Skriverspesifikasjoner. Xerox 755, 7775, 7755/7765/7775, 7765

Add to my manuals
252 Pages

advertisement

Skriverspesifikasjoner. Xerox 755, 7775, 7755/7765/7775, 7765 | Manualzz

Skriverspesifikasjoner

Dette kapitlet inneholder følgende:

Fysiske spesifikasjoner på side 230

Miljøspesifikasjoner på side 231

Elektriske spesifikasjoner på side 232

Ytelsesspesifikasjoner på side 233

Spesifikasjoner for kontroller på side 234

Se

Materiale som støttes på side 41 for mediespesifikasjoner og kapasiteter.

10

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

229

Skriverspesifikasjoner

Fysiske spesifikasjoner

Konfigurasjon med mottaker med sideforskyvning

• Bredde: 1574 mm

• Dybde: 782 mm

• Høyde: 1369 mm

• Vekt: 274,5 kg

Konfigurasjon med avansert kontoretterbehandler

• Bredde: 2096 mm

• Dybde: 782 mm

• Høyde: 1369 mm

• Vekt: 351,8 kg

Konfigurasjon med profesjonell etterbehandler (med heftemodul)

• Bredde: 2096 mm

• Dybde: 782 mm

• Høyde: 1369 mm

• Vekt: 379,4 kg

Konfigurasjon med etterbehandler for lettproduksjon (uten falsemulighet)

• Bredde: 2286 mm

• Dybde: 782 mm

• Høyde: 1369 mm

• Vekt: 407,7 kg

Konfigurasjon med etterbehandler for lettproduksjon (med falsemulighet)

• Bredde: 2489 mm

• Dybde: 782 mm

• Høyde: 1369 mm

• Vekt: 465,4 kg

230

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Miljøspesifikasjoner

Temperatur

Drift: 10 til 28°C

Relativ luftfuktighet

Drift: 10 til 85%

Skriverspesifikasjoner

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

231

Skriverspesifikasjoner

Elektriske spesifikasjoner

• 110–127 V vekselstrøm, 50–60 Hz; strømforbruk: maks. 1,131 KVA ved kontinuerlig utskrift

• 220–240 V vekselstrøm, 50–60 Hz; strømforbruk: maks. 1,096 KVA ved kontinuerlig utskrift

• E

NERGY

S

TAR

-kvalifisert produkt

232

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

Ytelsesspesifikasjoner

Oppløsning

Maksimal oppløsning: 2400 x 2400 ppt

Utskriftshastighet

WorkCentre 7755

Farger: 40 sider per minutt

Sort-hvitt: 55 sider per minutt

WorkCentre 7765

Farger: 50 sider per minutt

Sort-hvitt: 65 sider per minutt

WorkCentre 7775

Farger: 50 sider per minutt

Sort-hvitt: 75 sider per minutt

Skriverspesifikasjoner

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

233

Skriverspesifikasjoner

Spesifikasjoner for kontroller

Prosessor

1,8 GHz

Minne

Minst 1 GB

Grensesnitt

Ethernet 10/100/1000Base-TX

234

Flerfunksjonsskriveren WorkCentre 7755/7765/7775

Brukerhåndbok

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents