Skannaus. Xerox 7755/7765/7775

Add to my manuals
252 Pages

advertisement

Skannaus. Xerox 7755/7765/7775 | Manualzz

Skannaus

6

Tämä luku sisältää seuraavaa:

Skannauksen esittely sivulla 110

Originaalien asettaminen sivulla 111

Skannaus kansioon sivulla 112

Skannaus verkon tiedostosäilöön sivulla 114

Skannaus sähköpostiin sivulla 115

Skannaus kotiin sivulla 117

Xerox-skannausapuohjelman käyttäminen sivulla 118

Skannausasetusten määrittäminen sivulla 130

Katso myös:

System Administrator Guide

(järjestelmänvalvojan opas) osoitteessa www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775docs sisältää lisätietoja skannausasetuksista.

WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

109

Skannaus

Skannauksen esittely

Skannaus on lisätoiminto, jonka avulla voidaan skannata ja tallentaa asiakirjoja.

WorkCentre 7755/7765/7775 -koneen skannausprosessi poikkeaa pöytäskannerien käytöstä.

Koska tulostin on usein kytketty verkkoon yhden tietokoneen sijaan, skannatun kuvan määränpää valitaan tulostimesta.

Kone tukee seuraavia skannaustoimintoja:

• Skannaus ja kuvan tallentaminen koneen kiintolevylle.

• Skannaus verkkopalvelimen asiakirjasäilöön.

• Skannaus sähköpostiosoitteeseen.

• Skannaus käyttäjän kotikansioon.

• Skannausmallien luominen ja kuvien lataaminen tietokoneeseen Xerox-skannausapuohjelman avulla

• Skannattujen kuvien tuominen sovelluksiin TWAINia ja WIA:ta käyttäen.

Huom.

• Koneen on oltava liitettynä verkkoon skannaustiedostoa noudettaessa.

• Skannauksen on oltava käytössä. Katso lisätietoja järjestelmänvalvojan oppaasta

System Administrator Guide

(järjestelmänvalvojan opas) osoitteessa www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775docs tai CentreWare IS:n ohjeesta.

• Tulostus-, kopiointi- ja faksitöitä voidaan tulostaa samalla, kun asiakirjoja skannataan tai tiedostoja ladataan tulostimen kiintolevyltä.

110 WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

Skannaus

Originaalien asettaminen

Skannaus aloitetaan aina asettamalla skannattava originaali tulostimeen. Yksisivuiset originaalit sekä syöttölaitteeseen sopimattomat originaalit asetetaan valotuslasille. Monisivuiset originaalit asetetaan syöttölaiteeseen.

Valotuslasin käyttö

Nosta syöttölaite ylös ja aseta originaali etusivu alaspäin valotuslasin vasempaan takakulmaan kuvan mukaisesti.

wc77xx-032

Originaalien syöttölaitteen käyttö

Aseta originaalit etusivut ylöspäin. Säädä rajoittimet niin, että ne koskettavat originaalien reunoja.

wc77xx-031

WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

111

Skannaus

Skannaus kansioon

Tässä osiossa käsitellään seuraavia aiheita:

Skannaus yleiseen kansioon sivulla 112

Skannaustiedostojen noutaminen tietokoneelle CentreWare IS:ää käyttäen sivulla 112

Yksityisen kansion käyttö sivulla 113

Skannaus kansioon on yksinkertaisin tapa skannata. Kansio on tulostimen kiintolevyllä oleva tallennustila.

Skannauksen tuloksena saatu tiedosto tallennetaan tulostimen kiintolevyllä olevaan kansioon.

Tallennetun skannaustiedoston voi sitten noutaa omalle tietokoneelle CentreWare IS:ää käyttäen.

Tulostimessa on yleinen kansio skannattujen kuvien tallentamista varten. Tämä kansio on kaikkien käyttäjien käytettävissä ilman salasanaa. Kaikki käyttäjät voivat katsella skannattuja tiedostoja. Myös

salasanalla suojattuja yksityisiä kansioita voidaan luoda. Katso Yksityisen kansion käyttö sivulla 113.

Huom. Järjestelmänvalvojan on otettava skannaus kansioon ensin käyttöön.

Skannaus yleiseen kansioon

Asiakirjoja voidaan skannata kansioon ja noutaa sieltä ilman salasanaa.

1. Aseta originaali valotuslasille tai syöttölaitteeseen.

2. Paina

Kaikki palvelut

-näppäintä.

3. Valitse kosketusnäytöstä

Skannaus työnkulkuun

.

4. Valitse

Kaikki mallit

-luettelosta kansio nimeltä

_PUBLIC

.

Huom.

• Kun skannaat kansioon, asiakirjasta luodaan oletusarvoisesti 1-puolinen värillinen

PDF-tiedosto. Oletusasetuksia voidaan muuttaa koneen ohjaustaulusta tai tietokoneella

CentreWare IS:ää käyttäen.

• CentreWare IS:llä valittuja asetuksia voidaan muuttaa koska tahansa tulostimen kosketusnäytöstä.

5. Voit valita sopivat skannausasetukset käyttämällä neljää kosketusnäytön alaosassa olevaa näppäintä:

Tulostusväri

,

1-/2-puolinen skannaus

,

Originaalin tyyppi

ja

Esiasetukset

. Katso

lisätietoja kohdasta Skannausasetusten määrittäminen sivulla 130.

6. Paina vihreää

käynnistysnäppäintä

. Työn etenemistä kuvaava näyttö avautuu kosketusnäyttöön.

Kun skannaus on valmis, Skannaus työnkulkuun -kortti tulee uudelleen näkyviin. Tiedosto tallennetaan tulostimen kiintolevyn yleiseen kansioon. Voit sitten noutaa tiedoston tietokoneellesi

CentreWare IS:ää käyttäen.

Skannaustiedostojen noutaminen tietokoneelle CentreWare IS:ää käyttäen

Skannatut tiedostot noudetaan kopioimalla ne tulostimesta tietokoneen kiintolevylle.

1. Avaa tietokoneessa selain.

2. Avaa CentreWare IS kirjoittamalla web-selaimen osoiteriville tulostimen IP-osoite ja painamalla

Enter

.

Huom.

Jos et tiedä tulostimen IP-osoitetta, katso kohta Tulostimen IP-osoite sivulla 38.

112 WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

Skannaus

3. Napsauta

Skannaus

-välilehteä.

4. Napsauta

Näytä

-osassa

Postilokerot

-painiketta.

5. Napsauta

Skannaus postilokeroon

-osassa

Yleinen oletuskansio

.

Kansion sisältö

-ikkuna sisältää kuvatiedoston.

Huom. Jos kuvatiedostoa ei näy, valitse

Päivitä näkymä

.

6. Valitse

Toimenpiteet

-osassa jokin seuraavista vaihtoehdoista ja napsauta sitten

Siirry

-näppäintä:

Lataa

: tallentaa kopion tiedostosta tietokoneellesi. Napsauta pyydettäessä

Tallenna

ja valitse, minne haluat tallentaa tiedoston. Tämän jälkeen voit avata tiedoston tai sulkea valintaikkunan.

Tulosta uudelleen

: tulostaa tiedoston tulostimesta tallentamatta siitä kopiota tietokoneelle.

Poista

: poistaa tiedoston postilokerosta. Napsauta pyydettäessä

OK

poistaaksesi tiedoston tai

Peruuta

peruuttaaksesi toimenpiteen.

Yksityisen kansion käyttö

Järjestelmänvalvoja on voinut luoda tulostimelle yksityisiä kansioita. Yksityisen kansion käyttö voi edellyttää salasanaa. Valittuasi yksityisen kansion kosketa

Anna kansion salasana

ja näppäile salasana kosketusnäytön näppäimistöstä.

Voit käyttää CentreWare IS:ää yksityisen kansion luomiseen seuraavalla tavalla.

Yksityisen kansion luominen

1. Avaa web-selain.

2. Avaa CentreWare IS kirjoittamalla web-selaimen osoiteriville tulostimen IP-osoite ja painamalla

Enter

.

Huom.

Jos et tiedä tulostimen IP-osoitetta, katso kohta Tulostimen IP-osoite sivulla 38.

3. Napsauta

Skannaus

-välilehteä.

4. Napsauta

Näytä

-osassa

Postilokerot

-painiketta.

5. Napsauta

Skannaus postilokeroon

-osassa

Luo kansio

.

6. Anna kansion nimi ja luo halutessasi salasana.

7. Valitse

Käytä

.

Yksityinen kansio on nyt käytettävissä ja näkyy CentreWare IS:n kansioluettelossa sekä tulostimen kosketusnäytössä kohdassa Paikalliset mallit merkiksi siitä, että sen sisältö tallennetaan koneen kiintolevylle.

WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

113

Skannaus

Skannaus verkon tiedostosäilöön

Skannaus verkon tiedostosäilöön on verkkoskannaukseen sisältyvä toiminto. Skannaamasi tiedostot lähetetään järjestelmänvalvojan määrittämään verkkopalvelimen tiedostosäilöön.

Huom. Järjestelmänvalvojan on ensin otettava käyttöön skannaus tiedostosäilöön.

Skannaus tiedostosäilöön -toiminnon käyttäminen:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun

Kaikki palvelut

-näppäintä.

2. Kosketa

Skannaus työnkulkuun

.

3. Valitse

Kaikki mallit

-luettelosta järjestelmänvalvojan luoma malli.

Huom. Järjestelmänvalvojan on luotava mallit. Lisätietoja on järjestelmänvalvojan oppaassa

System Administrator Guide

(järjestelmänvalvojan opas) osoitteessa www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775docs .

4. Malli määrittää skannausasetukset ja tiedoston määränpään. Voit valita sopivat skannausasetukset käyttämällä neljää kosketusnäytön alaosassa olevaa näppäintä:

Tulostusväri

,

1-/2-puolinen skannaus

,

Originaalin tyyppi

ja

Esiasetukset

. Katso lisätietoja kohdasta

Skannausasetusten määrittäminen sivulla 130.

5. Aseta originaali syöttölaitteeseen tai valotuslasille ja paina vihreää

käynnistysnäppäintä

.

114 WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

Skannaus

Skannaus sähköpostiin

Skannaus sähköpostiin on verkkoskannaukseen sisältyvä toiminto. Skannatut tiedotot lähetetään sähköpostin liitteinä.

Huom. Järjestelmänvalvojan on ensin otettava skannaus sähköpostiin käyttöön.

Skannatun kuvan lähettäminen sähköpostiin:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun

Kaikki palvelut

-näppäintä.

2. Kosketa

Sähköposti

-kuvaketta.

3. Kosketa

Lähettäjä...

, jos haluat vaihtaa

Lähettäjä...

osoitteen.

Huom. Järjestelmänvalvoja on määrittänyt

Lähettäjä...

osoitteen.

Lähettäjä...

osoitetta ei ehkä voida muuttaa.

Anna sähköpostiosoite kosketusnäytön näppäimistöstä ja kosketa sitten

Tallenna

.

4. Kosketa

Uusi vastaanottaja

.

Voit antaa koko sähköpostiosoitteen kosketusnäytön näppäimistöstä tai hakea sen osoitteistosta.

Kirjoita vastaanottajan nimi tai nimen osa osoitteiston asetusten mukaan ja valitse

Etsi

.

5. Lisää vastaanottaja luetteloon valitsemalla

Lisää

.

6. Voit lisätä luetteloon vastaanottajia toistamalla vaiheet 4–5. Kun olet lisännyt luetteloon kaikki vastaanottajat, valitse

Sulje

.

7. Kone lisää sähköpostiviestiin oletusaiheen. Jos haluat vaihtaa viestin aiheen, valitse

Aihe

, kirjoita uusi aihe kosketusnäytön näppäimistöstä. Valitse

Tallenna

.

8. Aseta originaali syöttölaitteeseen tai valotuslasille ja paina vihreää

käynnistysnäppäintä

.

Skannatun kuvan lähettäminen osoitteistossa olevaan sähköpostiosoitteeseen:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun

Kaikki palvelut

-näppäintä.

2. Kosketa

Sähköposti

.

3. Kosketa

Osoitteisto

.

4. Valitse

Yleinen

avattavasta luettelosta.

5. Anna sähköpostin vastaanottajan nimi.

6. Kosketa

Etsi

.

7. Yleinen osoitteisto etsii nimeä ja näyttää luettelon. Valitse nimi luettelosta.

8. Kosketa

V-ottaja

ja sitten

Sulje

.

9. Aseta sähköpostiin lähetettävä asiakirja syöttölaitteeseen tai valotuslasille ja paina vihreää

käynnistysnäppäintä

.

Voit valita sopivat skannausasetukset käyttämällä neljää kosketusnäytön alaosassa olevaa näppäintä:

Tulostusväri

,

1-/2-puolinen skannaus

,

Originaalin tyyppi

ja

Esiasetukset

.

Katso myös:

Skannausasetusten määrittäminen sivulla 130

WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

115

Skannaus

Sähköpostiasetusten määrittäminen

Voit kumota mallin asetukset ja muuttaa seuraavia sähköpostiasetuksia:

• Tiedoston nimi

• Tiedostomuoto

• Viesti

• Vastausosoite

Tiedostonimen, viestin tai vastausosoitteen muuttaminen:

1. Paina ohjaustaulun

Kaikki palvelut

-näppäintä.

2. Valitse

Sähköposti

ja kosketa sitten

Sähköpostiasetukset

-korttia.

3. Valitse

Tiedoston nimi

,

Viesti

tai

Vastausosoite

ja poista oletusteksti tai muokkaa sitä kosketusnäytön näppäimistön avulla.

4. Valitse

Tallenna

.

Tiedostomuodon muuttaminen:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun

Kaikki palvelut

-näppäintä.

2. Valitse

Sähköposti

ja kosketa sitten

Sähköpostiasetukset

-korttia.

3. Valitse

Tiedostomuoto

ja haluamasi tiedostotyyppi. Kustakin tiedostomuodosta näytetään kuvaus valinnan yhteydessä.

4. Hyväksy tiedostomuoto koskettamalla

Tallenna

.

116 WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

Skannaus

Skannaus kotiin

Skannaus kotiin -toiminnon avulla voit skannata asiakirjoja kotikansioosi.

Huom. Järjestelmänvalvojan on otettava skannaus kotiin -toiminto käyttöön.

Skannaus kotiin -toiminnon käyttäminen:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun

Kaikki palvelut

-näppäintä.

2. Valitse

Kaikki mallit

-luettelosta järjestelmänvalvojan luoma malli.

3. Malli määrittää skannausasetukset ja tiedoston määränpään. Voit valita sopivat skannausasetukset koskettamalla neljää kosketusnäytön alaosassa olevaa näppäintä:

Tulostusväri

,

1-/2-puolinen skannaus

,

Originaalin tyyppi

ja

Esiasetukset

. Katso lisätietoja

kohdasta Skannausasetusten määrittäminen sivulla 130.

4. Aseta originaali syöttölaitteeseen tai valotuslasille ja paina vihreää

käynnistysnäppäintä

.

WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

117

Skannaus

Xerox-skannausapuohjelman käyttäminen

Tässä osiossa käsitellään seuraavia aiheita:

Skannaaminen Xerox-skannausapuohjelmaa käyttäen sivulla 118

Skannausmallien luominen sivulla 119

Skannausmallien poistaminen sivulla 121

Xerox-skannausapuohjelman kansio- ja sähköpostiprofiilien hallinta sivulla 122

Skannattujen kuvien tuominen sovellukseen sivulla 127

Xerox-skannausapuohjelman avulla voidaan skannata kuvia tulostimesta suoraan tietokoneeseen.

Skannattuja kuvia ei tallenneta tulostimeen. Xerox-skannausapuohjelman avulla voidaan luoda skannausmalleja, esikatsella kuvia sekä kopioida kuvia tietokoneen kansioihin ja sähköpostiin.

Huom. Skannausajuri on asennettava, jotta Xerox-skannausapuohjelmaa voidaan käyttää.

Lisätietoja on järjestelmänvalvojan oppaassa

System Administrator Guide

(järjestelmänvalvojan opas) osoitteessa www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775docs .

Skannaaminen Xerox-skannausapuohjelmaa käyttäen

Aseta originaali tulostimen valotuslasille tai syöttölaitteeseen.

1. Paina

Kaikki palvelut

-näppäintä.

2. Valitse kosketusnäytöstä

Skannaus työnkulkuun

.

3. Valitse malli

Kaikki mallit

-luettelosta. Katso lisätietoja mallin luomisesta kohdasta

Skannausmallien luominen sivulla 119.

Huom. CentreWare IS:llä valittuja asetuksia voidaan muuttaa koska tahansa tulostimen kosketusnäytöstä.

4.

Skannaus työnkulkuun

-näyttö tulee näkyviin. Voit valita sopivat skannausasetukset käyttämällä neljää kosketusnäytön alaosassa olevaa näppäintä:

Tulostusväri

,

1-/2-puolinen skannaus

,

Originaalin tyyppi

ja

Esiasetukset

. Katso lisätietoja kohdasta

Skannausasetusten määrittäminen sivulla 130.

5. Paina vihreää

käynnistysnäppäintä

.

Työn etenemistä

kuvaava ikkuna avautuu tulostimen kosketusnäyttöön. Kun skannaus on valmis,

Skannaus työnkulkuun

-kortti tulee uudelleen näkyviin. Tiedosto tallennetaan valitun tietokoneen kiintolevyn kansioon.

Huom.

• Skannausmallin käyttö voi vaatia salasanan. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

• Jos skannaaminen epäonnistuu, tulostin tulostaa vahvistussivun. Jos skannaaminen onnistui, vahvistusta ei tulosteta. Lisätietoja on järjestelmänvalvojan oppaassa

System Administrator Guide

(järjestelmänvalvojan opas) osoitteessa www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775docs .

118 WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

Skannaus

Skannausmallien luominen

Tässä osiossa käsitellään seuraavia aiheita:

Kuvan katselun sisältävän mallin luominen sivulla 119

Mallin luominen kuvien kansioon skannaamista varten sivulla 120

Mallien tiedostomuodot ja nimet sivulla 120

Kuvatiedostojen yksilöllisten nimien luominen sivulla 121

Skannausmallit sisältävät tiedostotyypin, tarkkuuden ja originaalin koon. Voit määrittää lisäasetuksia, kuten pienoiskuvien säilyttämisen, tai voit määrittää tietokoneesta kansion, johon järjestelmä kopioi skannatut kuvat automaattisesti.

Skannausmalli on luotava ennen kuvien lataamista tietokoneeseen tai ennen kuvien tuomista sovelluksiin TWAINia ja WIA:ta käyttäen.

Kuvan katselun sisältävän mallin luominen

Sellaisen mallin luominen tai muokkaaminen, joka säilyttää skannattujen kuvien pienoiskuvat skannausapuohjelmassa:

1. Käynnistä tietokoneessa Xerox-skannausapuohjelma:

• Windows: napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin

Xerox-skannausapuohjelma

-kuvaketta ja valitse sitten

Avaa Xerox-skannausapuohjelma

.

Jos kuvake ei näy tehtäväpalkissa, valitse

Käynnistä

ja

Kaikki ohjelmat

(tai

Ohjelmat

, jos käytössä on Windowsin perinteinen näkymä). Valitse sitten

Xerox Office Printing

>

Skannaus

>

Xerox-skannausapuohjelma

.

• Macintosh: siirry kohtaan

Ohjelmat

>

Xerox

>

Xerox-skannausapuohjelma

ja sitten kaksoisosoita

Xerox-skannausapuohjelma

.

2. Valitse

Skannausasetukset

-välilehti ja valitse sitten haluamasi mallin asetukset:

Väri

tai

Mustavalko

,

Originaalin koko

,

Tarkkuus

,

Originaalin tyyppi

,

Tiedostomuoto

ja

Skannattavat puolet

.

3. Voit tarkastella skannattua kuvaa sekä Skannaus sähköpostiin- että Kopioi kansioon -välilehdillä valitsemalla

Näytä esikatselukuva Xerox-skannausapuohjelmassa

. Näillä välilehdillä voit valita sopivat kansio- tai sähköpostiprofiilin asetukset skannatuille kuville.

4. Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

• Uuden mallin luominen: kirjoita uuden mallin nimi Tallennetun mallin asetukset -kenttään.

• Aiemmin luodun mallin muokkaaminen: valitse malli avattavasta Tallennetun mallin asetukset -luettelosta.

5. Muokkaa asetuksia ja valitse

Tallenna

tallentaaksesi uudet asetukset malliin.

Huom. Mallien nimissä ei saa olla välilyöntejä.

Malli näkyy nyt tulostimen kosketusnäytön

Skannaus työnkulkuun

-kortin malliluettelossa.

WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

119

Skannaus

Mallin luominen kuvien kansioon skannaamista varten

Sellaisen mallin luominen, joka kopioi kuvat tiettyyn tietokoneessa sijaitsevaan kansioon:

1. Käynnistä tietokoneessa Xerox-skannausapuohjelma:

• Windows: napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin

Xerox-skannausapuohjelma

-kuvaketta ja valitse sitten

Avaa Xerox-skannausapuohjelma

.

Jos kuvake ei näy tehtäväpalkissa, valitse

Käynnistä

ja

Kaikki ohjelmat

(tai

Ohjelmat

, jos käytössä on Windowsin perinteinen näkymä). Valitse sitten

Xerox Office Printing

>

Skannaus

>

Xerox-skannausapuohjelma

.

• Macintosh: siirry kohtaan

Ohjelmat

>

Xerox

>

Xerox-skannausapuohjelma

ja sitten kaksoisosoita

Xerox-skannausapuohjelma

.

2. Valitse

Skannausasetukset

-välilehti ja valitse sitten haluamasi mallin asetukset:

Väri

tai

Mustavalko

,

Originaalin koko

,

Tarkkuus

,

Originaalin tyyppi

,

Tiedostomuoto

ja

Skannattavat puolet

.

3. Voit lähettää kuvat suoraan määritettyyn kansioon tarkastelematta niitä valitsemalla

Lähetä kuva suoraan kansioon

. Täytä seuraavat kentät: a. Voit luoda kuville yksilöllisen tiedostonimen pienoiskuvanäkymässä kirjoittamalla tiedostonimen Tiedoston perusnimi -kenttään.

b. Anna Tallenna kansioon -kenttään polku kansioon, johon haluat tallentaa tiedoston, tai hae kansio esiin napsauttamalla

Selaa

.

c. Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

• Jätä valintamerkki

Tallenna kopio Xerox-skannausapuohjelmaan

-valintaruutuun. Näin skannattujen kuvien pienoiskuvat säilyvät

Kopioi kansioon

- ja

Skannaus sähköpostiin

-välilehdillä. Tämä on oletusasetus.

• Poista

Tallenna kopio Xerox-skannausapuohjelmaan

-valintaruudun valinta. Tämä poistaa skannattujen kuvien pienoiskuvat käytöstä.

4. Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

• Uuden mallin luominen: kirjoita uuden mallin nimi

Tallennetun mallin asetukset

-kenttään.

• Aiemmin luodun mallin muokkaaminen: valitse malli avattavasta

Tallennetun mallin asetukset

-luettelosta.

5. Tallenna uuden tai muokatun mallin asetukset napsauttamalla

Tallenna

-painiketta.

Malli näkyy nyt tulostimen kosketusnäytön

Skannaus työnkulkuun

-kortin malliluettelossa.

Mallien tiedostomuodot ja nimet

Tuetut tiedostotyypit:

• JPEG

• Monisivuinen TIFF

• PDF

• PDF/A

• Yksisivuinen TIFF

• XPS

120 WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

Skannaus

Ei-tuetut tiedostotyypit:

• BMP

• GIF

Yksisivuisen tiedoston nimeämismuoto (JPEG ja yksisivuinen TIFF): DOC_xxx_vvvv-kk-pp_tt-mm-ss.JPG

(tai .tif), jossa xxx = järjestysnumero (sivunumero tms.).

Monisivuisen tiedoston nimeämismuoto (monisivuinen TIFF, PDF, PDF/A, XPS):

DOC_vvvv-kk-pp_tt-mm-ss.tif (tai .pdf / .xps).

Kuvatiedostojen yksilöllisten nimien luominen

Kun nimeät skannattuja kuvia, ohjelma lisää kuvan nimeen sen skannauspäivämäärän ja -ajan. Esimerkki:

• Jos annat nimen

raportti

kuvalle, joka on skannattu 1. heinäkuuta 2008 kello 13.45.15, kuvan nimi on

raportti_2008-07-01_13.45.15.xxx

.

• Jos annat nimen

raportti

useille kuville, jotka on skannattu eri aikaan 1. heinäkuuta 2008, kuvien uudet nimet ovat

raportti_2008-07-01_13.45.15.xxx

,

raportti_2008-07-01_13.45.25.xxx

ja

raportti_2008-07-01_13.47.32.xxx

. Päivämäärä- ja aikatiedot ovat yksilöllisiä jokaiselle skannatulle kuvalle.

Skannausmallien poistaminen

Skannausmallin poistaminen:

1. Käynnistä tietokoneessa Xerox-skannausapuohjelma:

• Windows: napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin

Xerox-skannausapuohjelma

-kuvaketta ja valitse sitten

Avaa Xerox-skannausapuohjelma

.

Jos kuvake ei näy tehtäväpalkissa, valitse

Käynnistä

ja

Kaikki ohjelmat

(tai

Ohjelmat

, jos käytössä on Windowsin perinteinen näkymä). Valitse sitten

Xerox Office Printing

>

Skannaus

>

Xerox-skannausapuohjelma

.

• Macintosh: siirry kohtaan

Ohjelmat

>

Xerox

>

Xerox-skannausapuohjelma

ja sitten kaksoisosoita

Xerox-skannausapuohjelma

.

2. Valitse

Skannausasetukset

-välilehti.

3. Valitse poistettava malli avattavasta

Tallennetun mallin asetukset

-luettelosta.

4. Napsauta

Poista

-painiketta.

5. Kun näyttöön tulee kehote, vahvista mallin poisto. Järjestelmä poistaa mallin

Xerox-skannausapuohjelman malliluettelosta ja tulostimen kosketusnäytön malliluettelosta.

WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

121

Skannaus

Xerox-skannausapuohjelman kansio- ja sähköpostiprofiilien hallinta

Tässä osiossa käsitellään seuraavia aiheita:

Sähköpostiprofiilien luominen ja muokkaaminen sivulla 122

Sähköpostiprofiilien poistaminen sivulla 123

Kansioprofiilien luominen ja muokkaaminen sivulla 123

Kansioprofiilien poistaminen sivulla 124

Xerox-skannausapuohjelman avulla voit luoda profiileja, joita voidaan käyttää lähetettäessä skannattuja kuvia sähköpostien liitetiedostoina tai kopioitaessa skannattuja kuvia määritettyihin kansioihin. Profiileja käytettäessä samoja sähköposti- tai kansiotietoja ei tarvitse antaa aina uudelleen.

Sähköpostiprofiilien luominen ja muokkaaminen

Sähköpostiprofiilin luominen tai muokkaaminen:

1. Käynnistä tietokoneessa Xerox-skannausapuohjelma:

• Windows: napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin

Xerox-skannausapuohjelma

-kuvaketta ja valitse sitten

Avaa Xerox-skannausapuohjelma

.

Jos kuvake ei näy tehtäväpalkissa, valitse

Käynnistä

ja

Kaikki ohjelmat

(tai

Ohjelmat

, jos käytössä on Windowsin perinteinen näkymä). Valitse sitten

Xerox Office Printing

>

Skannaus

>

Xerox-skannausapuohjelma

.

• Macintosh: siirry kohtaan

Ohjelmat

>

Xerox

>

Xerox-skannausapuohjelma

ja sitten kaksoisosoita

Xerox-skannausapuohjelma

.

2. Valitse

Skannaus sähköpostiin

-välilehti.

3. Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

• Uuden profiilin luominen: kirjoita uuden profiilin nimi Sähköpostiprofiilit-kenttään.

• Aiemmin luodun profiilin muokkaaminen: valitse profiili avattavasta Sähköpostiprofiilit-luettelosta.

4. Skannattujen kuvien yksilöllinen nimeäminen pienoiskuvanäkymässä: a. Valitse kuvat ja kirjoita nimi

Liitteen perusnimi

-kenttään.

b. Anna tarvittavat tiedot Vastaanottaja-, Kopio-, Aihe- ja Viesti-kenttiin.

5. Tallenna uuden tai muokatun profiilin asetukset napsauttamalla

Tallenna

-painiketta.

Huom. Kun nimeät kuvia

Liitteen perusnimi

-kentän avulla ja tallennat profiilin, lopullinen tiedostonimi koostuu antamastasi nimestä ja kunkin kuvan skannauspäivämäärästä ja -ajasta.

Katso myös:

Kuvatiedostojen yksilöllisten nimien luominen sivulla 121

122 WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

Skannaus

Sähköpostiprofiilien poistaminen

Sähköpostiprofiilin poistaminen:

1. Käynnistä tietokoneessa Xerox-skannausapuohjelma:

• Windows: napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin

Xerox-skannausapuohjelma

-kuvaketta ja valitse sitten

Avaa Xerox-skannausapuohjelma

.

Jos kuvake ei näy tehtäväpalkissa, valitse

Käynnistä

ja

Kaikki ohjelmat

(tai

Ohjelmat

, jos käytössä on Windowsin perinteinen näkymä). Valitse sitten

Xerox Office Printing

>

Skannaus

>

Xerox-skannausapuohjelma

.

• Macintosh: siirry kohtaan

Ohjelmat

>

Xerox

>

Xerox-skannausapuohjelma

ja sitten kaksoisosoita

Xerox-skannausapuohjelma

.

2. Valitse

Skannaus sähköpostiin

-välilehti.

3. Valitse poistettava profiili avattavasta

Sähköpostiprofiilit

-luettelosta.

4. Napsauta

Poista

-painiketta.

5. Kun näyttöön tulee kehote, vahvista profiilin poisto.

Kansioprofiilien luominen ja muokkaaminen

Kansioprofiilin luominen tai muokkaaminen:

1. Käynnistä tietokoneessa Xerox-skannausapuohjelma:

• Windows: napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin

Xerox-skannausapuohjelma

-kuvaketta ja valitse sitten

Avaa Xerox-skannausapuohjelma

.

Jos kuvake ei näy tehtäväpalkissa, valitse

Käynnistä

ja

Kaikki ohjelmat

(tai

Ohjelmat

, jos käytössä on Windowsin perinteinen näkymä). Valitse sitten

Xerox Office Printing

>

Skannaus

>

Xerox-skannausapuohjelma

.

• Macintosh: siirry kohtaan

Ohjelmat

>

Xerox

>

Xerox-skannausapuohjelma

ja sitten kaksoisosoita

Xerox-skannausapuohjelma

.

2. Valitse

Kopioi kansioon

-välilehti.

3. Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

• Uuden profiilin luominen: kirjoita uuden profiilin nimi

Kansioprofiilit

-kenttään.

• Aiemmin luodun profiilin muokkaaminen: valitse profiili avattavasta

Kansioprofiilit

-luettelosta.

4. Skannattujen kuvien yksilöllinen nimeäminen pienoiskuvanäkymässä:

• Valitse kuvat ja kirjoita nimi

Tiedoston perusnimi

-kenttään.

• Anna

Tallenna kansioon

-kenttään polku kansioon, johon haluat tallentaa tiedoston, tai hae kansio esiin napsauttamalla

Selaa

.

5. Tallenna uuden tai muokatun profiilin asetukset napsauttamalla

Tallenna

-painiketta.

Huom. Kun nimeät kuvia Tiedoston perusnimi -kentän avulla ja tallennat profiilin, lopullinen tiedostonimi koostuu antamastasi nimestä ja kunkin kuvan skannauspäivämäärästä ja -ajasta.

Katso myös:

Kuvatiedostojen yksilöllisten nimien luominen sivulla 121

WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

123

Skannaus

Kansioprofiilien poistaminen

Kansioprofiilin poistaminen:

1. Käynnistä tietokoneessa Xerox-skannausapuohjelma:

• Windows: napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin

Xerox-skannausapuohjelma

-kuvaketta ja valitse sitten

Avaa Xerox-skannausapuohjelma

.

Jos kuvake ei näy tehtäväpalkissa, valitse

Käynnistä

ja

Kaikki ohjelmat

(tai

Ohjelmat

, jos käytössä on Windowsin perinteinen näkymä). Valitse sitten

Xerox Office Printing

>

Skannaus

>

Xerox-skannausapuohjelma

.

• Macintosh: siirry kohtaan

Ohjelmat

>

Xerox

>

Xerox-skannausapuohjelma

ja sitten kaksoisosoita

Xerox-skannausapuohjelma

.

2. Valitse

Kopioi kansioon

-välilehti.

3. Valitse poistettava profiili avattavasta

Kansioprofiilit

-luettelosta.

4. Napsauta

Poista

-painiketta.

5. Kun näyttöön tulee kehote, vahvista profiilin poisto.

Skannaus sähköpostiin- ja Kopioi kansioon -työkalujen käyttäminen

Xerox-skannausapuohjelman Skannaus sähköpostiin- tai Kopioi kansioon -työkalujen avulla skannattuja kuvia voidaan liittää sähköpostiviesteihin tai kopioida paikallisiin tai verkkokansioihin.

Tässä osiossa käsitellään seuraavia aiheita:

Skannaus sähköpostiin -välilehti sivulla 124

Skannattujen kuvien lähettäminen Skannaus sähköpostiin -profiilin avulla sivulla 125

Uusien sähköpostiasetusten valitseminen kuvien lähettämistä varten sivulla 125

Kopioi kansioon -välilehti sivulla 126

Skannattujen kuvien kopioiminen kansioon kansioprofiilin avulla sivulla 126

Uusien kansioasetusten valitseminen kuvien kansioon kopioimista varten sivulla 126

Kuvatiedostojen poistaminen Xerox-skannausapuohjelman avulla sivulla 127

Skannaus sähköpostiin -välilehti

Kun lähetät skannattuja kuvia sähköpostin liitetiedostoina, voit käyttää tallennettua sähköpostiprofiilia tai kirjoittaa osoitteet, viestin aiheen ja viestin tekstin manuaalisesti.

124 WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

Skannaus

Skannattujen kuvien lähettäminen Skannaus sähköpostiin -profiilin avulla

Skannattujen kuvien lähettäminen sähköpostin liitetiedostoina sähköpostiprofiilin avulla:

1. Käynnistä tietokoneessa Xerox-skannausapuohjelma:

• Windows: napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin

Xerox-skannausapuohjelma

-kuvaketta ja valitse sitten

Avaa Xerox-skannausapuohjelma

.

Jos kuvake ei näy tehtäväpalkissa, valitse

Käynnistä

ja

Kaikki ohjelmat

(tai

Ohjelmat

, jos käytössä on Windowsin perinteinen näkymä). Valitse sitten

Xerox Office Printing

,

Skannaus

ja

Xerox-skannausapuohjelma

.

• Macintosh: siirry kohtaan

Ohjelmat

>

Xerox

>

Xerox-skannausapuohjelma

ja sitten kaksoisosoita

Xerox-skannausapuohjelma

.

2. Valitse

Skannaus sähköpostiin

.

3. Valitse sähköpostiin lähetettävät kuvat.

4. Valitse käytettävä profiili avattavasta

Sähköpostiprofiilit

-luettelosta.

Liitteen perusnimi

-,

Vastaanottaja

-,

Kopio

-,

Aihe

- ja

Viesti

-kentissä näkyvät tallennetussa profiilissa olevat tiedot.

5. Voit halutessasi kirjoittaa

Liitteen perusnimi

-kenttään toisen nimen ja valita uudet sähköpostiasetukset. Xerox-skannausapuohjelma lisää jokaisen kuvan tiedostonimen loppuun skannauspäivämäärän ja -ajan.

Huom. Jos esimerkiksi skannaat kuvan 27. huhtikuuta kello 10.15.07, valitset tiedostotunnisteeksi

PDF ja kirjoitat sitten

Liitteen perusnimi

-kenttään tiedoston nimeksi

raportti

, lopullinen tiedostonimi on

raportti_2008-04-27_10.15.07.pdf

.

6. Avaa sähköpostisovellus napsauttamalla

Kopioi sähköpostiin

-painiketta. Ohjelma liittää valitut kuvat sähköpostiviestiin.

7. Voit halutessasi muokata sähköpostiviestiä ja lähettää viestin muutosten jälkeen.

Uusien sähköpostiasetusten valitseminen kuvien lähettämistä varten

Skannattujen kuvien lähettäminen sähköpostin liitetiedostoina käyttämättä sähköpostiprofiilia:

1. Käynnistä tietokoneessa Xerox-skannausapuohjelma:

• Windows: napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin

Xerox-skannausapuohjelma

-kuvaketta ja valitse sitten

Avaa Xerox-skannausapuohjelma

.

Jos kuvake ei näy tehtäväpalkissa, valitse

Käynnistä

ja

Kaikki ohjelmat

(tai

Ohjelmat

, jos käytössä on Windowsin perinteinen näkymä). Valitse sitten

Xerox Office Printing

>

Skannaus

>

Xerox-skannausapuohjelma

.

• Macintosh: siirry kohtaan

Ohjelmat

>

Xerox

>

Xerox-skannausapuohjelma

ja sitten kaksoisosoita

Xerox-skannausapuohjelma

.

2. Valitse

Skannaus sähköpostiin

-välilehti.

3. Valitse sähköpostiin lähetettävät kuvat.

4. Kirjoita nimi

Liitteen perusnimi

-kenttään. Xerox-skannausapuohjelma lisää jokaisen kuvan tiedostonimen loppuun skannauspäivämäärän ja -ajan.

Huom. Jos esimerkiksi skannaat kuvan 27. huhtikuuta kello 10.15.07, valitset tiedostotunnisteeksi

PDF ja kirjoitat sitten

Liitteen perusnimi

-kenttään tiedoston nimeksi

raportti

, lopullinen tiedostonimi on

raportti_2008-04-27_10.15.07.pdf

.

WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

125

Skannaus

5. Anna tarvittavat tiedot

Vastaanottaja

-,

Kopio

-,

Aihe

- ja

Viesti

-kenttiin.

6. Avaa sähköpostisovellus napsauttamalla

Kopioi sähköpostiin

-painiketta. Ohjelma liittää valitut kuvat sähköpostiviestiin.

7. Voit halutessasi muokata sähköpostiviestiä ja lähettää viestin muutosten jälkeen.

Kopioi kansioon -välilehti

Kun kopioit skannattuja kuvia kansioon, voit käyttää kansioprofiilia, johon on tallennettu tietyt asetukset.

Skannattujen kuvien kopioiminen kansioon kansioprofiilin avulla

Voit luoda kansioprofiilin, johon tallennat usein käytettävien kansioiden polut. Skannattujen kuvien kopioiminen kansioon kansioprofiilin avulla:

1. Käynnistä tietokoneessa Xerox-skannausapuohjelma:

• Windows: napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin

Xerox-skannausapuohjelma

-kuvaketta ja valitse sitten

Avaa Xerox-skannausapuohjelma

.

Jos kuvake ei näy tehtäväpalkissa, valitse

Käynnistä

ja

Kaikki ohjelmat

(tai

Ohjelmat

, jos käytössä on Windowsin perinteinen näkymä). Valitse sitten

Xerox Office Printing

>

Skannaus

>

Xerox-skannausapuohjelma

.

• Macintosh: siirry kohtaan

Ohjelmat

>

Xerox

>

Xerox-skannausapuohjelma

ja sitten kaksoisosoita

Xerox-skannausapuohjelma

.

2. Valitse

Kopioi kansioon

-välilehti.

3. Valitse kopioitavat kuvat.

4. Valitse käytettävä profiili avattavasta

Kansioprofiilit

-luettelosta.

5. Voit halutessasi kirjoittaa

Tiedoston perusnimi

-kenttään uuden nimen ja valita uuden kansiosijainnin. Xerox-skannausapuohjelma lisää jokaisen kuvan tiedostonimen loppuun skannauspäivämäärän ja -ajan.

Huom. Jos esimerkiksi skannaat kuvan 27. huhtikuuta kello 10.15.07, valitset tiedostotunnisteeksi

PDF ja kirjoitat sitten

Tiedoston perusnimi

-kenttään tiedoston nimeksi raportti, lopullinen tiedostonimi on

raportti_2008-04-27_10.15.07.pdf

.

6. Kopioi valitut kuvat kansioon napsauttamalla

Kopioi kansioon

-painiketta.

Uusien kansioasetusten valitseminen kuvien kansioon kopioimista varten

Skannattujen kuvien kopioiminen kansioon käyttämättä kansioprofiilia:

1. Käynnistä tietokoneessa Xerox-skannausapuohjelma:

• Windows: napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin

Xerox-skannausapuohjelma

-kuvaketta ja valitse sitten

Avaa Xerox-skannausapuohjelma

.

Jos kuvake ei näy tehtäväpalkissa, valitse

Käynnistä

ja

Kaikki ohjelmat

(tai

Ohjelmat

, jos käytössä on Windowsin perinteinen näkymä). Valitse sitten

Xerox Office Printing

>

Skannaus

>

Xerox-skannausapuohjelma

.

• Macintosh: siirry kohtaan

Ohjelmat

>

Xerox

>

Xerox-skannausapuohjelma

ja sitten kaksoisosoita

Xerox-skannausapuohjelma

.

2. Valitse

Kopioi kansioon

-välilehti.

126 WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

Skannaus

3. Valitse kansioon kopioitavat kuvat.

4. Kirjoita kuvan nimi

Tiedoston perusnimi

-kenttään. Xerox-skannausapuohjelma lisää jokaisen kuvan tiedostonimen loppuun skannauspäivämäärän ja -ajan.

Huom. Jos esimerkiksi skannaat kuvan 27. huhtikuuta kello 10.15.07, valitset tiedostotunnisteeksi

PDF ja kirjoitat sitten

Tiedoston perusnimi

-kenttään tiedoston nimeksi

raportti

, lopullinen tiedostonimi on

raportti_2008-04-27_10.15.07.pdf

.

5. Anna

Tallenna kansioon

-kenttään polku kansioon, johon haluat tallentaa tiedoston, tai hae kansio esiin napsauttamalla

Selaa

.

6. Kopioi valitut kuvat kansioon napsauttamalla Kopioi kansioon -painiketta.

Kuvatiedostojen poistaminen Xerox-skannausapuohjelman avulla

Xerox-skannausapuohjelmassa näkyvät kuvat on tallennettu tietokoneen kiintolevylle. Sellaisten skannattujen kuvien poistaminen, joita ei enää käytetä Xerox-skannausapuohjelmassa:

1. Käynnistä tietokoneessa Xerox-skannausapuohjelma:

• Windows: napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin

Xerox-skannausapuohjelma

-kuvaketta ja valitse sitten

Avaa Xerox-skannausapuohjelma

.

Jos kuvake ei näy tehtäväpalkissa, valitse

Käynnistä

ja

Kaikki ohjelmat

(tai

Ohjelmat

, jos käytössä on Windowsin perinteinen näkymä). Valitse sitten

Xerox Office Printing

>

Skannaus

>

Xerox-skannausapuohjelma

.

• Macintosh: siirry kohtaan

Ohjelmat

>

Xerox

>

Xerox-skannausapuohjelma

ja sitten kaksoisosoita

Xerox-skannausapuohjelma

.

2. Valitse

Skannaus sähköpostiin

- tai

Kopioi kansioon

-välilehti.

3. Valitse poistettavat kuvat.

4. Napsauta

Poista skannattu kuva

-painiketta.

Skannattujen kuvien tuominen sovellukseen

Voit tuoda skannattuja kuvia tulostimesta tietokoneen Windows- tai Macintosh-sovelluksiin.

Tässä osiossa käsitellään seuraavia aiheita:

Skannattujen kuvien tuominen Windows-sovellukseen (TWAIN) sivulla 128

WIA Image Managerin käyttäminen Windows-sovelluksessa sivulla 128

Xerox-skannausapuohjelman käyttäminen Macintosh OS X -sovelluksessa (TWAIN) sivulla 129

WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

127

Skannaus

Skannattujen kuvien tuominen Windows-sovellukseen (TWAIN)

Kuvien tuominen sovellukseen Windows 2000-, Windows XP-, Windows Vista- ja

Windows Server 2003 -järjestelmissä:

1. Avaa tiedosto, johon haluat tuoda kuvan.

2. Valitse sovelluksen valikosta kuvan tuominen. Jos käytät esimerkiksi Microsoft Word 2003:a, lisää kuva asiakirjaan seuraavasti: a. Valitse

Lisää

.

b. Valitse

Kuva

.

c. Valitse

Skannerista tai kamerasta

.

d. Valitse skanneri ja napsauta

Mukauta lisäystä

-painiketta.

Xerox-skannausapuohjelma-ikkunassa näkyvät skannattujen kuvien pienoiskuvat. Jokaisen pienoiskuvan alla näkyy kuvan skannauspäivämäärä ja -aika. Jos siirrät hiiren osoittimen pienoiskuvan päälle, näyttöön avautuu ikkuna, jossa näkyy tietoja kuvatiedoston tarkkuudesta ja koosta. Jos vasta skannattu kuva ei näy luettelossa, napsauta

Päivitä

-painiketta.

3. Valitse tuotava kuva. Joissakin sovelluksissa voidaan tuoda useita kuvia kerralla.

4. Voit valita useita kuvia pitämällä

Ctrl

-näppäintä alhaalla kuvia valitessasi.

5. Voit tuoda kaikki kansion kuvat valitsemalla

Muokkaa

-valikosta

Valitse kaikki

.

6. Napsauta

Nouda

-painiketta. Ohjelma kopioi kuvan sovellukseen. Jos haluat poistaa valitut kuvat, napsauta

Poista

-painiketta.

Huom. Katso lisätietoja online-ohjeesta napsauttamalla

Ohje

-valikkoa.

WIA Image Managerin käyttäminen Windows-sovelluksessa

Voit tuoda skannattuja kuvia tulostimesta sovelluksiin WIA Image Managerin avulla Windows XP-,

Windows Vista- ja Windows Server 2003 -järjestelmissä.

Skannattujen kuvien tuominen sovellukseen:

1. Avaa tiedosto, johon haluat tuoda kuvan.

2. Valitse sovelluksen valikosta kuvan tuominen. Jos käytät esimerkiksi Microsoft Word 2003:a, lisää kuva asiakirjaan seuraavasti: a. Valitse

Lisää

.

b. Valitse

Kuva

.

c. Valitse

Skannerista tai kamerasta

.

d. Valitse skanneri ja napsauta

OK

-painiketta.

3. Voit tarkastella pienoiskuvia avaamalla kansion

Hae kuvat: WIA Xerox

-ikkunassa. Jokaisen pienoiskuvan alla näkyy tiedostonimi.

4. Kuvatiedoston tietojen tarkasteleminen: a. Valitse kuva.

b. Valitse

Näytä kuvatiedot

.

Ominaisuudet

-valintakkunassa näkyvät kuvatiedoston koko sekä skannauspäivämäärä ja -aika.

c. Sulje valitsemalla

OK

.

d. Valitse tuotava kuva. Joissakin sovelluksissa voidaan tuoda useita kuvia kerralla.

128 WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

Skannaus

5. Voit valita useita kuvia pitämällä

Ctrl

-näppäintä alhaalla kuvia valitessasi.

6. Voit tuoda kaikki kansion kuvat valitsemalla

Muokkaa

-valikosta

Valitse kaikki

.

7. Napsauta

Hae kuvat

-painiketta.

Ohjelma kopioi kuvan sovelluksessa valittuun paikkaan.

Huom. Jos haluat poistaa valitut kuvat, napsauta

Poista

-painiketta.

Xerox-skannausapuohjelman käyttäminen Macintosh OS X -sovelluksessa (TWAIN)

Kuvien tuominen sovellukseen:

1. Avaa tiedosto, johon haluat tuoda kuvan.

2. Valitse sovelluksen valikosta kuvan tuominen. Jos käytät esimerkiksi Microsoft Word 2004 for Mac

-ohjelmaa, lisää kuva asiakirjaan seuraavasti: a. Valitse

Lisää

.

b. Valitse

Kuva

.

c. Valitse

Skannerista tai kamerasta

.

d. Valitse skanneri ja napsauta

Lue

-painiketta.

Xerox-skannausapuohjelman

Skannaus sähköpostiin

- ja

Kopioi kansioon

-välilehdissä näkyvät kuvien pienoiskuvat. Pienoiskuvan oikealla puolella näkyy tietoja kuvasta, mukaan lukien käytetty malli, tarkkuus, kuvatiedoston koko sekä profiilin nimi ja asetukset.

3. Valitse kopioitavat kuvat. Joissakin sovelluksissa voidaan valita useita kuvia kerralla.

4. Voit valita useita kuvia pitämällä

Komento

-näppäintä alhaalla kuvia valitessasi.

5. Voit tuoda kaikki kansion kuvat valitsemalla

Valitse kaikki

.

6. Osoita

Tuo

-painiketta. Ohjelma kopioi kuvan sovelluksessa valittuun paikkaan. Jos haluat poistaa valitut kuvat, osoita

Poista

-painiketta.

Huom. Saat lisätietoa osoittamalla

Ohje

-painiketta.

WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

129

Skannaus

Skannausasetusten määrittäminen

Tulostimen skannaustoiminnot käyttävät malleja, jotka määrittävät skannausasetukset ja tiedoston määränpään.

Voit muuttaa skannausasetuksia kosketusnäytön alaosassa olevien neljän näppäimen avulla:

Tulostusväri

1-/2-puolinen skannaus

Originaalin tyyppi

Esiasetukset

Skannausasetusten muuttaminen:

1. Valitse kosketusnäytöstä

Kaikki palvelut

.

2. Kosketa

Skannaus työnkulkuun

ja valitse sitten asetukset kosketusnäytön alareunassa olevilla neljällä näppäimellä. Jokaista asetusta koskevia ohjeita saa painamalla tulostimen

Opastus

-näppäintä.

Asetus

Tulostusvärin määrittäminen

1-/2-puolisten originaalien määrittäminen

Originaalin tyypin määrittäminen

Skannauksen esiasetusten määrittäminen

Käyttö

Ohittaa automaattisen valinnan. Valitse Mustavalkoinen,

Harmaasävyt tai Väri

Voit skannata kaksipuolisia originaaleja syöttölaitteen avulla. Voit skannata originaalin molemmat puolet valitsemalla 2-puolisen skannauksen.

Jos originaalia ei voi asettaa syöttölaitteeseen, kaksipuolinen skannaus on tehtävä manuaalisesti käyttämällä valotuslasia.

Valitse: Valokuva ja teksti, Valokuva, Teksti, Kartta tai

Sanoma- tai aikakauslehti

Valitse: Jako ja tulostus, Arkistointi, OCR, Laatutulostus,

Yksinkertainen skannaus

130 WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

Skannaus

Skannauksen lisäasetukset

Tulostimessa on lisäasetuksia, joiden avulla skannausta voidaan hallita tavallista tarkemmin. Useat lisäasetuksista korvaavat automaattiset asetukset. Ne valitaan tulostimen kosketusnäytöstä.

Lisäasetukset

Lisäasetusten avulla voidaan hallita kuva-asetuksia, kuvanparannusta, skannaustarkkuutta, tiedostokokoa ja mallien päivitystä.

Lisäasetukset-kortin käyttäminen:

1. Valitse kosketusnäytöstä

Kaikki palvelut

.

2. Valitse

Skannaus työnkulkuun

ja kosketa

Lisäasetukset

-korttia.

3. Valitse haluamasi asetus. Jokaista asetusta koskevia ohjeita saa painamalla tulostimen

Opastus

-näppäintä.

Asetus

Kuva-asetukset

Kuvanparannus

Tarkkuus

Laatu ja tiedoston koko

Päivitä mallit

Käyttö

Valitse: tummuus, terävyys tai värikylläisyys

Valitse: Taustanhäivytys tai Kontrasti

Valitse: 72–600 dpi

Valitse: Normaali laatu (pieni tiedostokoko), Parempi laatu

(suurempi tiedostokoko) tai Paras laatu (suurin tiedostokoko)

Noutaa uudet tai päivitetyt ja poistaa vanhentuneet mallit

Asettelu

Asetteluun vaikuttavat originaalin suunta ja koko sekä reunahäivytys.

Asettelu-kortin käyttäminen:

1. Valitse tulostimen kosketusnäytöstä

Kaikki palvelut

.

2. Valitse

Skannaus työnkulkuun

ja kosketa

Asettelu

-korttia.

3. Valitse haluamasi asetus. Jokaista asetusta koskevia ohjeita saa painamalla tulostimen

Opastus

-näppäintä.

Asetus

Originaalin suunta

Originaalin koko

Reunahäivytys

Käyttö

Valitse: Pystysuunta, Vaakasuunta, Pystykuva tai Vaakakuva

Valitse: Autom. tunnistus, Esiasetetut koot, Oma koko,

Originaalit erikokoisia

Valitse: Kaikki reunat tai Reunakohtainen

WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

131

Skannaus

Tallennusasetukset

Tallennusasetusten avulla voidaan nimetä kuvia, valita kuvamuotoja ja määrittää nimeämiskäytäntö, jos tiedostonimi on jo olemassa.

Tallennusasetukset-kortin käyttäminen:

1. Valitse tulostimen kosketusnäytöstä

Kaikki palvelut

.

2. Valitse

Skannaus työnkulkuun

ja kosketa

Tallennusasetukset

-korttia.

3. Valitse haluamasi asetus. Jokaista asetusta koskevia ohjeita saa painamalla tulostimen

Opastus

-näppäintä.

Asetus

Tiedoston nimi

Tiedostomuoto

Jos tiedosto on jo olemassa

Asiakirjanhallinta

Lisää määränpäitä

Käyttö

Määritä tiedostonimen etuliite

Valitse: PDF (vain kuva tai tekstihaku), PDF/A (vain kuva tai tekstihaku), XPS, Monisivuinen TIFF, TIFF

(yksisivuinen) tai JPEG (yksisivuinen)

Valitse: Lisää numero nimeen, Lisää pvm ja aika nimeen, Lisää TIFF-/JPEG-kansioon, Korvaa tiedosto tai Älä tallenna

Liitä skannattuun tiedostoon kuvaava metadatatieto

Määrittele lisää verkkomääränpäitä skannattuja tiedostoja varten

Huom. Asiakirjanhallinta ja Lisää määränpäitä on muokattavissa vasta sitten, kun Skannaus tiedostosäiliöön tai Skannaus kotiin on otettu käyttöön. Lisätietoja on järjestelmänvalvojan oppaassa

System Administrator Guide

(järjestelmänvalvojan opas) osoitteessa www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775docs .

Työ

Työ-kortin avulla voidaan yhdistää erilaisia originaaleja yhdeksi työksi.

Työ-kortin käyttäminen:

1. Valitse tulostimen kosketusnäytöstä

Kaikki palvelut

.

2. Valitse

Skannaus työnkulkuun

ja kosketa

Työ

-korttia.

3. Valitse

Koostetyö

ja kosketa

Kyllä

. Koostetyötä koskevia ohjeita saa painamalla tulostimen

Opastus

-näppäintä.

132 WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents