Skrive ut. Xerox 755, 7775, 7755/7765/7775, 7765

Add to my manuals
252 Pages

advertisement

Skrive ut. Xerox 755, 7775, 7755/7765/7775, 7765 | Manualzz

Skrive ut

Dette kapitlet inneholder følgende:

Oversikt på side 40

Materiale som støttes på side 41

Legge i materiale på side 43

Skrive ut på spesialmateriale på side 53

Velge utskriftsalternativer på side 56

Skrive ut på begge sider av papiret på side 61

Velge papiret som skal brukes på side 63

Skrive ut flere sider på ett ark (Antall sider opp) på side 64

Skrive ut hefter på side 65

Bruke fargekorrigering på side 68

Skrive ut i sort-hvitt på side 72

Skrive ut innlegg på side 73

Skrive ut omslag på side 74

Skrive ut unntakssider på side 76

Skalere på side 77

Skrive ut vannmerker på side 78

Skrive ut speilvendte bilder på side 80

Opprette og lagre tilpassede formater på side 81

Melding om fullført jobb i Windows på side 82

Skrive ut spesielle jobbtyper på side 83

4

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

39

Skrive ut

Oversikt

1. Velg aktuelt materiale.

2. Legg aktuelt materiale i magasinet, og angi format, farge og type på skriverens kontrollpanel.

3. Gå til utskriftsinnstillingene i programmet: CTRL+P i Windows eller CMD+P for Macintosh

(gjelder de fleste programmer).

4. Velg skriveren fra listen.

5. Gå til skriverdriverinnstillingene ved å velge

Egenskaper

eller

Innstillinger

(Windows), eller

Xeroxfunksjoner

for Macintosh. Navnet på knappen kan variere etter programmet.

6. Juster innstillingene for skriverdriveren etter behov, og klikk på

OK

.

7. Velg

Skriv ut

(i dialogboksen med utskriftsinnstillingene) for å sende jobben til skriveren.

Se også:

Legge i materiale på side 43

Velge utskriftsalternativer på side 56

Skrive ut på begge sider av papiret på side 61

Skrive ut på spesialmateriale på side 53

40

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skrive ut

Materiale som støttes

Denne delen inneholder følgende:

Anbefalt materiale på side 41

Generelle retningslinjer for påfylling av materiale på side 41

Materiale som kan skade skriveren på side 42

Retningslinjer for oppbevaring av papir på side 42

Skriveren er beregnet for bruk med en rekke ulike materialtyper. Følg retningslinjene i dette avsnittet for å sikre best mulig utskriftkvalitet og unngå papirstopp.

Du oppnår best mulig resultat hvis du bruker utskriftsmateriale fra Xerox som er spesifisert for skriveren.

Anbefalt materiale

Du finner en fullstendig liste over anbefalte materialtyper på:

• www.xerox.com/paper

Recommended Media List

(liste over anbefalt materiale) USA

• www.xerox.com/europaper

Recommended Media List

(liste over anbefalt materiale) Europa

Bestille materiale

Når du skal bestille papir, transparenter eller annet spesialmateriale, kan du kontakte den lokale forhandleren eller gå til www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775supplies .

Forsiktig:

Skade som forårsakes av bruk av papir, transparenter og annet spesialmateriale som ikke støttes, dekkes ikke av garantien, serviceavtalen eller

Total Satisfaction Guarantee

(Xerox Total

Garanti).

Total Satisfaction Guarantee

(Xerox Total Garanti) er tilgjengelig i USA og Canada.

Dekning kan variere utenfor disse områdene. Kontakt din lokale salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon.

Generelle retningslinjer for påfylling av materiale

Følg disse retningslinjene når du legger i papir og materiale i magasinene:

• Bruk bare anbefalte Xerox-transparenter. Utskriftskvaliteten kan variere ved bruk av andre transparenter.

• Ikke skriv ut på etikettark der det mangler etiketter.

• Bruk kun papirkonvolutter. Skriv ut ensidig på konvolutter.

• Ikke legg for mye i papirmagasinene.

• Juster papirstøttene slik at de passer til papirformatet.

• Pass på at riktig papirtype er valgt på berøringsskjermen på skriveren etter at du har lagt papir i et magasin. Feil innstillinger kan føre til redusert bildekvalitet.

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

41

Skrive ut

Materiale som kan skade skriveren

Skriveren er beregnet for bruk med en rekke ulike papir- og materialtyper for utskrift. Noen materialtyper kan imidlertid forårsake dårlig kvalitet, øke faren for papirstopp eller skade skriveren.

Ikke bruk følgende:

• Grovt eller porøst materiale

• Inkjet-papir

• Glanset eller bestrøket papir

• Papir som er kopiert

• Papir som er brettet eller krøllet

• Papir som er stanset ut eller perforert

• Stiftet papir

• Konvolutter med vinduer, metallhekter, sidesømmer eller limremser

• Fôrede konvolutter

• Plast, bortsett fra støttede transparenter

Retningslinjer for oppbevaring av papir

Gode oppbevaringsvforhold for papir og andre materialer bidrar til optimal utskriftskvalitet.

• Oppbevar papir mørkt, kjølig og tørt. De fleste papirtyper er følsomme for skader fra ultrafiolett

(UV) og optisk lys. UV-stråling fra solen og fluorescerende lyspærer er spesielt skadelig for papir.

• Intensiteten og varigheten av lyseksponering bør reduseres så mye som mulig.

• Hold temperatur og relativ luftfuktighet konstant.

• Ikke oppbevar papir på loft, kjøkken, i garasjer eller kjellere. Der er det større sannsynlighet for at det blir fuktig.

• Lagre papiret flatt, enten på paller, i kartonger, hyller eller skap.

• Unngå mat og drikke i områder der papir lagres eller håndteres.

• Ikke åpne forseglede pakker med papir før de skal legges i skriveren. Oppbevar papiret i originalpakken. De fleste vanlige formater har emballasje med et innvendig belegg som beskytter papiret mot fuktighet.

• Noe spesialpapir er pakket i plastposer som kan forsegles igjen etter åpning. Lagre materiale inne i posen til det skal brukes. Ubrukt materiale bør oppbevares i posen, som bør forsegles på nytt etter åpning.

42

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skrive ut

Legge i materiale

Denne delen inneholder følgende:

Legge papir i magasin 1 eller 2 på side 43

Legge papir i magasin 3 eller 4 på side 45

Legge i papir i magasin 5 (spesialmagasin) på side 47

Legge papir i magasin 6 (valgfritt stormagasin) på side 49

Legge i konvolutter på side 51

Legge i skillekort med fane på side 51

Velg riktig magasin avhengig av det materialet du vil bruke. Bruk magasin 5 (spesialmagasinet) for å skrive ut C4- og C5-konvolutter og skillekort. Se

Anbefalt materiale på side 41 hvis du vil vite mer.

Legge papir i magasin 1 eller 2

I magasin 1 og 2 kan du legge følgende materialtyper:

• Vanlig

• Hullet

• Transparenter

• Brevark

• Tykt papir

• Svært tykt papir

• Svært tykt papir (bakside)

• Resirkulert

• Standard

• Etiketter

• Tykke etiketter

• Fortrykt

• Glanset

• Tykt glanset papir

• Tykt glanset papir (bakside)

Magasin 1 og 2 tar rundt 560 ark på 75 g/m² standardpapir i formater fra A5 (148 x 210 mm) til

A3 (297 x 420 mm).

Magasin 1 og 2 tar papirtykkelser fra 64 g/m² til 220 g/m².

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

43

Skrive ut

Slik legger du papir i magasin 1 eller 2:

1. Trekk magasinet mot deg.

wc77xx-024

2. Luft kantene på papiret før du legger det i magasinet, slik at ingen ark henger sammen. Da blir det mindre fare for papirstopp.

3. Flytt eventuelt papirstøttene lenger ut for å legge i nytt papir. Juster papirstøttene på sidene og bak ved å klemme på hendelen på støttene og flytte dem til ønsket posisjon. Slipp hendlene for å låse støttene i riktig stilling.

wc77xx-025

Legg papiret helt inn mot venstre kant av magasinet.

Merk:

• Legg fortrykt papir som mates med langsiden først, med forsiden ned og toppen av siden mot magasinets front.

• Legg fortrykt papir som mates med kortsiden først, med forsiden ned og toppen av siden mot venstre side av magasinet.

• Ikke fyll papir over maksimumsstreken. Det kan føre til papirstopp.

44

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skrive ut

4. Skyv magasinet helt inn i skriveren.

wc77xx-026

5. Velg eventuelt papirformat, -type eller -farge på berøringsskjermen før du trykker på

Bekreft

.

6. Hvis du ikke har endret papirtype, trykker du på

Bekreft

på berøringsskjermen.

Legge papir i magasin 3 eller 4

I magasin 3 og 4 kan du legge følgende materialtyper:

• Vanlig

• Hullet

• Transparenter

• Brevark

• Tykt papir

• Svært tykt papir

• Svært tykt papir (bakside)

• Resirkulert

• Standard

• Etiketter

• Tykke etiketter

• Fortrykt

• Glanset

• Tykt glanset papir

• Tykt glanset papir (bakside)

Magasin 3 tar rundt 560 ark på 75 g/m² standardpapir i A4-format (210 x 297 mm).

Magasin 4 tar rundt 1270 ark på 75 g/m² standardpapir i A4-format (210 x 297 mm).

Magasin 3 og 4 tar papirtykkelser fra 64 g/m² til 220 g/m² standardpapir.

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

45

Skrive ut

Slik legger du papir i magasin 3 eller 4:

1. Trekk magasinet mot deg.

4

3

wc77xx-029

2. Luft kantene på papiret før du legger det i magasinet, slik at ingen ark henger sammen. Da blir det mindre fare for papirstopp.

3. Flytt eventuelt papirstøttene lenger ut for å legge i nytt papir. Juster papirstøttene på sidene og bak ved å klemme på hendelen på støttene og flytte dem til ønsket posisjon. Slipp hendlene for

å låse støttene i riktig stilling.

wc77xx-030

Legg papiret helt inn mot venstre kant av magasinet.

Merk:

• Legg fortrykt papir med forsiden ned, med toppen av siden mot magasinets front.

• Ikke fyll papir over maksimumsstreken. Det kan føre til papirstopp.

46

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skrive ut

4. Skyv magasinet helt inn i skriveren.

4

3

wc77xx-103

5. Velg eventuelt papirtype eller -farge på berøringsskjermen før du trykker på

Bekreft

.

6. Hvis du ikke har endret papirtype, trykker du på

Bekreft

på berøringsskjermen.

Legge i papir i magasin 5 (spesialmagasin)

Spesialmagasinet tar en rekke ulike materialtyper og tilpassede formater. Det er først og fremst beregnet på jobber med små mengder spesialmateriale. Spesialmagasinet er plassert på venstre side av skriveren. Det følger også med en magasinforlenger til større papirformater. Etter ilegging av papir i spesialmagasinet må du passe på at innstillingene for spesialmagasinet på berøringsskjermen passer til papirformat og -type.

I magasin 5 (spesialmagasinet) kan du legge følgende papirtyper:

• Vanlig

• Hullet

• Transparenter

• Brevark

• Tykt papir

• Svært tykt papir

• Svært tykt papir pluss

• Svært tykt papir (bakside)

• Resirkulert

• Standard

• Etiketter

• Tykke etiketter

• Svært tykke etiketter

• Fortrykt

• Glanset

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

47

Skrive ut

• Tykt glanset papir

• Svært tykt glanset papir

• Tykt glanset papir (bakside)

• Skillekort med fane

• Konvolutter

Magasin 5 (spesialmagasinet) tar rundt 280 ark på 75 g/m² standardpapir.

Magasin 5 tar følgende papirformater: X: 148 til 488 mm; Y: 100 til 330 mm.

Magasin 5 tar papirtykkelser fra 64 g/m² til 300 g/m² standardpapir.

wc77xx-161

Slik legger du papir i magasin 5 (spesialmagasinet):

1. Åpne magasin 5 ved å rotere det utover. Hvis du skal bruke et stort papirformat, trekker du forlengeren rett ut til den stopper.

wc77xx-027

48

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skrive ut

2. Legg i papiret med enten langsiden eller kortsiden først. Større papirformater kan bare mates med kortsiden først.

wc77xx-028

3. Skyv støttene slik at de berører kantene på papiret.

Merk:

• Legg fortrykt papir som mates med kortsiden først, med forsiden opp og toppen av siden mot høyre side av magasinet.

• Legg fortrykt papir som mates med langsiden først, med forsiden opp og toppen av siden mot magasinets bakside.

• Ikke fyll papir over maksimumsstreken. Det kan føre til papirstopp.

4. Velg eventuelt papirformat, -type eller -farge på berøringsskjermen før du trykker på

Bekreft

.

5. Hvis du ikke har endret papirtype, trykker du på

Bekreft

på berøringsskjermen.

Legge papir i magasin 6 (valgfritt stormagasin)

I magasin 6 kan du legge følgende papirtyper:

• Vanlig

• Hullet

• Brevark

• Tykt papir

• Svært tykt papir

• Svært tykt papir (bakside)

• Resirkulert

• Standard

• Etiketter

• Tykke etiketter

• Fortrykt

• Glanset

• Tykt glanset papir

• Tykt glanset papir (bakside)

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

49

Skrive ut

Magasin 6 tar rundt 2000 ark på 75 g/m² standardpapir i A4-format (210 x 297 mm).

1. Trekk magasinet mot deg.

wc77xx-034

2. Luft kantene på papiret før du legger det i magasinet, slik at ingen ark henger sammen. Da blir det mindre fare for papirstopp.

Legg papiret inn mot høyre kant av magasinet.

Merk:

• Legg fortrykt papir med forsiden opp, med toppen av siden mot magasinets front.

• Ikke fyll papir over maksimumsstreken, slik at du unngår papirstopp.

wc77xx-162

3. Skyv magasinet helt inn.

wc77xx-038

4. Velg eventuelt papirtype eller -farge på berøringsskjermen før du trykker på

Bekreft

.

5. Hvis du ikke har endret papirtype, trykker du på

Bekreft

på berøringsskjermen.

50

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skrive ut

Legge i konvolutter

Konvolutter kan bare legges i magasin 5 (spesialmagasinet).

Magasin 5 (spesialmagasinet) tar C4-konvolutter som måler 229 mm x 324 mm og C5-konvolutter som måler 162 mm x 229 mm.

Slik legger du konvolutter i magasin 5 (spesialmagasin):

1. Legg konvoluttene i magasin 5 (spesialmagasinet) med klaffene vendt mot

bakkanten

.

Konvoluttene skal være

åpne

og med

forsiden ned

.

C4

C5

wc77xx-124

2. Skyv støttene slik at de berører kantene av konvoluttene.

Merk: Ikke fyll papir over maksimumsstreken, slik at du unngår papirstopp.

3. Velg konvoluttformatet på berøringsskjermen før du trykker på

Bekreft

.

Legge i skillekort med fane

Skillekort med fane kan bare legges i magasin 5 (spesialmagasinet).

Slik legger du enkle skillekort med fane i magasin 5:

1. Legg skillekortene med fane i magasin 5 med fanene vendt mot

bakkanten

og med

forsiden opp

.

wc77xx-163

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

51

Skrive ut

2. Skyv støttene slik at de berører kantene av skillekortene.

Merk: Ikke fyll papir over maksimumsstreken, slik at du unngår papirstopp.

3. Angi følgende på berøringsskjermen:

• Velg

Tilpasset

på Format-menyen, og angi formatet på skillekortene med fane, inkludert bredden på fanene.

• Velg

Skill. m/fane

på Papir-menyen, og angi antallet skillekort i hvert sett.

• Trykk på

Bekreft

.

4. Hvis du ikke har endret materialet, trykker du på

Bekreft

på berøringsskjermen.

Merk: Det første skillekortet med fane må ligge øverst. Overskytende skillekort må fjernes fra magasinet før du kan skrive ut en ny jobb på skillekort med fane.

52

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skrive ut

Skrive ut på spesialmateriale

Denne delen inneholder følgende:

Skrive ut på transparenter på side 53

Skrive ut på konvolutter på side 54

Skrive ut på etiketter på side 54

Skrive ut på glanset papir på side 55

Skrive ut på tilpasset papirformat på side 55

Skrive ut på transparenter

Transparenter kan skrives ut fra magasin 1, 2, 3, 4 og 5 (spesialmagasinet). Bruk bare anbefalte

Xerox-transparenter for å få best mulig resultat.

Når du skal bestille papir, transparenter og annet spesialmateriale, kan du kontakte den lokale forhandleren eller gå til www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775supplies .

Forsiktig:

Skade som forårsakes av bruk av papir, transparenter eller annet spesialmateriale som ikke støttes, dekkes ikke av garantien, serviceavtalen eller T

otal Satisfaction Guarantee

(Xerox Total

Garanti).

Total Satisfaction Guarantee

(Xerox Total Garanti) er tilgjengelig i USA og Canada.

Dekning kan variere utenfor disse områdene. Kontakt din lokale salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon.

Se også:

www.xerox.com/paper

Recommended Media List

(liste over anbefalt materiale) USA www.xerox.com/europaper

Recommended Media List

(liste over anbefalt materiale) Europa

Retningslinjer

• Fjern alt papir før du legger transparenter i magasinet.

• Hold transparenter i kantene med begge hender. Fingeravtrykk eller bretter kan gi dårlig utskriftskvalitet.

• Ikke legg i flere enn 20 transparenter. Hvis magasinet blir for fullt, kan det føre til papirstopp i skriveren.

• Legg transparentene med

forsiden opp

i magasin 5 (spesialmagasinet) og med

forsiden ned

i magasin 1, 2, 3 eller 4.

• Ikke bruk transparenter med striper på siden.

• Ikke luft transparentene.

• Endre papirtypen til Transparent på berøringsskjermen på skriveren etter at de er lagt i.

• Velg enten

Transparent

som papirtype, eller velg magasinet med transparentene som papirkilde i skriverdriveren.

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

53

Skrive ut

Skrive ut på konvolutter

Konvolutter kan bare skrives ut fra magasin 5 (spesialmagasinet).

Retningslinjer

• Vellykket utskrift på konvolutter er avhengig av kvaliteten på og utformingen av konvoluttene.

Prøv en annen produsent dersom utskriften ikke blir som forventet.

• Hold temperatur og relativ luftfuktighet konstant.

• Oppbevar ubrukte konvolutter i originalemballasjen for å unngå ekstra fuktighet og tørrhet som kan påvirke utskriftskvaliteten og forårsake krøll. For mye fuktighet kan føre til at konvoluttene forsegles før eller under utskrift.

• Ikke bruk fôrede konvolutter, bruk konvolutter som ligger flatt på en overflate.

• Velg enten

Konvolutter

som papirtype eller magasin 5 (spesialmagasinet) som papirkilde i skriverdriveren.

Merk: Noe krøll eller preging kan oppstå ved utskrift på konvolutter.

Forsiktig:

Bruk aldri konvolutter med vinduer eller metallhekter. De kan skade skriveren. Skade som er forårsaket av bruk av konvolutter som ikke støttes, dekkes ikke av garantien, serviceavtalen eller

Total Satisfaction Guarantee

(Xerox Total Garanti).

Total Satisfaction Guarantee

(Xerox Total

Garanti) er tilgjengelig i USA og Canada. Dekning kan variere utenfor disse områdene. Kontakt din lokale salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon.

Skrive ut på etiketter

Etiketter kan skrives ut fra magasin 1, 2, 3, 4 og 5 (spesialmagasinet).

Når du skal bestille papir, transparenter eller annet spesialmateriale, kan du kontakte den lokale forhandleren eller gå til Xerox' nettside på www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775supplies .

Retningslinjer

• Bruk etiketter som egner seg for laserutskrift.

• Ikke bruk vinyletiketter.

• Ikke bruk gummierte etiketter.

• Skriv ut bare på én side av etikettarket. Bruk bare fulle etikettark.

• Ikke bruk ark som mangler etiketter. Det kan skade skriveren.

• Lagre ubrukte etiketter flatt i originalemballasjen. La etikettarkene ligge i originalemballasjen til de skal brukes. Legg ubrukte etikettark tilbake i originalemballasjen, og lukk den godt.

• Ikke oppbevar etiketter under ekstremt tørre eller fuktige forhold eller i svært varme eller kalde omgivelser. Oppbevaring under ekstreme forhold kan forårsake problemer med utskriftskvaliteten eller papirstopp i skriveren.

54

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skrive ut

• Roter lagerbeholdningen regelmessig. Oppbevaring i lange perioder under ekstreme forhold kan føre til krøllete etiketter og papirstopp.

• Svært tykke etiketter kan bare mates fra magasin 5 (spesialmagasinet).

• I skriverdriveren velger du enten

Etiketter

,

Tykke etiketter

eller

Svært tykke etiketter

som papirtype, eller magasinet der etikettene ligger.

Skrive ut på glanset papir

Glanset papir kan skrives ut fra magasin 1, 2, 3, 4 og 5 (spesialmagasinet).

Når du skal bestille papir, transparenter eller annet spesialmateriale til skriveren, kan du kontakte den lokale forhandleren eller gå til Xerox-nettsiden www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775supplies .

Retningslinjer

• Ikke åpne forseglede pakker med glanset papir før de skal legges i skriveren.

• Oppbevar glanset papir i originalemballasjen, og lagre uåpnede pakker i den opprinnelige esken til de skal brukes.

• Fjern alt annet papir fra magasinet før du legger i glanset papir.

• Legg bare i den mengden glanset papir du planlegger å bruke, og ta bort de ubrukte arkene fra magasinet når du er ferdig med å skrive ut. Legg de ubrukte arkene tilbake i originalemballasjen, og forsegle den igjen.

• Roter lagerbeholdningen regelmessig. Oppbevaring i lange perioder under ekstreme forhold kan få glanset papir til å krølle seg og forårsake papirstopp.

• I skriverdriveren velger du enten

Glanset, bestrøket

,

Tykt, glanset, bestrøket

eller

Ekstra tykt, glanset

som papirtype, eller magasinet der det glansede papiret ligger.

Skrive ut på tilpasset papirformat

I tillegg til det store utvalget av standard papirformat som du kan skrive ut på, kan du også bruke tilpassede formater med følgende mål og tykkelser:

1-sidig utskrift Manuell 2-sidig utskrift Automatisk 2-sidig utskrift

Kortside 100–330 mm

Langside 148–488 mm

100–330 mm

148–488 mm

139,7–330 mm

182–488 mm

Tykkelse 64–300 g/m² 64–176

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

55

Skrive ut

Velge utskriftsalternativer

Utskriftsalternativer, også kalt skriverdriveralternativer, angis som

Utskriftsinnstillinger

i Windows og

Xerox-funksjoner

i Macintosh. Utskriftsalternativer omfatter innstillingene for 2-sidig utskrift, sideoppsett og utskriftskvalitet.

Utskriftsalternativer for Windows på side 56

Angi standard utskriftsalternativer i Windows på side 57

Velge utskriftsalternativer for en separat jobb i Windows på side 58

Lagre et sett med ofte brukte utskriftsalternativer i Windows på side 58

Velge alternativer for etterbehandling i Windows på side 58

Utskriftsalternativer for Macintosh på side 59

Velge alternativer for en separat jobb på Macintosh på side 59

Lagre et sett med ofte brukte utskriftsalternativer for Macintosh på side 60

Velge alternativer for etterbehandling for Macintosh på side 60

Utskriftsalternativer for Windows

Følgende tabell viser utskriftsalternativer som er organisert i kategorier i vinduet Utskriftsinnstillinger.

Kategori

Papir/levering

Spesialsider

Fargealternativer

(Fargekorrigering)

Oppsett/vannmerke

Utskriftsalternativer for PostScript Utskriftsalternativer for PCL 6

• Jobbtype

• Papirformat, Papirfarge, Papirtype og Magasinvalg

• Transparentskilleark

• 1-sidig/2-sidig utskrift

• Etterbehandling (dersom en etterbehandler er installert)

• Utskriftskvalitet

• Mottaker

• Omslag

• Innlegg

• Unntakssider

• Automatisk farge

• Konvertering til sort-hvitt

• Fargejusteringer

• Sider per ark (Antall sider opp)

• Hefteoppsett

• Orientering

• 1-sidig/2-sidig utskrift

• Vannmerke

• Jobbtype

• Papirformat, Papirfarge, Papirtype og Magasinvalg

• Transparentskilleark

• 1-sidig/2-sidig utskrift

• Etterbehandling (dersom en etterbehandler er installert)

• Utskriftskvalitet

• Mottaker

• Omslag

• Innlegg

• Unntakssider

• Farger

• Konvertering til sort-hvitt

• Ingen

• Sider per ark (Antall sider opp)

• Hefteoppsett

• Orientering

• 1-sidig/2-sidig utskrift

• Vannmerke

56

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skrive ut

Kategori Utskriftsalternativer for PostScript Utskriftsalternativer for PCL 6

Avansert Papir/levering

• Eksemplarer

• Sortert

• Leveringsvalg

• Forside

• Settforskyvning

• Innmatingskant

Bildevalg

• Roter bilde 180 grader

• Forstørr/forminsk

• Marger

• Speilvendt levering

• PostScript-aksept

• Fargekonfigurasjon

Hefteoppsett

• Bilderekkefølge

Avanserte utskriftsfunksjoner

Skrifterstatning

Skriftnedlasting

PostScript-utskrift

PostScript-nivå

PostScript-feilbehandling

Papir/levering

• Eksemplarer

• Sortert

• Leveringsvalg

• Forside

• Settforskyvning

• Innmatingskant

Bildevalg

• Roter bilde 180 grader

• Forstørr/forminsk

• Marger

Hefteoppsett

• Bilderekkefølge

Avanserte utskriftsfunksjoner

Skrifterstatning

Skriftnedlasting

Hjelp er tilgjengelig i alle kategorier. Hvis du vil vite mer om alternativer i Windows-skriverdrivere, klikker du på

Hjelp

nederst i venstre hjørne i vinduet Egenskaper eller Utskriftsinnstillinger.

Angi standard utskriftsalternativer i Windows

Når du skriver ut fra et program, bruker skriveren innstillingene for utskriftsjobben som er angitt i

Utskriftsinnstillinger. Du kan angi utskriftsalternativene du bruker ofte og lagre dem slik at du ikke trenger å endre dem hver gang du skriver ut.

Hvis du for eksempel vanligvis ønsker å skrive ut på begge sider av papiret, angir du 2-sidig utskrift i Utskriftsinnstillinger.

Slik endrer du alternativer i Utskriftsinnstillinger:

1. Klikk på

Start

, velg

Innstillinger

og klikk på

Skrivere og telefakser

.

2. I mappen

Skrivere og telefakser

høyreklikker du på skriverikonet og klikker på

Utskriftsinnstillinger

.

3. Kikk på en kategori under

Utskriftsinnstillinger

, velg innstillinger og klikk på

OK

.

Merk: Hvis du vil vite mer om alternativer i Windows-skriverdrivere, klikker du på

Hjelp

nederst i venstre hjørne i vinduet Utskriftsinnstillinger.

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

57

Skrive ut

Velge utskriftsalternativer for en separat jobb i Windows

Hvis du vil bruke spesielle utskriftsalternativer for en bestemt jobb, endrer du utskriftsinnstillingene før du sender jobben til skriveren. Hvis du for eksempel vil bruke innstillingen

Forbedret

utskriftskvalitet når du skriver ut et spesielt dokument, velger du denne innstillingen i utskriftsinnstillingene før du skriver ut jobben.

1. Ha dokumentet åpent i programmet, og åpne dialogboksen

Skriv ut

(Ctrl+P i de fleste programmer).

2. Velg skriveren, og klikk på

Egenskaper

for å åpne vinduet

Utskriftsinnstillinger

. Denne knappen har navnet

Innstillinger

i noen programmer. Klikk på en kategori i vinduet

Utskriftsinnstillinger

, og velg innstillingene.

3. Klikk på

OK

for å lagre og lukke

Utskriftsinnstillinger

.

4. Skriv ut jobben.

Lagre et sett med ofte brukte utskriftsalternativer i Windows

Du kan definere og lagre et sett med utskriftsalternativer slik at du raskt kan bruke dem til fremtidige utskriftsjobber.

Slik lagrer du et sett med utskriftsalternativer:

1. Klikk på

Lagrede innstillinger

nederst i vinduet

Utskriftsinnstillinger

og deretter

Lagre som

.

2. Angi et navn på settet med utskriftsalternativer, og klikk på

OK

. Da lagres alternativene, og de legges til i listen. Neste gang du ønsker å skrive ut med disse alternativene, velger du bare navnet på listen.

Velge alternativer for etterbehandling i Windows

Hvis skriveren er utstyrt med en avansert etterbehandler, en profesjonell etterbehandler eller en etterbehandler for lettproduksjon, velger du alternativene for etterbehandling i skriverdriveren.

Slik velger du etterbehandlingsfunksjonene i PostScript- og PCL-skriverdrivere:

1. Klikk på kategorien

Papir/levering

i skriverdriveren.

2. Klikk på pilen til høyre for

Etterbehandling

, og velg etterbehandlingsalternativer.

58

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skrive ut

Utskriftsalternativer for Macintosh

Se følgende tabell hvis du vil ha informasjon om bestemte utskriftsalternativer i PostScriptskriverdriveren for Macintosh.

Kategori

Papir/levering

Spesialsider

Bildealternativer

Oppsett/vannmerke

Avansert

Utskriftsalternativer

Jobbtype

Papirformat, Papirfarge, Papirtype og Magasinvalg

Transparentskilleark

1-sidig/2-sidig utskrift

Utskriftskvalitet

Etterbehandling (dersom en etterbehandler er installert)

Mottaker

Omslag

Innlegg

Unntakssider

RGB-kildefarge

CMYK-kildefarge

Korrigering av leveringsfarge

Inverter bilde

Hefteoppsett

Sidekanter

Vannmerke

Bilderekkefølge for hefte

Leveringsvalg

Forside

Sideforskyvning

Millioner av ekte gråtoner i grafikk

Speilvendt levering

Utskriftsoptimering

Velge alternativer for en separat jobb på Macintosh

Hvis du vil bruke spesielle utskriftsalternativer for en bestemt jobb, endrer du driverinnstillingene før du sender jobben til skriveren.

1. Ha dokumentet åpent i programmet, klikk på

Fil

og deretter

Skriv ut

.

2. Velg skriveren fra listen.

3. Velg

Xerox-funksjoner

på menyen

Eksemplarer og sider

.

4. Velg utskriftsalternativer i listene.

5. Klikk på

Skriv ut

for å skrive ut jobben.

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

59

Skrive ut

Lagre et sett med ofte brukte utskriftsalternativer for Macintosh

Du kan definere og lagre et sett med alternativer slik at du raskt kan bruke dem til fremtidige utskriftsjobber.

Slik lagrer du et sett med utskriftsalternativer:

1. Velg utskriftsalternativer på listene på menyen

Skriv ut

.

2. Velg

Lagre som

på menyen

Forhåndsinnstillinger

for å lagre og sette navn på utskriftsalternativene.

3. Da lagres alternativene og legges til i listen

Forhåndsinnstillinger

. Når du vil skrive ut med disse alternativene, velger du bare navnet på listen.

Velge alternativer for etterbehandling for Macintosh

Hvis skriveren er utstyrt med en avansert etterbehandler, en profesjonell etterbehandler eller en etterbehandler for lettproduksjon, velger du alternativene for etterbehandling i skriverdriveren.

Slik velger du etterbehandlingsfunksjonene i Macintosh-skriverdriveren:

1. Klikk på menyen

Eksemplarer og sider

i skriverdriveren, og velg

Xerox-funksjoner

.

2. Klikk på pilen til høyre for

Etterbehandling

i kategorien

Papir/levering

, og velg etterbehandlingsalternativer.

60

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skrive ut

Skrive ut på begge sider av papiret

Automatisk 2-sidig utskrift på side 61

Skrive ut et 2-sidig dokument på side 61

Alternativer for oppsett av 2-sidig utskrift på side 62

Automatisk 2-sidig utskrift

Et 2-sidig dokument kan skrives ut på papir som støttes. Før du skriver ut et 2-sidig dokument, må du sørge for at papirtypen og -tykkelsen støttes.

Du kan bruke papirtykkelser fra 64 til 176 g/m² (standardpapir) for automatisk 2-sidig utskrift.

Følgende papir kan brukes til automatisk 2-sidig utskrift:

• Vanlig

• Brevark

• Tykt papir

• Resirkulert

• Standard

• Fortrykt

Følgende papir og materiale kan ikke brukes til 2-sidig utskrift:

• Transparenter

• Konvolutter

• Etiketter

• Alt utstanset materiale, som visittkort

• Svært tykt papir

• Glanset

• Tykt glanset papir

Se

Anbefalt materiale på side 41 hvis du vil vite mer.

Skrive ut et 2-sidig dokument

Se følgende tabell hvis du vil ha informasjon om skriverdriverinnstillinger for 2-sidig dokument.

Operativsystem

Windows 2000, XP, Vista eller Windows

Server 2003

Trinn

1. Klikk på kategorien

Papir/levering

.

2. Klikk på et alternativ under

1-sidig/2-sidig utskrift

.

2-sidig utskrift

2-sidig utskrift, bla fra kortsiden

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

61

Skrive ut

Operativsystem

Mac OS X, versjon 10.3 eller nyere

Trinn

1. Klikk på

Xerox-funksjoner

i dialogboksen

Skriv ut

.

2. Klikk på et alternativ under

1-sidig/2-sidig utskrift

.

• Klikk på

2-sidig utskrift

.

• Klikk på

2-sidig utskrift, bla fra kortsiden

.

Alternativer for oppsett av 2-sidig utskrift

Når du velger 2-sidig utskrift i skriverdriveren, kan du angi sideoppsettet som bestemmer hvordan sidene blas.

Stående Liggende

Stående

2-sidig utskrift

Stående

2-sidig utskrift, bla fra kortsiden

Liggende

2-sidig utskrift, bla fra kortsiden

Liggende

2-sidig utskrift

Windows

1. Klikk på kategorien

Oppsett/vannmerke

i skriverdriveren.

2. Klikk på

Stående

,

Liggende

eller

Rotert liggende

.

3. Klikk på

2-sidig utskrift

eller

2-sidig utskrift, bla fra kortsiden

.

Macintosh

1. Klikk på

Stående

,

Liggende

eller

Rotert liggende

i programmet.

2. Velg

Xerox-funksjoner

på menyen

Eksemplarer og sider

i dialogboksen Skriv ut.

3. Klikk på

2-sidig utskrift

eller

2-sidig utskrift, bla fra kortsiden

.

62

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skrive ut

Velge papiret som skal brukes

Når du sender utskriftsjobben til skriveren, kan du velge å la skriveren velge automatisk hvilket papir den skal bruke basert på valgt dokumentformat, papirtype og papirfarge, eller du kan velge et bestemt magasin.

Velge papir i en støttet driver

Windows

1. Klikk på kategorien

Papir/levering

i skriverdriveren.

2. Hvis du vil endre papirtypen, klikker du på pilen ved siden av

Papir

og velger papirtypen i menyen

Annen type

.

3. Hvis du vil endre papirfargen, klikker du på pilen ved siden av

Papir

og velger fargen i menyen

Annen farge

.

4. Hvis du vil angi et magasin, klikker du på pilen ved siden av

Papir

og velger magasinet i menyen

Velg per magasin

.

5. Hvis du vil angi et papirformat, klikker du på pilen ved siden av

Papir

og velger

Annen størrelse

.

Velg formatet på menyen

Leverings-/papirstørrelse

i vinduet

Papirformat

og klikk på

OK

.

Macintosh

1. I dialogboksen

Skriv ut

klikker du på

Eksemplarer og sider

og deretter på

Papirmating

.

2. I listen

Alle sider fra

klikker du på

Automatisk valg

for å velge papir basert på programinnstillingene, eller velger et bestemt papirmagasin.

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

63

Skrive ut

Skrive ut flere sider på ett ark (Antall sider opp)

Når du skriver ut et dokument med flere sider, kan du skrive ut en side eller flere sider på ett ark.

Valgene er en, to, fire, seks, ni eller seksten sider per ark.

1 2

3 4

Skrive ut flere sider opp med en støttet driver

Windows

1. Klikk på kategorien

Oppsett/vannmerke

i skriverdriveren.

2. Klikk på

Sider per ark (Antall sider opp)

.

3. Klikk på knappen for antallet sider du vil ha på hver side av arket.

Macintosh

1. I dialogboksen

Skriv ut

klikker du på

Eksemplarer og sider

og deretter på

Oppsett

.

2. Velg et alternativ for

Sider per ark

og

Layoutretning

.

64

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skrive ut

Skrive ut hefter

Med 2-sidig utskrift kan du skrive ut et dokument i form av en liten bok. Lag hefter for alle papirformater som støtter 2-sidig utskrift. Driveren reduserer automatisk hver side og skriver ut fire bilder per ark (to på hver side). Sidene skrives ut i riktig rekkefølge slik at du kan brette og stifte sidene for å lage et hefte.

Merk:

• Automatisk falsing krever at du har den valgfrie profesjonelle etterbehandleren eller etterbehandleren for lettproduksjon.

• Du kan lage hefter med papir i A4-format (210 x 297 mm) eller A3-format (297 x 420 mm).

Når du skriver ut hefter, kan du angi

kryping

og

innbindingsmarg

i støttede drivere.

Innbindingsmarg

: Angir den horisontale avstanden (i punkt) mellom sidebildene. Ett punkt er 0,35 mm.

Kryping

: Angir hvor mye bildene skal forskyves utover (i tideler av et punkt). Dette kompenserer for tykkelsen på det brettede arket som ellers ville ført til at sidebildene ville blitt forskjøvet litt utover under bretting. Du kan velge en verdi mellom null og 1,0 punkt.

Innbindingsmarg Kryping

Velge hefteutskrift i en støttet driver ved hjelp av en heftemodul

Windows

1. Klikk på kategorien

Papir/levering

i skriverdriveren, klikk på pilen til høyre for

Etterbehandling

og velg

Hefteproduksjon

.

2. Gjør ett av følgende i vinduet Hefteproduksjon under

Etterbehandling av hefter

:

• Klikk på

Ingen

: Jobben blir ikke heftet eller stiftet.

• Klikk på

Heftefals

: Jobben får ett strøk, maks. fem ark.

• Klikk på

Heftefals og -stift

: Jobben får ett strøk og ryggstift, maks. 15 ark.

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

65

Skrive ut

3. Gjør ett av følgende under

Hefteoppsett

:

• Klikk på

Ingen

hvis dokumentet er forhåndformatert som hefte.

• Klikk på

Hefteoppsett

hvis du vil at skriveren skal ordne sidene i et hefte. Klikk eventuelt på

Tegn sidekanter

.

4. Papirformatet velges automatisk. Hvis du vil angi papirformatet manuelt, fjerner du merket for

Velg automatisk

under

Papirstørrelse for hefte

, klikker på pil ned og velger papirformatet.

5. Verdiene for innbindingsmarg og kryping angis automatisk. Klikk på pilene hvis du vil angi disse verdiene manuelt.

6. Klikk på

OK

.

Macintosh

1. I dialogboksen

Skriv ut

klikker du på

Eksemplarer og sider

, velger

Xerox-funksjoner

og klikker på

Papir/levering

.

2. Klikk på pilen til høyre for

Etterbehandling

, og velg

Hefteproduksjon

.

3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Hefteproduksjon under

Etterbehandling av hefter

:

• Klikk på

Ingen

: Jobben blir ikke heftet eller stiftet.

• Klikk på

Heftefals

: Jobben får ett strøk, maks. fem ark.

• Klikk på

Heftefals og -stift

: Jobben får ett strøk og ryggstift, maks. 15 ark.

4. Gjør ett av følgende under

Hefteoppsett

:

• Klikk på

Ingen

hvis dokumentet er forhåndformatert som hefte.

• Klikk på

Hefteoppsett

hvis du vil at skriveren skal ordne sidene i et hefte. Klikk eventuelt på

Skriv ut sidekanter

.

5. Papirformatet velges automatisk. Hvis du vil angi papirformatet manuelt, klikker du på pil ned og velger papirformatet under

Papirstørrelse for hefte

.

6. Verdiene for innbindingsmarg og kryping angis automatisk. Klikk på pilene hvis du vil angi disse verdiene manuelt.

7. Klikk på

OK

.

Velge hefteutskrift i en støttet driver uten å bruke heftemodul

Windows

1. Klikk på kategorien

Oppsett/vannmerke

i skriverdriveren.

2. Klikk på menyen

Hefteoppsett

og deretter på

Heftealternativer

.

3. Papirformatet velges automatisk. Hvis du vil angi papirformatet manuelt, klikker du på pil ned og velger papirformatet under

Papirstørrelse for hefte

.

4. Verdiene for innbindingsmarg og kryping angis automatisk. Klikk på pilene hvis du vil angi disse verdiene manuelt.

5. Klikk på

OK

.

6. Velg eventuelt

Tegn sidekanter

i listen.

7. Klikk på

OK

.

66

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skrive ut

Macintosh

1. I dialogboksen

Skriv ut

klikker du på

Eksemplarer og sider

, klikker på

Xerox-funksjoner

og deretter på

Oppsett/vannmerke

.

2. Klikk på

Aktivert

under

Hefteoppsett

.

3. Klikk på

Heftealternativer

.

4. Papirformatet velges automatisk. Hvis du vil angi papirformatet manuelt, fjerner du merket for

Velg automatisk

under

Papirstørrelse for hefte

, klikker på pil ned og velger papirformatet.

5. Verdiene for innbindingsmarg og kryping angis automatisk. Klikk på pilene hvis du vil angi disse verdiene manuelt.

6. Klikk på

OK

.

7. Klikk eventuelt på

Skriv ut sidekanter

.

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

67

Skrive ut

Bruke fargekorrigering

Denne delen inneholder følgende:

Fargekorrigering for Windows på side 68

Fargekorrigering for Macintosh på side 69

Velge fargekorrigering på side 69

Velge flere fargejusteringer på side 69

Velge avanserte fargealternativer for førtrykkstilpasning på side 70

Alternativet for fargekorrigering gir etterligning av ulike fargemaskiner.

Automatisk

er standardkorrigeringen for generell bildebehandling. Se følgende tabell når du skal avgjøre hvilket alternativ du vil bruke.

Fargekorrigering for Windows

PostScript-skriverdriver

Fargekorrigering

Automatisk farge (anbefales)

Livlig farge

Sort-hvitt

Fargejusteringer

PCL 6-skriverdriver

Beskrivelse

Bruker den beste fargekorrigeringen til hvert grafisk element: tekst, grafikk og bilder.

Gir klarere og kraftigere farger.

Konverterer alle farger til sort-hvitt eller gråtoner.

Du kan foreta mindre justeringer eller gå til tilpassede alternativer for førtrykkstilpasning.

Fargekorrigering

Farge (anbefales)

Sort-hvitt

Ingen

Beskrivelse

Bruker den beste fargekorrigeringen til hvert grafisk element: tekst, grafikk og bilder.

Konverterer alle farger til sort-hvitt eller gråtoner.

Fargekorrigering benyttes ikke.

68

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skrive ut

Fargekorrigering for Macintosh

Fargekorrigering

Automatisk (anbefales) sRGB-skjerm

Sort-hvitt

Førtrykkstilpasning

Velge fargekorrigering

Beskrivelse

Bruker den beste fargekorrigeringen til hvert grafisk element: tekst, grafikk og bilder.

Simulerer en CRT-skjerm.

Konverterer alle farger til sort-hvitt eller gråtoner.

Simulerer en bestemt trykkpresse.

Windows

1. Klikk på kategorien

Fargealternativer

i skriverdriveren.

2. Klikk på ønsket fargekorrigering:

Automatisk

,

Livlig farge

,

Sort-hvitt

eller

Fargejusteringer

.

Macintosh

1. På menyen

Eksemplarer og sider

i dialogboksen

Skriv ut

klikker du på

Xerox-funksjoner

, velger

Bildevalg

og deretter

Korrigering av leveringsfarge

.

2. Velg ønsket fargekorrigering:

Automatisk

,

Sort-hvitt

eller

Ingen

.

Velge flere fargejusteringer

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig i PostScript-skriverdriveren for Windows.

1. Klikk på kategorien

Fargealternativer

i skriverdriveren.

2. Kikk på

Fargejusteringer

.

3. Kikk på knappen

Fargejusteringer

.

4. I vinduet Flere fargejusteringer klikker du på pil ned og deretter på ønsket fargekorrigering.

5. Klikk på

OK

.

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

69

Skrive ut

Hvis du må foreta flere fargejusteringer i jobben, kan du tilpasse en fargekorrigering.

1. Etter at du har valgt en fargekorrigering (se trinn 1 til 4 ovenfor), tilpasser du valgte korrigering ved hjelp av disse glidebryterne:

Lyshet

: Flytt bryteren mot høyre for å gjøre fargene lysere eller mot venstre for å gjøre dem mørkere. Hvitt blir fortsatt hvitt og sort fortsatt sort.

Metning

: Flytt bryteren mot høyre for å øke fargens intensitet eller mot venstre for å redusere intensiteten uten å endre mørkheten.

Kontrast

: Flytt bryteren mot høyre for å øke kontrasten eller mot venstre for å redusere den.

Med økt kontrast blir mettede farger mer mettet, mørkere farger blir sortere og lysere farger blir hvitere.

Fargetone

:

Fargepar er komplementære i forhold til hverandre.

Cyan/rød

: Flytt bryteren for å endre fargevariasjonen mellom cyan og rød. Økes cyan, minskes rød, og vice versa.

Magenta/grønn

: Flytt bryteren for å endre fargevariasjonen mellom magenta og grønn.

Økes magenta, minskes grønn, og vice versa.

Gul/blå

: Flytt bryteren for å endre fargevariasjonen mellom gul og blå. Økes gul, minskes blå, og vice versa.

Eksempelbildet endres når du flytter glidebryterne.

2. Klikk på

OK

.

3. Hvis du vil spore justeringene og skrive ut filnavnet, utskriftskvaliteten og fargeinnstillingene for jobben langs kanten av papiret, velger du

Skriv ut innstillinger på side

.

Velge avanserte fargealternativer for førtrykkstilpasning

Hvis du må se gjennom en jobb som til sist skal skrives ut på en trykkpresse, kan du velge simulering av trykkpresse.

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig i PostScript-skriverdrivere for Windows og Macintosh.

Windows

1. Klikk på kategorien

Avansert

i skriverdriveren.

2. Klikk på

Bildevalg

og deretter på

Fargekonfigurasjon

.

3. Klikk på rullegardinmenyen

Fargekonfigurasjon

og deretter

Tilpasset

.

4. Klikk på kategorien

Førtrykkstilpasning

i vinduet for justeringer av tilpassede farger.

Merk: Klikk på kategorien

Spotfarge

for å tilpasse spotfargene.

a. Klikk på menyen

Tekst og grafikk

og deretter på ønsket førtrykkstilpasning.

b. Klikk på menyen

Bilder

og deretter på ønsket førtrykkstilpasning.

5. Klikk på

OK

.

70

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skrive ut

Hvis du må foreta flere fargejusteringer med jobben, kan du tilpasse en førtrykkstilpasning.

1. Når du har valgt en førtrykkstilpasning (se trinn 1 til 4 ovenfor), klikker du på

Flere justeringer

og deretter på

Flere justeringer

.

2. Tilpass den valgte førtrykkstilpasningen ved hjelp av disse glidebryterne:

Lyshet

: Flytt bryteren mot høyre for å gjøre fargene lysere eller mot venstre for å gjøre dem mørkere. (Hvitt blir fortsatt hvitt og sort fortsatt sort.)

Metning

: Flytt bryteren mot høyre for å øke fargens intensitet eller mot venstre for å redusere intensiteten uten å endre mørkheten.

Kontrast

: Flytt bryteren mot høyre for å øke kontrasten eller mot venstre for å redusere den.

Med økt kontrast blir mettede farger mer mettet, mørkere farger blir sortere og lysere farger blir hvitere.

Fargetone

:

Fargepar er komplementære i forhold til hverandre.

Cyan/rød

: Flytt bryteren for å endre fargevariasjonen mellom cyan og rød. Økes cyan, minskes rød, og vice versa.

Magenta/grønn

: Flytt bryteren for å endre fargevariasjonen mellom magenta og grønn.

Økes magenta, minskes grønn, og vice versa.

Gul/blå

: Flytt bryteren for å endre fargevariasjonen mellom gul og blå. Økes gul, minskes blå, og vice versa.

3. Klikk på

OK

to ganger.

Macintosh

1. Klikk på menyen

Eksemplarer og sider

i utskriftsdialogboksen og deretter på

Xerox-funksjoner

.

2. Klikk på

Bildevalg

og på

CMYK-kildefarge

, og deretter på ønsket førtrykkstilpasning.

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

71

Skrive ut

Skrive ut i sort-hvitt

Skrive ut i sort-hvitt med en støttet driver

Windows

1. I dialogboksen Skriv ut klikker du på

Egenskaper

og deretter på kategorien

Fargealternativer

.

2. Klikk på

Sort-hvitt

under Fargekorrigering og deretter på

OK

.

Macintosh

1. I dialogboksen

Skriv ut

klikker du på

Eksemplarer og sider

, klikker på

Xerox-funksjoner

og deretter på

Fargealternativer

.

2. Klikk på

Sort-hvitt

i

Fargekorrigering

.

72

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skrive ut innlegg

Et innlegg er et skilleark som kan legges inn etter utskriften, mellom hvert enkelt eksemplar av utskriften eller mellom enkeltsider i utskriften. Du må angi hvilket magasin som skal brukes til innleggene.

Skrive ut innlegg med en støttet driver

Windows

1. Klikk på kategorien

Spesialsider

og deretter på

Sett inn innlegg

.

2. Velg de ønskede alternativene i vinduet Sett inn innlegg, og klikk på

OK

.

Macintosh

1. Klikk på

Eksemplarer og sider

i dialogboksen Skriv ut, klikk på

Xerox-funksjoner

og deretter på

Spesialsider

.

2. Klikk på

Sett inn innlegg

.

3. Velg ønskede innstillinger, og klikk på

OK

.

Skrive ut

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

73

Skrive ut

Skrive ut omslag

En omslagsside er den første eller siste siden i et dokument. Skriveren gir deg mulighet til å velge en annen papirkilde for omslaget enn for resten av dokumentet. Du kan for eksempel bruke bedriftens brevark som første side av et dokument eller bruke tykt papir som første og siste side i en rapport.

• Bruk et egnet papirmagasin som kilde for utskrift av omslag.

• Bekreft at omslaget har samme format som papiret i resten av dokumentet.

Hvis du angir et annet format i driveren enn i magasinet du velger som kilde for omslaget, skrives omslagene ut på samme papir som resten av dokumentet.

Du har følgende valg for omslag:

Ingen omslag

: Skriver ut den første og siste siden av dokumentet fra samme magasin som resten av dokumentet.

Bare foran

: Skriver ut den første siden på papir fra det angitte magasinet.

Bare bak

: Skriver ut den siste siden på papir fra det angitte magasinet.

Foran og bak: samme

: Forside og bakside skrives ut fra samme magasin.

Foran og bak: forskjellig

: Forside og bakside skrives ut fra forskjellige magasin.

Forside

Foran

Bak

Alternativ for utskrift

1-sidig utskrift

2-sidig utskrift

1-sidig utskrift

2-sidig utskrift (oddetallssider)

2-sidig utskrift (partallssider)

Sider skrevet ut på omslag

Side 1

Side 1 og 2

Siste side

Siste side

Siste to sider

For at baksiden av omslaget foran skal være tom ved 2-sidig utskrift, må side to i dokumentet være tom. Hvis baksiden av omslaget på dokumentet skal være tom, se følgende tabell for å sette inn tomme sider.

Alternativ for utskrift

1-sidig utskrift

2-sidig utskrift

Siste side med tekst

Oddetall

Partall

Tomme sider

Legg til en tom side på slutten av dokumentet.

Legg til to tomme sider på slutten av dokumentet.

Legg til en tom side på slutten av dokumentet.

74

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skrive ut

Skrive ut omslag med en støttet driver

Windows

1. Klikk på kategorien

Spesialsider

i skriverdriveren.

2. Klikk på

Sett på omslag

.

3. Velg de ønskede alternativene i vinduet Sett på omslag, og klikk på

OK

.

Macintosh

1. I dialogboksen

Skriv ut

klikker du på

Eksemplarer og sider

, klikker på

Xerox-funksjoner

og deretter på

Sett på omslag

.

2. Klikk på

Før

dokumentet eller

Etter

dokumentet.

3. Klikk på de ønskede alternativene og deretter på

OK

.

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

75

Skrive ut

Skrive ut unntakssider

Du kan angi kjennetegnene for alle sider i utskriften som skiller seg fra innstillingene som skal benyttes på hoveddelen av utskriften.

Det kan for eksempel være at jobben omfatter 30 sider på vanlig papirformat og to sider som må skrives ut på et annet papirformat. I dialogboksen

Legg til unntak

angir du kjennetegnene for disse to unntakssidene og velger hvilket papirformat som skal brukes.

Side(r)

: Angi plasseringen (side eller sideomfang) for unntakssidene. Enkeltsider eller sideomfang atskilles med komma. Sideomfang angis med bindestrek. Hvis du for eksempel vil ha sidene etter side 1, 6, 9, 10 og 11, skriver du: 1, 6, 9-11.

Papir

: Papirsammendraget viser standard jobbinnstillinger for størrelse, farge og type papir som skal brukes på unntakssidene. Hvis du vil endre papiret som skal brukes for unntakssidene, klikker du på pil ned til høyre for Papir, og velger blandt følgende menyelementer:

Annen størrelse

: Klikk her og deretter på papirformatet du vil ha for unntakssidene.

Annen farge

: Klikk her og deretter på en farge for papiret du vil ha for unntakssidene.

Annen type

: Klikk her og deretter på papirtypen eller materialet du vil ha for unntakssidene.

1-sidig/2-sidig utskrift

: Klikk på pil ned og deretter på ønsket utskriftsalternativ:

Bruk jobbinnstilling

: Samme innstilling som for hoveddelen av jobben.

1-sidig utskrift

: Skriver ut unntakssidene bare på en side av arket.

2-sidig utskrift

: Skriver ut unntakssidene på begge sidene av arket. Utskriftene er slik at jobben kan bindes inn langs arkets langside.

2-sidig utskrift, bla fra kortsiden

: Skriver ut unntakssidene på begge sidene av arket.

Utskriftene er slik at jobben kan bindes inn langs arkets kortside.

Jobbinnstillinger

: Viser papirattributtene for hoveddelen av jobben. Hvis du velger

Bruk jobbinnstilling

for et papirattributt (format, farge eller type), benyttes den innstillingen som vises her, for det tilsvarende attributtet for unntakssiden.

Skrive ut unntakssider med en støttet driver

Windows

1. Klikk på kategorien

Spesialsider

i skriverdriveren.

2. Klikk på

Legg til unntak

.

3. Klikk på de ønskede innstillingene og deretter på

OK

.

Macintosh

1. I dialogboksen

Skriv ut

klikker du på

Eksemplarer og sider

og deretter på

Xerox-funksjoner

.

2. Klikk på

Spesialsider

og deretter på

Legg til unntak

.

3. Klikk på de ønskede innstillingene og deretter på

OK

.

76

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skalere

Du kan forminske eller forstørre sidebildene når de skrives ut ved å velge en skaleringsverdi på mellom 25 og 400 prosent. Standardinnstillingen er 100 prosent.

Skrive ut

50%

Angi skalering med en støttet driver

100% 200%

Windows

1. Klikk på kategorien

Papir/levering

i skriverdriveren.

2. Klikk på pil ned til høyre for

Papir

og deretter på

Annen størrelse

.

3. I dialogboksen Papirformater klikker du på pil ned til høyre for

Skaleringsalternativer

og deretter på en av følgende:

Automatisk skalering

for å skalere fra ett standardformat til et annet.

Manuell skalering

for å skalere i henhold til en prosentsats du skriver inn i prosentboksen.

Macintosh

1. Klikk på

Fil

og deretter

Sideoppsett

i programmet.

2. Skriv en verdi på mellom 25 og 400 prosent i boksen

Skalering

.

3. Klikk på

OK

.

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

77

Skrive ut

Skrive ut vannmerker

Et vannmerke er ekstra tekst som kan skrives ut over en eller flere sider. Ord som for eksempel utkast og konfidensielt som du kanskje stempler på en side før distribusjon, kan skrives ut som et vannmerke.

I noen skriverdrivere kan du gjøre følgende:

• Opprette et vannmerke.

• Redigere tekst, farge, plassering og vinkel på et eksisterende vannmerke.

• Plassere et vannmerke på første side eller hver side i et dokument.

• Skrive ut et vannmerke i forgrunnen eller bakgrunnen, eller blande det med utskriftsjobben.

• Bruke grafikk som vannmerke.

• Bruke et tidsstempel som vannmerke.

Merk: Ikke alle programmer støtter utskrift av vannmerker.

78

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skrive ut

Velge, opprette og redigere vannmerker med en støttet driver

Windows

1. Klikk på kategorien

Oppsett/vannmerke

i skriverdriveren.

• Klikk på pil ned for

Vannmerke

, og klikk på et eksisterende vannmerke.

• Du endrer vannmerket ved å klikke på pil ned for

Vannmerke

og deretter på

Rediger

for å vise dialogboksen

Rediger vannmerke

.

• Du oppretter et nytt vannmerke ved å klikke på pil ned for

Vannmerke

og deretter på

Nytt

.

Deretter bruker du dialogboksen

Rediger vannmerke

.

2. Hvis du vil velge utskriftsalternativer for vannmerket, klikker du på pil ned for

Vannmerke

, klikker på

Alternativer

og deretter på de ønskede alternativene.

Macintosh

1. I dialogboksen

Skriv ut

klikker du på

Eksemplarer og sider

og deretter på

Xerox-funksjoner

.

• Klikk på pil ned for

Vannmerke

, og klikk på et eksisterende vannmerke.

• Du endrer vannmerket ved å klikke på pil ned for

Vannmerke

og deretter på

Rediger

for å vise dialogboksen

Rediger vannmerke

.

• Du oppretter et nytt vannmerke ved å klikke på pil ned for

Vannmerke

og deretter på

Nytt

.

Deretter bruker du dialogboksen

Rediger vannmerke

.

2. Hvis du vil velge utskriftsalternativer for vannmerket, klikker du på pil ned for

Vannmerke

, klikker på

Alternativer

og deretter på de ønskede alternativene.

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

79

Skrive ut

Skrive ut speilvendte bilder

Du kan skrive ut sider som et speilvendt bilde. Bildene blir speilvendt venstre mot høyre på utskriften.

Skrive ut speilvendte bilder med en støttet driver

Windows

1. Klikk på kategorien

Avansert

i skriverdriveren.

2. Klikk på

Ja

under

Bildevalg

,

Speilvendt levering

.

Macintosh

1. I dialogboksen

Skriv ut

klikker du på

Eksemplarer og sider

og deretter på

Xerox-funksjoner

.

2. Klikk på

Avansert

,

Speilvendt levering

og deretter

Aktivert

.

80

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skrive ut

Opprette og lagre tilpassede formater

Tilpassede papirformater kan skrives ut fra magasin 5 (spesialmagasinet). Du kan lagre innstillinger for tilpassede formater i en støttet skriverdriver. Ettersom de tilpassede formatene lagres i datamaskinens operativsystem, er de tilgjengelige i alle programmene på datamaskinen.

Merk: Se

Skrive ut på tilpasset papirformat på side 55 hvis du vil vite mer.

Opprette og lagre tilpassede formater med en støttet driver

Windows

1. Klikk på kategorien

Papir/levering

.

2. Klikk på pil ned til høyre for

Papir

og deretter på

Annen størrelse

.

3. Klikk på menyen

Leverings-/papirstørrelse

og deretter på

Ny

.

4. I dialogboksen

Nytt tilpasset format

skriver du inn et navn i boksen

Navn

og målene i boksene

Bredde

og

Høyde

.

5. Klikk på

OK

.

Macintosh

1. Klikk på

Fil

og deretter

Sideoppsett

i programmet.

2. Klikk på

Organiser tilpassede størrelser

i rullegardinmenyen

Papirstørrelse

.

3. Klikk på

+

for å legge til et nytt tilpasset format.

4. Dobbeltklikk på navnet

Uten navn

, og skriv deretter inn et navn på det tilpassede formatet.

5. Angi målene i boksene

Bredde

og

Høyde

.

6. Klikk på

Skrivermarger

, og gjør ett av følgende:

• Velg

Brukerdefinert

, og angi tilpassede margverdier.

• Velg skriveren fra listen hvis du vil bruke standardmarger.

7. Klikk på

OK

.

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

81

Skrive ut

Melding om fullført jobb i Windows

Du kan velge å få en melding når utskriftsjobben er fullført. Da kommer det opp en melding i nedre høyre hjørne på skjermen med navn på jobben og navnet på skriveren som ble brukt.

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når skriveren er koblet til en datamaskin i et nettverk.

Aktivere melding om fullført jobb

1. Klikk på

Flere statuser

nederst i en hvilken som helst kategori i skriverdriveren.

2. Klikk på

Merknad

i statusvinduet, og deretter på ønsket alternativ.

3. Klikk på

X

øverst i høyre hjørne av vinduet.

82

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Skrive ut

Skrive ut spesielle jobbtyper

Du kan utføre følgende jobbtyper fra enten Windows- eller Macintosh-skriverdrivere:

Skrive ut og slette sikrede utskriftsjobber på side 83

Skrive ut et prøvetrykk på side 83

Utsette utskrift på side 84

Lagre en utskriftsjobb på skriveren på side 84

Sende en utskriftsjobb til en faksmaskin på side 85

Merk: Hvis du bruker Macintosh, klikker du på

Eksemplarer og sider

og deretter på

Xeroxfunksjoner

for å få tilgang til menyen

Jobbtype

.

Skrive ut og slette sikrede utskriftsjobber

Med sikret utskrift kan du skrive ut jobben først etter at du har valgt navnet ditt og skrevet inn et fire- til tisifret passord på skriverens kontrollpanel.

Skrive ut sikrede jobber

Windows

1. Klikk på

Papir/levering

i skriverdriveren. Klikk deretter på menyen

Jobbtype

og på

Sikret utskrift

.

2. Angi et passord på fra fire til ti sifre.

3. Klikk på

OK

.

Macintosh

1. Klikk på

Eksemplarer og sider

i utskriftsdialogboksen og deretter på

Xerox-funksjoner

.

2. Klikk på menyen

Jobbtype

og deretter på

Sikret utskrift

.

3. Angi et passord på fra fire til ti sifre.

4. Klikk på

OK

.

Skrive ut eller slette sikrede utskriftsjobber på skriveren

1. Trykk på

Jobbstatus

på kontrollpanelet.

2. Trykk på dokumentet på jobblisten på skjermen, trykk på

Frigi

og angi passordet for å skrive ut jobben. Du kan også trykke på

Slett

for å slette jobben.

Skrive ut et prøvetrykk

Med

Prøvetrykk

kan du sende en jobb med flere eksemplarer til utskrift, og skrive ut bare ett prøveeksemplar mens de resterende eksemplarene holdes igjen på skriveren. Når du har sett gjennom prøvesettet, kan du frigi eller slette resten av eksemplarene.

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

83

Skrive ut

Windows

1. Klikk på

Papir/levering

i skriverdriveren. Klikk deretter på menyen

Jobbtype

og på

Prøvesett

.

2. Klikk på

OK

.

Macintosh

1. Klikk på

Eksemplarer og sider

i utskriftsdialogboksen og deretter på

Xerox-funksjoner

.

2. Klikk på menyen

Jobbtype

og deretter på

Prøvesett

.

Skrive ut eller slette jobben på skriveren

1. Trykk på

Jobbstatus

på kontrollpanelet.

2. Trykk på

Alle tjenester

på skjermen, og velg

Skriv ut lagrede jobber på nytt

.

3. Velg mappen som inneholder den lagrede jobben, velg den lagrede jobben og trykk på den grønne

Start

-knappen.

Utsette utskrift

En utskriftsjobb kan utsettes i opptil 24 timer fra den opprinnelig ble sendt til utskrift. Angi klokkeslettet når du vil at jobben skal skrives ut. Bruk enten 12-timers- eller 24-timersformat.

Windows

1. Klikk på

Papir/levering

i skriverdriveren. Klikk deretter på menyen

Jobbtype

og på

Utsatt utskrift

.

2. Klikk på pilene hvis du vil angi klokkeslettet for utskriften og deretter på

OK

.

3. Klikk på

OK

.

Macintosh

1. Klikk på

Eksemplarer og sider

i utskriftsdialogboksen og deretter på

Xerox-funksjoner

.

2. Klikk på menyen

Jobbtype

og deretter på

Utsatt utskrift

.

3. Klikk på pilene hvis du vil angi klokkeslettet for utskriften og deretter på

OK

.

Lagre en utskriftsjobb på skriveren

Ved hjelp av Lagret jobb lagres utskriftsjobben på skriveren, slik at du kan skrive den ut fra skriverens kontrollpanel. Jobben slettes ikke automatisk etter utskrift, men kan slettes manuelt fra kontrollpanelet.

Windows

1. Klikk på

Papir/levering

i skriverdriveren. Klikk deretter på menyen

Jobbtype

og på

Lagret jobb

.

2. Skriv et jobbnavn i dialogboksen

Lagret jobb

.

Velg en mappe på skriveren der du vil lagre jobben, eller bruk fellesmappen.

3. Angi eventuelt opplysninger om den sikrede jobben.

84

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

4. Klikk på

OK

.

5. Klikk på

OK

. Jobben blir lagret på skriveren.

Macintosh

1. Klikk på

Eksemplarer og sider

i utskriftsdialogboksen og deretter på

Xerox-funksjoner

.

2. Klikk på menyen

Jobbtype

og deretter på

Lagret jobb

.

3. Skriv et jobbnavn i dialogboksen

Lagret jobb

.

Velg en mappe på skriveren der du vil lagre jobben, eller bruk fellesmappen.

4. Angi eventuelt opplysninger om den sikrede jobben.

5. Klikk på

OK

.

6. Trykk på

Skriv ut

. Jobben blir lagret på skriveren.

Skrive ut eller slette en jobb på skriveren

1. Trykk på

Jobbstatus

på kontrollpanelet.

2. Trykk på dokumentet på jobblisten på skjermen, trykk på

Frigi

for å skrive ut resten av eksemplarene. Du kan også trykke på

Slett

for å slette jobben.

Sende en utskriftsjobb til en faksmaskin

Windows

1. Klikk på

Papir/levering

i skriverdriveren. Klikk deretter på menyen

Jobbtype

og på

Faks

.

2. Angi mottakerinformasjonen i dialogboksen

Faks

.

3. Hvis du vil, kan du også klikke på

Forside

og deretter angi opplysningene for forsiden.

4. Hvis du vil, kan du klikke på

Alternativer

og deretter velge ønskede faksalternativer.

5. Klikk på

OK

.

6. Klikk på

OK

for å sende faksen.

Macintosh

1. Klikk på

Eksemplarer og sider

i utskriftsdialogboksen og deretter på

Xerox-funksjoner

.

2. Klikk på menyen

Jobbtype

og deretter på

Faks

.

3. Angi mottakerinformasjonen i dialogboksen

Faks

.

4. Hvis du vil, kan du også klikke på

Forside

og deretter angi opplysningene for forsiden.

5. Hvis du vil, kan du klikke på

Alternativer

og deretter velge ønskede faksalternativer.

6. Klikk på

OK

.

7. Klikk på

Skriv ut

for å sende faksen.

Skrive ut

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

85

Skrive ut

86

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents