Problemløsning. Xerox 7755, WorkCentre 7775, Copier 7755, 7775, 7755/7765/7775, WORKCENTRE 7765, 7765, WORKCENTRE 7755

Add to my manuals
252 Pages

advertisement

Problemløsning. Xerox 7755, WorkCentre 7775, Copier 7755, 7775, 7755/7765/7775, WORKCENTRE 7765, 7765, WORKCENTRE 7755 | Manualzz

Problemløsning

Dette kapitel indeholder:

Meddelelser på betjeningspanelet på side 168

Generel problemløsning på side 169

Udredning af papirstop på side 172

Udredning af hæftestop på side 211

Problemer med udskrivningskvalitet på side 221

Problemer med kopiering og scanning på side 222

Faxproblemer på side 223

Få hjælp på side 226

9

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

167

Problemløsning

Meddelelser på betjeningspanelet

Betjeningspanelets skærm giver dig oplysninger og hjælp til problemløsning. Når der opstår en fejl eller advarsel, vises der en meddelelse på skærmen. Der kan også blive vist animeret grafik på skærmen, som angiver problemets placering, f.eks. papirstop.

Problemer, som forhindrer fuld funktion af printeren, har tilknyttede fejlkoder. Disse koder hjælper med at finde det specifikke undersystem med problemet. Aktuelle fejl og fejlhistorik kan altid hentes.

Sådan får du vist en liste med de fejlmeddelelser, der har været vist på printeren:

1. Tryk på knappen

Maskinstatus

.

2. Tryk på fanen

Fejl

på skærmen.

3. Tryk på

Aktuelle fejl

,

Aktuelle meddelelser

eller

Fejlhistorik

.

4. Tryk på

Luk

.

168 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Problemløsning

Generel problemløsning

Dette afsnit indeholder fremgangsmåder, du kan bruge til at stedfæste og løse problemer. Du kan løse nogle problemer ved blot at genstarte printeren.

Sådan genstartes printeren:

1. Find afbryderen oven på printeren.

2. Sluk printeren med afbryderen, vent ca. 2 minutter, og tænd den igen med afbryderen.

Hvis problemet ikke løses, ved at printeren genstartes, skal du se den tabel i dette kapitel, som beskriver problemet bedst.

Printeren tændes ikke på side 169

Udskrivning tager for lang tid på side 170

Printeren nulstilles eller slukkes ofte på side 170

Printeren udsender usædvanlige lyde på side 170

Problemer med 2-sidet udskrivning på side 171

Scannerfejl på side 171

Printeren tændes ikke

Mulige årsager

Netledningen er ikke sat rigtigt i stikket.

Der er noget galt med det stik, som printeren er tilsluttet.

Afbryderen står ikke i den rigtige stilling.

Løsninger

Sluk printeren, og sæt netledningen helt ind i stikket.

Slut et andet elektrisk apparat til stikket, og undersøg, om det virker.

Prøv med et andet stik.

Sluk for afbryderen oven på printeren, vent to minutter, og tænd igen.

Sørg for, at hovedafbryderen bag på printeren er i tændt position.

Brug en strømforsyning med de specifikationer, der er opgivet i

Elektriske specifikationer på side 232.

Printeren er sluttet til et stik med en spænding eller en frekvens, som ikke overholder printerspecifikationerne.

Forsigtig:

Ledningen (med ben til jordforbindelse) skal sættes direkte i en stikkontakt med jordforbindelse. Brug ikke en stikdåse. Få om nødvendigt en autoriseret elektriker til at installere en stikkontakt med jordforbindelse.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

169

Problemløsning

Udskrivning tager for lang tid

Mulige årsager

Printeren er indstillet til langsommere udskrivning

(f.eks. ved kraftigt papir eller transparenter).

Printeren er i tilstanden ENERGISPARER.

Opgaven er meget kompleks.

Printeren nulstilles eller slukkes ofte

Løsninger

Det tager længere tid at udskrive med specialmedier.

Kontroller, at medietypen er indstillet rigtigt i driveren og på printerens betjeningspanel.

Det tager lidt tid, før udskrivningen starter fra energibesparende tilstand.

Vent. Ingen handling er nødvendig.

Mulige årsager

Netledningen er ikke sat rigtigt i stikket.

Der er opstået en systemfejl.

Printeren udsender usædvanlige lyde

Løsninger

Sluk printeren, kontroller at netledningen er sat rigtigt i printeren og i stikket. Tænd derefter printeren.

Kontakt din lokale Xerox-servicerepræsentant med oplysninger om fejlen. Kontroller fejlhistorikken. Se

Meddelelser på betjeningspanel på side 226 for

flere oplysninger.

Mulige årsager Løsninger

Magasinet er ikke installeret korrekt.

Åbn og luk det magasin, du udskriver fra.

Der er en forhindring eller papirrester inde i printeren.

Sluk printeren, og fjern forhindringen eller papirresterne. Kontakt din

Xerox-servicerepræsentant, hvis du ikke kan fjerne dem.

170 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Problemløsning

Problemer med 2-sidet udskrivning

Mulige årsager

Forkerte medier eller indstillinger.

Løsninger

Sørg for at bruge de rigtige medier. Se

Understøttet papir på side 41 for flere oplysninger. Konvolutter,

etiketter, glossy papir, ekstra tykt papir og transparenter kan ikke anvendes til

2-sidet udskrivning.

Vælg

2-sidet

i printerdriveren.

Scannerfejl

Mulige årsager

Scanner kommunikerer ikke.

Løsninger

Sluk printeren, og kontroller scannerens kabel. Vent i

2 minutter, og tænd printeren igen.

Kontakt din lokale Xerox-servicerepræsentant, hvis problemet ikke løses.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

171

Problemløsning

Udredning af papirstop

Når der opstår et papirstop, viser animeret grafik på betjeningspanelets skærm, hvor stoppet er.

Dette afsnit er opdelt i følgende emner:

Udredning af papirstop i magasin 1 og magasin 2 på side 173

Udredning af papirstop i magasin 3 og magasin 4 på side 174

Udredning af papirstop i magasin 5 (specialmagasin) på side 175

Udredning af papirstop i magasin 6 (stort magasin) på side 176

Udredning af papirstop i dokumentfremføreren på side 177

Udredning af papirstop i overføringsmodulet på side 179

Udredning af papirstop i udfaldsbakken på side 181

Udredning af papirstop ved nederste venstre låge på side 182

Udredning af papirstop ved nederste højre låge på side 183

Udredning af papirstop i Advanced Office Finisher og Professional Finisher på side 185

Udredning af papirstop i Light Production Finisher på side 200

Udredning af hulningsstop på side 209

Udredning af hæftestop på side 211

Fjern altid fejlfremførte medier forsigtigt uden at rive dem i stykker for at undgå at beskadige produktet. Forsøg at fjerne papiret i den retning, det normalt ville blive fremført i. Små som store stykker papir, der ikke fjernes fra printeren, kan blokere mediegangen og medføre yderligere fremføringsfejl. Medier, der har siddet fast, må ikke ilægges igen.

Bemærk: Udskriftssiden på fastsiddende sider kan blive udtværet, og toneren kan klæbe til hænderne. Rør ikke ved mediets udskriftsside, når du fjerner det. Undgå at spilde toner i printeren.

Advarsel:

Hvis du får toner på tøjet, skal du så vidt muligt børste den af med let hånd. Hvis der stadig er toner på tøjet, skal du rense den af med koldt vand, ikke varmt vand. Hvis du får toner på huden, skal du vaske den af med koldt vand og en mild sæbe. Hvis du får toner i øjnene, skal du med det samme skylle dem med koldt vand og kontakte en læge.

172 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udredning af papirstop i magasin 1 og magasin 2

1. Træk magasinet ud mod dig selv, indtil det stopper.

Problemløsning wc77xx-039

2. Fjern papiret fra magasinet.

3. Hvis papiret er revet itu, skal du tage magasinet helt ud og undersøge, om der er afrevne stykker papir i printeren.

wc77xx-040

4. Læg ubeskadiget papir i magasinet, og skub magasinet ind, til det stopper.

5. Tryk på

Bekræft

på printerskærmen.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

173

Problemløsning

Udredning af papirstop i magasin 3 og magasin 4

1. Træk magasinet ud mod dig selv, indtil det stopper.

2. Fjern papiret fra magasinet.

wc77xx-041 wc77xx-042

3. Hvis papiret er revet itu, skal du fjerne alle papirstumper fra magasinet og undersøge, om der er afrevne stykker papir i printeren.

wc77xx-123

4. Læg ubeskadiget papir i magasinet, og skub magasinet ind, til det stopper.

5. Tryk på

Bekræft

på printerskærmen.

174 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udredning af papirstop i magasin 5 (specialmagasin)

1. Åbn lågen på magasin 5 (specialmagasin).

Problemløsning wc77xx-043

2. Kontroller, at der ikke er papirark i fremføringsåbningen, og fjern alt fastsiddende papir.

3. Hvis papiret er revet itu, skal du undersøge, om der er afrevne stykker papir i printeren.

4. Luk lågen til magasin 5.

5. Luft det fjernede papir og sørg for, at alle fire hjørner er rettet helt ind efter hinanden.

6. Læg papiret i magasinet med udskrivningssiden opad. Den forreste kant skal netop berøre papirfremføringsåbningen.

wc77xx-028

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

175

Problemløsning

Udredning af papirstop i magasin 6 (stort magasin)

.

1. Skub hele det store magasin 6 til venstre, indtil det stopper.

wc77xx-045

2. Træk magasinet ud mod dig selv, indtil det stopper. Fjern alt synligt, fastsiddende papir. Hvis papiret er revet itu, skal du undersøge, om der er afrevne stykker papir i printeren.

wc77xx-044

3. Hvis fastsiddende papir ikke er synligt, skal du åbne toplåget og fjerne alt fastsiddende papir. Hvis papiret er revet itu, skal du undersøge, om der er afrevne stykker papir i printeren.

wc77xx-046

4. Luk toplåget, og skub forsigtigt hele magasin 6 til højre til den oprindelige position.

176 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Problemløsning

Udredning af papirstop i dokumentfremføreren

1. Åbn dokumentfremførerens toplåg, indtil det stopper. Dokumentfremførerens venstre låge

åbnes automatisk.

wc77xx-049

2. Hvis papiret ikke sidder fast i dokumentfremføreren, skal du trække det ud i den viste retning.

wc77xx-050

3. Hvis papiret sidder fast i dokumentfremføreren, skal du løfte håndtaget og åbne inderlåget. Fjern det fastsiddende papir.

wc77xx-051

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

177

Problemløsning

4. Luk inderlåget, luk toplåget, indtil det klikker på plads, og luk derefter venstre låge, indtil den klikker på plads.

wc77xx-052

5. Hvis det fastsiddende papir ikke er synligt, skal du løfte dokumentfremføreren op. Træk i det grønne håndtag, og fjern alt fastsiddende papir under dokumentfremføreren eller fra glaspladen.

Sæt det grønne håndtag tilbage på plads.

wc77xx-053

6. Luk dokumentfremføreren.

7. Hvis det fastsiddende papir ikke er synligt, skal du løfte originalbakken og fjerne det fastsiddende papir.

178 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning wc77xx-048

Problemløsning

8. Sæt originalbakken tilbage på plads.

9. Læg originaler i dokumentfremføreren igen.

Forsigtig:

Iturevne, krøllede eller foldede originaler kan forårsage papirstop og beskadige printeren. Brug glaspladen til at kopiere dem.

Udredning af papirstop i overføringsmodulet

Advarsel:

Udfør ikke denne handling, mens printeren kopierer eller udskriver.

.

1. Åbn printerens frontlåge.

wc77xx-063

2. Drej det grønne håndtag

2

til højre, indtil det stopper i vandret position, og træk overføringsmodulet lige ud, indtil det stopper.

Advarsel:

Området omkring fuseren kan være varmt. Vær forsigtig, så du ikke kommer til skade.

wc77xx-054

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

179

Problemløsning

3. Fjern det fastsiddende papir.

Bemærk: Hvis papiret er revet itu, skal du fjerne alle papirstumper fra printeren.

wc77xx-055

4. Hvis fastsiddende papir ikke er synligt, skal du flytte det grønne håndtag

2a

til højre, fjerne det fastsiddende papir og derefter slippe det grønne håndtag

2a

.

wc77xx-056

5. Hvis fastsiddende papir ikke er synligt, skal du trække det grønne håndtag

2b

ned og fjerne det fastsiddende papir.

6. Sæt det grønne håndtag

2b

tilbage på plads.

180 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning wc77xx-057

Problemløsning

7. Skub overføringsmodulet helt ind i printeren, og drej det grønne håndtag

2

til venstre, indtil det stopper i lodret position.

wc77xx-058

8. Luk frontlågen.

wc77xx-064

Udredning af papirstop i udfaldsbakken

Fjern fastsiddende papir fra udfaldsbakken.

Bemærk: Hvis papiret er revet itu, skal du fjerne alle papirstumper fra printeren.

wc77xx-059

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

181

Problemløsning

Udredning af papirstop ved nederste venstre låge

1. Skub hele det store magasin 6 (hvis installeret) til venstre, indtil det stopper.

2. Løft magasin 5 (specialmagasin) op.

wc77xx-045

3. Træk i udløseren, og åbn nederste venstre låge.

wc77xx-065 wc77xx-066

4. Fjern fastsiddende papir.

Bemærk: Hvis papiret er revet itu, skal du fjerne alle papirstumper fra printeren.

5. Luk nederste venstre låge.

6. Sænk magasin 5 (specialmagasin).

7. Skub om nødvendigt hele det store magasin 6 til højre i den oprindelige position.

182 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Udredning af papirstop ved nederste højre låge

1. Åbn efterbehandlerens låge, hvis der er installeret en efterbehandler.

Problemløsning

2. Flyt det grønne håndtag

1a

til højre.

wc77xx-068 wc77xx-085

3. Skub udløseren ned, og åbn lågen.

Bemærk: Hvis der er installeret en efterbehandler, vil den viste udfaldsbakke på illustrationen ikke være til stede.

wc77xx-060

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

183

Problemløsning

4. Fjern det øverste og nederste fastsiddende papir.

Noter:

• Hvis der er installeret en efterbehandler, vil den viste udfaldsbakke på illustrationen ikke være til stede.

• Papir kan sidde fast på indersiden af lågen og under transportområdet.

• Hvis papiret er revet itu, skal du fjerne alle papirstumper fra printeren.

wc77xx-061

5. Luk nederste højre låge.

Bemærk: Hvis der er installeret en efterbehandler, vil den viste udfaldsbakke på illustrationen ikke være til stede.

wc77xx-062

6. Hvis der er installeret en efterbehandler, skal du skubbe det grønne håndtag

1a

til venstre, indtil det låses fast, og lukke efterbehandlerens låge.

1a

184 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning wc77xx-088

Problemløsning

Udredning af papirstop i Advanced Office Finisher og Professional Finisher

Dette afsnit er opdelt i følgende emner:

Papirstop ved 1a i efterbehandleren på side 185

Papirstop ved 1b i efterbehandleren på side 186

Papirstop ved 1d i efterbehandleren (ved brug af knap 1c) på side 188

Papirstop ved 2a i efterbehandleren (ved brug af knap 2c) på side 191

Papirstop ved 2b i efterbehandleren på side 192

Papirstop ved 2b i efterbehandleren (ved brug af knap 2c) på side 193

Papirstop ved 3 i efterbehandleren på side 195

Papirstop ved 5 i efterbehandleren på side 196

Papirstop ved 4a i hæfte-/falseenheden på side 196

Papirstop ved 4b i hæfte-/falseenheden på side 197

Papirstop i pjecebakken på side 199

Papirstop ved 1a i efterbehandleren

1. Åbn efterbehandlerens låge.

2. Flyt det grønne håndtag

1a

til højre.

wc77xx-068 wc77xx-085

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

185

Problemløsning

3. Fjern det fastsiddende papir.

wc77xx-086

4. Sæt håndtag

1a

tilbage på plads.

5. Luk efterbehandlerens låge.

Papirstop ved 1b i efterbehandleren

1. Åbn efterbehandlerens låge.

1a

wc77xx-088

186 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning wc77xx-068

2. Flyt det grønne håndtag

1b

til højre.

3. Fjern det fastsiddende papir.

wc77xx-089

Problemløsning

4. Sæt håndtag

1b

tilbage på plads.

wc77xx-087

5. Luk efterbehandlerens låge.

wc77xx-091

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

187

Problemløsning

Papirstop ved 1d i efterbehandleren (ved brug af knap 1c)

1. Åbn efterbehandlerens låge.

2. Flyt det grønne håndtag

1d

til venstre.

wc77xx-068 wc77xx-090

3. Drej den grønne knap

1c

i den viste retning for at frigøre papiret.

wc77xx-091

188 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

4. Fjern det fastsiddende papir.

5. Sæt håndtag

1d

tilbage på plads.

wc77xx-092

Problemløsning wc77xx-097

6. Luk efterbehandlerens låge.

Papirstop ved 2a i efterbehandleren

1. Hvis der er synligt papir ved udgangen til udfaldsbakken, skal du fjerne papiret forsigtigt ved at trække det i den viste retning.

wc77xx-067

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

189

Problemløsning

2. Åbn efterbehandlerens låge.

3. Flyt det grønne håndtag

2a

til højre.

wc77xx-068 wc77xx-069

4. Fjern det fastsiddende papir.

5. Sæt håndtag

2a

tilbage på plads.

wc77xx-070

6. Luk efterbehandlerens låge.

190 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning wc77xx-152

Papirstop ved 2a i efterbehandleren (ved brug af knap 2c)

1. Åbn efterbehandlerens låge.

Problemløsning

2. Flyt det grønne håndtag

2a

til højre.

wc77xx-068 wc77xx-0071

3. Drej den grønne knap

2c

i den viste retning for at frigøre papiret.

wc77xx-072

4. Fjern det fastsiddende papir.

wc77xx-073

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

191

Problemløsning

5. Sæt håndtag

2a

tilbage på plads.

6. Luk efterbehandlerens låge.

Papirstop ved 2b i efterbehandleren

1. Åbn efterbehandlerens låge.

wc77xx-152 wc77xx-068

2. Flyt det grønne håndtag

2b

til højre, og fjern derefter det fastsiddende papir.

2b

wc77xx-074

192 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

3. Sæt håndtag

2b

tilbage på plads.

2b

wc77xx-153

4. Luk efterbehandlerens låge.

Papirstop ved 2b i efterbehandleren (ved brug af knap 2c)

1. Åbn efterbehandlerens låge.

Problemløsning

2. Flyt det grønne håndtag

2b

til højre.

wc77xx-068

2b

wc77xx-075

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

193

Problemløsning

3. Drej den grønne knap

2c

i den viste retning for at frigøre papiret.

wc77xx-076

4. Fjern det fastsiddende papir.

5. Sæt håndtag

2b

tilbage på plads.

wc77xx-077

2b

wc77xx-153

6. Luk efterbehandlerens låge.

194 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Problemløsning

Papirstop ved 3 i efterbehandleren

1. Åbn efterbehandlerens låge.

2. Træk det grønne håndtag

3

ned.

wc77xx-068 wc77xx-078

3. Fjern det fastsiddende papir.

wc77xx-079

4. Sæt håndtag

3

tilbage på plads.

5. Luk efterbehandlerens låge.

wc77xx-154

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

195

Problemløsning

Papirstop ved 5 i efterbehandleren

1. Åbn efterbehandlerens udfaldslåge

5

(højre side af efterbehandleren over udfaldsbakken) ved at løfte op ved det grønne mærkat

5

.

wc77xx-080

2. Fjern det fastsiddende papir ved at trække det i den viste retning.

3. Sæt efterbehandlerens udfaldslåge

5

tilbage på plads.

Papirstop ved 4a i hæfte-/falseenheden

1. Åbn efterbehandlerens låge.

wc77xx-068

2. Brug det grønne håndtag til at trække modulet

4

ud, indtil det stopper.

wc77xx-149

196 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

3. Drej den grønne knap

4a

i den viste retning for at fjerne det fastsiddende papir.

Problemløsning wc77xx-150

4. Sæt modulet

4

tilbage på plads.

5. Luk efterbehandlerens låge.

Papirstop ved 4b i hæfte-/falseenheden

1. Åbn efterbehandlerens låge.

wc77xx-155

2. Flyt det grønne håndtag

4b

til venstre.

wc77xx-068 wc77xx-083

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

197

Problemløsning

3. Hvis papiret er synligt, skal du fjerne det ved at trække det i den viste retning.

wc77xx-084

4. Brug det grønne håndtag til at trække modulet

4

ud, indtil det stopper.

wc77xx-081

5. Fjern det fastsiddende papir fra området øverst til venstre og indvendigt i modulet.

wc77xx-093

6. Sæt modulet

4

tilbage på plads.

wc77xx-155

198 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

7. Sæt håndtag

4b

tilbage på plads.

8. Luk efterbehandlerens låge.

Papirstop i pjecebakken

1. Åbn efterbehandlerens låge.

wc77xx-160

Problemløsning wc77xx-068

2. Drej den grønne knap

4a

i den viste retning for at frigøre det fastsiddende papir.

wc77xx-095

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

199

Problemløsning

3. Fjern det fastsiddende papir ved at trække det i den viste retning.

wc77xx-096

4. Luk efterbehandlerens låge.

Udredning af papirstop i Light Production Finisher

I dette afsnit beskrives:

Udredning af papirstop ved 1a (ved brug af knap 1c) på side 200

Udredning af stop ved 2a på side 202

Udredning af papirstop ved 3e (ved brug af knap 3c) på side 203

Papirstop ved 4a i hæfte-/falseenheden på side 204

Papirstop ved 4b i hæfte-/falseenheden på side 205

Papirstop i hæfte-/falseenhedens bakke på side 207

Udredning af papirstop i efterbehandlerbakken på side 207

Udredning af papirstop i udfaldsbakken på side 208

Udredning af papirstop i bakke 8 på side 208

Udredning af papirstop ved 1a (ved brug af knap 1c)

1. Åbn efterbehandlerens venstre låge.

wc77xx-148

200 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Problemløsning

2. Flyt det grønne håndtag

1a

til højre.

wc77xx-085

3. Drej den grønne knap

1c

i den viste retning, og fjern det fastsiddende papir.

1c

1a

wc77xx-111

4. Sæt håndtag

1a

tilbage på plads.

5. Luk efterbehandlerens venstre låge.

1a

wc77xx-088

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

201

Problemløsning

Udredning af stop ved 2a

1. Åbn efterbehandlerens højre låge.

wc77xx-140

2. Løft det grønne håndtag

2a

, og fjern det fastsiddende papir. Drej om nødvendigt den grønne knap

2c

i den viste retning for at frigøre papiret.

2a

2c

wc77xx-112

3. Sæt håndtag

2a

tilbage på plads.

4. Luk efterbehandlerens højre låge.

202 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning wc77xx-115

Udredning af papirstop ved 3e (ved brug af knap 3c)

1. Åbn efterbehandlerens højre låge.

Problemløsning wc77xx-140

2. Flyt det grønne håndtag

3e

til højre. Drej om nødvendigt den grønne knap

3c

i den viste retning for at frigøre papiret. Fjern det fastsiddende papir. Hvis papiret er revet itu, skal du undersøge, om der er afrevne stykker papir i printeren.

3e

3. Sæt håndtag

3e

tilbage på plads.

3c

wc77xx-113

4. Luk efterbehandlerens højre låge.

wc77xx-114

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

203

Problemløsning

Papirstop ved 4a i hæfte-/falseenheden

1. Åbn efterbehandlerens højre låge.

wc77xx-140

2. Brug det grønne håndtag til at trække modulet

4

ud, indtil det stopper.

wc77xx-149

3. Drej den grønne knap

4a

i den viste retning for at fjerne det fastsiddende papir.

wc77xx-150

4. Sæt modulet

4

tilbage på plads.

5. Luk efterbehandlerens højre låge.

204 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning wc77xx-155

Problemløsning

Papirstop ved 4b i hæfte-/falseenheden

1. Åbn efterbehandlerens højre låge.

2. Flyt det grønne håndtag

4b

til venstre.

wc77xx-140 wc77xx-157

3. Hvis papiret er synligt, skal du fjerne det ved at trække det i den viste retning.

wc77xx-157

4. Brug det grønne håndtag til at trække modulet

4

ud, indtil det stopper.

wc77xx-156

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

205

Problemløsning

5. Fjern det fastsiddende papir fra området øverst til venstre og indvendigt i modulet.

wc77xx-159

6. Sæt modulet

4

tilbage på plads.

7. Sæt håndtag

4b

tilbage på plads.

wc77xx-155

8. Luk efterbehandlerens højre låge.

wc77xx-160

206 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Problemløsning

Papirstop i hæfte-/falseenhedens bakke

1. Åbn efterbehandlerens højre låge.

wc77xx-140

2. Drej den grønne knap

4a

i den viste retning. Fjern det fastsiddende papir fra magasinet.

wc77xx-116

3. Luk efterbehandlerens højre låge.

Udredning af papirstop i efterbehandlerbakken

1. Fjern alt fastsiddende papir fra bakken. Hvis papiret er revet itu, skal du kontrollere, om der er afrevne papirstumper i printeren.

wc77xx-067

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

207

Problemløsning

2. Åbn og luk efterbehandlerens højre låge.

wc77xx-140

Udredning af papirstop i udfaldsbakken

1. Fjern fastsiddende papir fra udfaldsbakken. Hvis papiret er revet itu, skal du kontrollere, om der er afrevne papirstumper i printeren.

Udredning af papirstop i bakke 8

1. Tryk på knappen på låget.

wc77xx-117 wc77xx-118

208 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

2. Åbn låget, og fjern det fastsiddende papir.

wc77xx-119

3. Luk låget, indtil det klikker på plads.

4. Fjern alt papir i bakken, og ilæg det igen.

Udredning af hulningsstop

1. Åbn efterbehandlerens låge.

wc77xx-120

Problemløsning wc77xx-068

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

209

Problemløsning

2. Fjern beholderen til udstukne huller ved R4.

3. Tøm beholderen.

wc77xx-122

4. Indfør beholderen, og skub den helt ind i efterbehandleren.

wc77xx-121

5. Find og udred eventuelle papirstop.

6. Luk efterbehandlerens låge.

wc77xx-151

210 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Problemløsning

Udredning af hæftestop

I dette afsnit beskrives:

Udredning af hæftestop i hovedhæftemaskine i Advanced Finisher og Professional Finisher på side 211

Udredning af stop i hovedhæftemaskine i Light Production Finisher på side 213

Udredning af hæftestop i hæftemaskine til pjecer i Professional Finisher og Light Production

Finisher på side 215

Udredning af hæftestop i hovedhæftemaskine i Advanced Finisher og

Professional Finisher

Advarsel:

Udfør ikke proceduren, mens printeren kopierer eller udskriver.

1. Åbn efterbehandlerens låge.

wc77xx-068

2. Hold i det orange greb

R1

på hæftekassetteenheden, og skub enheden til højre.

(R1)

wc77xx-098

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

211

Problemløsning

3. Tag fat i det orange greb på hæftekassetten, og fjern den ved at trække den mod dig selv med et fast greb. Undersøg, om der er løse hæfteklammer indvendigt i efterbehandleren, og fjern dem i så fald.

wc77xx-099

4. Åbn klemmen på hæftekassetten ved at skubbe den i den viste retning med et fast greb.

wc77xx-100

5. Fjern de fastsiddende hæfteklammer (1), og skub derefter klemmen i den viste retning, indtil den går på plads i låst stilling (2).

Advarsel:

Spidserne på de fastsiddende hæfteklammer er skarpe. Vær forsigtig, når du fjerner de fastsiddende hæfteklammer.

2

1

wc77xx-101

212 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Problemløsning

6. Tag fat i det orange greb på hæftekassetten, og sæt den ind i hæftekassetteenheden, til den går på plads med et klik.

wc77xx-102

7. Luk efterbehandlerens frontlåge.

Udredning af stop i hovedhæftemaskine i Light Production Finisher

1. Åbn efterbehandlerens højre låge.

wc77xx-140

2. Tag fat i det orange greb på hæftekassetten, og fjern den ved at trække den mod dig selv med et fast greb. Undersøg, om der er løse hæfteklammer indvendigt i efterbehandleren, og fjern dem i så fald.

wc77xx-141

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

213

Problemløsning

3. Åbn hæftekassettens låge, og fjern de fastsiddende hæfteklammer.

Advarsel:

Spidserne på de fastsiddende hæfteklammer er skarpe. Vær forsigtig, når du fjerner de fastsiddende hæfteklammer.

wc77xx-147

4. Luk hæftekassettens låge.

wc77xx-146

5. Tag fat i det orange greb på hæftekassetten, og sæt den ind i hæftekassetteenheden, til den går på plads med et klik.

214 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning wc77xx-144

Problemløsning

6. Luk efterbehandlerens højre låge.

wc77xx-145

Udredning af hæftestop i hæftemaskine til pjecer i Professional Finisher og

Light Production Finisher

Hæftemaskinen til pjecer anvender to hæftekassetter, som er mærket

R2

og

R3

. Hæftning af pjecer forudsætter, at der ikke er fastsiddende hæfteklammer i nogen af hæftekassetterne.

Advarsel:

Udfør ikke proceduren, mens printeren kopierer eller udskriver.

1. Åbn efterbehandlerens låge.

wc77xx-068

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

215

Problemløsning

2. Skub de orange greb

R2

og

R3

mod hinanden (1), og træk hæftekassetteenheden ud af efterbehandleren, indtil den stopper (2).

Bemærk: Hæftekassetteenheden kan ikke fjernes helt fra efterbehandleren.

1

2

wc77xx-104

3. Tag fat i de orange greb i begge sider af hæftekassetten.

wc77xx-105

4. Vip hæftekassetten i den viste retning, mens du holder fast i de orange greb på hæftekassetten.

wc77xx-106

216 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Problemløsning

5. Løft hæftekassetten ud af hæftekassetteenheden.

wc77xx-107

6. Fjern de fastsiddende hæfteklammer ved at trække dem i den viste retning.

Advarsel:

Spidserne på de fastsiddende hæfteklammer er skarpe. Vær forsigtig, når du fjerner de fastsiddende hæfteklammer.

7. Skub hæftekassetten ind i hæftekassetteenheden.

wc77xx-108 wc77xx-109

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

217

Problemløsning

8. Sæt hæftekassetteenheden tilbage på plads.

wc77xx-110

9. Hvis du ikke fandt nogen fastsiddende hæfteklammer, skal du gentage trin 3-8 for den anden hæftekassette.

10. Luk efterbehandlerens låge.

Løsning af problemer med papirstop

Printeren er fremstillet, så der kun opstår papirstop i begrænset omfang, når der udelukkende bruges medietyper, der understøttes af Xerox. Andre medietyper kan forårsage hyppigere papirstop. Hvis understøttede medier ofte sidder fast et bestemt sted, kan der være behov for at rense eller reparere det pågældende område.

Dette afsnit indeholder hjælp til følgende problemer:

Printeren trækker flere ark ind ad gangen på side 218

Meddelelse om papirstop fjernes ikke på side 219

Papirstop i duplexmodul (2-sidet udskrivning) på side 219

Papirstop i dokumentfremfører på side 219

Mediefremføringsfejl på side 220

Printeren trækker flere ark ind ad gangen

Mulige årsager

Papirmagasinet er for fuldt.

Papirets forreste kanter er ikke lige.

Medierne er fugtige pga. luftfugtigheden.

Der er for meget statisk elektricitet.

Løsninger

Fjern noget af papiret. Læg ikke papir i over maksimumlinjen.

Fjern mediet, tilret de forreste kanter, og læg mediet tilbage.

Fjern de fugtige medier fra magasinet, og erstat dem med nye, tørre medier.

Prøv med en ny pakke papir.

Luft ikke transparenter.

218 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Problemløsning

Mulige årsager

Ikke-understøttede medier.

For høj luftfugtighed til coated papir.

Meddelelse om papirstop fjernes ikke

Løsninger

Brug kun medier, der er godkendt af Xerox. Se Understøttet papir på side 41.

Fremfør et ark papir ad gangen.

Mulige årsager

Der er stadig fastsiddende papir i printeren.

Løsninger

Kontroller mediegangen igen, og sørg for at fjerne alt fastsiddende papir. Se

Løsning af problemer med papirstop på side 218 for flere oplysninger.

Papirstop i duplexmodul (2-sidet udskrivning)

Mulige årsager

Der bruges medier, der ikke understøttes (forkert format, tykkelse, type osv.).

Løsninger

Brug kun medier, der er godkendt af Xerox. Se

Understøttet papir på side 41 for flere oplysninger.

Kontroller mediegangen i duplexmodulet igen, og sørg for at fjerne alt fastsiddende papir.

Kontroller, at der ikke er blandede medietyper i magasinet.

Der kan ikke foretages 2-sidet udskrivning på konvolutter, etiketter, transparenter, ekstra tykt papir og glossy papir.

Papirstop i dokumentfremfører

Mulige årsager

Medier, der ikke understøttes (forkert format, tykkelse, type osv.).

De dokumenter, der er lagt i dokumentfremføreren, overstiger den tilladte maksimumskapacitet.

Dokumentfremførerens styr er justeret forkert.

Løsninger

Brug ikke medier, der er for tykke.

Brug kun medier, der er godkendt af Xerox. Se

Understøttet papir på side 41.

Læg færre dokumenter i dokumentfremføreren.

Sørg for, at mediestyrene ligger tæt op ad de medier, der er lagt i dokumentfremføreren.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

219

Problemløsning

Mediefremføringsfejl

Mulige årsager

Medierne er ikke placeret rigtigt i magasinet.

Antallet af ark i magasinet overstiger det tilladte antal.

Mediestyrene er ikke justeret rigtigt til medieformatet.

Medierne i magasinet er buede eller krøllede.

Medierne er fugtige pga. luftfugtigheden.

Der bruges medier, der ikke understøttes (forkert format, tykkelse, type osv.).

Transparenter eller etiketark af en anbefalet type vender den forkerte vej i magasinet.

Konvolutter vender den forkerte vej i magasin 5

(specialmagasinet).

Løsninger

Fjern de fejlfremførte medier, og placer medierne rigtigt i magasinet. Sørg for, at medstyrene i magasinet er indstillet rigtigt.

Fjern de overskydende medier, så medierne ikke overstiger maksimumlinjen.

Juster mediestyrene i magasinet, så de passer til mediernes format.

Fjern medierne, glat dem ud, og ilæg dem igen. Brug ikke medierne, hvis de stadig fremføres forkert.

Fjern de fugtige medier, og erstat dem med nye, tørre medier.

Brug medier, der er godkendt af Xerox. Se Understøttet papir på side 41.

Ilæg transparenterne eller etiketarkene i overensstemmelse med producentens vejledning.

Læg konvolutterne i magasin 5 (specialmagasinet) med klapperne åbne langs den bageste kant.

220 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Problemløsning

Problemer med udskrivningskvalitet

Din printer er designet til at levere ensartede udskrifter i høj kvalitet. Hvis der opstår problemer med udskriftskvaliteten, er følgende problemløsningsværktøjer til rådighed online:

• WorkCentre 7755/7765/7775 Xerox Image Quality Tools (Xerox-værktøj til billedkvalitet)

• WorkCentre 7755/7765/7775 Image Quality Defects and Solutions (Defekter og løsninger vedr. billedkvalitet)

Værktøjerne kan downloades ved at gå til Xerox' online brugerdokumentation på www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775docs .

Forsigtig:

Skader, forårsaget af brug af ikke-understøttet papir, transparenter eller andet specialmateriale, dækkes ikke af Xerox-garantien, serviceaftalen eller

Total Satisfaction Guarantee

(fuld tilfredshedsgaranti).

Total Satisfaction Guarantee

(fuld tilfredshedsgaranti) er kun tilgængelig i USA og Canada. Garantiens dækning kan variere i andre lande, så du bør kontakte din lokale repræsentant for at få flere oplysninger.

Bemærk: For at forbedre udskrivningskvaliteten er toner-/printpatronerne for mange modeller designet til at stoppe efter et vist antal udskrifter.

Bemærk: Gråtonede billeder, som udskrives med sammensat sort, tælles som farvede sider, fordi der anvendes farvede forbrugsstoffer. Dette er standardindstillingen på de fleste printere.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

221

Problemløsning

Problemer med kopiering og scanning

Hvis kopi- eller scanningskvaliteten er dårlig, skal du vælge det symptom i følgende tabel, der bedst beskriver problemet, for at løse det.

Hvis kvaliteten ikke forbedres, selv efter at du har udført problemløsningsforslaget, skal du kontakte

Xerox-kundesupport eller din forhandler.

Symptom

Der er streger eller striber på kopier, der fremstilles via dokumentfremføreren.

Der findes pletter på kopier fra glaspladen.

Originalens bagside skinner igennem på kopien eller det scannede.

Billede er enten for lyst eller mørkt.

Farverne er ikke nøjagtige.

Løsninger

Der er rester på glaspladen. Under scanningen føres papiret fra dokumentfremføreren henover resterne, hvorved der dannes streger eller striber. Rengør alle glasflader med en fnugfri klud.

Der er rester på glaspladen. Under scanningen danner resterne en plet på billedet. Rengør alle glasflader med en fnugfri klud.

Kopiering: Aktiver automatisk baggrundsdæmpning.

Scanning: Aktiver automatisk baggrundsdæmpning.

Kopiering: Anvend indstillingerne for billedkvalitet til at vælge lysere eller mørkere eller justere kontrasten.

Scanning: Anvend fanen Avancerede indstillinger til at vælge lysere eller mørkere eller justere kontrasten.

Kopiering: Anvend indstillingerne for billedkvalitet til at justere farvebalancen.

Scanning: Kontroller at den rigtige originaltype er valgt. Anvend fanen Avancerede indstillinger til at justere farvemætningen.

222 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Problemløsning

Faxproblemer

Hvis du ikke kan sende eller modtage en fax korrekt, skal du se tabellen nedenfor og udføre den angivne handling. Hvis du stadig ikke kan sende eller modtage faxen korrekt, når du har udført de beskrevne handlinger, skal du kontakte en servicerepræsentant.

I dette afsnit beskrives:

Problemer med faxafsendelse på side 223

Problemer med faxmodtagelse på side 224

Udskrivning af protokolrapport på side 225

Problemer med faxafsendelse

Symptom

Dokumentet scannes ikke.

Det scannede indhold er placeret skævt på siden.

Faxen er sløret hos modtageren.

Faxen er tom hos modtageren.

Årsag

Dokumentet er for tykt, for tyndt eller for lille.

Dokumentfremførerens styr er ikke justeret efter dokumentets bredde.

Dokumentet er placeret forkert.

Glaspladen er snavset.

Der er ikke brugt nok toner til dokumentets tekst.

Der kan være et problem med telefonforbindelsen.

Der kan være et problem med afsenderens faxmaskine.

Dokumentet er sendt med tekstsiden nedad (når dokumentfremføreren bruges).

Løsning

Brug glaspladen til at sende faxen.

Skub dokumentfremførerens styr ind mod dokumentets kanter.

Placer dokumentet korrekt.

Rengør glaspladen.

Juster opløsningen.

Juster kontrasten.

Kontroller telefonlinjen, og prøv derefter at sende faxen igen.

Tag en kopi for at kontrollere, at denne printer fungerer korrekt.

Hvis kopien udskrives korrekt, skal du bede modtagerne kontrollere deres faxmaskines tilstand.

Ilæg det dokument, der skal faxes, med tekstsiden opad.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

223

Problemløsning

Symptom

Fax blev ikke afsendt.

Årsag

Faxnummeret kan være forkert.

Et-trykopkaldstasten eller hurtigopkaldsnummeret kan være indkodet forkert.

Telefonlinjen kan være tilsluttet forkert.

Der kan være et problem med modtagerens faxmaskine.

Løsning

Kontroller faxnummeret.

Kontroller, at tasterne er indkodet rigtigt.

Kontroller telefonlinjetilslutningen. Tilslut den, hvis den ikke er tilsluttet.

Kontakt modtageren.

Problemer med faxmodtagelse

Symptom

Den modtagne fax er tom.

Faxmaskinen besvarer opkaldet, men accepterer ikke indkommende data.

Et billede reduceres under transmission.

Årsag

Der kan være et problem med telefonforbindelsen eller med afsenderens faxmaskine.

Løsning

Kontroller, at printeren kan fremstille rene kopier. Hvis det er tilfældet, skal du bede afsenderen om at sende faxen igen.

Kontakt afsenderen.

Afsenderen kan have lagt siderne omvendt i.

Ikke nok hukommelse

Papiret i modtagerens faxmaskine svarer muligvis ikke til det afsendte originalformat.

Hvis opgaven indeholder meget grafik, har printeren måske ikke tilstrækkelig ledig hukommelse.

Printeren svarer ikke, hvis den mangler hukommelse. Fjern gemte dokumenter og opgaver, og vent på, at den eksisterende opgave afsluttes. Derved frigives hukommelse.

Kontroller dokumenternes originalformat. Dokumenter kan blive reduceret, afhængigt af det tilgængelige papir i modtagerens faxmaskine.

224 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Problemløsning

Symptom

Fax kan ikke modtages automatisk.

Årsag

Printeren er indstillet til at modtage fax manuelt.

Hukommelsen er fyldt.

Telefonlinjen er tilsluttet forkert.

Der kan være et problem med afsenderens faxmaskine.

Løsning

Indstil printeren til automatisk modtagelse.

Ilæg papir, hvis magasinet er tomt, og udskriv derefter de fax, der er gemt i hukommelsen.

Kontroller telefonlinjetilslutningen. Tilslut den, hvis den ikke er tilsluttet.

Tag en kopi for at kontrollere, at denne printer fungerer korrekt.

Hvis kopien udskrives korrekt, skal du bede modtagerne kontrollere deres faxmaskines tilstand.

Udskrivning af protokolrapport

Protokolrapporten indeholder oplysninger om den forrige faxopgave som en hjælp til at registrere faxprotokolproblemer.

Sådan udskrives rapporten:

1. Log på som systemadministrator. Tryk på

Log-in/log-ud

-knappen, indtast bruger-ID (admin er standard), tryk på

Næste

, indtast kodeordet (1111 er standard), og tryk på

Accept

.

2. Tryk på knappen

Maskinstatus

.

3. Tryk på fanen

Værktøj

, tryk på

Serviceindstillinger

, og tryk på

Indstillinger for indbygget fax

.

4. Tryk på

Udskriv faxrapporter

.

5. Tryk på

Protokolrapport

og

Udskriv nu

.

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

225

Problemløsning

Få hjælp

I dette afsnit beskrives:

Meddelelser på betjeningspanel på side 226

Fax- og scanningsadvarsler på side 226

Vedligeholdelsesassistent på side 226

Online Support Assistant (Hjælp til online support) på side 227

Nyttige links på side 227

Meddelelser på betjeningspanel

Xerox leverer forskellige automatiske diagnosticeringsværktøjer, som hjælper med at sikre optimal udskriftskvalitet.

Betjeningspanelet giver dig oplysninger om fejlfinding. Når der opstår en fejl eller farlig situation, vises der en meddelelse på betjeningspanelets berøringsskærm, som gør dig opmærksom på problemet. I mange tilfælde viser skærmen også animeret grafik, som angiver problemets placering, f.eks. papirstop. Tryk på knappen

Hjælp

på betjeningspanelet for at se yderligere information om den viste meddelelse eller menu.

Fax- og scanningsadvarsler

Advarsler indeholder meddelelser og instruktioner, der hjælper brugeren med at løse problemer, der kan opstå ved faxning eller scanning. Advarsler kan blive vist via CentreWare IS. Du kan også se advarsler ved at klikke på

Mere status

i udskrivningsmulighederne (printerdriveren).

Bemærk: Faxfejl forhindrer ikke scanning, kopiering eller udskrivning.

Vedligeholdelsesassistent

Printeren har en indbygget fejlfindingsfunktion, som giver dig mulighed for at sende fejlfindingsdata direkte til Xerox. Sådan anvendes denne funktion:

1. Tryk på knappen

Maskinstatus

.

2. Tryk på fanen

Maskininformation

, og tryk på

Vedligeholdelsesassistent

.

3. Tryk på

Send diagnosticsinformation til Xerox

.

Diagnosedataene sendes til Xerox. Xerox kan anvende denne information til at hjælpe dig med at løse problemet.

226 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

Problemløsning

Online Support Assistant (Hjælp til online support)

Online Support Assistant

(Hjælp til online support) er en vidensdatabase, som indeholder instruktioner og hjælp til fejlfinding, så du selv kan løse eventuelle printerproblemer. Du kan finde løsningsforslag til problemer med udskriftskvalitet, kopikvalitet, papirstop, softwareinstallation og meget mere.

Du kan få adgang til

Online Support Assistant

(Hjælp til online support) ved at gå til www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775support .

Nyttige links

Xerox har flere websteder, hvor du kan få yderligere hjælp til din printer.

Ressource Link

Tekniske supportoplysninger til din printer, inklusive online teknisk support,

Recommended Media List

(Liste med medier, der anbefales),

Online Support

Assistant

(Hjælp til online support), driverdownloads, dokumentation mv.

Forbrugsstoffer til printeren

En ressource med værktøjer og oplysninger, f.eks. udskriftsskabeloner, nyttige tip og brugertilpassede funktioner, der imødekommer netop dine behov

Lokalt salgs- og supportcenter

Printerregistrering www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775support www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775supplies www.xerox.com/office/businessresourcecenter www.xerox.com/office/worldcontacts www.xerox.com/office/register

Sikkerhedsdata beskriver materialer og indeholder oplysninger om sikker håndtering og opbevaring af farlige materialer www.xerox.com/msds

(USA og Canada) www.xerox.com/environment_europe

(Europa)

Oplysninger om genbrug af forbrugsstoffer www.xerox.com/environment

(USA og Canada) www.xerox.com/environment_europe

(Europa)

WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

227

Problemløsning

228 WorkCentre 7755/7765/7775 Multifunktionsprinter

Betjeningsvejledning

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents