Utskrift. Xerox 7755/7765/7775

Add to my manuals
252 Pages

advertisement

Utskrift. Xerox 7755/7765/7775 | Manualzz

Utskrift

Det här kapitlet innehåller:

Utskrift – översikt på sidan 40

Material som stöds på sidan 41

Fylla på material på sidan 43

Skriva ut på specialmaterial på sidan 53

Välja utskriftsalternativ på sidan 56

Skriva ut på bägge sidor av papperet på sidan 61

Välja vilket papper som ska användas på sidan 63

Skriva ut flera sidor på samma ark (N-upp) på sidan 64

Skriva ut häften på sidan 65

Använda färgkorrigering på sidan 68

Skriva ut i svartvitt på sidan 72

Skriav ut mellanlägg på sidan 73

Skriva ut omslag på sidan 74

Skriva ut undantagssidor på sidan 76

Skalning på sidan 77

Skriva ut vattenstämplar på sidan 78

Skriva ut spegelvända bilder på sidan 80

Skapa och spara egna format på sidan 81

Meddelande om slutfört jobb i Windows på sidan 82

Skriva ut specialjobbtyper på sidan 83

4

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

39

Utskrift

Utskrift – översikt

1. Välj lämpligt material.

2. Placera materialet i magasinet och ange format, färg och typ på skrivarens kontrollpanel.

3. Öppna utskriftsinställningarna i programmet på datorn. I de flesta program används kortkommandona Ctrl+P i Windows och Kommando+P i Macintosh.

4. Välj skrivaren i listan.

5. Öppna inställningarna i skrivardrivrutinen genom att välja

Egenskaper

eller

Inställningar

(Windows) eller

Xerox-funktioner

(Macintosh). Namnet på knappen kan variera beroende på program.

6. Ändra vid behov inställningarna i skrivardrivrutinen och klicka på

OK

.

7. Skicka jobbet till skrivaren genom att välja

Skriv ut

i utskriftsdialogrutan i programmet.

Se även:

Fylla på material på sidan 43

Välja utskriftsalternativ på sidan 56

Skriva ut på bägge sidor av papperet på sidan 61

Skriva ut på specialmaterial på sidan 53

40

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

Material som stöds

Det här avsnittet omfattar:

Rekommenderat material på sidan 41

Allmänna riktlinjer för påfyllning av material på sidan 41

Material som kan skada skrivaren på sidan 42

Anvisningar för pappersförvaring på sidan 42

Skrivaren har konstruerats för att kunna användas med olika typer av material. Följ anvisningarna i det här avsnittet så får du bästa möjliga utskriftskvalitet samtidigt som du undviker pappersstopp.

Bäst resultat får du om du använder det Xerox-material som rekommenderas för skrivaren.

Rekommenderat material

En komplett lista över rekommenderade materialtyper finns på:

• www.xerox.com/paper

Recommended Media List

(Rekommenderad materiallista, USA)

• www.xerox.com/europaper

Recommended Media List

(Rekommenderad materiallista, Europa)

Beställa material

Om du vill beställa papper, stordior eller annat specialmaterial kontaktar du din lokala återförsäljare eller går till: www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775supplies .

Försiktighet!

Skador som orsakas av felaktigt papper, stordior eller annat specialmaterial omfattas inte av Xerox garanti, serviceavtal eller

Total Satisfaction Guarantee

(Garanti för fullständig belåtenhet).

Total Satisfaction Guarantee

(Garanti för fullständig belåtenhet) finns i USA och

Kanada. Omfattningen kan variera utanför dessa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Allmänna riktlinjer för påfyllning av material

Följ de här riktlinjerna när du fyller på papper och material i lämpliga magasin:

• Använd endast rekommenderade stordior från Xerox. Utskriftskvaliteten kan variera om du använder andra märken.

• Skriv inte ut på etikettark där etiketter har tagits bort.

• Använd endast papperskuvert. Skriv ut kuvert endast enkelsidigt.

• Lägg inte i för mycket papper i magasinen.

• Ändra styrskenorna så att de passar pappersformatet.

• Kontrollera att korrekt papperstyp har valts på skrivarens pekskärm när du har placerat papper i ett magasin. Felaktiga inställningar kan medföra försämrad utskriftskvalitet.

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

41

Utskrift

Material som kan skada skrivaren

Skrivaren är konstruerad för en mängd olika pappers- och materialtyper för utskrift. Vissa materialtyper kan emellertid orsaka sämre utskriftskvalitet, fler pappersstopp eller skador på skrivaren.

Använd inte följande:

• Ojämnt eller poröst material

• Papper för bläckstråleskrivare

• Glättat eller bestruket papper som inte är avsett för laserskrivare

• Papper som har fotokopierats

• Papper som har vikts eller skrynklats

• Papper med utstansningar eller perforeringar

• Häftat papper

• Fönsterkuvert eller kuvert med metallklämmor, sidoskarvar eller klisterremsa

• Vadderade kuvert

• Annat plastmaterial än tillåten stordia

Anvisningar för pappersförvaring

Bäst utskriftskvalitet får du om du förvarar papper och annat material på ett lämpligt ställe.

• Förvara papperet mörkt, svalt och relativt torrt. De flesta pappersvaror tar lätt skada av ultraviolett ljus (UV) och synligt ljus. UV-strålning, som avges från solen och lysrör, är särskilt skadlig för papper.

• Exponeringens intensitet och varaktighet av synligt ljus på pappersvaror ska minskas så mycket som möjligt.

• Behåll konstant temperatur och relativ luftfuktighet.

• Undvik att lagra papper i vindsutrymmen, kök, garage eller källare. Sådana utrymmen kan lätt bli fuktiga.

• Papper ska förvaras liggande på pallar eller hyllor, i kartonger eller skåp.

• Undvik mat och dryck i närheten av den plats där papper förvaras eller hanteras.

• Öppna inte förslutna pappersförpackningar förrän de ska läggas i skrivaren. Låt papperet ligga kvar i originalförpackningen. De flesta färdigskurna papperstyper på marknaden har ett omslag vars invändiga yta hindrar att papperet torkar ut eller absorberar fukt.

• Vissa typer av specialmaterial är förpackade i återförslutningsbara plastpåsar. Förvara materialet i plastpåsen tills det ska användas. Förvara oanvänt material i återförsluten påse.

42

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

Fylla på material

Det här avsnittet omfattar:

Fylla på papper i magasin 1 och 2 på sidan 43

Fylla på papper i magasin 3 och 4 på sidan 45

Fylla på papper i magasin 5 (manuellt magasin) på sidan 47

Fylla på papper i magasin 6 (stormagasin, tillval) på sidan 49

Fylla på kuvert på sidan 51

Fylla på flikpapper på sidan 52

Välj ett magasin som är lämpligt för det aktuella materialet. Använd magasin 5 (manuellt magasin)

vid utskrift av C4- och C5-kuvert och flikpapper. Mer information finns i Rekommenderat material på sidan 41.

Fylla på papper i magasin 1 och 2

Magasin 1 och 2 är utformade för följande typer av material:

• Vanligt

• Hålat

• Stordia

• Brevhuvud

• Kraftigt

• Extra kraftigt

• Extra kraftigt sidan 2

• Återvunnet

• Bond

• Etiketter

• Kraftiga etiketter

• Förtryckt

• Glättat

• Kraftigt glättat

• Kraftift glättat sidan 2

Magasin 1 och 2 rymmer cirka 560 ark Bond-papper, 75 g/m² (20 lb.) från A5: 148 x 210 mm till A3:

297 x 420 mm (5,5 x 8,5" till 11 x 17").

Magasin 1 och 2 kan hantera pappersvikter från 64 g/m² till 220 g/m² (17 lb. Bond till 81 lb. Cover).

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

43

Utskrift

Så här fyller du på papper i magasin 1 och 2:

1. Dra ut magasinet mot dig.

wc77xx-024

2. Bläddra igenom papperet innan du placerar det i magasinet så att ark som eventuelllt har fastnat i varandra lossnar. Det minskar risken för pappersstopp.

3. Om det behövs flyttar du ut pappersstyrskenorna när du vill fylla på nytt papper. När du vill justera de bakre styrskenorna och sidstyrskenorna trycker du in styrspaken på varje styrskena och flyttar dem till den nya positionen. Lås styrskenorna på plats genom att släppa dem.

wc77xx-025

Placera pappersbunten mot vänster sida av magasinet.

Anmärkningar:

• Placera förtryckt papper (LSF) med framsidan ned och överkanten vänd mot magasinets framsida.

• Placera förtryckt papper (KSF) med framsidan ned och överkanten vänd mot magasinets vänstra sida.

• Fyll inte på papper ovanför maxstrecket. Om du gör det kan det inträffa pappersstopp.

44

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

4. Skjut in magasinet helt i skrivaren.

wc77xx-026

5. Välj eventuellt pappersformat, typ och färg på skrivarens pekskärm och välj

Bekräfta

.

6. Om du inte har ändrat materialtypen väljer du

Bekräfta

på pekskärmen.

Fylla på papper i magasin 3 och 4

Magasin 3 och 4 är utformade för följande typer av material:*

• Vanligt

• Hålat

• Stordia

• Brevhuvud

• Kraftigt

• Extra kraftigt

• Extra kraftigt sidan 2

• Återvunnet

• Bond

• Etiketter

• Kraftiga etiketter

• Förtryckt

• Glättat

• Kraftigt glättat

• Kraftift glättat sidan 2

Magasin 3 rymmer cirka 560 ark Bond-papper, 75 g/m² (20 lb) A4: 210 x 297 mm (8,5 x 11").

Magasin 4 rymmer cirka 1 270 ark Bond-papper, 75 g/m² (20 lb) A4: 210 x 297 mm (8,5 x 11").

Magasin 3 och 4 kan hantera pappersvikter från 64 g/m² till 220 g/m² (17 lb. Bond till 81 lb. Cover).

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

45

Utskrift

Så här fyller du i papper i magasin 3 och 4:

1. Dra ut magasinet mot dig.

4

3

wc77xx-029

2. Bläddra igenom papperet innan du placerar det i magasinet så att ark som eventuelllt har fastnat i varandra lossnar. Det minskar risken för pappersstopp.

3. Om det behövs flyttar du ut pappersstyrskenorna när du vill fylla på nytt papper. När du vill justera de bakre styrskenorna och sidstyrskenorna trycker du in styrspaken på varje styrskena och flyttar dem till den nya positionen. Lås styrskenorna på plats genom att släppa dem.

wc77xx-030

Placera pappersbunten mot vänster sida av magasinet.

Anmärkningar:

• Placera förtryckt papper med framsidan ned och överkanten vänd mot magasinets framsida.

• Fyll inte på papper ovanför maxstrecket. Om du gör det kan det inträffa pappersstopp.

46

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

4. Skjut in magasinet helt i skrivaren.

4

3

wc77xx-103

5. Välj eventuellt papperstyp och färg på skrivarens pekskärm och välj

Bekräfta

.

6. Om du inte har ändrat materialtypen väljer du

Bekräfta

på pekskärmen.

Fylla på papper i magasin 5 (manuellt magasin)

I det manuella magasinet kan du fylla på en rad olika typer av material och egna format. Det är i första hand avsett för jobb med små mängder specialmaterial. Det manuella magasinet är placerat till vänster på skrivaren. Magasinet har en förlängning för att rymma större papper. När du har fyllt på papper i det manuella magasinet ska du se till att inställningarna för magasin på pekskärmen matchar det pappersformat och den papperstyp som du har fyllt på.

Magasin 5 (manuellt magasin) kan fyllas på med följande typer av papper:

• Vanligt

• Hålat

• Stordia

• Brevhuvud

• Kraftigt

• Extra kraftigt

• Extra kraftigt plus

• Extra kraftigt sidan 2

• Återvunnet

• Bond

• Etiketter

• Kraftiga etiketter

• Extra kraftiga etiketter

• Förtryckt

• Glättat

• Kraftigt glättat

• Extra kraftigt glättat

• Kraftift glättat sidan 2

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

47

Utskrift

• Flikpapper

• Kuvert

Magasin 5 (manuellt magasin) rymmer cirka 280 ark Bond-papper, 75 g/m² (20 lb.).

Magasin 5 (manuellt magasin) kan hantera följande pappersformat: X: 148 till 488 mm (5,8 till 19,2"),

Y: 100 till 330 mm (3,9 till 13").

Magasin 5 (manuellt magasin) kan hantera pappersvikter från 64 g/m² till 300 g/m² (17 lb. Bond till

111 lb. Cover).

wc77xx-161

Så här fyller du på papper i magasin 5 (manuellt magasin):

1. Öppna magasin 5 genom att vrida det utåt. Dra ut förlängningen rakt ut så långt det går om du ska fylla på papper med större format.

wc77xx-027

48

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

2. Placerai papperet med antingen långsidan eller kortsidan först. Större pappersformat kan bara matas med kortsidan först.

wc77xx-028

3. Justera styrskenorna så att de ligger an mot kanterna på papperet.

Anmärkningar:

• Placera förtryckt papper (KSF) med framsidan upp och överkanten vänd mot magasinets högra sida.

• Placera förtryckt papper (LSF) med framsidan upp och överkanten vänd mot magasinets baksida.

• Fyll inte på papper ovanför maxstrecket. Om du gör det kan det inträffa pappersstopp.

4. Välj eventuellt pappersformat, typ och färg på skrivarens pekskärm och välj

Bekräfta

.

5. Om du inte har ändrat materialtypen väljer du

Bekräfta

på pekskärmen.

Fylla på papper i magasin 6 (stormagasin, tillval)

Magasin 6 kan fyllas på med följande typer av material:

• Vanligt

• Hålat

• Brevhuvud

• Kraftigt

• Extra kraftigt

• Extra kraftigt sidan 2

• Återvunnet

• Bond

• Etiketter

• Kraftiga etiketter

• Förtryckt

• Glättat

• Kraftigt glättat

• Kraftift glättat sidan 2

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

49

Utskrift

Magasin 6 rymmer cirka 2 000 ark Bond-papper, 75 g/m² (20 lb) A4: 210 x 297 mm (8,5 x 11").

1. Dra ut magasinet mot dig.

wc77xx-034

2. Bläddra igenom papperet innan du placerar det i magasinet så att ark som eventuelllt har fastnat i varandra lossnar. Det minskar risken för pappersstopp.

Placera pappersbunten mot magasinets högra sida.

Anmärkningar:

• Placera förtryckt papper med framsidan upp och överkanten vänd mot magasinets framsida.

• Undvik pappersstopp genom att inte fylla på papper ovanför maxstrecket.

3. Skjut in magasinet helt i dokumentmataren.

wc77xx-162 wc77xx-038

4. Välj vid behov papperstyp och färg på skrivarens pekskärm och välj

Bekräfta

.

5. Om du inte har ändrat materialtypen väljer du

Bekräfta

på pekskärmen.

50

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

Fylla på kuvert

Kuvert kan bara placeras i magasin 5 (manuellt magasin).

Magasin 5 (manuellt magasin) rymmer C4-kuvert med måtten 229 x 324 mm (9 x 12,75") och

C5-kuvert med måtten 162 x 229 mm (6,3 x 9").

Så här fyller du på kuvert i magasin 5 (manuellt magasin):

1. Placera kuverten i magasin 5 (manuellt magasin) med flikarna vända mot den

sist inmatade kanten

,

öppna

och

vända nedåt

.

C4

C5

wc77xx-124

2. Justera styrskenorna så att ligger an mot kanterna på kuverten.

Obs!

Undvik pappersstopp genom att inte fylla på kuvert ovanför maxstrecket.

3. Välj rätt kuvertformat på skrivarens pekskärm och välj

Bekräfta

.

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

51

Utskrift

Fylla på flikpapper

Flikpapper kan bara placeras i magasin 5 (manuellt magasin).

Så här fyller du på papper med enstaka raka flikar i magasin 5 (manuellt magasin):

1. Placera flikpapperet i magasin 5 (manuellt magasin) med flikarna vända mot den

sist inmatade kanten

,

vända uppåt

.

wc77xx-163

2. Justera styrskenorna så att ligger an mot kanterna på flikpapperet.

Obs!

Undvik pappersstopp genom att inte fylla på papper ovanför maxstrecket.

3. Ange följande på skrivarens pekskärm:

• Välj

Eget

på menyn Format och ange flikpapperets format inklusive flikar.

• Välj

Flikpapper

på menyn Papper och ange antal flikar i varje uppsättning.

• Välj

Bekräfta

.

4. Om du inte har bytt material väljer du

Bekräfta

på pekskärmen.

Obs!

Den första fliken måste placeras högst upp. Ofullständiga flikpappersbuntar måste tas bort från magasinet innan du gör en ny utskrift på flikpapper.

52

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

Skriva ut på specialmaterial

Det här avsnittet omfattar:

Skriv ut på stordia på sidan 53

Skriva ut på kuvert på sidan 54

Skriva ut på etiketter på sidan 54

Skriva ut på glättat papper på sidan 55

Skriva ut på papper med eget format på sidan 55

Skriv ut på stordia

Stordior kan skrivas ut från magasin 1, 2, 3, 4 och 5 (manuellt magasin). För att få bäst resultat bör du endast använda rekommenderade stordior från Xerox.

Om du vill beställa papper, stordior eller annat specialmaterial kan du kontakta en lokal återförsäljare eller besöka www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775supplies .

Försiktighet!

Skador som orsakas av felaktigt papper, stordior eller annat specialmaterial, omfattas inte av Xerox garanti, serviceavtal eller

Total Satisfaction Guarantee

(Garanti för fullständig belåtenhet).

Total Satisfaction Guarantee

(Garanti för fullständig belåtenhet) finns i USA och

Kanada. Omfattningen kan variera utanför dessa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Se även:

www.xerox.com/paper

Recommended Media List

(Rekommenderad materiallista, USA) www.xerox.com/europaper

Recommended Media List

(Rekommenderad materiallista, Europa)

Anvisningar

• Ta bort allt papper innan du fyller på stordior i magasinet.

• Håll stordiorna i kanterna med båda händerna. Fingeravtryck eller veck kan ge dålig utskriftskvalitet.

• Fyll inte på mer än 20 ark. Om du fyller på för mycket i magasinet kan det inträffa stopp.

• Placera stordiorna med

framsidan upp

i magasin 5 (manuellt magasin) och med

framsidan ned

i magasin 1, 2, 3 och 4.

• Använd inte stordior med randmarkering vid kanten.

• Lufta inte stordior.

• Ändra papperstypen på pekskärmen när du har fyllt på stordior.

• Välj antingen

Stordia

som papperstyp eller markera det aktuella magasinet som papperskälla i skrivardrivrutinen.

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

53

Utskrift

Skriva ut på kuvert

Kuvert kan bara skrivas ut från i magasin 5 (manuellt magasin).

Anvisningar

• Utskriften på papperskuvert är beroende på kuvertens kvalitet och konstruktion. Pröva att använda ett annat kuvertmärke om du inte blir nöjd med resultatet.

• Behåll konstant temperatur och relativ luftfuktighet.

• Förvara oanvända kuvert i förpackningen för att undvika fukt och uttorkning som kan försämra utskriftskvaliteten och orsaka att papperet skrynklar sig. Fukt kan medföra att kuverten försluts före eller under utskrift.

• Undvik vadderade kuvert. Använd plana kuvert.

• I skrivardrivrutinen väljer du antingen

Kuvert

som papperstyp eller magasin 5 (manuellt magasin) som papperskälla.

Obs!

Vid utskrift på kuvert kan dessa bli något skrynkliga eller buktande.

Försiktighet!

Använd aldrig fönsterkuvert eller kuvert med metallhakar eftersom de kan skada skrivaren. Skador som orsakas av felaktiga kuvert omfattas inte av Xerox garanti, serviceavtal eller

Total Satisfaction Guarantee

(Garanti för fullständig belåtenhet).

Total Satisfaction Guarantee

(Garanti för fullständig belåtenhet) finns i USA och Kanada. Omfattningen kan variera utanför dessa områden. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Skriva ut på etiketter

Etiketter kan skrivas ut från magasin 1, 2, 3, 4 och 5 (manuellt magasin).

Om du vill beställa papper, stordior eller annat specialmaterial kan du kontakta en lokal återförsäljare eller besöka Xerox webbplats för tillbehör på www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775supplies .

Anvisningar

• Använd etiketter som är avsedda för laserskrivare.

• Använd inte vinyletiketter.

• Använd inte etiketter med torrlim.

• Skriv ut endast på ena sidan av etikettarket. Använd endast fullständiga ark med etiketter.

• Använd inte ark där vissa etiketter redan har tagits bort – det kan skada skrivaren.

• Förvara oanvända etiketter i sin originalförpackning. Behåll etikettarken i originalförpackningen tills de ska användas. Lägg tillbaka alla ark som inte används i originalförpackningen och förslut den.

• Förvara inte etiketter i extremt torra eller fuktiga miljöer eller i extrem värme eller kyla. Om de förvaras under extrema förhållanden kan det orsaka dålig utskriftskvalitet eller att de fastnar i skrivaren.

• Byt ut lagret ofta. Om etiketterna lagras för länge under extrema förhållanden kan de skrynklas och orsaka stopp i skrivaren.

54

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

• Extra kraftiga etiketter kan bara skrivas ut från i magasin 5 (manuellt magasin).

• I skrivardrivrutinen väljer du antingen

Etiketter

,

Kraftiga etiketter

eller

Extra kraftiga etiketter

som papperstyp, eller markerar magasinet med etiketterna.

Skriva ut på glättat papper

Glättat papper kan skrivas ut från magasin 1, 2, 3, 4 och 5 (manuellt magasin).

Om du vill beställa papper, stordior eller annat specialmaterial kan du kontakta en lokal återförsäljare eller besöka Xerox webbplats för skrivartillbehör: www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775supplies .

Anvisningar

• Öppna inte förslutna paket med glättat papper förrän de ska fyllas på i skrivaren.

• Behåll papperet i originalförpackningen och förvara oöppnade förpackningar i originalkartongen tills de ska användas.

• Avlägsna allt annat papper i magasinet innan du lägger i glättat papper.

• Fyll bara på den mängd papper som du planerar att använda och ta bort oanvänt papper från magasinet när utskriften är klar. Lägg tillbaka oanvänt papper i originalförpackningen och förslut.

• Byt ut lagret ofta. Om glättat papper förvaras för länge i extrema förhållanden kan de bli skrynkliga och orsaka stopp i skrivaren.

• I skrivardrivrutinen väljer du antingen

Glättat

,

Kraftigt glättat

eller

Extra kraftigt glättat

som papperstyp, eller markerar magasinet med det glättade papperet.

Skriva ut på papper med eget format

Utöver en stor mängd standardformat som kan användas vid utskrift kan du även skriva ut på papper med eget format inom nedanstående mått och vikter.

Enkelsidig utskrift

Kortsida 100–330 mm (3,9–12,9")

Långsida 148–488 mm (5,8–19,2")

Vikt 64–300 g/m²

Manuell dubbelsidig utskrift

100–330 mm (3,9–12,9")

148–488 mm (5,8–19,2")

64–300 g/m²

Automatisk dubbelsidig utskrift

139,7–330 mm (5,5–12,9")

182–488 mm (7,1–19,2")

64–176 g/m²

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

55

Utskrift

Välja utskriftsalternativ

Utskriftsalternativen i skrivardrivrutinen anges som

Utskriftsinställningar

i Windows och som

Xerox-funktioner

i Macintosh. Utskriftsalternativen inbegriper inställningar för dubbelsidig utskrift, sidlayout och utskriftskvalitet.

Utskriftsalternativ för Windows på sidan 56

Ställa in grundinställda utskriftsalternativ för Windows på sidan 57

Välja utskriftsalternativ för en enstaka utskrift i Windows på sidan 58

Spara vanligt förekommande utskriftsalternativ i Windows på sidan 58

Välja efterbehandlingsalternativ i Windows på sidan 58

Utskriftsalternativ för Macintosh på sidan 59

Välja alternativ för en enstaka utskrift i Macintosh på sidan 59

Spara vanligt förekommande utskriftsalternativ i Macintosh på sidan 60

Välja efterbehandlingsalternativ i Macintosh på sidan 60

Utskriftsalternativ för Windows

Följande tabell visar utskriftsalternativen ordnade efter flikar i fönstret Utskriftsinställningar:

Flik

Papper/Utmatning

Specialsidor

Färgalternativ

(Färgkorrigering)

Layout/Vattenstämpel

Utskriftsalternativ för PostScript

• Jobbtyp

• Pappersformat, Pappersfärg,

Papperstyp och magasinval

• Avdelare för stordior

• Dubbelsidig utskrift

• Efterbehandling (om en efterbehandlare har installerats)

• Utskriftskvalitet

• Destination

• Omslag

• Mellanlägg

• Undantagssidor

• Auto färg

• Svartvitt

• Färgjustering

• Sidor per ark (flera bilder)

• Häften

• Orientering

• Dubbelsidig utskrift

• Vattenstämpel

Utskriftsalternativ för PCL 6

• Jobbtyp

• Pappersformat, Pappersfärg,

Papperstyp och magasinval

• Avdelare för stordior

• Dubbelsidig utskrift

• Efterbehandling (om en efterbehandlare har installerats)

• Utskriftskvalitet

• Destination

• Omslag

• Mellanlägg

• Undantagssidor

• Färg

• Svartvitt

• Ingen

• Sidor per ark (flera bilder)

• Häften

• Orientering

• Dubbelsidig utskrift

• Vattenstämpel

56

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

Flik Utskriftsalternativ för PostScript Utskriftsalternativ för PCL 6

Avancerat Papper/Utmatning

• Kopior

• Sortera

• Utmatningsalternativ

• Försättssida

• Förskjut varje sats

• Framkant

Bildalternativ

• Rotera 180°

• Förminska/förstora

• Marginaler

• Spegelvänd utskrift

• Företräde för PostScript

• Färgkonfiguration

Häften

• Häftets bildordning

Avancerade utskriftsfunktioner

Ersätt med enhetens fonter

Nedladdningsalternativ för TrueTypefonter

PostScript utmatningsalternativ

PostScript språknivå

Sänd PostScript-felhanterare

Papper/Utmatning

• Kopior

• Sortera

• Utmatningsalternativ

• Försättssida

• Förskjut varje sats

• Framkant

Bildalternativ

• Rotera 180°

• Förminska/förstora

• Marginaler

Häften

• Häftets bildordning

Avancerade utskriftsfunktioner

Ersätt med enhetens fonter

Nedladdningsalternativ för TrueTypefonter

Det finns hjälpanvisningar på alla flikar. Mer information om Windows skrivardrivrutiner finns om du klickar på

Hjälp

-knappen längst ned till vänster på alla flikar i fönstret Utskriftsinställningar.

Ställa in grundinställda utskriftsalternativ för Windows

När du skriver ut från ett program använder skrivaren de inställningar för utskriftsjobb som har angetts i fönstret Utskriftsinställningar. Du kan ange dina vanligaste utskriftsalternativ och spara dem så att du inte behöver ändra dem varje gång du skriver ut.

Om du t.ex. ofta skriver ut på båda sidorna av papperet anger du Dubbelsidig utskrift i Utskriftsinställningar.

Så här ändrar du Utskriftsinställningar:

1. Klicka på

Start

, välj

Inställningar

och klicka på

Skrivare och fax

.

2. I mappen

Skrivare och fax

högerklickar du på symbolen för skrivaren och klickar sedan på

Utskriftsinställningar

.

3. Klicka på en flik i fönstret

Utskriftsinställningar

, välj alternativ och klicka på

OK

.

Obs!

Du kan få mer information om alternativen i Windows-skrivardrivrutinen genom att klicka på

Hjälp

-knappen längst ned till vänster på alla flikar i fönstret Utskriftsinställningar.

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

57

Utskrift

Välja utskriftsalternativ för en enstaka utskrift i Windows

Om du vill använda särskilda utskriftsalternativ för en enstaka utskrift ändrar du inställningarna i

Utskriftsinställningar innan du skickar utskriften till skrivaren. Om du t.ex. vill använda läget

Förbättrad

utskriftskvalitet när du skriver ut ett visst dokument väljer du denna inställning i Utskriftsinställningar innan du skriver ut jobbet.

1. Öppna dokumentet i programmet på datorn och öppna dialogrutan

Skriv ut

(Ctrl+P i de flesta program).

2. Markera skrivaren och välj

Egenskaper

för att öppna fönstret

Utskriftsinställningar

. Knappen heter

Inställningar

i en del program. Öppna en flik i fönstret

Utskriftsinställningar

och välj alternativ.

3. Klicka på

OK

när du vill spara och stänga fönstret

Utskriftsinställningar

.

4. Skriv ut utskriften.

Spara vanligt förekommande utskriftsalternativ i Windows

Du kan definiera och spara en uppsättning utskriftsalternativ så att du snabbt kan använda dem i framtida utskrifter.

Så här sparar du en uppsättning utskriftsalternativ:

1. Klicka på

Sparade inställningar

längst ned i fönstret

Utskriftsalternativ

och klicka på

Spara som

.

2. Namnge uppsättningen och klicka på

OK

. Uppsättningen med alternativ sparas och kommer att visas i listan. Nästa gång du vill skriva ut med hjälp av dessa alternativ markerar du bara namnet i listan.

Välja efterbehandlingsalternativ i Windows

Om skrivaren är utrustad med avancerad efterbehandlare, professionell efterbehandlare eller lättproduktionsefterbehandlare, väljer du alternativ för efterbehandling i skrivardrivrutinen.

Så här väljer du efterbehandlingsalternativ i skrivardrivrutinerna för PostScript och PCL:

1. Klicka på fliken

Papper/Utmatning

i skrivardrivrutinen.

2. Klicka på pilen till höger om avsnittet

Efterbehandling

och välj

önskade efterbehandlingsalternativ.

58

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

Utskriftsalternativ för Macintosh

I följande tabell visas specifika utskriftsalternativ i PostScript-skrivardrivrutinen för Macintosh.

Flik Utskriftsalternativ

Papper/Utmatning

Specialsidor

Bildalternativ

Jobbtyp

Pappersformat, Pappersfärg, Papperstyp och magasinval

Avdelare för stordior

Dubbelsidig utskrift

Utskriftskvalitet

Efterbehandling (om en efterbehandlare har installerats)

Destination

Omslag

Mellanlägg

Undantagssidor

RGB-färg

CMYK-färg

Färgkorrigering av utskrift

Invertera bild

Layout/Vattenstämpel Häften

Skriv ut sidkanter

Vattenstämpel

Avancerat Häftets bildordning

Utmatningsalternativ

Försättssida

Förskjutning

True Gray-grafik

Spegelvänd utskrift

Utskriftsoptimering

Välja alternativ för en enstaka utskrift i Macintosh

Om du vill använda särskilda utskriftsalternativ för en enstaka utskrift ändrar du inställningarna i drivrutinen innan du skickar utskriften till skrivaren.

1. När dokumentet är öppet i programmet klickar du på

Arkiv

och sedan på

Skriv ut

.

2. Markera skrivaren i listan

Skrivare

.

3. Välj

Xerox-funktioner

på menyn

Exemplar och sidor

.

4. Välj önskade utskriftsalternativ i listrutorna.

5. Klicka på

Skriv ut

för att skriva ut jobbet.

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

59

Utskrift

Spara vanligt förekommande utskriftsalternativ i Macintosh

Du kan definiera och spara en uppsättning alternativ så att du snabbt kan använda dem i framtida utskrifter.

Så här sparar du en uppsättning utskriftsalternativ:

1. Välj önskade utskriftsalternativ från listrutan i dialogrutan

Skriv ut

.

2. Välj

Spara som

på menyn

Förinställningar

och namnge och spara uppsättningen.

3. Uppsättningen med alternativ sparas och kommer att visas i listan

Förinställningar

. När du vill skriva ut med alternativen markerar du bara namnet i listan.

Välja efterbehandlingsalternativ i Macintosh

Om skrivaren är utrustad med avancerad efterbehandlare, professionell efterbehandlare eller lättproduktionsefterbehandlare, väljer du alternativ för efterbehandling i skrivardrivrutinen.

Så här väljer du efterbehandlingsfunktioner i Macintosh-skrivardrivrutinen:

1. Klicka på menyn

Exemplar och sidor

och välj

Xerox-funktioner

.

2. Klicka på pilen till höger om avsnittet

Efterbehandling

i dialogrutan

Papper/Utmatning

och välj

önskade efterbehandlingsalternativ.

60

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

Skriva ut på bägge sidor av papperet

Automatisk dubbelsidig utskrift på sidan 61

Skriva ut ett dubbelsidigt dokument på sidan 62

Alternativ för dubbelsidig sidlayout på sidan 62

Automatisk dubbelsidig utskrift

Ett dubbelsidigt dokument kan skrivas ut på tillåtna typer av papper. Kontrollera innan du skriver ut ett dubbelsidigt dokument att papperstypen kan hanteras.

Pappersvikter mellan 64 och 176 g/m² (17 till 47 lb. Bond) kan användas vid automatisk dubbelsidig utskrift.

Följande typer av papper kan inte användas vid automatisk dubbelsidig utskrift:

• Vanligt

• Brevhuvud

• Kraftigt

• Återvunnet

• Bond

• Förtryckt

Följande papper och material kan inte användas vid dubbelsidig utskrift:

• Stordior

• Kuvert

• Etiketter

• Specialmaterial, till exempel visitkort

• Extra kraftigt

• Glättat

• Kraftigt glättat

Mer information finns i Rekommenderat material på sidan 41.

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

61

Utskrift

Skriva ut ett dubbelsidigt dokument

Följande tabell innehåller drivrutinsinställningar för dubbelsidig utskrift.

Operativsystem

Windows 2000, XP, Vista och

Windows Server 2003

Mac OS X, version 10.3 och senare

Steg

1.

Välj fliken

Papper/Utmatning

.

2.

Välj ett alternativ under

Dubbelsidig utskrift

:

• Dubbelsidig utskrift

• Dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida

1.

Välj

Xerox-funktioner

i dialogrutan

Skriv ut

.

2.

Välj ett alternativ under

Dubbelsidig utskrift

:

• Klicka på

Dubbelsidig utskrift

.

• Klicka på

Dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida

.

Alternativ för dubbelsidig sidlayout

När du väljer Dubbelsidig utskrift i skrivardrivrutinen kan du ange den sidlayout som avgör hur sidorna ska vändas.

Stående Liggande

Stående

Dubbelsidig utskrift

Stående

Dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida

Liggande

Dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida

Liggande

Dubbelsidig utskrift

Windows

1. Klicka på fliken

Layout/Vattenstämpel

i skrivardrivrutinen.

2. Klicka på

Stående

,

Liggande

eller

Roterat liggande

.

3. Klicka på

Dubbelsidig utskrift

eller

Dubbelsidig utskrift, Vänd vid kortsida

.

Macintosh

1. Klicka på sidorienteringen

Stående

,

Liggande

eller

Roterat liggande

i programmet.

2. Välj

Xerox-funktioner

på menyn

Exemplar och sidor

i dialogrutan Skriv ut.

3. Klicka på

Dubbelsidig utskrift

eller

Dubbelsidig utskrift, Vänd vid kortsida

.

62

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

Välja vilket papper som ska användas

När du skickar utskriften till skrivaren kan du ange att papperet ska väljas automatiskt baserat på det dokumentformat och den papperstyp och pappersfärg som du har valt, eller välja ett specifikt magasin.

Välja papper i en drivrutin som stöds

Windows

1. Klicka på fliken

Papper/Utmatning

i skrivardrivrutinen.

2. Du kan ändra papperstyp genom att klicka på pilen bredvid avsnittet

Papper

och markera papperstypen på menyn

Annan typ

.

3. Du kan ändra pappersfärg genom att klicka på pilen bredvid avsnittet

Papper

och markera pappersfärgen på menyn

Annan färg

.

4. Du kan ange ett magasin genom att klicka på pilen bredvid avsnittet

Papper

och markera magasinet på menyn

Välj genom magasin

.

5. Du kan ange ett pappersformat genom att klicka på pilen bredvid avsnittet

Papper

och välja

Annat format

. Välj önskat format på menyn

Pappersformat för utskrift

i fönstret

Pappersformat

och klicka på

OK

.

Macintosh

1. Klicka på menyn

Exemplar och sidor

i dialogrutan

Skriv ut

och välj

Pappersmatning

.

2. Klicka på

Auto val

i listrutan

Alla sidor från

om du vill välja papper baserat på dina inställningar i programmet, eller välj ett specifikt magasin.

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

63

Utskrift

Skriva ut flera sidor på samma ark (N-upp)

Vid utskrift av flersidiga dokument kan du skriva ut fler än en dokumentsida på ett pappersark. Skriv ut en, två, fyra, sex, nio eller 16 dokumentsidor per arksida.

1 2

3 4

Skriva ut med N-upp via en tillåten drivrutin

Windows

1. Klicka på fliken

Layout/Vattenstämpel

i skrivardrivrutinen.

2. Klicka på

Sidor per ark (flera bilder)

.

3. Klicka på knappen för det antal dokumentsidor du vill ska skrivas ut på varje arksida.

Macintosh

1. Klicka på menyn

Exemplar och sidor

i dialogrutan

Skriv ut

och välj

Layout

.

2. Ange antal

Sidor per ark

och

Layoutriktning

.

64

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

Skriva ut häften

Med Dubbelsidig utskrift kan du skriva ut ett dokument som ett häfte. Du kan framställa häften med alla pappersformat som kan användas vid Dubbelsidig utskrift. Varje sida förminskas automatiskt och det skrivs ut fyra sidor per ark (två på varje sida). Sidorna skrivs ut i rätt ordning så att du kan falsa och häfta ihop sidorna och skapa ett häfte.

Anmärkningar:

• Automatisk falsning kräver att professionell efterbehandlare (tillval) eller lättproduktionsefterbehandlare (tillval) har installerats.

• Häften kan skapas med papper med måtten A4 (210 x 297 mm, 8,5 x 11") och A3

(297 x 420 mm, 11 x 17").

När du skriver ut häften kan du ange

förskjutning

och

fästmarginal

i drivrutiner som stöds.

Fästmarginal

: Anger horisontellt avstånd (i antal punkter) mellan bilderna på sidan. En punkt är

0,35 mm (1/72”).

Förskjutning

: Anger hur mycket bild- och textytan förskjuts utåt (i tiondels punkter). Detta kompenserar för tjockleken på det vikta papperet, vilket annars skulle kunna göra att bild- och textytor förflyttas en aning utåt när de viks. Välj ett värde mellan 0 och 1,0 punkter.

Fästmarginal Förskjutning

Välja häftesutskrift med häftesenhet i en drivrutin

Windows

1. Klicka på fliken

Papper/Utmatning

i skrivardrivrutinen, klicka på pilen till höger om

Efterbehandling

och välj

Häften

.

2. Gör något av följande under

Häfte

i fönstret Häften:

• Klicka på

Ingen

: Ingen falsning eller vikning.

• Klicka på

Häftesfals

: Papperet falsas dubbelt, högst 5 ark samtidigt.

• Klicka på

Häftesfals och klammer

: Papperet falsas dubbelt med sadelhäftning, högst 15 ark samtidigt.

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

65

Utskrift

3. Gör något av följande under

Häften

:

• Välj

Inget

om dokumentet är förformaterat som ett häfte.

• Klicka på

Häften

om de utskrivna sidorna ska ordnas som ett häfte. Klicka eventuellt på

Rita sidkanter

.

4. Pappersformatet väljs automatiskt. Du kan ange pappersformatet manuellt genom att avmarkera kryssrutan

Välj automatiskt

under

Pappersformat för häfte

, klicka på nedpilen och välj pappersformat.

5. Värdena för fästmarginal och förskjutning anges automatiskt. Klicka på pilarna om du vill ange dessa värden manuellt.

6. Klicka på

OK

.

Macintosh

1. Klicka på

Exemplar och sidor

i dialogrutan

Skriv ut

, klicka på

Xerox-funktioner

och sedan på

Papper/Utmatning

.

2. Klicka på pilen till höger om

Efterbehandling

och välj

Häften

.

3. Gör något av följande under

Häfte

i dialogrutan Häften:

• Klicka på

Ingen

: Ingen falsning eller vikning.

• Klicka på

Häftesfals

: Papperet falsas dubbelt, högst 5 ark samtidigt.

• Klicka på

Häftesfals och klammer

: Papperet falsas dubbelt med sadelhäftning, högst

15 ark samtidigt.

4. Gör något av följande under

Häften

:

• Välj

Inget

om dokumentet är förformaterat som ett häfte.

• Klicka på

Häften

om de utskrivna sidorna ska ordnas som ett häfte. Klicka eventuellt på

Skriv ut sidkanter

.

5. Pappersformatet väljs automatiskt. Du kan ange pappersformatet manuellt genom att välja

Pappersformat för häfte

, klicka på nedpilen och välja pappersformat.

6. Värdena för fästmarginal och förskjutning anges automatiskt. Klicka på pilarna om du vill ange dessa värden manuellt.

7. Klicka på

OK

.

Välja häftesutskrift utan häftesenhet i en drivrutin

Windows

1. Klicka på fliken

Layout/Vattenstämpel

i skrivardrivrutinen.

2. Klicka på

Häften

och sedan på

Alternativ för häften

.

3. Pappersformatet väljs automatiskt. Du kan ange pappersformatet manuellt genom att välja

Pappersformat för häfte

, klicka på nedpilen och välja pappersformat.

4. Värdena för fästmarginal och förskjutning anges automatiskt. Klicka på pilarna om du vill ange dessa värden manuellt.

5. Klicka på

OK

.

6. Välj eventuellt

Rita sidkanter

i listrutan.

7. Klicka på

OK

.

66

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

Macintosh

1. Klicka på

Exemplar och sidor

i dialogrutan

Skriv ut

, klicka på

Xerox-funktioner

och sedan på

Layout/Vattenstämpel

.

2. Välj

Aktiverad

under

Häften

.

3. Klicka på

Alternativ för häften

.

4. Pappersformatet väljs automatiskt. Du kan ange pappersformatet manuellt genom att rensa kryssrutan

Välj automatiskt

under

Pappersformat för häfte

, klicka på nedpilen och välj pappersformat.

5. Värdena för fästmarginal och förskjutning anges automatiskt. Klicka på pilarna om du vill ange dessa värden manuellt.

6. Klicka på

OK

.

7. Klicka eventuellt på

Skriv ut sidkanter

.

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

67

Utskrift

Använda färgkorrigering

Det här avsnittet omfattar:

Färgkorrigering i Windows på sidan 68

Färgkorrigering i Macintosh på sidan 69

Välja färgkorrigering på sidan 69

Välja ytterligare färgjustering på sidan 69

Välja avancerade färgalternativ för att matcha tryckpress på sidan 70

Alternativet Färgkorrigering används för att simulera olika färgmetoder.

Automatisk

är standardkorrigeringen vid normal bildbehandling. I följande tabell kan du se vilket alternativ du bör välja.

Färgkorrigering i Windows

Skrivardrivrutin för PostScript

Färgkorrigering

Automatisk färg

(rekommenderas)

Klar färg

Svartvitt

Färgjustering

Beskrivning

Den bästa färgkorrigeringen används för varje grafiskt objekt: text, bilder och foton.

Ger klarare och mer mättade färger.

Konverterar färger till svartvitt eller gråa nyanser.

Du kan göra mindre färgjusteringar och välja egna alternativ för att matcha tryckpressfärger.

PCL 6-skrivardrivrutin

Färgkorrigering Beskrivning

Färg (rekommenderas) Den bästa färgkorrigeringen används för varje grafiskt objekt: text, bilder och foton.

Svartvitt Konverterar färger till svartvitt eller gråa nyanser.

Ingen Färgkorrigering används inte.

68

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

Färgkorrigering i Macintosh

Färgkorrigering

Automatisk

(rekommenderas) sRGB-skärm

Svartvitt

Matcha tryckpress

Beskrivning

Den bästa färgkorrigeringen används för varje grafiskt objekt: text, bilder och foton.

Simulera en CRT-bildskärm.

Konverterar färger till svartvitt eller gråa nyanser.

Simulera en angiven tryckpress.

Välja färgkorrigering

Windows

1. Klicka på fliken

Färgalternativ

i skrivardrivrutinen.

2. Välj önskad färgkorrigering:

Automatisk

,

Intensiv färg

,

Svartvitt

eller

Färgjusteringar

.

Macintosh

1. Klicka på menyn

Exemplar och sidor

i dialogrutan

Skriv ut

, klicka på

Xerox-funktioner

, välj

Bildalternativ

och välj

Färgkorrigering av utskrift

.

2. Välj önskad färgkorrigering:

Automatisk

,

Svartvitt

eller

Ingen

.

Välja ytterligare färgjustering

Obs!

Den här funktionen är bara tillgänglig i PostScript-skrivardrivrutinen för Windows.

1. Klicka på fliken

Färgalternativ

i skrivardrivrutinen.

2. Klicka på

Färgjusteringar

.

3. Klicka på

Färgjusteringar

.

4. Klicka på nedpilen under Färgkorrigering i fönstret Fler färgjusteringar och välj

önskad färgjustering.

5. Klicka på

OK

.

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

69

Utskrift

Om du behöver göra ytterligare färgjusteringar inför en utskrift kan du anpassa en färgkorrigering.

1. Välj en befintlig typ av färgkorrigering (se steg 1 till 4 ovan) och anpassa inställningarna genom att flytta reglagen:

Ljusstyrka

: Flytta skjutreglaget åt höger om du vill göra färgerna i utskriften ljusare eller åt vänster om du vill göra dem mörkare. Vitt förblir vitt och svart förblir svart.

Mättnad

: Flytta skjutreglaget åt höger om du vill öka eller åt vänster om du vill minska färgintensiteten utan att ändra mörkheten.

Kontrast

: Flytta skjutreglaget åt höger om du vill öka eller åt vänster om du vill minska kontrasten. Med ökad kontrast blir mättade färger mer mättade, mörka färger blir svartare och ljusa färger blir vitare.

Färgnyans

:

Färgparen utgörs av komplementfärger.

Cyan/rött

: Flytta skjutreglaget om du vill ändra färgvariationen mellan cyan och röd.

En ökning av cyan minskar mängden rött och tvärtom.

Magenta/grön

: Flytta skjutreglaget om du vill ändra färgvariationen mellan magenta och grön. En ökning av magenta minskar mängden grönt och tvärtom.

Gul/blå

: Flytta skjutreglaget för att ändra färgvariationen mellan gul och blå. En ökning av gult minskar mängden blått och tvärtom.

Exempelbilden ändras när du flyttar reglagen.

2. Klicka på

OK

.

3. Om du vill hålla reda på ändringarna och skriva ut filnamn, utskriftskvalitetsläge och färginställningar för jobbet längs kanten på sidan, markerar du rutan

Skriv ut inställningarna på sidan

.

Välja avancerade färgalternativ för att matcha tryckpress

Om du behöver korrekturläsa ett dokument som sedan ska tryckas, kan du välja simulering av

önskad tryckpress.

Obs!

Den här funktionen är bara tillgänglig i PostScript-skrivardrivrutinerna för Windows och Macintosh.

Windows

1. Klicka på fliken

Avancerat

i skrivardrivrutinen.

2. Välj

Bildalternativ

och sedan

Färgkonfiguration

.

3. Klicka på listrutan

Färgkonfiguration

och sedan på

Eget

.

4. Klicka på fliken

Matcha tryckpress

i fönstret Egna färgjusteringar.

Obs!

Klicka på fliken

Dekorfärg

om du vill matcha dekorfärger.

a. Klicka på menyn

Text och grafik

och klicka på önskad typ av tryckpressmatchning.

b. Klicka på menyn

Bilder

och sedan på önskad tryckpressmatchning.

5. Klicka på

OK

.

70

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

Om du behöver göra ytterligare färgjusteringar inför en utskrift kan du anpassa en tryckpressmatchning.

1. Välj en befintlig matchning (se steg 1 till 4 ovan) och klicka på

Fler justeringar

och sedan på

Fler justeringar

.

2. Anpassa vald tryckpressmatchning genom att flytta reglagen:

Ljusstyrka

: Flytta skjutreglaget åt höger om du vill göra färgerna i utskriften ljusare eller åt vänster om du vill göra dem mörkare. (Vitt förblir vitt och svart förblir svart.)

Mättnad

: Flytta skjutreglaget åt höger om du vill öka eller åt vänster om du vill minska färgintensiteten utan att ändra mörkheten.

Kontrast

: Flytta skjutreglaget åt höger om du vill öka eller åt vänster om du vill minska kontrasten. Med ökad kontrast blir mättade färger mer mättade, mörka färger blir svartare och ljusa färger blir vitare.

Färgnyans

:

Färgparen utgörs av komplementfärger.

Cyan/rött

: Flytta skjutreglaget om du vill ändra färgvariationen mellan cyan och röd.

En ökning av cyan minskar mängden rött och tvärtom.

Magenta/grön

: Flytta skjutreglaget om du vill ändra färgvariationen mellan magenta och grön. En ökning av magenta minskar mängden grönt och tvärtom.

Gul/blå

: Flytta skjutreglaget för att ändra färgvariationen mellan gul och blå. En ökning av gult minskar mängden blått och tvärtom.

3. Klicka på

OK

två gånger.

Macintosh

1. Klicka på menyn

Exemplar och sidor

i dialogrutan Skriv ut och välj

Xerox-funktioner

.

2. Klicka på

Bildalternativ

, klicka på

CMYK-färg

och välj önskad matchning.

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

71

Utskrift

Skriva ut i svartvitt

Skriva ut i svartvitt via en drivrutin som stöds

Windows

1. Välj

Egenskaper

i dialogrutan Skriv ut och klicka på fliken

Färgalternativ

.

2. Välj

Svartvitt

under Färgkorrigeringar och klicka på

OK

.

Macintosh

1. Klicka på

Exemplar och sidor

i dialogrutan

Skriv ut

, klicka på

Xerox-funktioner

och sedan på

Färgalternativ

.

2. Klicka på

Svartvitt

i

Färgkorrigeringar

.

72

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

Skriav ut mellanlägg

Ett mellanlägg är en avdelare eller separationssida som kan infogas efter en utskrift, mellan kopior i en utskrift eller mellan enskilda sidor i en utskrift. Du måste ange från vilket magasin som mellanläggen ska hämtas.

Skriva ut mellanlägg via en drivrutin som stöds

Windows

1. Klicka på fliken

Specialsidor

och välj

Lägg till mellanlägg

.

2. Välj önskade alternativ och klicka på

OK

.

Macintosh

1. Klicka på

Exemplar och sidor

i dialogrutan Skriv ut, klicka på

Xerox-funktioner

och sedan på

Specialsidor

.

2. Klicka på

Lägg till mellanlägg

.

3. Välj önskade inställningar och klicka på

OK

.

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

73

Utskrift

Skriva ut omslag

Ett omslag är den första och/eller sista sidan i ett dokument. Du kan välja en annan papperskälla till omslag än till resten av dokumentet. Använd till exempel företagets brevhuvud på dokumentets första sida eller kortpapp till första och sista sidan i en rapport.

• Du kan använda vilket magasin du vill för omslag.

• Se till att omslaget har samma format som resten av dokumentet.

Om du anger ett annat format i drivrutinen än för magasinet som omslagspapperet ska hämtas från, skrivs omslagen ut på samma papper som resten av dokumentet.

Du kan välja mellan följande alternativ för omslag:

Inga försättsblad

: Skriver ut dokumentets första och sista sida från samma magasin som de

övriga sidorna.

Endast främre omslag

: Skriver ut den första sidan från angivet magasin.

Endast bakre omslag

: Skriver ut den sista sidan från angivet magasin.

Främre och bakre: Samma

: Både främre och bakre omslag skrivs ut från samma magasin.

Främre och bakre: Olika

: Främre och bakre omslag skrivs ut från olika magasin.

Omslagssida

Framsida

Baksida

Utskriftsalternativ

Enkelsidig utskrift

Dubbelsidig utskrift

Enkelsidig utskrift

Dubbelsidig utskrift (sidor med ojämna nummer)

Dubbelsidig utskrift (sidor med jämna nummer)

Sidor som skrivs ut på omslaget

Sida 1

Sida 1 och 2

Sista sidan

Sista sidan

Sista två sidorna

Om du vill att det främre omslagets baksida ska vara tom när du skriver ut dubbelsidigt, måste sida 2 i dokumentet vara tom. Mer information om hur du infogar tomma sidor för att den sista sidans framsida ska bli tom, finns i följande tabell.

Utskriftsalternativ

Enkelsidig utskrift

Dubbelsidig utskrift

Sista sidan med text

Tomma sidor

Udda sidor

Jämna sidor

Lägg till en tom sida sist i dokumentet.

Lägg till två tomma sidor sist i dokumentet.

Lägg till en tom sida sist i dokumentet.

74

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

Skriva ut omslag via en drivrutin som stöds

Windows

1. Klicka på fliken

Specialsidor

i skrivardrivrutinen.

2. Klicka på knappen

Lägg till omslag

.

3. Välj önskade alternativ och klicka på

OK

.

Macintosh

1. Klicka på

Exemplar och sidor

i dialogrutan

Skriv ut

, klicka på

Xerox-funktioner

och sedan på

Lägg till omslag

.

2. Klicka på

Före

eller

Efter

dokumentet.

3. Välj önskade alternativ och klicka på

OK

.

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

75

Utskrift

Skriva ut undantagssidor

Du kan ange särskilda inställningar för sidor i utskriften som skiljer sig från resten av utskriften.

Anta exempelvis att en utskrift består av 30 sidor som ska skrivas ut på papper med standardformat och två sidor som ska skrivas ut på ett annat format. I dialogrutan

Lägg till undantag

kan du ange inställningarna för dessa två undantagssidor och ange vilket annat pappersformat som ska användas.

Sida/sidor

: Ange på vilken position (sida eller sidintervall) som mellanläggen ska infogas. Avgränsa sidorna eller sidintervallen med kommatecken. Ange sidintervall med bindestreck. Om du exempelvis vill lägga till mellanlägg efter sidorna 1, 6, 9, 10 och 11, skriver du: 1, 6, 9-11.

Papper

: Pappersöversikten visar det pappersformat och den färg och papperstyp i Använd jobbinställning som används till undantagssidor. Du kan ändra papperet som används till undantagssidor genom att klicka på nedpilen till höger om avsnittet Papper och välja bland följande alternativ:

Annat format

: Klicka här och sedan på önskat pappersformat för undantagssidorna.

Annan färg

: Klicka här och sedan på önskad färg för undantagssidorna.

Annan typ

: Klicka här och sedan på önskad typ av papper eller material för undantagssidorna.

Dubbelsidig utskrift

: Klicka på nedpilen och sedan på önskat alternativ för dubbelsidig utskrift:

Använd jobbinställning

: Matchar inställning som används till det resterande dokumentet.

Enkelsidig utskrift

: Undantagssidorna skrivs ut på en enda sida.

Dubbelsidig utskrift

: Undantagssidorna skrivs ut på båda sidor av papperet med bildena utskrivna så att utskriften kan bindas längs långsidan.

Dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida

: Undantagssidorna skrivs ut på båda sidor av papperet med bildena utskrivna så att utskriften kan bindas längs kortsidan.

Jobbinställningar

: Visar egenskaperna hos papperet som används till det resterande dokumentet.

Om du väljer

Använd jobbinställning

för ett papperattribut (format, färg eller typ), används den här inställningen för samma attribut hos undantagssidan.

Skriva ut undantagssidor via en drivrutin som stöds

Windows

1. Klicka på fliken

Specialsidor

i skrivardrivrutinen.

2. Klicka på

Lägg till undantag

.

3. Välj önskade inställningar och klicka på

OK

.

Macintosh

1. Klicka på

Exemplar och sidor

i dialogrutan

Skriv ut

och klicka på

Xerox-funktioner

.

2. Välj

Specialsidor

och sedan

Lägg till undantag

.

3. Välj önskade inställningar och klicka på

OK

.

76

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Skalning

Du kan förminska eller förstora utskriften genom att välja ett skalningsvärde mellan 25 och 400 procent. Standard är 100 procent.

Utskrift

50% 100%

Ange skalning via en drivrutin som stöds

200%

Windows

1. Klicka på fliken

Papper/Utmatning

i skrivardrivrutinen.

2. Klicka på nedpilen till höger om avsnittet

Papper

och klicka på

Annat format

.

3. Klicka på nedpilen till höger om

Alternativ för skalning

i dialogrutan Pappersformat och klicka på något av följande:

Skala automatiskt

om du vill ändra skala från ett standardpappersformat till ett annat.

Manuell skalning

om du vill ändra skala genom att ange ett procentvärde i rutan.

Macintosh

1. Klicka på

Arkiv

,

Utskriftsformat

i programmet.

2. Skriv ett värde mellan 25 och 400 procent i rutan

Skala

.

3. Klicka på

OK

.

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

77

Utskrift

Skriva ut vattenstämplar

En vattenstämpel är en tilläggstext som kan skrivas ut över en eller flera sidor. Exempel är text som

"Utkast" och "Konfidentiellt", som du kanske stämplar ett dokument med innan det går vidare till kollegor för påseende. Det kan du nu ange med en vattenstämpel i stället.

Med vissa skrivardrivrutiner kan du:

• Skapa en vattenstämpel.

• Redigera en befintlig vattenstämpels text, färg, placering och lutning.

• Placera en vattenstämpel antingen på första sidan eller på alla sidor i ett dokument.

• Skriva ut en vattenstämpel i förgrunden eller bakgrunden eller infoga den i själva utskriften.

• Använda en bild som vattenstämpel.

• Använda en tidsstämpel som vattenstämpel.

Obs!

En del program stöder inte utskrift av vattenstämplar.

Välja, skapa och redigera vattenstämplar via en drivrutin som stöds

Windows

1. Klicka på fliken

Layout/Vattenstämpel

i skrivardrivrutinen.

• Klicka på nedpilen vid

Vattenstämpel

och markera önskad vattenstämpel.

• Du kan ändra vattenstämpeln genom att klicka på nedpilen vid

Vattenstämpel

och sedan klicka på

Redigera

så att dialogrutan

Redigering av vattenstämpel

visas.

• Du kan skapa en ny vattenstämpel genom att klicka på nedpilen vid

Vattenstämpel

, klicka på

Ny

och använda dialogrutan

Redigering av vattenstämpel

.

2. Du kan välja utskriftsalternativ för vattenstämpeln genom att klicka på nedpilen vid

Vattenstämpel

, klicka på

Alternativ

och välja önskade alternativ.

78

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

Macintosh

1. Klicka på

Exemplar och sidor

i dialogrutan

Skriv ut

och klicka på

Xerox-funktioner

.

• Klicka på nedpilen vid

Vattenstämpel

och markera önskad vattenstämpel.

• Du kan ändra vattenstämpeln genom att klicka på nedpilen vid

Vattenstämpel

och sedan klicka på

Redigera

så att dialogrutan

Redigering av vattenstämpel

visas.

• Du kan skapa en ny vattenstämpel genom att klicka på nedpilen vid

Vattenstämpel

, klicka på

Ny

och använda dialogrutan

Redigering av vattenstämpel

.

2. Du kan välja utskriftsalternativ för vattenstämpeln genom att klicka på nedpilen vid

Vattenstämpel

, klicka på

Alternativ

och välja önskade alternativ.

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

79

Utskrift

Skriva ut spegelvända bilder

Du kan skriva ut sidorna spegelvända. Sådana sidor skrivs ut från vänster till höger.

Skriva ut spegelvända bilder via en drivrutin som stöds

Windows

1. Klicka på fliken

Avancerat

i skrivardrivrutinen.

2. Välj

Bildalternativ

,

Spegelvänd utskrift

,

.

Macintosh

1. Klicka på

Exemplar och sidor

i dialogrutan

Skriv ut

och klicka på

Xerox-funktioner

.

2. Välj

Avancerat

,

Spegelvänd utskrift

,

Aktiverad

.

80

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

Skapa och spara egna format

Papper med eget format kan skrivas ut från magasin 5 (manuellt magasin). Du kan spara inställningar för anpassade pappersstorlekar i skrivardrivrutinen. Eftersom de egna formaten sparas i datorns operativsystem kan de användas vid utskrift från alla program.

Obs!

Mer information finns i Skriva ut på papper med eget format på sidan 55.

Skapa och spara egna format via en drivrutin som stöds

Windows

1. Välj fliken

Papper/Utmatning

.

2. Klicka på nedpilen till höger om avsnittet

Papper

och klicka på

Annat format

.

3. Klicka på

Nytt

på menyn

Pappersformat för utskrift

.

4. I dialogrutan

Nytt eget format

skriver du ett namn i rutan

Namn

och anger önskade mått i rutorna

Bredd

och

Höjd

.

5. Klicka på

OK

.

Macintosh

1. Klicka på

Arkiv

,

Utskriftsformat

i programmet.

2. Klicka på listrutan

Ställa in eget format

i listrutan

Pappersformat

.

3. Klicka på knappen

+

för att lägga till en ny anpassad pappersstorlek.

4. Dubbelklicka på namnet

Utan namn

och skriv ett namn på det egna formatet.

5. Ange måtten i rutorna

Bredd

och

Höjd

.

6. Klicka på

Skrivarmarginaler

och gör något av följande:

• Välj

Användardefinerad

och ange egna marginalvärden.

• Markera skrivaren i listan och använd grundinställda marginaler.

7. Klicka på

OK

.

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

81

Utskrift

Meddelande om slutfört jobb i Windows

Du kan välja att få ett meddelande när utskriften är klar. Ett meddelande visas i det nedre högra hörnet på datorskärmen med namnet på utskriftsjobbet och namnet på skrivaren där det skrevs ut.

Obs!

Den här funktionen är tillgänglig endast om skrivaren är ansluten till datorn via ett nätverk.

Aktivera meddelande om att utskriften är klar

1. Klicka på

Fler status

på någon av flikarna i skrivardrivrutinen.

2. Klicka på

Meddelande

i fönstret Status och markera önskat alternativ.

3. Klicka på

X

i högst upp till höger när du vill stänga fönstret.

82

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

Skriva ut specialjobbtyper

Du kan aktivera följande typer av specialjobb via både Windows- och Macintosh-skrivardrivrutinerna.

Skriva ut och ta bort skyddade utskrifter på sidan 83

Skriva ut en provsats på sidan 83

Fördröj utskrift på sidan 84

Spara en utskrift på skrivaren på sidan 84

Skicka en utskrift till en faxenhet på sidan 85

Obs!

Om du använder Macintosh öppnar du menyn

Jobbtyp

genom att välja

Exemplar och sidor

och sedan

Xerox-funktioner

.

Skriva ut och ta bort skyddade utskrifter

Med funktionen för skyddad utskrift kan du skriva ut ett jobb först efter att ha markerat ditt namn och skrivit din kod (4–10 siffror) på skrivarens kontrollpanel.

Skriva ut skyddade jobb

Windows

1. Välj

Papper/Utmatning

i skrivardrivrutinen, klicka på menyn

Jobbtyp

och klicka på

Skyddad utskrift

.

2. Skriv din kod (4–10 siffror).

3. Klicka på

OK

.

Macintosh

1. Klicka på

Exemplar och sidor

i dialogrutan Skriv ut och välj

Xerox-funktioner

.

2. Klicka på menyn

Jobbtyp

och sedan på

Skyddad utskrift

.

3. Skriv din kod (4–10 siffror).

4. Klicka på

OK

.

Skriva ut eller ta bort skyddade jobb vid skrivaren

1. Tryck på

Jobbstatus

på kontrollpanelen.

2. Markera dokumentet i listan på pekskärmen, välj

Frigör

och skriv din kod om du vill skriva ut jobbet eller välj

Ta bort

om du vill ta bort det.

Skriva ut en provsats

Med jobbtypen

Provsats

kan du skriva ut ett provexemplar av jobbet och behålla resterande exemplar på skrivaren. När du har granskat provexemplaret kan du sedan skriva ut eller ta bort resterande exemplar.

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

83

Utskrift

Windows

1. Välj

Papper/Utmatning

i skrivardrivrutinen, klicka på menyn

Jobbtyp

och klicka på

Provsats

.

2. Klicka på

OK

.

Macintosh

1. Klicka på

Kopior och sidor

i dialogrutan Skriv ut och välj

Xerox-funktioner

.

2. Klicka på menyn

Jobbtyp

och sedan på

Provsats

.

Skriva ut eller ta bort ett jobb vid skrivaren

1. Tryck på

Jobbstatus

på kontrollpanelen.

2. Välj

Alla tjänster

på pekskärmen och välj

Skriv ut sparade jobb på nytt

.

3. Markera mappen med det sparade jobbet och tryck på den gröna

Start

-knappen.

Fördröj utskrift

En utskrift kan fördröjas i upp till 24 timmar från att det skickades till skrivaren. Ange vid vilken tidpunkt som jobbet ska skrivas ut. Använd 12- eller 24-timmarsklocka.

Windows

1. Välj

Papper/Utmatning

i skrivardrivrutinen, klicka på menyn

Jobbtyp

och klicka på

Fördröj utskrift

.

2. Ange utskriftstiden med hjälp av pilarna och klicka på

OK

.

3. Klicka på

OK

.

Macintosh

1. Klicka på

Kopior och sidor

i dialogrutan Skriv ut och välj

Xerox-funktioner

.

2. Klicka på menyn

Jobbtyp

och sedan på

Fördröj utskrift

.

3. Ange utskriftstiden med hjälp av pilarna och klicka på

OK

.

Spara en utskrift på skrivaren

Med jobbtypen Sparat jobb lagras utskriften på skrivaren så att du kan skriva ut den via skrivarens kontrollpanel. Utskriften raderas inte automatiskt men kan raderas manuellt via kontrollpanelen.

Windows

1. Välj

Papper/Utmatning

i skrivardrivrutinen, klicka på menyn

Jobbtyp

och klicka på

Sparat jobb

.

2. Skriv namnet på ett jobb i dialogrutan

Sparat jobb

.

Markera en mapp på skrivaren där jobbet ska sparas eller välj den gemensamma mappen.

3. Ange eventuellt information om det skyddade jobbet.

84

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Utskrift

4. Klicka på

OK

.

5. Klicka på

OK

. Jobbet sparas på skrivaren.

Macintosh

1. Klicka på

Kopior och sidor

i dialogrutan Skriv ut och välj

Xerox-funktioner

.

2. Klicka på menyn

Jobbtyp

och sedan på

Sparat jobb

.

3. Skriv namnet på ett jobb i dialogrutan

Sparat jobb

.

Markera en mapp på skrivaren där jobbet ska sparas eller välj den gemensamma mappen.

4. Ange eventuellt information om det skyddade jobbet.

5. Klicka på

OK

.

6. Klicka på

Skriv ut

. Jobbet sparas på skrivaren.

Skriva ut eller ta bort ett jobb vid skrivaren

1. Tryck på

Jobbstatus

på kontrollpanelen.

2. Markera dokumentet i listan på pekskärmen och välj

Frigör

om du vill skriva ut resterande exemplar eller välj

Ta bort

om du vill ta bort jobbet.

Skicka en utskrift till en faxenhet

Windows

1. Välj

Papper/Utmatning

i skrivardrivrutinen, klicka på menyn

Jobbtyp

och klicka på

Fax

.

2. Ange information om mottagaren i dialogrutan

Fax

.

3. Klicka eventuellt på

Försättsblad

och ange information om försättsbladet.

4. Klicka eventuellt på

Alternativ

och välj önskade faxalternativ.

5. Klicka på

OK

.

6. Klicka på

OK

när du vill skicka faxet.

Macintosh

1. Klicka på

Kopior och sidor

i dialogrutan Skriv ut och välj

Xerox-funktioner

.

2. Klicka på menyn

Jobbtyp

och sedan på

Fax

.

3. Ange information om mottagaren i dialogrutan

Fax

.

4. Klicka eventuellt på

Försättsblad

och ange information om försättsbladet.

5. Klicka eventuellt på

Alternativ

och välj önskade faxalternativ.

6. Klicka på

OK

.

7. Klicka på

Skriv ut

när du vill skicka faxet.

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

85

Utskrift

86

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents