dialogboksen

Papir/output

, og vælg de ønskede efterbehandlingsfunktioner.

60 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskrivning

Udskrivning på begge sider af papiret

Automatisk 2-sidet udskrivning på side 61

Udskrivning af 2-sidet dokument på side 62

Indstillinger for 2-sidet layout på side 62

Automatisk 2-sidet udskrivning

Et 2-sidet dokument kan udskrives på understøttet papir. Inden udskrivning af et 2-sidet dokument skal du kontrollere, at papirtype og -vægt undestøttes.

Papirvægte fra 64 til 176 g/m² (kvalitetspapir) kan anvendes til automatisk 2-sidet udskrivning.

Følgende papirtyper kan anvendes til automatisk 2-sidet udskrivning:

• Almindeligt papir

• Brevhoved

• Tykt papir

• Genbrugspapir

• Kvalitetspapir

• Fortrykt papir

Følgende papir og materialer kan ikke bruges til 2-sidet udskrivning:

• Transparenter

• Konvolutter

• Etiketter

• "Die-cut"-specialmateriale, f.eks. visitkort

• Ekstra tykt papir

• Glossy papir

• Tykt glossy papir

Se

Anbefalede medier på side 41 for flere oplysninger.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

61

Udskrivning

Udskrivning af 2-sidet dokument

Se tabellen herunder for printerdriverens indstillinger for 2-sidet udskrivning.

Operativsystem

Windows 2000, XP, Vista eller

Windows Server 2003

Mac OS X, version 10.3 eller senere

Fremgangsmåde

1. Vælg fanen

Papir/output

.

2. Klik på den ønskede indstilling under

1- eller 2-sidet

:

• 2-sidet

• 2-sidet, blokformat

1. I dialogboksen

Udskriv

skal du vælge

Xerox-funktioner

.

2. Klik på den ønskede indstilling under

1- eller 2-sidet

• Klik på

2-sidet

.

• Klik på

2-sidet, blokformat

.

Indstillinger for 2-sidet layout

Når du vælger 2-sidet udskrivning i printerdriveren, kan du angive det sidelayout, som bestemmer, hvordan siderne drejes.

Stående Liggende

Stående

2-sidet udskrivning

Stående

2-sidet, blokformat

Liggende

2-sidet, blokformat

Windows

1. Klik på fanen

Layout/vandmærke

i printerdriveren.

2. Klik på

Stående

,

Liggende

eller

Roteret, liggende

3. Klik på

2-sidet

eller

2-sidet, blokformat

.

Liggende

2-sidet udskrivning

Macintosh

1. Klik på

Stående

,

Liggende

eller

Roteret, liggende

sideretning.

2. Vælg

Xerox-funktioner

fra menuen

Kopier og sider

i dialogboksen for udskrivning.

3. Klik på

2-sidet

eller

2-sidet, blokformat

.

62 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskrivning

Valg af papir, der skal anvendes

Når opgaven sendes til printeren, kan du vælge at lade printeren automatisk vælge hvilket papir, der anvendes, ud fra det valgte dokumentformat, papirtype og papirfarve, eller vælg et bestemt magasin.

Valg af papir i en understøttet driver

Windows

1. I printerdriveren skal du klikke på fanen

Papir/output

.

2. Papirtypen ændres ved at klikke på pilen ved siden af området

Papir

. Vælg dernæst papirtypen fra menuen

Anden type

.

3. Papirfarven ændres ved at klikke på pilen ved siden af området

Papir

. Vælg dernæst papirfarven fra menuen

Anden farve

.

4. Vælg et magasin ved at klikke på pilen ved siden af området

Papir

. Vælg dernæst magasinet fra menuen

Magasin

.

5. Vælg et papirformat ved at klikke på pilen ved siden af området

Papir

. Vælg dernæst

Andet format

. Vælg i vinduet

Papirformat

formatet fra menuen

Outputformat

, og klik på

OK

.

Macintosh

1. I dialogboksen

Udskriv

skal du klikke på menuen

Kopier og sider

og

Papirfremføring

.

2. I rullelisten

Alle sider fra

skal du vælge

Vælg automatisk

for at vælge papir baseret på applikationens indstillinger, eller vælg en bestemt papirtype eller et bestemt papirmagasin.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

63

Udskrivning

Udskrivning af flere sider på et ark (N sider pr. ark)

Når du udskriver et flersidet dokument, kan du vælge at udskrive flere sider på hvert ark. Der kan udskrives 1, 2, 4, 6, 9 eller 16 sider pr. ark.

1 2

3 4

Udskrivning af N sider pr. ark med en understøttet driver

Windows

1. Klik på fanen

Layout/vandmærke

i printerdriveren.

2. Klik på

Sider pr. ark (N sider pr. ark)

.

3. Klik på knappen for det antal sider, der skal placeres på hver side af arket.

Macintosh

1. I dialogboksen

Udskriv

skal du klikke på menuen

Kopier og sider

og

Layout

.

2. Vælg antal

Sider pr. ark

og

Retning

.

64 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskrivning

Udskrivning af pjecer

Med 2-sidet udskrivning kan du udskrive et dokument som en lille bog. Du kan fremstille pjecer med et hvilket som helst format, som understøttes af 2-sidet udskrivning. Driveren reducerer automatisk hver side og udskriver 4 sider på hvert ark (2 på hver side). Siderne udskrives i korrekt rækkefølge, så du kan folde og hæfte arkene som en pjece.

Noter:

• Automatisk foldning kræver, at Professional Finisher (tilbehør) eller Light Production Finisher

(tilbehør) er installeret.

• Der kan oprettes pjecer med A4-papir (210 mm x 297 mm) og A3-papir (297 mm x 420 mm).

Når du udskriver pjecer, kan du også angive

krympning

og

midtersletning

i understøttede drivere.

Midtersletning

: Angiver den vandrette afstand (i punkter) mellem sidens billeder. Et punkt er lig med 0,35 mm.

Krympning

: Angiver, hvor meget billeder forskydes udad (i tiendedele af et punkt). Dette kompenserer for det foldede papirs tykkelse, som ellers vil betyde, at billedet på indersiden forskydes en smule udad, når pjecen foldes. Du kan vælge en værdi på mellem 0 og 1,0 punkter.

Midtersletning Krympning

Valg af pjeceudskrivning i en understøttet driver med en hæfte-/falseenhed

Windows

1. I printerdriveren skal du klikke på fanen

Papir/output

. Klik på pilen til højre for

Efterbehandling

, og vælg

Pjecer

.

2. Vælg en af følgende muligheder i pjecevinduet under

Pjeceefterbehandling

:

• Klik på

Nej

: Ingen foldning eller hæftning.

• Klik på

Pjecefoldning

: 2-foldning, maks. 5 ark.

• Klik på

Pjecefoldning og hæftning

: 2-foldning og ryghæftning, maks. 15 ark.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

65

Udskrivning

3. Vælg en af følgende muligheder under

Pjecelayout

:

• Klik på

Nej

, hvis dokumentet allerede har format som en pjece.

• Klik på

Pjecelayout

for at lade printeren opsætte siderne som en pjece. Klik på

Med sidekanter

efter behov.

4. Papirformatet vælges automatisk. Papirformatet kan vælges manuelt under

Papirformat til pjece

ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet

Automatisk valg

, klikke på pil-ned og vælge papirformat.

5. Værdierne for midtersletning og krympning indstilles automatisk. Klik på pilene for at angive værdier for midtersletning og krympning manuelt.

6. Klik på

OK

.

Macintosh

1. I dialogboksen

Udskriv

skal du klikke på

Kopier og sider

,

Xerox-funktioner

og

Papir/output

.

2. Klik på pilen til højre for

Efterbehandling

, og vælg

Pjecer

.

3. Vælg en af følgende muligheder i dialogvinduet for pjecer under

Efterbehandling af pjecer

:

• Klik på

Nej

: Ingen foldning eller hæftning.

• Klik på

Pjecefoldning

: 2-foldning, maks. 5 ark.

• Klik på

Pjecefoldning og hæftning

: 2-foldning og ryghæftning, maks. 15 ark.

4. Vælg en af følgende muligheder under

Pjecelayout

:

• Klik på

Nej

, hvis dokumentet allerede har format som en pjece.

• Klik på

Pjecelayout

for at lade printeren opsætte siderne som en pjece. Klik på

Udskriv sidekanter

efter behov.

5. Papirformatet vælges automatisk. Papirformatet angives manuelt under

Papirformat til pjece

ved at klikke på pil-ned og vælge papirformatet.

6. Værdierne for midtersletning og krympning indstilles automatisk. Klik på pilene for at angive værdier for midtersletning og krympning manuelt.

7. Klik på

OK

.

Valg af pjeceudskrivning i en understøttet driver uden brug af hæfte-/falseenhed

Windows

1. Klik på fanen

Layout/vandmærke

i printerdriveren.

2. Klik på

Pjecelayout

og

Indstillinger for pjecer

.

3. Papirformatet vælges automatisk. Papirformatet angives manuelt under

Papirformat til pjece

ved at klikke på pil-ned og vælge papirformatet.

4. Værdierne for midtersletning og krympning indstilles automatisk. Værdier for midtersletning og krympning vælges manuelt ved at klikke på pilene.

5. Klik på

OK

.

6. Hvis det ønskes, kan du vælge

Med sidekanter

på rullelisten.

7. Klik på

OK

.

66 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskrivning

Macintosh

1. I dialogboksen

Udskriv

skal du klikke på

Kopier og sider

,

Xerox-funktioner

og

Layout/vandmærke

.

2. Klik på

Aktiveret

under

Pjecelayout

.

3. Klik på

Indstillinger for pjecer

.

4. Papirformatet vælges automatisk. Papirformatet kan vælges manuelt under

Papirformat til pjece

ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet

Automatisk valg

, klikke på pil-ned og vælge papirformat.

5. Værdierne for midtersletning og krympning indstilles automatisk. Klik på pilene for at angive værdier for midtersletning og krympning manuelt.

6. Klik på

OK

.

7. Klik på

Udskriv sidekanter

efter behov.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

67

Udskrivning

Anvendelse af farvekorrektion

I dette afsnit beskrives:

Farvekorrektion (Windows) på side 68

Farvekorrektion (Macintosh) på side 69

Valg af farvekorrektion på side 69

Valg af flere farvejusteringer på side 69

Valg af Press Match (Farvekorrigering) på side 70

Funktioner til farvekorrektion viser simuleringer af forskelligt farveudstyr.

Automatisk

er standardkorrigering for almindelig billedbehandling. Se nedenstående tabel for at finde den rigtige funktion.

Farvekorrektion (Windows)

PostScript-printerdriver

Farvekorrektion

Automatisk farve

(anbefales)

Livlige farver

Sort/hvid

Farvejustering

PCL 6-printerdriver

Beskrivelse

Anvender bedste farvekorrektion for hver grafisk enhed: Tekst, grafik og billeder.

Fremstiller klare og mere mættede farver.

Konverterer alle farver til sort/hvid eller gråtoner.

Gør det muligt at foretage mindre justeringer eller få adgang til specialindstillinger for Press Match.

Farvekorrektion

Farve (anbefales)

Sort/hvid

Ingen

Beskrivelse

Anvender bedste farvekorrektion for hver grafisk enhed: Tekst, grafik og billeder.

Konverterer alle farver til sort/hvid eller gråtoner.

Farvekorrektion anvendes ikke.

68 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskrivning

Farvekorrektion (Macintosh)

Farvekorrektion

Automatisk

(anbefales) sRGB-display

Sort/hvid

Press Match

(farvekorrigering)

Beskrivelse

Anvender bedste farvekorrektion for hver grafisk enhed: Tekst, grafik og billeder.

Simulerer en CRT-computerskærm

Konverterer alle farver til sort/hvid eller gråtoner.

Simulerer en specificeret trykpresse.

Valg af farvekorrektion

Windows

1. I printerdriveren skal du klikke på fanen

Farvemuligheder

.

2. Klik på den ønskede farvekorrigering

Automatisk

,

Livlige farver

,

Sort/hvid

eller

Farvejustering

.

Macintosh

1. I dialogboksen

Udskriv

fra menuen

Kopier og sider

skal du klikke på

Xerox-funktioner

. Vælg

Printkvalitet

og

Farvekorrektion

.

2. Vælg den ønskede farvekorrigering

Automatisk

,

Sort/hvid

eller

Nej

.

Valg af flere farvejusteringer

Bemærk: Denne funktion findes kun i Windows PostScript-printerdriveren.

1. I printerdriveren skal du klikke på fanen

Farvemuligheder

.

2. Klik på

Farvejustering

.

3. Klik på knappen

Farvejustering

.

4. I vinduet Flere farvejusteringer under Farvekorrektion skal du klikke på pil-ned og den

ønskede farvekorrektion.

5. Klik på

OK

.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

69

Udskrivning

Hvis der skal foretages yderligere farvejusteringer af opgaven, kan du brugerdefinere en farvekorrektion.

1. Når du har valgt en farvekorrektion (se trin 1 til 4 ovenfor), skal du brugerdefinere den valgte korrektion ved at flytte disse skydere:

Lysstyrke

: Flyt skyderen til højre for at gøre farverne i udskrivningsopgaven lysere eller til venstre for at gøre farverne mørkere. Hvid fortsætter med at være hvid, og sort fortsætter med at være sort.

Mætning

: Flyt skyderen til højre for at øge farveintensiteten eller til venstre for at reducere farveintensiteten uden at ændre mørkhedsgraden.

Kontrast

: Flyt skyderen til højre for at øge kontrasten eller til venstre for at reducere kontrasten. Med en øget kontrast bliver mættede farver endnu mere mættede, mørke farver bliver mere sorte, og lyse farver bliver mere hvide.

Farvenuancer

:

Farvepar komplementere hinanden.

Cyan/rød

: Flyt skyderen for at ændre farvevariationen mellem cyan og rød. Hvis du øger indstillingen for cyan, reduceres indstillingen for rød og vice versa.

Magenta/grøn

: Flyt skyderen for at ændre farvevariationen mellem magenta og grøn. Hvis du øger indstillingen for magenta, reduceres indstillingen for grøn og vice versa.

Gul/blå

: Flyt skyderen for at ændre farvevariationen mellem gul og blå. Hvis du øger indstillingen for gul, reduceres indstillingen for blå og vice versa.

Billedeksemplet ændres, når du flytter skyderne.

2. Klik på

OK

.

3. Marker afkrydsningsfeltet

Udskriv indstillinger på side

for at registrere justeringer og udskrive filnavn, udskrivningskvalitet og farveindstillinger til opgaven i kanten af siden.

Valg af Press Match (Farvekorrigering)

Hvis du skal korrekturlæse en opgave, som skal trykkes på en trykpresse, kan du vælge den

ønskede trykpressesimulering.

Bemærk: Denne funktion findes kun i Windows- og Macintosh PostScript-printerdriverne.

Windows

1. I printerdriveren skal du klikke på fanen

Avanceret

.

2. Klik på

Printkvalitet

og

Farvekonfiguration

.

3. Klik på rullemenuen

Farvekonfiguration

og

Brugerdefineret

.

4. Klik på fanen

Press Match

i vinduet Brugerdefineret farvejustering.

Bemærk: Klik på fanen

Spot Color

for at matche spot colors.

a. Klik på menuen

Tekst og grafik

, og klik på den ønskede press match.

b. Klik på menuen

Billeder

, og vælg den ønskede press match.

5. Klik på

OK

.

70 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskrivning

Hvis der skal foretages yderligere farvejusteringer af opgaven, kan du brugerdefinere en press match.

1. Når du har valgt press match (se trin 1 til 4 ovenfor), skal du klikke på

Yderligere justering

og klikke på knappen

Yderligere justering

.

2. Den valgte press match kan brugerdefineres ved at flytte disse skydere:

Lysstyrke

: Flyt skyderen til højre for at gøre farverne i udskrivningsopgaven lysere eller til venstre for at gøre farverne mørkere. (Hvid fortsætter med at være hvid, og sort fortsætter med at være sort).

Mætning

: Flyt skyderen til højre for at øge farveintensiteten eller til venstre for at reducere farveintensiteten uden at ændre mørkhedsgraden.

Kontrast

: Flyt skyderen til højre for at øge kontrasten eller til venstre for at reducere kontrasten. Med en øget kontrast bliver mættede farver endnu mere mættede, mørke farver bliver mere sorte, og lyse farver bliver mere hvide.

Farvenuancer

:

Farvepar komplementere hinanden.

Cyan/rød

: Flyt skyderen for at ændre farvevariationen mellem cyan og rød. Hvis du øger indstillingen for cyan, reduceres indstillingen for rød og vice versa.

Magenta/grøn

: Flyt skyderen for at ændre farvevariationen mellem magenta og grøn. Hvis du øger indstillingen for magenta, reduceres indstillingen for grøn og vice versa.

Gul/blå

: Flyt skyderen for at ændre farvevariationen mellem gul og blå. Hvis du øger indstillingen for gul, reduceres indstillingen for blå og vice versa.

3. Klik på

OK

to gange.

Macintosh

1. Klik på menuen

Kopier og sider

i udskrivningsdialogboksen, og vælg

Xerox-funktioner

.

2. Klik på

Printkvalitet

og

CMYK-kildefarve

, og klik på den ønskede press match.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

71

Udskrivning

Udskrivning i sort/hvid

Udskrivning i sort/hvid med en understøttet driver

Windows

1. Klik på

Egenskaber

i udskrivningsdialogboksen, og klik på fanen

Farvemuligheder

.

2. Klik på

Sort/hvid

under Farvejustering, og klik på

OK

.

Macintosh

1. I dialogboksen

Udskriv

skal du klikke på

Kopier og sider

,

Xerox-funktioner

og

Farvemuligheder

.

2. Klik på

Sort/hvid

i

Farvejustering

.

72 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskrivning

Udskrivning af indsæt

Et indsæt er en opdelingsside eller et mellemlæg, som kan indsættes efter en udskrivningsopgave, mellem kopier i en udskrivningsopgave eller mellem individuelle sider i en udskrivningsopgave. Du skal angive, hvilket magasin der skal anvendes til indsæt.

Udskrivning af indsæt med en understøttet driver

Windows

1. Klik på fanen

Specialsider

, og klik på

Indsæt

.

2. Vælg de ønskede funktioner i vinduet Indsæt, og klik på

OK

.

Macintosh

1. I dialogboksen Udskriv skal du klikke på

Kopier og sider

,

Xerox-funktioner

og

Specialsider

.

2. Klik på

Tilføj indsæt

.

3. Vælg de ønskede indstillinger, og klik på

OK

.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

73

Udskrivning

Udskrivning af omslag

Omslag er første eller sidste side i et dokument. Printeren giver dig mulighed for at vælge et andet papirmagasin for omslag end for resten af opgaven. Du kan f.eks. bruge papir med dit firmas brevhoved til første side i opgaven eller anvende tykt papir til første og sidste side i en rapport.

• Anvend ethvert tilgængeligt magasin til fremføring af omslagspapir.

• Kontroller, at omslagspapiret har samme format, som det papir, der anvendes til selve opgaven.

Hvis du vælger et andet format i driveren end i det magasin, du vælger som omslagsmagasin, udskrives dine omslag på samme papir som resten af opgaven.

Der findes følgende omslagsmuligheder:

Ingen omslag:

Udskriver første og sidste side i opgaven fra samme magasin som resten af opgaven.

Kun forside:

Udskriver første side i opgaven på papir fra det valgte magasin.

Kun bagside:

Udskriver sidste side i opgaven på papir fra det valgte magasin.

For- og bagside: Samme:

Papir for forsiden og for bagsiden fremføres fra det samme magasin.

For- og bagside: Forskellige:

Papir for forsiden og for bagsiden fremføres fra forskellige magasiner.

Omslag

Forside

Bagside

Udskrivning Sider trykt på omslag

1-sidet udskrivning

2-sidet udskrivning

Side 1

Side 1 og 2

1-sidet udskrivning Bagside

2-sidet udskrivning (sider med ulige sidetal) Bagside

2-sidet udskrivning (sider med lige sidetal) Sidste to sider

Hvis indersiden af din forside skal forblive blank ved 2-sidet udskrivning, skal side 2 i din opgave være blank. Se nedenstående tabel for indsættelse af blanke sider, hvis bagsiden i opgaven skal forblive blank.

Udskrivning

1-sidet udskrivning

2-sidet udskrivning

Sidste side med tekst

(sider med ulige sidetal)

(sider med lige sidetal)

Blanke sider

Indsæt et blankt ark sidst i dokumentet.

Indsæt to blanke ark sidst i dokumentet.

Indsæt et blankt ark sidst i dokumentet.

74 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskrivning

Udskrivning af omslag med en understøttet driver

Windows

1. I printerdriveren skal du klikke på fanen

Specialsider

.

2. Klik på

Omslag

.

3. Vælg de ønskede funktioner i vinduet Omslag, og klik på

OK

.

Macintosh

1. I dialogboksen

Udskriv

skal du klikke på

Kopier og sider

,

Xerox-funktioner

og

Tilføj omslag

.

2. Klik på

Før

dokument eller

Efter

dokument.

3. Klik på de ønskede indstillinger, og klik på

OK

.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

75

Udskrivning

Udskrivning af undtagelsessider

Printeren giver mulighed for at angive egenskaberne for sider i udskrivningsopgaven, som adskiller sig fra de indstillinger, der skal anvendes til hovedparten af opgaven.

En udskrivningsopgave kan f.eks. indeholde 30 sider, der skal udskrives på standardformat og to sider, der skal udskrives på et andet papirformat. Vælg egenskaberne for disse to undtagelsessider i dialogboksen

Tilføj undtagelser

, og vælg det andet papirformat.

Side(r)

: Angiv det sted (side eller sideinterval), hvor indsættene skal placeres. Individuelle sider eller sideintervaller skal adskilles med kommaer. Intervaller skal angives med en streg. Hvis der f.eks. skal tilføjes indsæt efter side 1, 6, 9, 10 og 11, skal du skrive 1, 6, 9-11.

Papir

: Papiroversigten viser standardformat, farve og type for papiret i Anvend opgaveindstillinger, som skal anvendes til undtagelsessiderne. Papiret til undtagelsessider ændres ved at klikke på pil-ned til højre for området Papir og vælge et af følgende menupunkter:

Andet format

: Klik på dette menupunkt, og klik på det ønskede papirformat til undtagelsessiderne.

Anden farve

: Klik på dette menupunkt, og klik på en papirfarve til undtagelsessiderne.

Anden type

: Klik på dette menupunkt, og klik på den ønskede papirtype til undtagelsessiderne.

1- eller 2-sidet

: Klik på pil-ned og den ønskede udskrivningsfunktion:

Anvend opgaveindstilling

: Anvender de indstillinger, der bruges til hovedparten af dokumentet.

1-sidet udskrivning

: Udskriver kun undtagelsessiderne på en side.

2-sidet udskrivning

: Udskriver undtagelsessiderne på begge sider af papirarket, og billederne udskrives, så opgaven kan indbindes på den lange kant.

2-sidet, blokformat

: Udskriver undtagelsessiderne på begge sider af papirarket, og billederne udskrives, så opgaven kan indbindes på den korte kant.

Opgaveindstillinger

: Viser egenskaberne for papiret til hovedparten af dokumentet. Hvis du vælger

Anvend opgaveindstilling

for en papiregenskab (format, farve eller type), anvendes den her viste indstilling for den pågældende egenskab for undtagelsessiden.

Udskrivning af undtagelsessider med en understøttet driver

Windows

1. I printerdriveren skal du klikke på fanen

Specialsider

.

2. Klik på knappen

Tilføj undtagelser

.

3. Klik på de ønskede indstillinger, og klik på

OK

.

Macintosh

1. I dialogboksen

Udskriv

skal du klikke på

Kopier og sider

og

Xerox-funktioner

.

2. Klik på

Specialsider

og

Tilføj undtagelser

.

3. Klik på de ønskede indstillinger, og klik på

OK

.

76 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskrivning

Skalering

Vælg en skaleringsværdi mellem 25 og 400 procent for at reducere eller forstørre trykbillederne.

Standardværdien er 100 %.

50% 100%

Indstilling af skalering med en understøttet driver

200%

Windows

1. I printerdriveren skal du klikke på fanen

Papir/output

.

2. Klik på pil-ned til højre for området

Papir

, og vælg

Andet format

.

3. Klik på pil-ned til højre for

Reduktion/forstørrelse

, og klik på enten:

Automatisk

for at skalere fra et standardformat til et andet.

Manuel

for at skalere med en procentværdi, som angives i procentboksen.

Macintosh

1. Klik på

Arkiv

i applikationen, og klik på

Sidelayout

.

2. Indtast en værdi mellem 25 og 400 procent i feltet

Skalering

.

3. Klik på

OK

.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

77

Udskrivning

Udskrivning af vandmærker

Et vandmærke er tekst, som udskrives oven på en eller flere sider. Du kan f.eks. vælge at udskrive ord som Kladde eller Fortrolig på en side før distribution.

Nogle printerdrivere giver mulighed for at:

• Oprette et vandmærke.

• Redigere et eksisterende vandmærkes tekst, farve, placering og vinkel.

• Placere et vandmærke på enten første eller alle sider i en opgave.

• Udskrive et vandmærke i forgrunden eller baggrunden eller blande det med udskrivningsopgaven.

• Anvende grafik for vandmærket.

• Anvende tidsstempel for vandmærket.

Bemærk: Ikke alle applikationer understøtter udskrivning af vandmærke.

Valg, oprettelse og redigering af vandmærker med en understøttet driver

Windows

1. Klik på fanen

Layout/vandmærke

i printerdriveren.

• Klik på pil-ned for

Vandmærke

, og klik på det ønskede, eksisterende vandmærke.

• Et vandmærke redigeres ved at klikke på pil-ned for

Vandmærke

og knappen

Rediger

for at få vist dialogboksen

Redigering af vandmærke

.

• Et nyt vandmærke oprettes ved at klikke på pil-ned for

Vandmærke

og

Nyt

. Anvend derefter dialogboksen

Redigering af vandmærke

.

2. Udskrivningsfunktioner for vandmærke vælges ved at klikke på pil-ned for

Vandmærke

og

Indstillinger

. Klik derefter på de ønskede udskrivningsfunktioner.

78 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskrivning

Macintosh

1. I dialogboksen

Udskriv

skal du klikke på

Kopier og sider

og

Xerox-funktioner

.

• Klik på pil-ned for

Vandmærke

, og klik på det ønskede, eksisterende vandmærke.

• Et vandmærke redigeres ved at klikke på pil-ned for

Vandmærke

og knappen

Rediger

for at få vist dialogboksen

Redigering af vandmærke

.

• Et nyt vandmærke oprettes ved at klikke på pil-ned for

Vandmærke

og

Nyt

. Anvend derefter dialogboksen

Redigering af vandmærke

.

2. Udskrivningsfunktioner for vandmærke vælges ved at klikke på pil-ned for

Vandmærke

og

Indstillinger

. Klik derefter på de ønskede udskrivningsfunktioner.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

79

Udskrivning

Udskrivning af spejlbilleder

Du kan udskrive sider som et spejlbillede. Billeder spejlvendes fra venstre til højre ved udskrivning.

Udskrivning af spejlbilleder med en understøttet driver

Windows

1. I printerdriveren skal du klikke på fanen

Avanceret

.

2. Under

Printkvalitet

,

Spejlvendt output

skal du klikke på

Ja

.

Macintosh

1. I dialogboksen

Udskriv

skal du klikke på

Kopier og sider

og

Xerox-funktioner

.

2. Klik på

Avanceret

, klik på

Spejlvendt output

, og klik på

Aktiveret

.

80 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Oprettelse og lagring af brugerdefinerede formater

Udskrivning

Brugerdefineret papir kan udskrives fra magasin 5 (specialmagasinet). Du kan gemme brugerdefinerede formatindstillinger i en understøttet printerdriver. Eftersom disse brugerdefinerede formater gemmes i din computers operativsystem, kan du vælge dem i alle dine applikationer.

Bemærk: Se

Udskrivning på brugerdefineret format på side 55 for flere oplysninger.

Opret og gem brugerdefinerede formater med en understøttet driver

Windows

1. Vælg fanen

Papir/output

.

2. Klik på pil-ned til højre for oversigten

Papir

, og vælg

Andet format

.

3. Klik på

Nyt

i menuen

Outputformat

.

4. I dialogboksen

Nyt brugerdefineret format

skal du indtaste et navn i feltet

Navn

og dimensionerne i felterne

Bredde

og

Længde

.

5. Klik på

OK

.

Macintosh

1. Klik på

Arkiv

i applikationen, og klik på

Sidelayout

.

2. I rullemenuen

Papirformat

skal du vælge

Administrer specielle størrelser

.

3. Klik på

+

for at tilføje et nyt brugerdefineret papirformat.

4. Dobbeltklik på navnet

Uden navn

, og indtast et navn for den specielle størrelse.

5. Indtast målene i felterne

Bredde

og

Højde

.

6. Klik på

Printermargener

, og vælg en af følgende muligheder:

• Vælg

Brugerdefineret

, og indtast de ønskede margenværdier.

• Vælg printeren på listen for at anvende standardmargener.

7. Klik på

OK

.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

81

Udskrivning

Meddelelse om udført opgave (Windows)

Du kan vælge at få vist en meddelelse, når din opgave er udskrevet. Der vises en meddelelse i nederste højre, hjørne på computerskærmen. Den viser navnet på opgaven og navnet på den printer, hvor opgaven blev udskrevet.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis printeren er sluttet til din computer via et netværk.

Aktivering af meddelelse om udført opgave

1. Klik på knappen

Mere status

nederst på en af fanerne i printerdriveren.

2. Klik på

Meddelelse

i statusvinduet, og klik på den ønskede indstilling.

3. Klik på

X

i øverste højre hjørne for at lukke vinduet.

82 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskrivning

Udskrivning af specielle opgavetyper

Du kan tildele følgende specielle opgavetyper fra enten Windows- eller Macintosh-printerdriverne.

Udskrivning og sletning af fortrolige udskrivningsopgaver på side 83

Udskrivning af prøvesæt på side 83

Udskudt udskrivning på side 84

Gemme en udskrivningsopgave på printeren på side 84

Afsendelse af en udskrivningsopgave til en faxmaskine på side 85

Bemærk: Hvis du bruger Macintosh, skal du klikke på

Kopier og sider

og

Xerox-funktioner

for at få adgang til menuen

Opgavetype

.

Udskrivning og sletning af fortrolige udskrivningsopgaver

En fortrolig opgave kan kun udskrives, efter du har valgt navn og indtastet et 4-10-cifret kodeord på printerens betjeningspanel.

Udskrivning af fortrolige opgaver

Windows

1. Klik på

Papir/output

i printerdriveren, klik på menuen

Opgavetype

og

Fortrolig udskrivning

.

2. Indtast et 4-10-cifret kodeord.

3. Klik på

OK

.

Macintosh

1. Klik på

Kopier og sider

i udskrivningsdialogboksen, og klik på

Xerox-funktioner

.

2. Klik på menuen

Opgavetype

og

Fortrolig udskrivning

.

3. Indtast et 4-10-cifret kodeord.

4. Klik på

OK

.

Udskrivning eller sletning af fortrolige opgaver på printeren

1. Tryk på knappen

Opgavestatus

på printerens betjeningspanel.

2. Tryk på dokumentet på opgavelisten på skærmen og

Frigiv

, og indtast derefter kodeordet for at udskrive opgaven, eller tryk på

Slet

for at slette opgaven.

Udskrivning af prøvesæt

Med opgavetypen

Prøveudskrivning

kan du afsende en opgave med flere kopier, udskrive en prøvekopi af opgaven og holde de resterende kopier af opgaven på printeren. Når du har kontrolleret prøvekopien, kan du frigive eller slette de resterende kopier.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

83

Udskrivning

Windows

1. Klik på

Papir/output

i printerdriveren, klik på menuen

Opgavetype

og

Prøveudskrivning

.

2. Klik på

OK

.

Macintosh

1. Klik på

Kopier og sider

i udskrivningsdialogboksen og

Xerox-funktioner

.

2. Klik på menuen

Opgavetype

og

Prøveudskrivning

.

Udskrivning eller sletning af opgave på printeren

1. Tryk på knappen

Opgavestatus

på printerens betjeningspanel.

2. Tryk på knappen

Alle opgavetyper

på skærmen og

Genudskriv gemte opgaver

.

3. Tryk på mappen med den gemte opgave, vælg den gemte opgave, og tryk på den grønne

Start

-knap.

Udskudt udskrivning

En udskrivningsopgave kan udskydes i op til 24 timer fra det oprindelige afsendelsestidspunkt. Indtast det klokkeslæt, hvor opgaven skal udskrives. Benyt enten 12- eller 24-timers format.

Windows

1. Klik på

Papir/output

i printerdriveren, klik på menuen

Opgavetype

og

Udskudt udskrivning

.

2. Klik på pilene for at indstille udskrivningstidspunktet, og klik på

OK

.

3. Klik på

OK

.

Macintosh

1. Klik på

Kopier og sider

i udskrivningsdialogboksen og

Xerox-funktioner

.

2. Klik på menuen

Opgavetype

og

Udskudt udskrivning

.

3. Klik på pilene for at indstille udskrivningstidspunktet, og klik på

OK

.

Gemme en udskrivningsopgave på printeren

Med opgavetypen Gemt opgave kan du gemme udskrivningsopgaven på printeren, så den kan udskrives fra printerens betjeningspanel. Opgaven slettes ikke automatisk efter udskrivning men kan slettes manuelt fra printerens betjeningspanel.

Windows

1. Klik på

Papir/output

i printerdriveren, klik på menuen

Opgavetype

og

Gemt opgave

.

2. Indtast et opgavenavn i dialogboksen

Gemt opgave

.

Vælg en mappe på printeren for at gemme opgaven, eller brug den fælles mappe.

3. Indtast eventuelt data for den fortrolige opgave.

84 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udskrivning

4. Klik på

OK

.

5. Klik på

OK

. Opgaven gemmes på printeren.

Macintosh

1. Klik på

Kopier og sider

i udskrivningsdialogboksen og

Xerox-funktioner

.

2. Klik på menuen

Opgavetype

og

Gemt opgave

.

3. Indtast et opgavenavn i dialogboksen

Gemt opgave

.

Vælg en mappe på printeren for at gemme opgaven, eller brug den fælles mappe.

4. Indtast eventuelt data for den fortrolige opgave.

5. Klik på

OK

.

6. Klik på

Udskriv

. Opgaven gemmes på printeren.

Udskrivning eller sletning af opgave på printeren

1. Tryk på knappen

Opgavestatus

på printerens betjeningspanel.

2. Tryk på dokumentet på opgavelisten på skærmen og

Frigiv

for at udskrive de resterende kopier, eller tryk på

Slet

for at slette opgaven.

Afsendelse af en udskrivningsopgave til en faxmaskine

Windows

1. Klik på

Papir/output

i printerdriveren, klik på menuen

Opgavetype

og

Fax

.

2. Indtast modtageroplysningerne i dialogboksen

Fax

.

3. Klik eventuelt på

Forside

, og indtast data for forsiden.

4. Klik eventuelt på

Indstillinger

, og vælg de ønskede faxindstillinger.

5. Klik på

OK

.

6. Klik på

OK

for at sende faxen.

Macintosh

1. Klik på

Kopier og sider

i udskrivningsdialogboksen og

Xerox-funktioner

.

2. Klik på menuen

Opgavetype

og

Fax

.

3. Indtast modtageroplysningerne i dialogboksen

Fax

.

4. Klik eventuelt på

Forside

, og indtast data for forsiden.

5. Klik eventuelt på

Indstillinger

, og vælg de ønskede faxindstillinger.

6. Klik på

OK

.

7. Klik på

Udskriv

for at sende faxen.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

85

Udskrivning

86 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents