Underhåll. Xerox 7755/7765/7775

Add to my manuals
252 Pages

advertisement

Underhåll. Xerox 7755/7765/7775 | Manualzz

Underhåll

Det här kapitlet innehåller:

Underhåll och rengöring på sidan 152

Beställa tillbehör på sidan 158

8

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

151

Underhåll

Underhåll och rengöring

Det här avsnittet omfattar:

Allmänna försiktighetsåtgärder på sidan 152

Hitta maskinnumret på sidan 153

Användningsräkneverk på sidan 154

Återställa räknare för artiklar som kräver regelbundet underhåll på sidan 154

Rengöra skrivaren på sidan 155

Installera häftklamrar på sidan 160

Se även:

Säkerhet på sidan 11

Allmänna försiktighetsåtgärder

Varning!

Använd INTE organiska eller starka kemiska lösningar eller rengöringsmedel i sprayform när du rengör skrivaren. Häll INTE vätskor i eller på ett område. Använd endast tillbehör och rengöringsmaterial enligt anvisningarna i denna dokumentation. Förvara allt rengöringsmaterial utom räckhåll för barn.

Varning!

Inre delar i skrivaren kan vara heta. Var försiktig när dörrar och luckor är öppna.

Varning!

Använd INTE rengöringsmedel i tryckbehållare på eller i skrivaren. Vissa tryckbehållare innehåller explosiva lösningar som inte lämpar sig för bruk i eller på elektriska apparater. Bruk av sådana rengöringsmedel är förenat med explosionsrisk och brandfara.

Varning!

Ta INTE bort kåpor och skydd som är fastsatta med skruvar. Komponenter bakom kåpor och höljen är inte avsedda att underhållas och repareras av användaren. Underhåll INTE den här skrivaren på något annat sätt än det som beskrivs i dokumentationen som medföljer skrivaren.

Tänk på följande för att undvika skada på skrivaren:

• Placera inga föremål ovanpå skrivaren.

• Lämna aldrig skrivarens luckor och dörrar öppna under en längre tid, särskilt på ljusa platser.

Exponering för ljus kan skada trumkassetterna.

• Öppna inte luckor och dörrar vid utskrift.

• Luta inte skrivaren medan den används.

• Vidrör inte elektriska kontakter, kugghjul eller laserenheter. Om du gör det kan skrivaren skadas och utskriftskvaliteten försämras.

• Om du har tagit bort komponenter vid rengöring måste du sätta tillbaka dem innan du kopplar in skrivaren.

152

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Underhåll

Hitta maskinnumret

När du beställer tillbehör eller kontaktar Xerox om service ombeds du uppge skrivarens maskinnummer.

Maskinnumret kan visas på skrivarens pekskärm.

1. Tryck på

Maskinstatus

. Tryck på fliken

Maskininformation

om den inte redan är öppen.

2. Maskinnumret visas till vänster i fönstret

Maskininformation

.

Maskinnumret finns även angivet inuti skrivaren.

1. Om magasin 6 har installerats skjuter du hela magasinet (stormagasinet) åt vänster så långt det går.

2. Fäll upp magasin 5 (manuellt magasin).

wc77xx-045

3. Dra i frigöringshandtaget och öppna vänster sidolucka.

wc77xx-065 wc77xx-066

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

153

Underhåll

4. Maskinnumret står angivet till höger på skrivarens chassi.

5. Stäng vänster sidolucka.

6. Fäll ned magasin 5.

7. Skjut eventuellt hela magasin 6 (stormagasin) åt höger till dess ursprungliga läge.

Användningsräkneverk

Användningsräkneverken lagrar information om skrivaranvändning och fakturering.

1. Tryck på

Maskinstatus

.

2. Välj fliken

Faktureringsinformation

.

Det sammanlagda antalet utskrifter visas i fönstret. För mer information:

1. Välj

Användningsräkneverk

och markera önskad räknare med hjälp av nedpilen. Rulla nedåt med piltangenterna om du vill se hela listan.

2. Välj

Stäng

.

Återställa räknare för artiklar som kräver regelbundet underhåll

När du byter ut artiklar som kräver regelbundet underhåll måste du också återställa motsvarande räknare.

1. Logga in som administratör. Tryck på

Logga in/ut

, ange ditt användar-ID (grundinställningen är

"admin"), tryck på

Nästa

, skriv lösenordet (grundinställningen är "1111") och tryck på

Bekräfta

.

2. Tryck på

Maskinstatus

på skrivarens kontrollpanel.

3. Välj fliken

Verktyg

och sedan

Enhetsinställningar

.

4. Välj

Allmänt

och sedan

Nollställ räkneverk

. Rulla eventuellt med hjälp av piltangenterna.

5. Markera önskat tillbehör och välj

Nollställ räknare

.

6. Välj

Nollställ

i popupfönstret.

7. Välj

Stäng

.

154

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Underhåll

Rengöra skrivaren

Rengöra dokumentglaset och dokumentluckan på sidan 155

Rengöra maskinen utvändigt på sidan 156

Rengöra dokumentmatarens rullar på sidan 157

Beställa tillbehör på sidan 158

Rengöra dokumentglaset och dokumentluckan

Rengör skrivarens glasytor regelbundet för att behålla högsta möjliga utskriftskvalitet. Då minskar risken för kopior eller utskrifter med ränder, fläckar och andra märken som kan överföras från glaset när du skannar dokument.

Rengör dokumentglaset och glasremsan till vänster med en luddfri duk som fuktats lätt med antistatiskt rengöringsmedel eller annat lämpligt glasrengöringsmedel som inte repar.

wc77xx-132

Använd en luddfri duk, Xerox rengöringsvätska eller Xerox filmrengöringsmedel för att rengöra undersidan av dokumentluckan och dokumentmataren.

wc77xx-131

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

155

Underhåll

Rengöra maskinen utvändigt

Regelbunden rengöring håller pekskärmen och kontrollpanelen fria från damm och smuts. Om du behöver ta bort fingeravtryck och fläckar rengör du pekskärmen och kontrollpanelen med en mjuk luddfri duk.

Services

Log In / Out

Language

Job Status

1

GHI

4

PRS

7

ABC

2

JKL

5

TUV

8

DEF

3

MNO

6

WXY

9

# *

DIAL PAUSE

0

C

Machine Status

Energy Saver

Interrupt

Printing

Start

Clear All

Stop wc77xx-134

Använd en duk för att rengöra dokumentmataren, utmatningsfacken, pappersmagasinen och skrivarens utsida.

wc77xx-135

156

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Underhåll

Rengöra dokumentmatarens rullar

Smuts på dokumentmatarens rullar kan orsaka pappersstopp och försämra utskriftskvaliteten. För bästa resultat ska du rengöra dokumentmatarens rullar en gång i månaden.

1. Öppna dokumentmatarens övre lucka så långt det går. Den vänstra luckan öppnas automatiskt.

wc77xx-049

2. Under tiden du vrider på rullarna ska du torka dem med en ren, luddfri duk fuktad med vatten.

wc77xx-133

Försiktighet!

Använd inte alkohol eller kemiska rengöringsmedel på dokumentmatarens rullar.

3. Stäng den övre luckan så att den klickar på plats och stäng sedan den vänstra luckan så att också den klickar på plats.

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

157

Underhåll

Beställa tillbehör

Det här avsnittet omfattar:

Förbrukningsmaterial på sidan 158

Artiklar som kräver regelbundet underhåll på sidan 158

När det är dags att beställa tillbehör på sidan 159

Återvinna tillbehör på sidan 159

Vissa förbrukningsmaterial och artiklar som kräver regelbundet underhåll måste beställas då och då.

Alla tillbehör inkluderar installationsanvisningar.

Förbrukningsmaterial

Använd äkta Xerox färgpulverkassetter (cyan, magenta, gul och svart).

Obs!

Alla färgpulverkassetter inkluderar installationsanvisningar.

Försiktighet!

Om du använder annat färgpulver än äkta färgpulver från Xerox kan utskriftskvalitet och skrivarens tillförlitlighet påverkas negativt. Det är det enda färgpulver som har utvecklats och tillverkats under stränga kvalitetskontroller av Xerox för att användas tillsammans med den här skrivaren.

Artiklar som kräver regelbundet underhåll

Artiklar som kräver regelbundet underhåll är sådana artiklar till skrivaren som har en begränsad livslängd och som måste ersättas regelbundet. Utbytesmaterialet kan utgöras av delar eller satser.

Artiklar som kräver regelbundet underhåll byts normalt ut av kunden.

Följande artiklar kräver regelbundet underhåll:

• Färgpulverkassett

• Trumkassett

• Överskottbehållare för färgpulver

• Fixeringsenhet

• Laddningscorotron

• Behållare för pappersrester

• Häftklammerkassett

• Klammerkassett för häften

• Behållare för klammerskräp (lättproduktionsefterbehandlare)

158

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Underhåll

När det är dags att beställa tillbehör

På skrivarens pekskärm visas en varning när tillbehören behöver bytas ut. Se till att du har nya tillbehör tillgängliga. Det är viktigt att du beställer dessa tillbehör när meddelandet visas första gången, för att undvika avbrott i utskriftsarbetet. Det visas ett felmeddelade på pekskärmen när tillbehören behöver bytas ut.

Beställ tillbehör från en lokal återförsäljar eller via webbplatsen för Xerox Kundtjänst på: www.xerox.com/office/WC7755_WC7765_WC7775supplies .

Försiktighet!

Användning av tillbehör från andra tillverkare än Xerox rekommenderas inte. Xerox garanti, serviceavtal och

Total Satisfaction Guarantee

(Garanti för fullständig belåtenhet) omfattar inte skador, fel eller försämrade prestanda som orsakats av användning av tillbehör som inte kommer från Xerox, eller användning av tillbehör från Xerox som inte är avsedda för denna skrivare.

Total Satisfaction Guarantee

(Garanti för fullständig belåtenhet) finns i USA och Kanada.

Omfattningen kan variera utanför dessa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Återvinna tillbehör

Information om Xerox återvinningsprogram för tillbehör finns på www.xerox.com/gwa .

Vissa artklar som kräver regelbundet underhåll levereras med en frankerad returetikett. Använd den för att returnera använda artiklar i sina originallådor för återvinning.

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

159

Underhåll

Installera häftklamrar

Om skrivaren är utrustad med avancerad efterbehandlare (tillval), professionell efterbehandlare

(tillval) eller lättproduktionsefterbehandlare (tillval), visas ett meddelande på skrivarens pekskärm när en häftklammerkassett är tom och måste bytas ut.

Det här avsnittet omfattar:

Byta häftenhet i avancerad kontorsefterbehandlare och professionell efterbehandlare på sidan 160

Byta häftenhet för häften i professionell efterbehandlare och lättproduktionsefterbehandlare på sidan 162

Byta häftenhet i lättproduktionsefterbehandlare på sidan 164

Byta häftenhet i avancerad kontorsefterbehandlare och professionell efterbehandlare

Varning!

Utför inte denna åtgärd under pågående kopiering eller utskrift.

1. Öppna luckan till efterbehandlaren.

wc77xx-068

2. Håll i häftklammerkassettens orange handtag

R1

och tryck det åt höger.

(R1)

wc77xx-098

160

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

Underhåll

3. Ta ut häftklammerkassetten genom att ta tag i det orange handtaget på kassettens framsida och dra den med ett bestämt grepp mot dig.

wc77xx-099

4. Tryck in båda sidor av häftklammerbehållaren (1) och ta bort den från kassetten (2).

2

1

1

wc77xx-136

5. Sätt i framsidan av den nya häftklammerbehållaren i häftklammerkassetten (1) och för in baksidan i kassetten (2).

2

1

wc77xx-137

6. Ta tag i häftklammerkassettens orange handtag och för in kassetten i häftenheten så att den klickar på plats.

7. Stäng luckan till efterbehandlaren.

wc77xx-102

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

161

Underhåll

Byta häftenhet för häften i professionell efterbehandlare och lättproduktionsefterbehandlare

Obs!

Efterbehandlaren för häften är utrustad med två häftklammerkassetter,

R2

och

R3

. Vid häftning av häften måste båda kassetterna innehålla häftklamrar.

Varning!

Utför inte denna åtgärd under pågående kopiering eller utskrift.

1. Öppna luckan till efterbehandlaren.

wc77xx-068

2. Samtidigt som du trycker ihop de orangefärgade spakarna

R2

och

R3

(1) drar du ut häftklammerkassetten från efterbehandlaren tills den stannar (2).

Obs!

Häftklammerkassetten lossnar inte från efterbehandlaren.

1

2

wc77xx-104

162

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

3. Ta tag i de orangefärgade flikarna på båda sidor av häftklammerkassetten

R2

.

Underhåll wc77xx-105

4. Under tiden du tar tag i de orangefärgade flikarna på häftklammerkassetten roterar du den i riktningen som visas.

5. Lyft upp häftklammerkassetten från enheten.

wc77xx-106 wc77xx-107

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

163

Underhåll

6. Tryck in den nya häftklammerkassetten i enheten så att den klickar på plats.

7. Upprepa steg 3 till 6 för häftklammerkassetten

R3

.

8. Återställ häftklammerkassetten till sitt ursprungsläge.

wc77xx-109 wc77xx-110

9. Stäng luckan till efterbehandlaren.

Byta häftenhet i lättproduktionsefterbehandlare

Varning!

Utför inte denna åtgärd under pågående kopiering eller utskrift.

1. Öppna efterbehandlarens högra lucka.

164

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok wc77xx-140

Underhåll

2. Ta tag i häftklammerkassettens orange handtag och ta ut den genom att dra den mot dig med ett bestämt grepp.

3. Ta ut klammerbehållaren från häftklammerkassetten.

wc77xx-141

4. Sätt in den nya klammerbehållaren i kassetten.

wc77xx-142 wc77xx-143

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

165

Underhåll

5. Ta tag i häftklammerkassettens orange handtag och för in kassetten i häftenheten så att den klickar på plats.

6. Stäng efterbehandlarens högra lucka.

wc77xx-144 wc77xx-145

166

WorkCentre 7755/7765/7775 Flerfunktionsskrivare

Användarhandbok

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents