Koneen kunnossapito. Xerox 7755/7765/7775

Add to my manuals
252 Pages

advertisement

Koneen kunnossapito. Xerox 7755/7765/7775 | Manualzz

Koneen kunnossapito

Tämä luku sisältää seuraavaa:

Kunnossapito ja puhdistus sivulla 152

Tarvikkeiden tilaaminen sivulla 158

8

WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

151

Koneen kunnossapito

Kunnossapito ja puhdistus

Tässä osiossa käsitellään seuraavia aiheita:

Yleisiä varotoimia sivulla 152

Sarjanumeron sijainti sivulla 153

Käyttölaskurit sivulla 154

Vaihto-osien laskurien nollaus sivulla 154

Koneen puhdistaminen sivulla 155

Nitomanastojen lisääminen sivulla 160

Katso myös:

Turvallisuusasiaa sivulla 11

Yleisiä varotoimia

Vaara:

ÄLÄ käytä puhdistukseen orgaanisia tai voimakkaita kemiallisia aineita tai aerosolisuihkeita. ÄLÄ kaada nestemäisiä aineita suoraan puhdistettavalla pinnalle. Käytä puhdistusaineita vain tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Pidä kaikki puhdistusaineet poissa lasten ulottuvilta.

Vaara:

Koneen sisäosat voivat olla kuumia. Ole varovainen ovien ja levyjen ollessa auki.

Vaara:

Älä käytä aerosolipulloissa olevia puhdistusaineita. Jotkin aerosolipullot sisältävät räjähtävää ainetta eivätkä sovellu käytettäviksi elektronisten laitteiden puhdistukseen. Tällaisten puhdistusaineiden käyttö voi aiheuttaa räjähdys- ja tulipalovaaran.

Vaara:

ÄLÄ irrota ruuvein kiinnitettyjä kansia tai suojalevyjä. Niiden takana ei ole mitään käyttäjän vaihdettavia tai huollettavia osia. ÄLÄ yritä tehdä mitään kunnossapitotoimia, joita EI ole selostettu koneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Jotta et aiheuttaisi vahinkoa koneelle, noudata seuraavia ohjeita:

• Älä laske mitään tulostimen päälle.

• Älä jätä koneen päällyslevyjä auki pitkäksi aikaa eritoten kirkkaasti valaistuissa tiloissa. Valo voi vahingoittaa rumpukasetteja.

• Älä avaa koneen päällyslevyjä koneen käydessä.

• Älä kallista konetta käytön aikana.

• Älä koske sähkökoskettimiin, hammaspyöriin ja laserlaitteisiin. Tämä voi vahingoittaa konetta ja heikentää kuvalaatua.

• Varmista, että panet kaikki puhdistuksen aikana irrotetut osat takaisin paikoilleen ennen virran kytkemistä koneeseen.

152 WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

Sarjanumeron sijainti

Tarvitset koneen sarjanumeroa, kun tilaat tarvikkeita tai soitat Xeroxille.

Sarjanumeron voi lukea tulostimen kosketusnäytöstä.

1. Paina

Koneen tila

-näppäintä. Kosketa tarvittaessa

Laitetietoja

-korttia.

2. Sarjanumero näkyy

Laitetietoja

-kortin vasemmassa reunassa.

Sarjanumero löytyy myös tulostimen sisältä.

1. Jos paperialusta 6 on asennettu, siirrä sitä vasemmalle, kunnes se pysähtyy.

Koneen kunnossapito wc77xx-045

2. Nosta alustaa 5 (ohisyöttö).

wc77xx-065

3. Avaa vasen sivuovi.

wc77xx-066

WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

153

Koneen kunnossapito

4. Sarjanumero on merkitty koneen runkoon oikealla puolella.

5. Sulje vasen sivuovi.

6. Laske alusta 5.

7. Siirrä alusta 6 alkuperäiselle paikalleen.

Käyttölaskurit

Käyttölaskurit tallentavat käyttö- ja laskutustietoja.

1. Paina

Koneen tila

-näppäintä.

2. Valitse

Laskutustietoja

-kortti.

Kaikki otetut kuvat näkyvät tässä kortissa. Lisätietoja:

1. Valitse

Käyttölaskurit

ja valitse haluttu laskuri alasnuolella. Luetteloa voi selata tarvittaessa nuolinäppäimillä.

2. Valitse

Sulje

.

Vaihto-osien laskurien nollaus

Joittenkin vaihto-osien vaihdon yhteydessä on laskuri nollattava.

1. Kirjaudu järjestelmävalvojana. Paina ohjaustaulun

kirjautumisnäppäintä

, anna käyttäjätunnus

(oletus on admin), valitse

Seuraava

, anna salasana (oletus on 1111) ja kosketa sitten

Valmis

.

2. Paina ohjaustaulun

Koneen tila

-näppäintä.

3. Valitse

Apuvälineet

-kortti ja valitse sitten

Laiteasetukset

.

4. Valitse

Yleistä

ja sitten

Laskurien nollaus

. Luetteloa voi vierittää nuolinäppäimillä.

5. Valitse vaihdettu tarvike ja valitse sitten

Nollaa laskuri

.

6. Valitse näkyviin tulleesta ikkunasta

Nollaa

.

7. Valitse

Sulje

.

154 WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

Koneen kunnossapito

Koneen puhdistaminen

Valotuslasin ja valotuskannen puhdistaminen sivulla 155

Ulkopintojen puhdistaminen sivulla 156

Originaalien syöttölaitteen rullien puhdistaminen sivulla 157

Tarvikkeiden tilaaminen sivulla 158

Valotuslasin ja valotuskannen puhdistaminen

Parhaan mahdollisen tulostuslaadun varmistamiseksi valotuslasi tulisi puhdistaa säännöllisesti. Näin varmistetaan, etteivät lasin pinnassa olevat tahrat näy kuvissa raitoina tai pilkkuina.

Käytä valotuslasin ja sen vieressä olevan kapean lasilevyn puhdistuksessa nukkaamatonta liinaa, joka on kostutettu kevyesti Xeroxin Anti-Static- tai muulla vastaavalla puhdistusaineella.

wc77xx-132

Puhdista valotuskannen tai syöttölaitteen alapuoli nukkaamattomalla liinalla ja Xerox Cleaning

Fluid- tai Xerox Film Remover -puhdistusaineella.

wc77xx-131

WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

155

Koneen kunnossapito

Ulkopintojen puhdistaminen

Puhdista kosketusnäyttö ja ohjaustaulu säännöllisesti pölystä, sormenjäljistä ja muusta liasta. Käytä pehmeää, nukkaamatonta liinaa.

Services

Log In / Out

Language

Job Status

1

GHI

4

PRS

7

ABC

2

JKL

5

TUV

8

DEF

3

MNO

6

WXY

9

# *

DIAL PAUSE

0

C

Machine Status

Energy Saver

Interrupt

Printing

Clear All

Stop

Start wc77xx-134

Puhdista kangasliinalla originaalien syöttölaitteen ja koneen ulkopinnat sekä luovutusalustat ja paperialustat.

wc77xx-135

156 WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

Koneen kunnossapito

Originaalien syöttölaitteen rullien puhdistaminen

Likaiset rullat voivat aiheuttaa tukkeumia ja heikentää kuvalaatua. Rullien puhdistusta suositellaan kerran kuukaudessa.

1. Avaa syöttölaitteen kansi täysin auki. Syöttölaitteen vasen kansi avautuu automaattisesti.

wc77xx-049

2. Pyöritä rullia ja pyyhi ne samalla veteen kostutetulla, puhtaalla ja nukkaamattomalla liinalla.

wc77xx-133

Varoitus:

Älä käytä puhdistamiseen alkoholipitoisia tai kemiallisia aineita.

3. Sulje kansi ja vasen kansi. Kuulet niiden napsahtavan kiinni.

WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

157

Koneen kunnossapito

Tarvikkeiden tilaaminen

Tässä osiossa käsitellään seuraavia aiheita:

Kulutustarvikkeet sivulla 158

Vaihto-osat sivulla 158

Milloin tarvikkeita on tilattava sivulla 159

Tarvikkeiden kierrätys sivulla 159

Joitakin koneen kulutustarvikkeita ja vaihto-osia on tilattava aika ajoin. Asennusohjeet tulevat tarvikkeiden mukana.

Kulutustarvikkeet

Käytä aitoja Xerox-värikasetteja (syaani, magenta, keltainen ja musta).

Huom. Asennusohjeet tulevat kasettien mukana.

Varoitus:

Muun kuin aidon Xerox-värin käyttäminen voi heikentää kuvalaatua ja koneen toimintavarmuutta. Aito Xerox-väri on ainoa väriaine, joka on kehitetty ja jota valmistetaan tiukan laatuvalvonnan alaisena nimenomaan Xerox-koneita varten.

Vaihto-osat

Vaihto-osat ovat koneen osia, joilla on tietyn pituinen käyttöikä ja jotka on siis vaihdettava aika ajoin.

Osat ovat yleensä asiakkaiden vaihdettavissa.

Seuraavassa on luettelo vaihto-osista:

• Värikasetti

• Rumpukasetti

• Hukkavärisäiliö

• Kiinnityslaite

• Varauskorotroni

• Rei'itysjätesäiliö

• Nitomanastakasetti

• Vihkonitomanastakasetti

• Nidontajätesäiliö (Light Production -viimeistelylaite)

158 WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

Koneen kunnossapito

Milloin tarvikkeita on tilattava

Koneen kosketusnäyttöön saadaan ilmoitus siitä, että tarvikkeen vaihto lähestyy. Varmista, että tarvikkeita on varastossa. On tärkeätä tilata tarvikkeita, kun saadaan ensimmäinen viesti niiden vähyydestä. Näin vältetään koneen käyttökeskeytykset. Kosketusnäyttöön saada viesti, kun tarvike on vaihdettava.

Tilaa tarvikkeita paikalliselta jälleenmyyjältä tai Xeroxin verkkosivuilta osoitteesta www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775supplies .

Varoitus:

Muiden kuin Xerox-tarvikkeiden käyttöä ei suositella. Xeroxin laitetakuu, huoltosopimukset ja

Total Satisfaction Guarantee

(tyytyväisyystakuu) eivät korvaa vahinkoja, toimintahäiriöitä tai suorituskyvyn heikkenemistä, jonka on aiheuttanut muiden kuin

Xerox-tarvikkeiden käyttö tai sellaisten tarvikkeiden käyttö, joita ei ole tarkoitettu tälle koneelle.

Total Satisfaction Guarantee

(tyytyväisyystakuu) on käytössä USA:ssa ja Kanadassa. Takuun laajuudesta saa lisätietoja Xeroxin paikalliselta edustajalta.

Tarvikkeiden kierrätys

Tietoa Xeroxin kierrätysohjelmista on verkko-osoitteessa www.xerox.com/gwa .

Joidenkin vaihto-osien mukana tulee valmiiksi maksettu palautuslipuke. Käytä sitä, kun palautat käytettyjä osia kierrätykseen niiden alkuperäisissä pakkauksissa.

WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

159

Koneen kunnossapito

Nitomanastojen lisääminen

Jos koneessa on valinnainen Advanced Office -viimeistelylaite, Professional-viimeistelylaite tai Light

Production -viimeistelylaite, kosketusnäyttöön tulee ilmoitus, kun nitomanastakasetti on vaihdettava.

Tässä osiossa käsitellään seuraavia aiheita:

Nitomanastakasetin vaihtaminen (Advanced Office- ja Professional-viimeistelylaite) sivulla 160

Vihkolaitteen nitomanastakasetin vaihtaminen (Professional- ja Light Production -viimeistelylaite) sivulla 162

Nitomanastakasetin vaihtaminen (Light Production -viimeistelylaite) sivulla 164

Nitomanastakasetin vaihtaminen (Advanced Office- ja

Professional-viimeistelylaite)

Vaara:

Älä tee tätä toimenpidettä koneen käydessä.

1. Avaa viimeistelylaitteen ovi.

wc77xx-068

2. Tartu nitomanastakasetin oranssiin

R1

-kahvaan ja työnnä kasettia oikealle.

(R1)

wc77xx-098

160 WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

Koneen kunnossapito

3. Tartu kasetin etuosassa olevaan oranssiin kahvaan ja vedä kasetti ulos viimeistelylaitteesta.

wc77xx-099

4. Purista nitomanastakotelon (1) molempia sivuja ja poista kotelo kasetista (2).

2

1

1

wc77xx-136

5. Työnnä uuden nitomanastakotelon etureuna kasettiin (1) ja paina sitten takareuna kasettiin (2).

2

1

wc77xx-137

6. Tartu kasetin oranssiin kahvaan ja työnnä kasettia nitomalaitteeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.

7. Sulje viimeistelylaitteen ovi.

wc77xx-102

WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

161

Koneen kunnossapito

Vihkolaitteen nitomanastakasetin vaihtaminen (Professional- ja Light

Production -viimeistelylaite)

Huom. Vihkolaitteessa on kaksi nitomanastakasettia,

R2

ja

R3

. Vihkonidonnassa käytetään molempia kasetteja, joten kummassakin kasetissa on oltava nitomanastoja.

Vaara:

Älä tee tätä toimenpidettä koneen käydessä.

1. Avaa viimeistelylaitteen ovi.

wc77xx-068

2. Samalla kun puristat oransseja vipuja

R2

ja

R3

yhteen (1), vedä nitomalaitetta ulos, kunnes se pysähtyy (2).

Huom. Nitomalaite ei irtoa viimeistelylaitteesta.

1

2

wc77xx-104

162 WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

3. Tartu nitomanastakasetin

R2

oranssiin kielekkeisiin.

Koneen kunnossapito wc77xx-105

4. Samalla kun pidät kiinni kielekkeistä käännä kasettia kuvassa osoitettuun suuntaan.

5. Nosta kasetti ulos nitomalaitteesta.

wc77xx-106 wc77xx-107

WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

163

Koneen kunnossapito

6. Paina uusi nitomanastakasetti paikalleen nitomalaitteeseen (kuulet sen napsahtavan).

7. Toista työvaiheet 3–6

R3

-kasetin osalta.

8. Työnnä nitomalaite takaisin paikalleen.

wc77xx-109 wc77xx-110

9. Sulje viimeistelylaitteen ovi.

Nitomanastakasetin vaihtaminen (Light Production -viimeistelylaite)

Vaara:

Älä tee tätä toimenpidettä koneen käydessä.

1. Avaa viimeistelylaitteen oikea ovi.

164 WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas wc77xx-140

Koneen kunnossapito

2. Tartu nitomanastakasetin oranssiin kahvaan ja vedä kasetti ulos viimeistelylaitteesta.

3. Poista nitomanastakotelo kasetista.

wc77xx-141

4. Työnnä uusi nitomanastakotelo kasettiin.

wc77xx-142 wc77xx-143

WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

165

Koneen kunnossapito

5. Tartu kasetin oranssiin kahvaan ja työnnä kasettia nitomalaitteeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.

6. Sulje viimeistelylaitteen oikea ovi.

wc77xx-144 wc77xx-145

166 WorkCentre 7755/7765/7775-monitoimitulostin

Käyttöopas

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents