Komme i gang. Dell 1235cn Color Laser Printer


Add to my manuals
114 Pages

advertisement

Komme i gang. Dell 1235cn Color Laser Printer | Manualzz

komme i gang

Dette kapittelet inneholder trinnvise instruksjoner for hvordan du setter opp maskinen.

Dette kapittelet inneholder:

Installere maskinvaren

Systemkrav

Konfigurere nettverket

Grunnleggende innstillinger for maskinen

INSTALLERE MASKINVAREN

I denne delen finner du trinnvise instruksjoner for hvordan du setter opp maskinvaren som er beskrevet i boken Hurtiginstallasjonsguide. Les boken

Hurtiginstallasjonsguide og følg trinnene nedenfor.

1. Velg et egnet sted for plassering av maskinen.

Velg et flatt, stabilt underlag med tilstrekkelig plass for luftsirkulasjon rundt maskinen. Pass på at det er litt ekstra plass rundt slik at du får åpnet deksler og skuffer.

Området bør ha god ventilasjon og være beskyttet mot direkte sollys, varmekilder, kulde og fuktighet. Ikke plasser maskinen for nær kanten av pulten eller bordet.

4. Legg i papir.

5. Kontroller at alle kablene er koblet til maskinen.

6. Slå på maskinen.

Unngå å vippe maskinen eller holde den opp ned når du flytter den.

Ellers kan maskinen bli tilsmusset av toner på innsiden, noe som kan føre til skade på maskinen eller dårlig utskriftskvalitet.

Utskrift fungerer best på steder som ikke er mer enn 1 000 m over havet.

Se høydeinnstillingene for å optimalisere utskriften. Se "Høydejustering" på side 19 hvis du vil ha mer informasjon.

Plasser maskinen på et flatt, stabilt underlag, slik at den ikke heller mer enn 2 mm. Ellers kan det påvirke utskriftskvaliteten.

2. Pakk ut maskinen, og kontroller alle delene som følger med.

3. Hold maskinen godt fast og fjern tapen.

16 _Komme i gang

SYSTEMKRAV

Før du begynner, må du kontrollere at systemet oppfyller følgende krav:

Microsoft

®

Windows

®

Maskinen støtter følgende Windows-operativsystemer:

KRAV (ANBEFALT)

OPERATIV-

SYSTEM

Windows

Server 2003

Windows

Vista

®

Windows

Server 2008

PROSESSOR RAM

Windows 2000

Pentium II 400 MHz

(Pentium III 933 MHz)

Windows XP

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

128

(256 MB)

128 MB

(256 MB)

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

Pentium IV 3 GHz

Pentium IV 1 GHz

(Pentium IV 2 GHz)

512 MB

(2048 MB)

LEDIG HARD-

DISKPLASS

600 MB

1,5 GB

128 MB

(512 MB)

1,25 GB til 2 GB

512 MB

(1 024 MB)

15 GB

10 GB

• Internet Explorer 6.0 eller nyere er minimumskravet for alle

Windows-operativsystemer.

• Brukere med administratorrettigheter kan installere programvaren.

• Windows Terminal Services er kompatibel med denne maskinen.

Macintosh

KRAV (ANBEFALT)

OPERATIV-

SYSTEM

PROSESSOR RAM

Mac OS X 10.4 og tidligere versjoner

• PowerPC

G4/G5

• Intel-prosessor

Mac OS X 10.5

• 867 MHz eller raskere

PowerPC

G4/G5

• Intel-prosessor

• 128 MB for en

PowerPC-basert

Mac (512 MB)

• 512 MB for en

Intel-basert Mac

(1 GB)

512 MB (1 GB)

LEDIG

HARD-

DISK-

PLASS

1 GB

1 GB

KONFIGURERE NETTVERKET

Du må konfigurere nettverksprotokollene på maskinen for å kunne bruke den i et nettverksmiljø. Du kan konfigurere de grunnleggende nettverksinnstillingene via kontrollpanelet på maskinen.

Nettverksmiljøer som støttes

Tabellen nedenfor viser nettverksmiljøene som støttes av maskinen:

ELEMENT KRAV

Nettverksgrensesnitt

• Ethernet 10/100 Base TX

Nettverksoperativsystem

• Windows 2000/XP/2003/Vista

• Mac OS 10.3 ~ 10.5

Nettverksprotokoller

• TCP/IP

• Standard TCP/IP

• LPR

• IPP/HTTP

• Bonjour

• DHCP

• BOOTP

Dersom maskinen er i et nettverksmiljø med ikke-statisk IP og dumå angi en DHCP-nettverksprotokoll, må du gå til http:// developer.apple.com/networking/bonjour/download/. Velg programmet Bonjour for ditt operativsystem og installer det. Med dette programmet kan du angi nettverksparameterne automatisk.

Følg instruksjonene i installeringsvinduet.

Konfigurere nettverksprotokollen via maskinen

Slik setter du opp TCP/IP-nettverksparametere:

1. Kontroller at maskinen er koblet til nettverket med en RJ-45 Ethernetkabel.

2. Kontroller at maskinen er slått på.

3. Trykk på Meny på kontrollpanelet til Network vises på nederste linje i displayet. Trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til TCP/IP vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på venstre/høyre pil til Static vises, og trykk deretter på OK.

6. Trykk på venstre/høyre pil til IP Address vises, og trykk deretter på OK.

Skriv inn en byte mellom 0 og 255 ved hjelp av nummertastaturet, og trykk på venstre/høyre pil for å flytte mellom bytene.

Gjenta dette for å fullføre adressen fra 1. til 4. byte.

7. Når du er ferdig, trykker du på OK.

Gjenta trinn 6 og 7 for å konfigurere de andre TCP/IP-parameterne: nettverksmaske og gateway-adresse.

Kontakt nettverksadministratoren hvis du ikke er sikker på hvordan du konfigurerer dette.

Komme i gang_ 17

Du kan også konfigurere nettverksinnstillingene ved hjelp av et program for nettverksadministrasjon.

Embedded Web Service: En webserver som er innebygd i nettverksutskriftsserveren, og som gjør det mulig å:

- konfigurere nettverksparameterne som er nødvendige for at maskinen skal kunne kobles til ulike nettverksmiljøer

- tilpasse maskininnstillingene.

SetIP: Et verktøy som gjør det mulig å velge et nettverksgrensesnitt og manuelt konfigurere adressene som skal

brukes med TCP/IP-protokollen. (Se "Bruke SetIPprogrammet" på side 18.)

Bruke SetIP-programmet

Dette programmet brukes til å angi nettverks-IP ved hjelp av MACadressen, som er nettverksskriverkortets eller -grensesnittets serienummer for maskinvaren. Programmet brukes først og fremst av nettverksadministratorer til å angi flere nettverks-IP-er samtidig.

• Du kan bare bruke SetIP-programmet når maskinen er koblet til et nettverk.

• Følgende fremgangsmåte er basert på WindowsXP.

Starte programmet

1. Skriv ut skriverens nettverksinformasjonsrapport, som omfatter

maskinens MAC-adresse. Se "Skrive ut rapporter" på side 46.

2. I Windows Start-menyen velger du Alle programmer

Dell

Dell

printers

Dell 1235cn Color Laser MFP

SetIP.

3. Klikk på for å åpne konfigurasjonsvinduet for TCP/IP.

4. Skriv inn nettverkskortets MAC-adresse, IP-adresse, delnettverksmaske, standard gateway, og klikk på Apply.

Når du oppgir MAC-adressen, skal den skrives inn uten kolon

(:).

5. Klikk på OK for å skrive ut nettverksinformasjon. Sjekk at alle instillingene stemmer.

6. Klikk på Exit.

Installere programvaren

Du må installere programvaren for utskrift. Programvaren omfatter drivere, applikasjoner og andre brukervennlige programmer. Følgende fremgangsmåte er basert på WindowsXP. Se Om programvaren hvis du bruker Macintosh.

• Følg fremgangsmåten nedenfor når maskinen skal brukes som nettverksmaskin. Hvis du vil koble til en maskin med en USBkabel, finner du fremgangsmåten under Om programvaren.

• Fremgangsmåten og vinduene som vises under installeringen, kan variere avhengig av operativsystemet, skriverfunksjonen og grensesnittet som brukes.

1. Koble nettverkskabelen til skriveren.

2. Kontroller at konfigureringen av nettverket er fullført for maskinen

(se "Konfigurere nettverket" på side 17). Lukk alle programmer på PCen

før du starter installeringen.

3. Sett CDen med skriverprogramvaren i CD-ROM-stasjonen.

CDen skal starte automatisk, og det vises et installeringsvindu. Hvis installeringsvinduet ikke åpnes, klikker du på Start

Kjør. Skriv

X:\Setup.exe, og bytt ut X med bokstaven for CD-ROM-stasjonen på din datamaskin. Klikk deretter på OK.

Hvis du bruker Windows Vista, klikker du på Start

Alle programmer

Tilbehør

Kjør og skriver X:\Setup.exe.

18 _Komme i gang

Hvis vinduet Autokjør vises i Windows Vista, må du klikke på Kjør

Setup.exe i feltet Installer eller kjør program. Klikk på Fortsett i vinduet Brukerkontokontroll.

4. Klikk på Next.

• Vinduet kan se litt annerledes ut hvis du installerer driveren på nytt.

5. Velg Typical installation for a network printer, og klikk deretter på

Next.

6. Det vises en liste over maskiner som er tilgjengelige i nettverket.

Velgskriveren du vil installere, og klikk deretter på Next.

• Hvis du ikke finner maskinen på listen, klikker du på Update foråoppdatere listen eller velger Add TCP/IP Port for å legge til maskinen i nettverket. Hvis du vil legge til maskinen i nettverket, angir du navnet på porten og IP-adressen til maskinen.

• Hvis du vil finne en delt nettverksskriver (UNC-bane), velger du

Shared Printer [UNC] og angir det delte navnet manuelt. Du kan også finne en delt skriver ved å klikke på Bla gjennom-knappen.

Hvis du ikke er sikker på IP-adressen, kontakter du nettverksadministratoren eller skriver ut nettverksinformasjonen.

administrator or print network information. Se "Skrive ut rapporter" på side 46.

7. Når installasjonen er ferdig, åpnes et vindu der du blir spurt om du vil skrive ut en testside. Merk eventuelt avmerkingsboksen(e), og klikk på

Fullfør.

• Hvis maskinen ikke fungerer ordentlig etter at den er installert, kan du prøve å installere skriverdriveren på nytt. Se Om

programvaren.

• Mens skriverdriveren installeres, identifiseres de nasjonale innstillingene i operativsystemet. Standard papirstørrelse for maskinen defineres basert på disse innstillingene. Hvis du bruker andre nasjonale innstillinger i Windows, må du endre papirstørrelsen til den størrelsen du vanligvis bruker. Gå til skriveregenskapene når installeringen er ferdig hvis du vil endre papirstørrelsen.

GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER FOR

MASKINEN

Når installeringen er ferdig, ønsker du kanskje å angi standardinnstillingene for maskinen. Se neste del hvis du vil angi eller endre verdier.

Høydejustering

Utskriftskvaliteten påvirkes av atmosfærisk trykk, som varierer avhengig av hvor høyt over havet maskinen er plassert. Informasjonen her beskriver hvordan du angir innstillinger som gir best mulig utskriftskvalitet.

Før du angir høydeverdien, må du finne høyden der du bruker maskinen.

1 Normal

2 High 1

3 High 2

4 High 3

0

1. Klikk på Start

Alle programmer

Dell

Dell printers

Dell

1235cn Color Laser MFP

Printer Setting Utility.

Klikk på Printer Setting Utility på statuslinjen i Mac OS X.

2. Klikk på Innstillinger > Høydejustering. Velg ønsket verdi fra rullegardinlisten, og klikk deretter på Apply.

Hvis maskinen er koblet til et nettverk, vises skjermbildet Embedded

Web Service automatisk. Klikk på Machine Settings > Setup

(eller Machine Setup) > Adj. Velg riktig høyde, og klikk deretter på Apply.

Endre displayspråk

Slik endrer du visningsspråk i kontrollpanelet:

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på OK når Machine Setup vises.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Language vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket språk vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Angi dato og klokkeslett

Gjeldende dato og klokkeslett vises på displayet når maskinen er på og klar til bruk. Datoen og klokkeslettet vil bli skrevet ut på alle fakser.

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på OK når Machine Setup vises.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Date & Time vises, og trykk deretter på OK.

4. Tast inn riktig dato og klokkeslett ved hjelp av talltastaturet.

Måned = 01 til 12

Dag = 01 til 31

År = må ha fire sifre

Time = 01 til 12 (12-timers format)

00 til 23 (24-timers format)

Minutt = 00 til 59

Datoformatet kan variere fra land til land.

Du kan også bruke venstre/høyre pil til å flytte markøren til den står under sifferet du vil rette. Tast inn det riktige sifferet.

5. Hvis du vil velge AM eller PM for 12-timers format, trykker du på

*

eller

# eller en hvilken som helst talltast.

Hvis markøren ikke står under AM- eller PM-indikatoren, trykker du på

*

eller

#

for å flytte markøren til indikatoren.

Du kan bytte til 24-timers format (01:00 PM vises som 13:00). Du finner mer informasjon i neste del.

6. Trykk på OK for å lagre klokkeslett og dato.

Hvis du taster inn feil tall, vises Out of Range, og maskinen går ikke videre til neste trinn. Skulle dette skje, taster du bare inn riktig tall.

7. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Endre klokkemodus

Du kan velge om maskinen skal vise klokkeslett i 12- eller 24-timers format.

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på OK når Machine Setup vises.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Clock Mode vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil for å velge den andre modusen, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Endre standardmodus

Maskinen er forhåndskonfigurert til kopieringsmodus. Du kan bytte standardmodus mellom faks- og kopieringsmodus.

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på OK når Machine Setup vises.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Default Mode vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket standardmodus vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Komme i gang_ 19

Angi lydinnstillinger

Du kan angi følgende lyder:

Key Sound: Slår tastelyden av eller på. Når dette alternativet er satt til

On

,

høres en tastetone hver gang du trykker på en tast.

Alarm Sound: Slår alarmsignalet av eller på. Når denne innstillingen er satt til On, høres en alarmtone hvis det oppstår en feil eller fakskommunikasjonen avsluttes.

Speaker: Slår av og på lydene fra telefonlinjen gjennom høyttaleren, for eksempel summetone eller fakstone. Hvis dette alternativet er satt til Comm., som betyr "Common", er høyttaleren på til mottakermaskinen svarer.

Du kan justere volumet ved hjelp av Ring med røret på .

Ringer: Justerer ringevolumet. For ringevolum kan du velge Off, Low,

Mid og High.

Høyttaler, ringelyd, tastelyd og alarmlyd

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på venstre/høyre pil til Sound/Volume vises, og trykk deretter på

OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket lydalternativ vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket status eller volum for den valgte lyden vises, og trykk på OK.

5. Gjenta om nødvendig trinn 3 og 4 for å stille inn andre lyder.

6. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Høyttalervolum for Ring med røret på

1. Trykk på Ring med røret på . En summetone høres i høyttaleren.

2. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket volum høres.

3. Trykk på Stopp/slett for å lagre endringen og gå tilbake til klarmodus.

Høyttalervolumet kan bare justeres når telefonlinjen er tilkoblet.

Taste inn tegn ved hjelp av talltastaturet

Når du utfører forskjellige oppgaver, trenger du å taste inn navn og numre.

Når du konfigurerer maskinen, angir du for eksempel navn eller firmanavn og faksnummer. Når du lagrer faksnumre eller e-postadresser i minnet, kan du også skrive inn tilhørende navn.

Angi alfanumeriske tegn

1. Når du blir bedt om å taste inn en bokstav, finner du først tasten som er merket med den aktuelle bokstaven. Trykk på tasten til riktig bokstav vises på displayet.

Hvis du for eksempel skal taste inn bokstaven O, trykker du på 6, som er merket med MNO.

Hver gang du trykker på 6, viser displayet en ny bokstav: M, N, O, m, n, o og til slutt 6.

Du kan sette inn spesialtegn, som mellomrom, plusstegn og så videre. Du finner mer informasjon i neste del.

2. Hvis du vil taste inn flere bokstaver, gjentar du trinn 1.

Hvis neste bokstav finnes på samme tast, flytter du markøren ved å trykke på venstre/høyre pil, og deretter trykker du på tasten med den bokstaven du ønsker. Markøren flyttes til høyre, og neste bokstav vises på displayet.

Du kan sette inn et mellomrom ved å trykke på 1 to ganger.

3. Når du er ferdig å taste bokstaver, trykker du på OK.

20 _Komme i gang

Bokstaver og tall på tastaturet

9

0

7

8

*

#

5

6

3

4

TAST

1

2

TILORDNEDE TALL, BOKSTAVER ELLER TEGN

@ / . ‘ 1

A B C a b c 2

D E F d e f 3

G H I g h i 4

J K L j k l 5

M N O m n o 6

P Q R S p q r s 7

T U V t u v 8

W X Y Z w x y z 9

+ - , & 0

*

#

Rette opp tall eller navn

Hvis du taster inn feil tall eller bokstav, trykker du på venstre/høyre pil for

å slette det siste tegnet. Deretter taster du inn riktig tall eller bokstav.

Legge inn en pause

På noen telefonsystemer må du slå en tilgangskode for ekstern linje

(for eksempel 9) og vente på en ny summetone. I slike tilfeller må du legge inn en pause i telefonnummeret. Du kan legge inn en pause når du angir hurtigvalgnummer.

Hvis du vil legge inn en pause, trykker du på Repeter/Pause på det aktuelle stedet når du angir telefonnummeret. Et "-"-tegn vises i den tilsvarende posisjonen på displayet.

Bruke sparemodi

Strømsparingsmodus

Med strømsparingsmodusen reduseres maskinens strømforbruk når den ikke er i bruk. Du kan aktivere denne modusen og angi hvor lang tid det skal gå før maskinen går over til redusert strømforbruk når en jobb er skrevet ut.

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på OK når Machine Setup vises.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Power Save vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket tidsinnstilling vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Auto forts.

Dette alternativet brukes for å angi om maskinen skal fortsette å skrive ut eller ikke hvis papirstørrelsen du har angitt, ikke samsvarer med papiret som ligger i skuffen.

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på OK når Machine Setup vises.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Auto Continue vises, og trykk deretter på

OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til det ønskede alternativet vises.

On: Skriver ut automatisk etter at angitt tid har gått, når papirstørrelsen ikke samsvarer med papiret i skuffen.

Off: Venter til du trykker på Svart start eller Fargestart på kontrollpanelet, når papirstørrelsen ikke samsvarer med papiret i skuffen.

5. Trykk på OK for å lagre valget.

6. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Komme i gang_ 21

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents